Fórum - Vitassuk meg!

Nívó

Nívó

Milyen a jó IMF megállapodás?

2012. szeptember 28. - Nívó blog

Az utóbbi napokban elég nagy hülyeségeket beszél a Fidesz a 2008-as IMF megállapodásról.

Persze érthető, hogy miért teszik, próbálják valahogy a várható kiadáscsökkentéseket (megszorításokat) eladni. Mik a fő fideszes üzenetek?

  1. 2008-ban nyugdíjcsökkentés és közfszéra-bércsökkentés volt, na ilyen most nem lesz. Ezért az rossz meg állapodás volt, de ez majd jó megállapodás lesz.
  2. 2008-ban a bankok miatt volt szükség IMF hitelre, amelyet a devizatartalékok feltöltésére, és ezen keresztül a bankok forrásellátására használtak. Tehát a bankok előnyöket élveztek, a lakosság meg hátrányokat. Na ilyen most nem lesz, most arra kell a megállapodás, hogy biztonsági hálót nyújtson. Ezért az rossz megállapodás volt, ez meg majd jó megállapodás lesz.
  3. 2008-ban kemény megszorításokat és adóemeléseket hozott az IMF megállapodás, aminek az eredménye 7%-os gazdasági visszaesés lett. Na ilyen most nem lesz, csak olyan dolgokba megy bele a kormány, amely az embereket „közvetlenül” nem érinti, és célja a gazdasági növekedés serkentése. Ezért az rossz megállapodás volt, ez meg majd jó megállapodás lesz.

Nehéz ezt máshogy értelmezni, mint hogy a kormány próbálja eladni az embereknek az IMF megállapodást.

Ahogy a Nívó blog látja, 2008-ban azért volt szükség az IMF hitelre, mert a megelőző évek rossz gazdálkodása eladósította az országot, és az Amerikából kiinduló pénzügyi válság következtében felmerülő nemzetközi befektetői kockázatvállalási hajlandóság jelentősen visszaesett. A befektetők biztonságos helyen szerették volna tudni megtakarításaikat, és Magyarország nem számított biztonságos befektetésnek a magas államadósság és magas költségvetési hiány miatt.

A helyzet tehát az, hogy 2008-ban a piacon nem lehetett magyar állampapírokat eladni ezért kellett azonnali megállapodás. Egyrészt mert így pénzhez jutottunk, másrészt meg mert a megállapodás garantálta, hogy a költségvetés az egyensúlyi pálya felé mozdul el. Ez a két dolog kellett a befektetőknek, vissza is tért a bizalom az ország iránt. Más szempontok nem nagyon játszanak itt szerepet.

És mi történt a Fidesz kormányzása idején? A 2010-es év a válság enyhüléséről szólt. Javultak a nemzetközi gazdasági mutatók, növekedett a befektetői kockázatvállalás. Ebben a helyzetben kellett a Fidesznek szembenéznie azzal a helyzettel, hogy a Bajnaiék által megalkotott 2010-es költségvetés 3,8%-os hiányszáma nem tartható. Részben azért, mert a Bajaniék által tervezett ingatlanadót alkotmánybírósági határozat alapján nem sikerült bevezetni (módosított ingatlanadóval pedig sem Bajnaiék, sem később Orbánék nem álltak elő), részben pedig azért, mert Fidesz egyik első intézkedése a kisvállatok nyereségadójának csökkentése volt. Közben meg futott az IMF program, és az IMF a keletkező lyukat ortodox módszerekkel (értsd kiadáscsökkentés, megszorítás) szerette volna betömetni. Ezt pedig a Fidesz nem vállalta be, helyette tudjuk mi történt, jött az unortodox politika (ideiglenes, középtávon kivetett bankadók és válságadók), és az IMF-től való eltávolodás.

Ellenzéki oldalon általános volt akkoriban a vélekedés, hogy ezek az unortodox lépések megrendítették a bizalmat az ország iránt, de ez láthatóan nem így volt. A különadókkal sikerült stabilizálni a költségvetést, így a forint erős maradt.

A Fidesz nyilvánvalóan arra játszott, hogy fellendülő világgazdasági periódus fog következni 2011-től. De ez sajnos nem jött be, beindult az európai adósságválság, amelynek egyik ránk nézve tragikus mellékhatása az lett, hogy az Euró vészesen meggyengült a svájci frankkal szemben, amelyben ugye a magyar emberek, vállalkozások és önkormányzatok többsége eladósodott. A forint az euróhoz képest 10-15%-kal gyengült a válság előtti szinthez képest, a svájci frankhoz képest  viszont 50-60%-kal! Ahhoz, hogy ma újra 150 forint legyen egy svájci frank, 180 forintos euróra lenne szükség, ami ugye képtelenség. Téves tehát az az ellenzéki álláspont, miszerint egy bizalom- és forinterősítő gazdaságpolitika automatikusan megoldaná a devizahitel problémát. A mai helyzetben ugyanis az euróval szemben 250 forintra visszaerősödő hazai pénz még mindig 208 forintos svájci frank árfolyamot jelentene.

A svájci frank erősödése tehát egyaránt sújtotta a magyar gazdaság több szereplőjét is. Az önkormányzatokon keresztül jelentős államháztartási pluszterhet okozott, és a lakosság fogyasztásra fordítható pénze is jóval kevesebb lett a megnövekvő törlesztő részletek miatt.

A kormány válasza újabb unortodox lépés volt, mégpedig a végtörlesztés. Máig ez volt az egyetlen lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát. Gondoljunk csak bele! A kormány azt mondta, 100-zal tartozol ugyan, de ha 70-et visszafizetsz, akkor a többit a banknak el kell engednie. Mi volt ezzel a gond? Az, hogy bár a végtörlesztés lehetősége csak a lakáshitelekre élt, a befektetők joggal tehették fel a kérdést: Mi van, ha a kormány kitalálja ugyanezt a módit a önkormányzati  vagy a vállalati devizahitelekre, ne adj’ Isten a kormányzat devizaadósságára?? A befektetők menekíteni kezdték pénzüket. Forintjukért eurót vettek, és tűztek ki vele az országból, amíg lehet alapon. Ráadásul a probléma kettős volt. Ugyanis a felértékelődő svájci frank hitelállomány önmagában is kétségessé tette, hogy az ország vajon vissza tudja-e fizetni a 150 forinton felvett svájci frank hiteleket 250 forintos árfolyamon? Minél jobban erősödött a svájci frank az euróhoz képest (külső hatás), annál nagyobb lett a bizonytalanság a magyar adóssággal kapcsolatban.

Tehát míg 2008-ban azért menekült a tőke az országból, mert féltek, hogy az ország nem lesz képes visszafizetni az adósságait, addig 2011 végén, azért menekült, mert félő volt, hogy az ország csak diszkonttal hajlandó visszafizetni devizaadósságait, avagy az elszálló árfolyam miatt egyáltalán nem lesz képes rá. A bizalom újbóli visszatéréséhez az kellett, hogy a kormány becsszót adjon, hogy végtörlesztés típusú akciót többet nem csinál. Sőt, ez nem is volt elég, be kellett jelenteni, hogy újra az IMF-hez fordulunk biztonsági hálóért, így biztosítandó a megnövekedett devizaterhek visszafizetését, és végtörlesztés-típusú akciók ignorálását a gazdaságpolitikából.

Szóval a 2010-ben kedvezőre forduló világgazdasági klíma 2011-re újra elromlott, és rossz a mai napig. Az új válság gócpontja pedig pont Európa lett. Az elszálló svájci frank törlesztők csökkentették a lakosság fogyasztásra költhető jövedelmét, mindehhez társult, hogy a megszűnő devizahitelek helyét a magasabb kamatú forinthitelek nem tudták átvenni. Így a belföldi piac pangani kezdett, a megnövekedő lakáshitel kamatok pedig visszavetették az építőipart. Ha pedig nincs fogyasztás és nincs beruházás sem, az recesszióhoz vezet. A recesszió fő oka tehát igenis az európai adósságválság, mégpedig elsősorban azért, mert az egekbe repítette a svájci frank árfolyamát.

Gazdaságunk egyetlen húzóágazata jelenleg pontosan az exportszektor, tehát a külföldre termelő vállalatok termelésének növekedése. Nem igaz tehát az az állítás sem, a különadók visszavetik Magyarországon a gazdasági növekedést. Nem vetik vissza! A különadók olyan lakossági szolgáltatókat sújtanak, amelyek a belföldre szolgáltatnak leginkább monopol-, vagy oligopol helyzetben. És ily módon a belföldi szereplőkön érnek el extraprofitot. Nehezen kritizálható így az a kormányzati lépés, hogy a közszolgáltatásokat nonprofit alapra helyezze. Azt is könnyen belátható, hogy ezekre a lakossági szolgáltatókra nem igazán tekinthetünk úgy, mint a gazdasági növekedés forrására. A víz-, gáz-, villany-, telefon-, tv- … stb. szolgáltatások gyakorlatilag az egész országot behálózzák, további növekedésre kevés a tér. Épp ezért az is valószínűtlen, hogy ezen területeken bármiféle munkahelyteremtés bekövetkezhetne.

Ezzel szemben a termelő szektort a kormány nem bántja, sőt támogatja. Orbán Viktor naponta jár különböző gyáravató ünnepségekre, hangoztatva, hogy munka- és termelésalapú gazdaságra van szükség, az a sikeres jövő záloga. A termelő szektor pedig szépen növekszik is. Sajnos fent részletezett okok miatt egyelőre csak az exportra termelés növekszik, a belföldi értékesítés nem. Az exportalapú gazdaság kockázata azonban pontosan az, ha az exportpiacaink visszaesnek, márpedig 2012-ben pontosan ez következett be.

Az sem igaz, hogy a magyar gazdaság a Fidesz kormányzás alatt került leszakadó pályára Európával szemben. A helyzet az, hogy a növekedési gondok már nagyon-nagyon régiek. 1997 és 2001 között (Horn- és első Orbán kormány ideje) egy fenntartható gyors növekedési pályán állt a gazdaságunk, amit 2002 és 2006 között a szocialisták csak eladósodás árán, tehát nem fenntartható módon tudtak fenntartani. A 2007-ben kezdődő gyurcsányi megszorításokkal kezdődött az a növekedési ütemvesztés, amely a mai napig tart. Ám a lenti ábrán látható az is, hogy ez a növekedési hátrány az EU-val szemben eltűnőben van.

 EU27_HUN.JPG_______

És mi lehet a jövő? Egyfelől abban bízhatunk, hogy a 4 éve tartó válság lassan Európában is véget ér, tovább húzva ezzel exportunkat, esetleg némileg lejjebb szorítva az erős svájci frankot is. Másfelől pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az egykulcsos adó a lakosságnál hagy évi 500 milliárd forintot, ami jórészt megtakarításokban, mégpedig hazai megtakarításokban csapódik le. Ez a hazai megtakarítás pedig egyre nagyobb arányban átveszi az egyébként is csökkenő államadósság finanszírozásában a külföldiek helyét, ezzel is csökkentve külföldtől való függőségünket, másfelől pedig megteremti az alapját egy olyan magyarországi bankbetét állománynak, amellyel a belföldi forinthitelezés is megindulhat, immár szintén a külföldi tőkétől függetlenül, finanszírozva a hazai tulajdonú beruházásokat, új munkahelyeket teremtve.

Így alakulhat ki optimális esetben egy belső fogyasztáson és exporton egyaránt alapuló gazdasági növekedés Magyarországon.

De a jelen egyelőre nem rózsás. Most ott tartunk, hogy találni kellene még jövőre kb. 500 milliárd forintot a költségvetés számára. Mégpedig elsősorban kiadásoldalon. A kormány csak nagyon lassan adagolja számunkra az ötleteit, jórészt a 2008-as IMF megállapodás háta mögé bújva.

Amik eddig felmerültek: egy főre kifizethető segélyek maximálása valahol a közmunkabér alatt, leépítések, bürokráciacsökkentés a közszférában. Mindkét javaslat támogatható. Amit a Nívó blog még a kormány figyelmébe ajánlana: tömegközlekedési kedvezmények jelentős csökkentése, kedvezményezettek körének drasztikus csökkentése.

Olyan intézkedések ezek, amelyek nem érintik a társadalom széles rétegeit, és könnyű érvelni mellettük. Olyan intézkedések ezek, amelyek nem érintik a munkából megélni szándékozókat.

Meglátjuk mi következik. Egyelőre nem látszik az, hogy a fent vázolt egészséges növekedési víziót ne lehetne elérni. Elképzelhető, hogy tényleg az Orbán Viktor által emlegetett gazdasági és társadalmi siker küszöbén állunk?

Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják. Sokan vannak akik mindenben csak a rosszat, semmi, de semmi jót nem látnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://nivo.blog.hu/api/trackback/id/tr864807420

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szlogencsere: Itt az idő! –> Itt az adó! 2012.09.28. 20:26:58

A Fidesz 2010-es kampányplakátjainak megmaradt darabjait most pártízezres ráfordítással, festékspray és drótkefe beszerzésével teheti alkalmassá a 2013-as költségvetés népszerűsítésére a kormány: * * Varga Mihály nemrég kijelentette: ha nem teljesül a ...

Trackback: Összeesküvés-elméletekkel mossa a Fidesz az egyszeri szimpatizánsok agyát 2012.09.28. 20:24:28

A titkos űrfegyverekkel turbózott vörösiszap-konteó után a fanatizált narancsdroidok a gyilkolásra, vagy a kollektív öngyilkosságra felszólító üzenetet is megkapják majd? Számos értekezés olvasható a neten a történelem nagy diktátorainak elmeállapotáró...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

laci0011 2012.09.28. 15:46:13

Nagyon jó írás,skicc plagi doktorijával van 1 nívón.

Nívó blog 2012.09.28. 16:54:28

@laci0011: Mivel vélsz egyezőséget?

Mariann19 2012.09.28. 17:52:29

Az írás szakértelmet tükröz, precizen, terjengősség nélkül ábrázolja a múlt gazdasági történéseit,és a küszöbön álló IMF megállapodás várható tényezőit.
A költségcsökkentő intézkedések körében az egykulcsos adó helyett bevezetendő progresszív adó bevezetése indokolt lenne, mivel a 2013-as költségvetés 500-600 milliárdos hiányát egy intézkedéssel megoldaná. Arról nem is szólva, hogy találkozna ez a húzás a társadalom döntő többségének egyetértésével. Márpedig a kormány egy ilyen közmegegyezéssel jó pontokat érne el a választók körében.
Az egy főre kifizethető segélyek maximálása minden ellenkező véleménnyel ellentétben egy szükséges döntésnek bizonyul. Az nem járható út, hogy a segélyezettek előnyösebb anyagi pozicióba kerüljenek azokkal szemben, akiknek a jövedelem határa tiltja a segélyek igénybevételét.Nagyon időszerű lesz már ez az intézkedés.
A makro gazdasági megitélésénél viszont óvatosnak kell lenni.Az egészséges növekedés viziója egyelőre vizió csupán.Feltételeit nem a költségvetési kiadások csökkentései jelentik elsősorban, hanem a gazdasági növekedésre gyakorolt hatások fokozása.

Nívó blog 2012.09.28. 18:17:51

@Mariann19:

"A költségcsökkentő intézkedések körében az egykulcsos adó helyett bevezetendő progresszív adó bevezetése indokolt lenne, mivel a 2013-as költségvetés 500-600 milliárdos hiányát egy intézkedéssel megoldaná."

Viszont ez nem költségcsökkentés, hanem adóemelés lenne.

Másrészt egy ilyen adóemelés eltörölné azt a megtakarítási potenliált, amely az eladósodottságból való kitörés és a beruházások hazai forrásának megteremtésének, így a jövőbeli fenntartható gazdasági növekedés eszköze lehetne.

"találkozna ez a húzás a társadalom döntő többségének egyetértésével"

Kétségtelen. A társadalom azon részéével, amelyeket nem érintene a többkulcsos adó.

Most abban a liberális állam vs. jóléti állam polémiába inkább nem menjünk bele, hogy hol van jobb helye ennek a pénznek, annál aki megtermeli, vagy inkább előnyösebb az állami jövedelem újraelosztási funkció fokozása.

Mariann19 2012.09.28. 19:12:52

@Nívó blog: Valóban nem költségcsökkentő a helyes kifejezés - igazad van - helyesbítenék - adóbevételeket növelő intézkedésről lenne szó.
Az egykulcsos adó bevezetésének ideológiája az volt, hogy ezáltal nő a fogyasztás, és ami még ennél is lényegesebb, a beuházások, fejlesztések beindításához nyújt forrásokat.
Kezdettől fogva ezzel a magyarázattal az volt a probléma, hogy kiterjedt az azonos jövedelemmel rendelkezők körére függetlenül attól, hogy részt vehetnek-e a gazdaság növelésében a bővítések által, vagy munkakörük miatt erre nem is lehet számítani.
Úgy tűnik, hogy a kijelölt cél egyelőre nem teljesült sem a fogyasztás, sem a beruházások tekintetében. Ez nem jelenti azt, hogy maga az idológia téves, hanem a gazdasági környezet és az időpont nem kedvezett az elvárásoknak.
Utolsó bekezdésedben teoretice felteszed a kérdést, hogy hol van jobb helye pénznek.Annál-e, aki kitermeli, vagy annál, aki az ujraelosztás során ezt megkapja.
Nem kell attól a megállapítástól tartani, hogy annál jobb helye van a pénznek, aki ezáltal hozzáadott értéket hoz létre, itt nem lehet vita.
A hazai arányokat tekintve az újraelosztás mértéke ismereteim szerint a költségvetés 54%-a, mely mérték megelőzi a nálunk lényegesen fejlettebb nyugati államokét.Fokozásról szó sem lehet, csakis ennek mérsékléséről.

Nívó blog 2012.09.28. 19:20:10

@Mariann19: "Az egykulcsos adó bevezetésének ideológiája az volt, hogy ezáltal nő a fogyasztás"

Ahogy te is fogalmaztál, ez az ideológia volt..

"A hazai arányokat tekintve az újraelosztás mértéke ismereteim szerint a költségvetés 54%-a, mely mérték megelőzi a nálunk lényegesen fejlettebb nyugati államokét. Fokozásról szó sem lehet, csakis ennek mérsékléséről."

Ennek ellenére mégis, mintha SZJA adóemeléstől várnád a megoldást jelen problémákra.

"függetlenül attól, hogy részt vehetnek-e a gazdaság növelésében a bővítések által, vagy munkakörük miatt erre nem is lehet számítani."

Ezt nem értem. Aki megtakarít, az megtakarítását valamibe befekteti, ergó forrást biztosít a beruházásokhoz. Közgazdasági alaptétel, hogy megtakarítások szintje = a beruházások szintjével. Beruházni megtakarításból lehet. Legalábbis ha a külföldet nem vesszük figyelembe, ami túlzott mérték esetén külföldtől való túlzott függőséget okoz. Tehát amikor felzárkózni akarunk, akkor nem elegendő azt külföldi tőkebeáramlásra alapozni, hanem a belföldi tőkeképződést és elő kell segíteni. Ha szétnézel a nálunk gazdagabb országok között, mindenhol elsősorban saját megtakarításokra épül a gazdaság/gazdagság.

Mikka-Makka 2012.09.28. 19:22:32

dehogy nem rengették meg a befektetői bizalmat a válságadók, aki ezt állítja az hisz a tündérmesékben is:) a kormány okosan azokra a szektorokra vetette ki amik nem tudnak túl sokat tenni ellene, nem tudnak egyik napról a másikra lelépni az országból, de ettől függetlenül a hosszútávon elmaradó fejlesztéseket felbecsülni se lehet
a másik amin fennakadtam, az a leszakadás, tény h nem a fidesz alatt kezdődött, de pont amiatt adtunk nekik 2/3ot h bátran tehessenek ellene
még mindig az a legfőbb érdeme a kormánynak h nem mentünk csődbe, már nem h a nyugatot utolérni, de még a régiós országokkal tartani a lépést is vágyálom kategória

makronom 2012.09.28. 19:25:58

Elég sok a csúsztatás ebben a cikkben. Ott van például a termelői szektoros rész. Kormányoktól függetlenül mindig is voltak gyáralapítások és átadások. A mindenkori miniszterelnökök meg mindig is szerettek pózolni.

Inkább azzal kellett volna foglalkozni, hogy a beruházási ráta mélyponton van, az FDI áramlás pedig akadozik.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatban meg elfelejtitek közölni, hogy az első Orbán kormány idején tulajdonképpen a Bokros-csomag miatt állt növekedési pályára a gazdaság, de ez is csak annak köszönhető, hogy egy jelentős világgazdasági konjunktúra volt ebben az időszakban. Valódi fenntartható növekedés sosem volt az elmúlt 22 évben, mert egyik kormány sem vitte végig a strukturális kiigazításokat.

A bizalom vesztéses résznél érdemes lett volna felhozni a 323 forintos euró árfolyamot + a CDS felár alakulását. Még a 2008-2009-es pénzügyi válság idején sem jártunk ilyen mélyen e két mutató tekintetében.

A különadókra meg azért volt szükség, hogy kompenzálják az egykulcsos + családi adóból származó kiesést. Ráadásul ezek az adók egyrészt hátráltatják a beruházásokat, másrészt részben áthárítják a lakosságra. (Lásd telefonadó)

Wagem 2012.09.28. 19:26:57

Milyen hülyeséget te fasz.
Cséfalvai ma reggel elmondta mi itt a gond.
Ebben a hónapban 140 milliárd ment ki az zsidó bankároknak,a múlt hónapban meg 180.
Jól időzített kommunista aknamunka.
Jaa és tudod kik vették fel a semmire??
Na mondjad.
MSZP BAJNAI,meg a CSÓTÁNY.

Nívó blog 2012.09.28. 19:28:15

@Mikka-Makka:

"a kormány okosan azokra a szektorokra vetette ki amik nem tudnak túl sokat tenni ellene, nem tudnak egyik napról a másikra lelépni az országból, de ettől függetlenül a hosszútávon elmaradó fejlesztéseket felbecsülni se lehet"

milyen fejlesztéseket, munkahelyteremtéseket, gazdasági növekedést remélsz ezektől a szektoroktól?

"már nem h a nyugatot utolérni, de még a régiós országokkal tartani a lépést is vágyálom kategória"

Lásd a poszt ábráját. Eurostat adatok. Persze az ellenzéki propaganda az, amit te mondasz.

bogel 2012.09.28. 19:28:39

" Máig ez volt az >>egyetlen<< lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát."

Ez hülye.

Nívó blog 2012.09.28. 19:31:18

@makronom:

Ez egy elfogult ellenzéki álláspont, amit blogunk árnyalni akar jelen poszttal.

Nívó blog 2012.09.28. 19:33:43

@bogel:

"Ez hülye."

Le vannak vezetve az érvek, hogy miért gondoljuk így. Persze lehet vele vitatkozni, de nem így.

makronom 2012.09.28. 19:40:27

@Nívó blog: elmondanád mi ebben az elfogult?:D

Ezek tényeg.
--> 15%-os beruházási ráta messze elmarad mind az uniós, mind a régiós átlagtól
--> A válság idején sosem sem volt ennyire gyenge a forint az euróval szemben. A CDS felár is rekordot döntött. Biztos a spekuláns támadások miatt nem? (Kár hogy a jegybanki tartalékok olyan magasan vannak, hogy elegendőek az ilyen támadások megakadályozására.)
--> Budapest visszacsúszott az elmúlt 2 évben a régiós városok listáján a beáramló tőke szempontjából, ez is csak egy színtiszta adat.
--> Szerinted nem hárítják át adókat? Akkor mivel magyarázod, hogy az előfizetésem 8%-al drágult azután, miután bejelentették a telefonadót? (minden szolgáltató áremelést hajtott végre)

...és még sorolhatnám a végtelenségig...az adatok és számok nem hazudnak.

bogel 2012.09.28. 19:42:57

@Nívó blog: Lóbrokit van levezetve, hogy egyetlen.
Egyszerűen teszel egy sommás megállapítást az elmúlt 2.5 évről.

Nem is lehetne levezetni, lévén nem az egyetlen. A Egy a "befektetőbarát" intézkedések hosszú sorában.
Akkora hazugság, hogy még Selmeci Gabika sem vállalná a kommunikációját.

Nívó blog 2012.09.28. 19:46:09

@makronom:

"15%-os beruházási ráta messze elmarad mind az uniós, mind a régiós átlagtól"

Ez tény. Csak az okokon vitatkozunk.

"A válság idején sosem sem volt ennyire gyenge a forint az euróval szemben. A CDS felár is rekordot döntött. Biztos a spekuláns támadások miatt nem?"

Le van írva a posztban, hogy ennek szerintünk mi lehetett az oka. Nem a spekulánsok. Ez a kormánypropaganda volt.

"Szerinted nem hárítják át adókat? Akkor mivel magyarázod, hogy az előfizetésem 8%-al drágult azután, miután bejelentették a telefonadót? (minden szolgáltató áremelést hajtott végre)"

Ez szubjektív tapasztalat, nem tény. A tényt a fogyasztói árindex vonatkozó része mutatja meg.

"...és még sorolhatnám a végtelenségig...az adatok és számok nem hazudnak."

Megtisztelnél vele. Egyik esetben sem olyan egyértelműek az okok, mint ahogy az ellenzék állítja. Persze van igazzság abban is, de az igazság valahol az arany középúton van a kormánypropaganda és az ellenzéki propaganda között.

Igazából én egy olyan harmadik politikai pólusra várok, aki ezt végre kimondja. Talán ők maguk mellé tudnák állítani a bizonytalan szavazók tömegét, amire a jelenlegi ellenzék a jelenlegi dumájával láthatóan nem képes.

2llkedő 2012.09.28. 19:46:17

"egy fenntartható gyors növekedési pályán állt a gazdaságunk, amit 2002 és 2006 között a szocialisták csak eladósodás árán,"

Ezt kifejthetnéd részletesebben, esetleg elemezgethetnéd, hogy mi miből adódik!

Hohenzollern 2012.09.28. 19:46:21

"másfelől pedig megteremti az alapját egy olyan magyarországi bankbetét állománynak,"

Ha-ha!

Az MNB-be ültetett politikai komisszárok épp a héten csökkentették ismét az alapkamatot, immát 6,5%-ra, mire a bankok is csökkenteni kezdték a betéti kamataikat.

A 6,5%-os bruttó kamat (levonva a 16%-os kamatadót) 5,46%-os nettó kamatot jelent, ergo a lakosság megtakarítani képes tizedének esze ágában sem lesz negatív reálkamatért bankba vinni a pénzét.

Nívó blog 2012.09.28. 19:47:24

@agypeter:

"Nem a múlttal, hanem a jövővel kellene foglalkozni!"

A múltból tanulni kell, hogy aztán jó döntéseket hozhassunk. Nem pedig különböző (kormánypárti és ellenzéki) propagandák alapján félremagyarázni, hogy aztán újabb rossz döntéseket hozzunk a jövőben.

Nívó blog 2012.09.28. 19:48:16

@bogel:

"Lóbrokit van levezetve, hogy egyetlen."

Hát akkor mondj másikat!

pöcsköszörű · http://sunt.blog.hu 2012.09.28. 19:49:08

@Nívó blog: tényleg hülye. aki olyat leír, hogy a végtörlesztés az egyetlen befektetői bizalom csökkentő lépés, arra a hülye még enyhe is. nyugdíjrablás, Eu folyamatos basztatása, bankok agyonszopatása, szelektív különadók, kihagyva a haverokat, és még el se kezdtem gondolkodni.

ez a blog durván a kormány felé dől, ez pl. sokkal közelebb áll a valósághoz:

mentalisdeficit.blog.hu/2012/09/27/a_jo_a_rossz_es_a_csuf_imf-hitel

Hohenzollern 2012.09.28. 19:49:14

Emlékeztetőül, az infláció 5,8%.
Ezzel szemben a nettó kamat: 5,46%.
Reálkamat: -0,34%.

Ergo a megtakarítás kevesebbet fog érni...

Arra alapozni tehát, hogy majd a lakosság negatív reálkamatért lekötött betéteket fog indítani és abból beindul a gazdaság, legalább olyan szintű, mint Varga hűtőszekrényre alapozott növekedése.
:D

Nívó blog 2012.09.28. 19:49:45

@félázsiai 2llkedő:

" "egy fenntartható gyors növekedési pályán állt a gazdaságunk, amit 2002 és 2006 között a szocialisták csak eladósodás árán,"
- Ezt kifejthetnéd részletesebben, esetleg elemezgethetnéd, hogy mi miből adódik!" "

Íme:

nivo.blog.hu/2012/05/24/a_fidesz_gazdasagpolitikaja_jobb_mint_az_mszp_e_volt

2llkedő 2012.09.28. 19:50:06

@Nívó blog: "A múltból tanulni kell,"

A múltból csak akkor fogsz tanulni, ha letisztázod a dolgokat. Egyébként rossz alapból indulsz ki, amiből rossz következtetéseket vonsz le.

Nívó blog 2012.09.28. 19:50:56

@Hohenzollern:

"A 6,5%-os bruttó kamat (levonva a 16%-os kamatadót) 5,46%-os nettó kamatot jelent, ergo a lakosság megtakarítani képes tizedének esze ágában sem lesz negatív reálkamatért bankba vinni a pénzét."

Hanem? Mondjuk államkötvényekbe is sok vándorolt belőle az elmúlt időszakban.

Nívó blog 2012.09.28. 19:52:00

@pöcsköszörű:

"nyugdíjrablás, Eu folyamatos basztatása, bankok agyonszopatása, szelektív különadók"

Hol érintik ezek a termelő szektort?

Hohenzollern 2012.09.28. 19:53:54

@Nívó blog: Befektetési jegyekbe, külföldi részvényekbe.
Minden valamirevaló brókercég végigtelefonálta az elmúlt hetekben az ügyfeleit, hogy a frankfurti tőzsdére vigyék az ügyfeleik a pénzt.

Az elmúlt időszakban kb. 700 milliárd vándorolt lakossági államkötvénybe...Ami azért fasza, mert azt a 700 milliárdot a lakosság jellemzően épp a lekötött betétekből tette át, tehát 700 milliárddal csökkent(!) a banki hitelezésre fordítható tőke.

Nívó blog 2012.09.28. 19:53:59

@Hohenzollern:

"Arra alapozni tehát, hogy majd a lakosság negatív reálkamatért lekötött betéteket fog indítani és abból beindul a gazdaság, legalább olyan szintű, mint Varga hűtőszekrényre alapozott növekedése."

Erre a negatív kamatra alapozza a növekedést az amerikai, a japán és az európai központi bank is. Csak hogy a többit ne is említsem. Az alapkamat messze magyarországon a legmagasabb. Itt lehet a legtöbb reálkamatot elérni a befektetéseken.

Wagem 2012.09.28. 19:54:38

@Nívó blog: Jajj jaj "bankok agyonszopatása"
Még elsírom magam.

Hohenzollern 2012.09.28. 19:56:04

Minden ellenkező elképzelés ellenére ugyanis állampapírvásárlásból nem lesz beruházás.

Beruházások banki hitelekből indulnak, amiket tényleg lekötött betétekből (és saját tőkéből) helyeznek ki a bankok.

A lekötött betéteket a kormány elinflálja, a bankok saját tőkéjét pedig a kormány különadókkal elrabolja.

Innentől kezdve mégis miből szeretne ez a blog beruházást látni Magyarországon?

Nívó blog 2012.09.28. 19:57:20

@Hohenzollern:

Tudnál ezekről az állításokról linket adni?

Persze vannak hazai lakossági befektetők akik külföldi eszközökbe is tettek megtakarításokat, de ez elsősorban a forintválságtól való félelem miatt volt, nem pedig az alacsony hazai kamatszintek miatt. Így utólag pedig az is kiderült, hogy rossz döntés volt külföldre vinni a tőkét, mert itthon sokkal nagyobb nyereséget el lehetett volna vele érni.

Hohenzollern 2012.09.28. 19:58:05

@Nívó blog:
"Itt lehet a legtöbb reálkamatot elérni a befektetéseken."

Nincs reálkamat, épp az előbb mutattam be, hogy negatív(!) reálkamat van Magyarországon.

Az egy évre lekötött betét 5,46%-os kamata kevesebb, mint az éves 5,8%-os infláció, tehát a lekötött pénz kamatokkal együtt is kevesebbet fog érni.
Miféle "legnagyobb a reálmakamat"-ról szól a tündérmese?!

Nívó blog 2012.09.28. 19:58:21

@Wegam:

"Jajj jaj "bankok agyonszopatása"
Még elsírom magam."

Nem én írtam, hanem @pöcsköszörű: . Én pont cáfolni akartam. Válasz még nem érkezett.

Nívó blog 2012.09.28. 19:58:50

@Wegam:

Inkább sorolja tovább az ellenzéki propaganda elemeit. :))

Kanstruktív 2012.09.28. 19:58:53

Nívó, szerintem te egy fideszes politikus unokaöccse/húga vagy. Legalábbis úgy írsz.

Vannak dolgok, amiket mindenki elfelejt. Íme: a fityisz nagy stabilitáscsinálása (vagyis az annak nevezett valami) olyan áron valósul meg többek között, hogy 1. az oktatásra nincs pénz, óvodák, iskolák mennek tönkre, hogy a felsőoktatásról ne is beszéljünk, lassan nem oktatás, hanem deoktatás lesz, 2. a kultúrára kurvára nincs pénz (csak presztízskáprázatokra meg haveri alapú megbízásokra), múzeumok, könyvtárak dőlnek össze, 3. sokkal többe fog kerülni mindezt helyrehozni, de persze az már nem a fityiszesek dolga lesz. Az elmaradt karbantartást, beruházást majd dupla áron kell pótolni, és itt kapcsolódik az egész a telekom-, bank- és minden más különadóhoz is. A nagy stabilitásban elmondhatjuk, hogy sikerült a műtét, csak közben meghalt a beteg.

Nívó blog 2012.09.28. 20:00:50

@Hohenzollern:

"Innentől kezdve mégis miből szeretne ez a blog beruházást látni Magyarországon?"

A gyarapodó lakossági megtakarításokból. Egy csomó hazai befektetési forma van, amely infláció feletti hozamot biztosít. (lakáskassza, nyugdíjpénztár+adókedvezmény, tartós befektetési számla... stb.)

Stenonis 2012.09.28. 20:03:06

A szerző nem biztos, hogy itthon él...

Mivel is rombolta eddig a fidesz kormány a befektetői bizalmat?

A teljesség igénye nélkül:
- az adószabályok év közbeni változtatása
- ad hoc extraadó kivetések
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása
- klasszikus bolsevik retorika (tőke és tőkésellenesség)
- Matolcsy

Ezek összesen még a rövid távú üzleti tervek elkészítését is lehetetlenné teszik.
A hangulatról meg annyit, hogy az index.hu-nak nem mertek névvel nyilatkozni Magyarországra települt multik vezetői a kormány gazdaságpolitikájáról, tartva attól, hogy retorzió éri a céget.

Rá kell nézni a működő tőke beáramlásara és a befektetések alakulására (összehasonlítva a régióval) és látszik, hogy nagyon nagy a gond.

A megtakarításokról meg csak annyit, hogy értelmes ember vesz magyar állampapírt. De nem 10 éves futamidejűt (az állam számára ez lenne az optimális), hanem maximum 3 éveset (én is kockáztattam egy 2015-ben lejáró, éves 9,5%-os kötvénnyel). De jellemzően diszkont kincstárjegyet szoktak venni a befektetők. Ideális, likvid papír, rövid idő, 7% környéki kamat.

Aki tényleg komolyan gondolja a megtakarítást és a biztonságot, már rég DAX30 (BASF, Daimler, Bayern, Adidas, Siemens) vagy SMI (Nestlé, Novertis, Roche, UBS, Credit Suisse) részvényekben tartja a vagyonát.

hackbard.celine 2012.09.28. 20:03:10

@Nívó blog: aztán arra emlékszünk, mi történt 1400 Mrd belföldi, a 3 millió MNYP tag között elosztott államkötvénykével, amit némi nyugdíjzsarolást meglebegtetve átadott a lakosság bedarálásra?
Most sokkal jobb a helyzet, 2000 Mrd-al tartozunk a Templetonnak 3-4%-al magasabb világbajnok hozamszinten. Azok a kötvények nem lesznek ledarálva.
Van akinek tényleg biztos befektetés az államkötvény ugye.

Nívó blog 2012.09.28. 20:03:15

@Kanstruktív:

Linkeket légyszi az állításaidról! Nem egyszeri esetekre vagyok kíváncsi, hanem amelyek bizonyítják, hogy általános jelenségről van szó.

makronom 2012.09.28. 20:03:22

@Nívó blog:

*Beruházások: gondolom ismered a hitelezési csatorna működését. És azt is látod, hogy ez jelentősen beszűkült a bankok agyonadóztatása miatt. Nem véletlenül beszélünk mostanság zombibankokról.

*Ha szerinted az infláció miatt nőttek az összes mobilszolgáltatónál az előfizetési díjak az nagy butaságra vall. Hiszen még a Vodafone és a Telefon is szó szerint ki mondta, hogy áthárítják az adót.

*CDS felár: a magyar részvénypiac és a magyar CDS viszonylagos együttmozgása jól tükrözi a befektetői megítélést. Érdemes lenne ebből kiindulni.

Vannak általános közgazdasági tények, amelyeket nem lehet felülírni. Ez a matolcsyzmusnak sem sikerült. Az, hogy az ország visszacsúszott a recesszióba két év alatt nem az ellenzék sara, és nem kenhető rá egészében az EU-ra. Elismerem, hogy az EU adósságválsága is hatással van ránk, de ennek magyarázója erejét legjobb esetben is 50%-osra teszem. De inkább csak egyharmad.

Nívó blog 2012.09.28. 20:04:30

@Stenonis:

Mivel is rombolta eddig a fidesz kormány a befektetői bizalmat?

"A teljesség igénye nélkül:
- az adószabályok év közbeni változtatása
- ad hoc extraadó kivetések
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása
- klasszikus bolsevik retorika (tőke és tőkésellenesség)
- Matolcsy"

A kérdésem ugyanaz, mint feljebb valaki másnak: Hol érinti mindez a termelő szektort?

Hohenzollern 2012.09.28. 20:04:59

@Nívó blog: "Egy csomó hazai befektetési forma van, amely infláció feletti hozamot biztosít."

Ez nem igaz.

A jegybankról a héten kiderült, hogy politikai komisszárok vették át az irányítását és emelkedő infláció mellett kamatot csökkent.

A lakossági megtakarítás jellemzően a lekötött betét. Minden más jellegű megtakarítási formát (is) üldöz ez a kormány, spekulációnak és más, a bolsevik nagyszótárból kölcsönzött szitkokat használva.

A kormány célja nyilvánvalóan a forintmegtakarítások elinflálásával történő adósságcsökkentés, ami kiváló út ahhoz, hogy nemcsak a szegények legyenek még szegényebbek, hanem a megtakarítások is elértéktelenedjenek.

Ebből tehát nem lesz beruházás.
Még valami?

pöcsköszörű · http://sunt.blog.hu 2012.09.28. 20:05:22

@Nívó blog: szórakozol velem? befektetőellenes intézkedésekről volt szó. termlőberuházás sincs, ha minden kiszámíthatatlan, ha mindent szétbarmolnak, kivéve a haverok bizniszét. lusta vagyok pontonként cáfolni a sok agyament marhaságot, amit összehordtál, szerencsére már a kollégák elkezdték.

Stenonis 2012.09.28. 20:06:20

@Nívó blog:
A gazdaság nem csak a termelő szektorból áll...

Nívó blog 2012.09.28. 20:06:21

@Stenonis:

"De jellemzően diszkont kincstárjegyet szoktak venni a befektetők. Ideális, likvid papír, rövid idő, 7% környéki kamat."

Mert jelenleg ez elérhető széles körben a lakosság számára. Ha jól tudom, tervek vannak arra, hogy a hosszabb futamidejű papírok is szélesebb körben és olcsóbban megszerezhetők legyenek.

Kanstruktív 2012.09.28. 20:07:01

Kérdezz meg egyetlen pedagógust (ha ismersz), nézd meg a vidéki düledező iskolákat, szólíts le egy múzeumigazgatót, és megtudod, hülyegyerek! Ne linkeket akarj, ilyesmit senki sem publikál a neten. Beszélni kellene néha a zemberekel, neked is ugyanaz a bajod mint Orsós apádnak. Csak a saját fantáziavilágának hisz.

hackbard.celine 2012.09.28. 20:08:19

@Nívó blog: tévedés. Beruházás működő tőkéből lesz, működő tőke pedig bizalomból. Ez ilyen egyszerű.
A lakossági megtakarításokat elviszi a bajnok infláció.
Az egyéneknek nyújtott adókedvezmény és állami támogatott lakáskassza értsük már meg egyszer és mindenkorra, hogy ugyanolyan költség a közösség számára, mert elmaradt bevétel, előjele negatív!

Humperdickk · http://kikellennekjonni.blog.hu/ 2012.09.28. 20:09:22

Ha nekem volna ötszázmilliádom, a közgépen kívül jelenleg nem fektetnék be itthon másba. Gondolom, ez is a devizaválság aknamunkája miatt van.

Megrendült a bizalom, akarom mondani. Viszik ki az adómegtakarítást a tehetősebbek, és be se nagyon hozzák a kintiek. És amíg nem csatolják ehhez az országhoz a Karib-térséget, a dél-afrikai gyémántbányákat és a komplett luxusautóipart, esze ágában sincs itthagyni a pénzét. Vagy legalábbis: nem eléggé van esze ágában. Mert nem érzi biztonságban: úgy érzi, itt mintha diktatúra készülne.

Nem szerintem (az mindegy, nekem nincs pénzem): szerintük. Egyebekben nem érdekli őket, tojnak rá, mert jól kijönnek belőle anyagilag, de ténylegesen számolnak ezzel a lehetőséggel. Sőt: ezzel a lehetőséggel számolnak.

Tudtad, hogy minden diktátornak volt/van svejci bankszámlája? Dacára, hogy eszük ágában sem volt használni? De hát, jól jöhet még alapon?

Naiv, nagyon naiv ez a blog. Rosszabb esetben agitátor. Még rosszabb esetben a kettő egyszerre.

(Tudom, hogy ki fogod moderálni. De előtte kénytelen leszel elolvasni, és mérges leszel miatta. Nekem ennyi elég: igénytelen egy pasas vagyok. Beérem az igazsággal. Neked is javaslom.)

Stenonis 2012.09.28. 20:11:04

@Nívó blog:
Te komolyan adnál 10 évre pénzt a magyar államnak?

Nívó blog 2012.09.28. 20:11:12

@hackbard.celine:

"Most sokkal jobb a helyzet, 2000 Mrd-al tartozunk a Templetonnak 3-4%-al magasabb világbajnok hozamszinten."

Linket légyszi az állításodról! Én úgy tudom, hogy a Templeton 5% körüli kamatokkal jegyzett magyar államkötvényeket. Ehhez képest nehéz értelmezni, hogy mihez képest magasabb ez 3-4%-kal. Persze lehet, hogy én tévedek.

Hohenzollern 2012.09.28. 20:12:15

Arról egyébként nem is beszélve, hogy a lakosságnak eladott inflációkövető államkötvényekkel a rezsim püffedtre szivatja az országot, mivel az elszabadított inflációnak köszönhetően az inláció+4%-os állampapírok után immár 9,8%-os kamatot kell kifizetnie és minél több megtakarítás csatornázódik át inflációkövető államkötvénybe, annál nagyobb kamatkiadádás lesz a növekvő infláció miatt és annál kevesebb megtakarítás marad a bankoknál, hogy abból beruházásokat hitelezzenek.

hackbard.celine 2012.09.28. 20:13:39

@Nívó blog: konkrét példa: a Coca-Cola 40 Mrd-os beruházást tervezett, de köszönhetően a fentieknek épp csak befejezték a megkezdett 2 Mrd-nyit, a többit elvitték máshova.

Nívó blog 2012.09.28. 20:14:15

@makronom:

"Ha szerinted az infláció miatt nőttek az összes mobilszolgáltatónál az előfizetési díjak az nagy butaságra vall. Hiszen még a Vodafone és a Telefon is szó szerint ki mondta, hogy áthárítják az adót."

8%-os díjemelésről volt szó. Én annyit állítottam, hogy ez nem általános. De cáfolj meg!

Nívó blog 2012.09.28. 20:14:58

@Hohenzollern:

"Ez nem igaz." Pedig hoztam példákat is.

Nívó blog 2012.09.28. 20:15:51

@Hohenzollern:

"A kormány célja nyilvánvalóan a forintmegtakarítások elinflálásával történő adósságcsökkentés, ami kiváló út ahhoz, hogy nemcsak a szegények legyenek még szegényebbek, hanem a megtakarítások is elértéktelenedjenek.

Ebből tehát nem lesz beruházás.
Még valami?"

Igen, olvastam én is a Véleményvezér cikkét...

NYJetsTD 2012.09.28. 20:16:38

"Máig ez volt az egyetlen lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát"

"Elképzelhető, hogy tényleg az Orbán Viktor által emlegetett gazdasági és társadalmi siker küszöbén állunk?"

Hibásan írtad le ezeket a mondatokat. Persze akarattal, mert a jó kutya, a gazdi minden kérését teljesíti. De segítek:

Máig csak olyan lépése volt a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát.

Elképzelhető, hogy Orbán Viktor barátai az emlegetett gazdasági és társadalmi siker küszöbén állnak...

makronom 2012.09.28. 20:17:28

@Nívó blog: Nem tudom ezen mit kell cáfolni. Még levél is jött a szolgáltatómtól nyáron, hogy ennyivel drágultak az előfizetések. Csak, hogy egy példát mondjak (nem ilyen van nekem): T-mobile ikon200 5000-->6000. Ez még a 8%-nál is több.

Nívó blog 2012.09.28. 20:17:38

@Kanstruktív:

"Kérdezz meg egyetlen pedagógust (ha ismersz), nézd meg a vidéki düledező iskolákat, szólíts le egy múzeumigazgatót, és megtudod, hülyegyerek! Ne linkeket akarj, ilyesmit senki sem publikál a neten. Beszélni kellene néha a zemberekel"

Képzeld, én is itt élek, és beszélek emberekkel, érzékelem a pénztelenséget.

Nívó blog 2012.09.28. 20:18:34

@hackbard.celine:

"Beruházás működő tőkéből lesz, működő tőke pedig bizalomból. Ez ilyen egyszerű."

Ha ilyen egyszerű lenne. :) Működő tőke megtakarításból lesz.

Hohenzollern 2012.09.28. 20:18:37

@Nívó blog:
"Én úgy tudom, hogy a Templeton 5% körüli kamatokkal jegyzett magyar államkötvényeket"

Bár nem nekem címezted, de elmagyarázom én.

Például a 2020/A-jel államkötvény a névértékre(!) vetítve valóban 5,5%-ot fizet, ám az államkötvényeket aukciókon veszik meg, jellemzően névérték alatt.
Ezért válik el a kamat a hozamtól.

Egyszerűbben: Ha egy egyéves futamidejű, 5%-os kamatot fizető kötvényt névértéken(!) veszel meg, akkor valóban 5% a kötvény hozama.
De ha a kötvényt a névérték 50%-án veszed meg, akkor máris 5% helyett 50% hozam és 5% kamat, összesen 55% kötvényhozamért finanszírozod a kötvényt.
Még egyszerűbben, egy tízezer forintos kötvényt, ami egy év múlva kifizet tízezer forint tőkét és ötszáz forint kamatot, ötezerért is meg lehet venni az 55%-os kötvényhozamért.

Ezért tudnak megugrani a kötvényhozamok, amikor egyik napról a másikra a kötvények értéke a névértékhez viszonyítva csökkennek vagy zuhannak.

A Templeton valahol 10%-os kötvényhozamnál vásárolt be, tehát jóval(!) névérték alatt.

Humperdickk · http://kikellennekjonni.blog.hu/ 2012.09.28. 20:19:02

@Humperdickk: visszavonom az előző kommentet, mert elolvastam a többi kommentre írt válaszokat. Te egyszerűen csak buta vagy. Nem értesz ezekhez a dolgokhoz. Elnézést a zavarásért, tessék folytatni tovább, ne tessék zavartatni magad!

hackbard.celine 2012.09.28. 20:19:08

@Nívó blog: a kötvényeknek nem kamata, hanem hozama van.
A Templeton volt a legnagyobb szereplő a vevői oldalon, amikor égbe szökött a CDS árazás és a hozamok, jócskán 7,5-9%-on vásárolt be.
Link a világbajnok hozamokról, itt is 7% átlag hozamszint szerepel:
inflacio.blog.hu/2012/08/17/vilagvero_a_magyar_realhozam

Stenonis 2012.09.28. 20:19:28

@Nívó blog:
Most is bárki vehet akár 15 éves Államkötvényt is...
Reklám helye: www.allampapir.hu/allampapirok/lakossagi-ugyfeleknek/magyar-allamkotveny

De a kutya sem akar...

Abban orbánéknak igaza van, hogy rászálltak a szolgáltató szektorra. Mivel a szolgáltatók nem tudják áttelepíteni a gyárat 2 hét alatt Romániába.

Viszont a bankrendszer gyilkolásával lehet, hogy a választóknál jó pontokat szereznek, csak az ország hosszú távon rokkan bele.

Hohenzollern 2012.09.28. 20:19:47

@Nívó blog:
"Igen, olvastam én is a Véleményvezér cikkét..."

Akkor biztos jó neked, de én nem olvastam a Véleményvezér cikkét, de ahogy elnézem, te meg az inflációról szóló cikkeket hagytad ki.

Nívó blog 2012.09.28. 20:21:03

@Stenonis:

"Te komolyan adnál 10 évre pénzt a magyar államnak?"

Beszéd meg @hackbard.celine: -nel! Ő kétli, hogy szükség van hosszú távú államkötvényekre egyáltalán.

Humperdickk · http://kikellennekjonni.blog.hu/ 2012.09.28. 20:21:37

@Hohenzollern: mondanám, hogy hagyjad (a posztoló miatt nem érdemes), de hátha más is olvassa a kommentjeidet. Én például egy rakás dolgot tanulok belőlük, hátha más is. However, carry on! :)

hackbard.celine 2012.09.28. 20:21:43

@Nívó blog:
"Működő tőke megtakarításból lesz. "
Javaslom forgatni Széchenyi István Hitel című irományát...
3500 Mrd Ft banki tőke vonult ki az országból a bankrendszer ellehetetlenítése miatt.
Valamikor jó lenne azért észbe kapni.

Nívó blog 2012.09.28. 20:22:20

@Hohenzollern:

"Arról egyébként nem is beszélve, hogy a lakosságnak eladott inflációkövető államkötvényekkel a rezsim püffedtre szivatja az országot"

Ha sapka van rajta az a baj, ha meg nincs, akkor meg az. :) Lásd: "a kormány célja a megtakarítások elinflálása" típusú érveket. :)

pöcsköszörű · http://sunt.blog.hu 2012.09.28. 20:22:40

@Hohenzollern: szerintem hagyd. ha valaki azt hiszi, hogy a templeton vagy bárki a névleges kamaton vásárol, nem a piaci hozamszinten, meg olyat ír, hogy működő tőke megtakarításból lesz, arra nem érdemes időt vesztegetni.

hackbard.celine 2012.09.28. 20:24:43

@Nívó blog: butaságot beszélsz.
Sokszor nekifutottunk már a gazdpol témának, nem győzöm hangsúlyozni, hogy elsősorban jogbiztonságra és kiszámíthatóságra van szükség a működő tőke és befektetések vonzására és a növekedés beindítására.

makronom 2012.09.28. 20:24:50

@Nívó blog:
"Működő tőke megtakarításból lesz. "

Téves, mert a külföldi működő tőke sem az itthoni megtakarításokból lesz, hanem attól, hogy a külföldi nagy bankok és vállalatok mennyire bíznak meg az ország gazdasági környezetében. (És ide nem csak a makrogazdasági és szabályozási környezet tartozik, hanem a jogi és politikai rendszer is.)

Hohenzollern 2012.09.28. 20:26:20

@Nívó blog: "Ha sapka van rajta az a baj, ha meg nincs, akkor meg az. :) Lásd: "a kormány célja a megtakarítások elinflálása" típusú érveket. :)"

Ez nem a van sapka-nincs sapka esete, hanem a tragédia esete, amikor egy kormány már a saját lakosságán kívül, de az is csak brutális kamatfelárért, senki mást nem talál, aki finanszírozná.

Mivel a lakosságon kívül más nem finanszírozza az országot, értelemszerűen a beruházásokat sem finanszírozza senki.

Még valami?

Stenonis 2012.09.28. 20:27:23

@Nívó blog:

Jelenleg az állam célja az, hogy extra kamatokkal a megtakarításokat magához csatornázza be. Ebből nem lesz működő tőke.

Vagyis de lesz, pl a Tempeton Franklinnál.

Akinek meg jelentős megtakarításai vannak (nagyon jól járt az egykulcsossal), az is befektette a pénzét (adriai nyaraló, új BMW stb.).
Én személy szerint 278-280-as árfolyamon átváltottam euróra és német részvényeket vettem. A vagyonom kb. 80%-a kint figyel a germánoknál, mert Németországban sokkal jobban megbízom, mint Orbánban és a tolvaj bandája által irányított nagyar gazdaságban.

Hohenzollern 2012.09.28. 20:30:18

@pöcsköszörű:
@Humperdickk:

Igen, nekem is egyre erősebb a gyanúm, hogy Selmeczi Gabriella szenátor asszony lengette be gazdaságpolitikai elképzeléseit ebben a blogban.
:D

Hohenzollern 2012.09.28. 20:34:08

Ráadásul azt még aztán meg sem említettük, hogy épeszű ember aligha van, aki egy kiszámíthatatlan környezetben, ahol nem lehet kiszámolni, mekkora pénzromlás várható, de azt látni lehet, hogy egyre nagyobb, beruházáson gondolkodna.

A beruházás alfája, hogy esély legyen a megtérülésre, de ha a pénz értéke rohamosan csökken, akkor aztán már csak a kokaincsempészet, vagy a fegyverkereskedelem hoz akkora hasznot, hogy azzal ellensúlyozni lehessen a pénzromlást.

Nívó blog 2012.09.28. 20:34:12

@pöcsköszörű:

"szerintem hagyd. ha valaki azt hiszi, hogy a templeton vagy bárki a névleges kamaton vásárol, nem a piaci hozamszinten, meg olyat ír, hogy működő tőke megtakarításból lesz, arra nem érdemes időt vesztegetni."

A piaci hozamszintről beszéltem én is. Azt pedig tartom, hogy működő tőke megtakarításból lesz, nem pedig bizalomból. :)

Humperdickk · http://kikellennekjonni.blog.hu/ 2012.09.28. 20:35:42

@pöcsköszörű: @Hohenzollern: @Stenonis: @hackbard.celine:
Hölgyek/Urak, köszönöm, egy élmény volt. Ezt a csajt/faszit kivégeztétek, ahogy kell. Részemről a vitát lezártam, továbbá you made my day.
Megyek, iszok valamit az egészségetekre! ;)

Szevasztok 2012.09.28. 20:36:27

@Nívó blog: "A gyarapodó lakossági megtakarításokból."

Te tényleg azt hiszed, hogy azért állt le a hitelezés, mert nincs a bankoknak forrásuk?

Ez hasonló gondolatmenet ahhoz, mint amikor egyesek azt hiszik, hogy a vállalkozások akkor fognak több embert alkalmazni, ha csökkentik a járulékokat.

Elárulom, ha van megrendelés, akkor is felveszek több embert, ha magas a járulék. Ha meg nincs munka, akkor meg elküldöm, akármekkora legyen is a járulékkedvezmény.

makronom 2012.09.28. 20:36:43

@Nívó blog: és az FDI miből lesz? sajtból? az a leglényegesebb.

Hohenzollern 2012.09.28. 20:37:10

@Nívó blog:
"Azt pedig tartom, hogy működő tőke megtakarításból lesz, nem pedig bizalomból."

Ha tele vagy pénzzel, de nem tudod, hogy a rezsim melyik nap dönt úgy, hogy a beruházásod ellen háborút indít és extra-adót vet ki rá, rombadöntve ezzel a beruházásod megtérülését, akkor itt vállalkozol, vagy inkább egy olyan országban, ahol nem havonta vezetnek be új adót?

Nívó blog 2012.09.28. 20:37:13

@hackbard.celine: @makronom:

A külföldi vs. belföldi tőkéről eszmét cseréltünk már Mariann19-cel a poszt első néhány hozzászólásában.

Nívó blog 2012.09.28. 20:38:43

@Hohenzollern:

"Mivel a lakosságon kívül más nem finanszírozza az országot, értelemszerűen a beruházásokat sem finanszírozza senki."

Erről a mondatról kérdezném @hackbard.celine: és @makronom: véleményét. Tényleg ez a helyzet?

Józsi bácsi, a frappáns visszavágások nagymestere 2012.09.28. 20:39:01

@Nívó blog: kérlek szép ott érinti mindez a termelő szektort, hogy az abból él, hogy a termékeit az emberek megveszik. ha az emberek nem tudják megvenni a termékeiket, akkor nem tudnak talpon maradni. ennek köszönhetők a tömeges elbocsájtások, csak most szeptemberben: kapuvári húsüzem -400 fő, dunaferr -800 fő, mol -800 fő, és így tovább... továbbá csődbe ment a hey-ho, meg (ha jól emlékszem) a gyulai húsüzem. ennek az lesz a következménye, hogy még ennyivel kevesebb ember veszi a termékeiket, és a spirál folytatódik.

Nívó blog 2012.09.28. 20:39:50

@Stenonis:

"Akinek meg jelentős megtakarításai vannak (nagyon jól járt az egykulcsossal), az is befektette a pénzét (adriai nyaraló, új BMW stb.)."

Linket kérek az állításodról!

Nívó blog 2012.09.28. 20:42:24

@Humperdickk:

"Hölgyek/Urak, köszönöm, egy élmény volt. Ezt a csajt/faszit kivégeztétek, ahogy kell."

Igen, szépen felmondták a kötelezőt. :)

kranführer 2012.09.28. 20:42:33

Amikor a köztisztviselő rokonom mondja hogy ő mennyi "adót" fizet kiröhögöm, mert az adó az én termelő munkámból fakad, az ő adója csak virtuális, állambácsi egyik zsebéből a másikba. Szerény véleményem szerint a végrehajtó és az ellenőrző illetve az erőszakhatalmi ágból kirúgott egy-kétszázezer vérszívóval az államháztartás egyensúlyba kerülne, ezek a sz@rháziak meg mehetnének ahová csak akarnak. De ez úgyse fog megtörténni, mert sokkal kényelmesebb mínuszra hivatkozva hiteleket felvenni, mint a sarkunkra állva csökkenteni a kiadásokat.
Ezek az anyaszomorítók próbálnak bevételt növelni. Kérdem én és még sokan mások, hogy miből???

makronom 2012.09.28. 20:43:02

@Nívó blog: ez egy nyilvánvaló hülyeség, mivel Magyarország minden szempontból tőkeszegény, így rá vagyunk szorulva a külföldre. Ezért is fontos a bizalom az ország megítélése.

Szevasztok 2012.09.28. 20:45:41

@Nívó blog: És azt tudtad, hogy a zembereknél maradt 500 mrd Ft hogyan oszlik meg?

400 mrd Ft - 200 ezer legmagasabb adózónál maradt (átlag 2 millió Ft/év!!! adómegtakarítás)

100 mrd Ft - ezen osztozik a többi 3,5 millió. (persze van aki így is rosszabbul járt)

Szerinted ez indokolható akármivel is?

Hohenzollern 2012.09.28. 20:45:52

Arról egyébként nem is beszélve, hogy a meglévő forrásokból épp a bizalomhiány miatt nincsenek beruházások.

Még a lakosság is inkább a baromi drága finanszírozást jelentő inflációkövető államkötvényekbe menekül ahelyett, hogy vállalkozásokat indítana, ugyanis senki nem tudja, jövő hónapban milyen új adókkal tenné tönkre a rezsim.

Nem véletlen, hogy a magyarországi beruházások mértéke nemhogy nem bővül, de még az elmúlt két évtizedben megtett beruházások értékvesztését sem fedezi, azaz már a felújításokba sem fektet be senki, helyette inkább hagyják lerohadni az üzemeket, vezetékeket, de még egy új teherautót sem vesz a zöldséges, mert bármikor újabb adót sózhatnak a nyakába.

Szevasztok 2012.09.28. 20:46:48

@Nívó blog: "Igen, szépen felmondták a kötelezőt. :)"

Ez inkább a te részedről elmondható...

McDobbent 2012.09.28. 20:46:53

Mega LOL. Probaljatok magyarazni a bizonyitvanyt. Emlekszem hogy MSZP alatt mindig szarul eltem - fizetesbol elek - es mindig osszefele zuhant a gazdasag. Minden mas mellebeszeles es hazugsag. Vilag ploretarjai! Hazudjatok!

Nívó blog 2012.09.28. 20:47:31

@Szevasztok:

"Ez inkább a te részedről elmondható..."

Amennyiben?

hackbard.celine 2012.09.28. 20:48:02

@Nívó blog: a beruházások szintjét a közösségi beruházások határozzák meg és mellette, de nem másodsorban a működő tőkén alapuló befektetések. A közösségi befektetések elsődleges forrása az EU pénzek lehívása, a működő tőke pedig a jogbizonytalanság miatt inkább kivonul az országból.
A lakossági befektetések (pl. ingatlan) jelenleg egyáltalán nem tekinthetők a közeljövő GDP növekedését megalapozó fundamentumnak.

Nívó blog 2012.09.28. 20:48:39

@Szevasztok:

"És azt tudtad, hogy a zembereknél maradt 500 mrd Ft hogyan oszlik meg?"

Most abba a liberális állam vs. jóléti állam polémiába inkább nem menjünk bele, hogy hol van jobb helye ennek a pénznek, annál aki megtermeli, vagy inkább előnyösebb az állami jövedelem újraelosztási funkció fokozása.

Szevasztok 2012.09.28. 20:49:59

@Nívó blog: Abban persze van valami igazságod, hogy szigorúan a számok tekintetében nincs olyan nagy baj.

De mióta a nemzeti valuták mögül eltűnt az arany és árufedezet, azóta csak a bizalom áll mögötte. Ha pedig a bizalom meginog, akkor minden elszáll...

Stenonis 2012.09.28. 20:50:55

@Nívó blog:

Miért kell linket küldenem arról, hogy a volt kolléganőm vett egy új Lexust (jó nem BMW).

Vagy a velem kapcsolatban lévő cég ügyvezetője egy nyaralót Brac szigeten...

Mindketten legalább havi 1 milliót keresnek. Számold ki az egykulcsos hatását az ő fizetésükre (nem kell gyerekkedvezmény).

Nívó blog 2012.09.28. 20:52:21

@Szevasztok:

Az másik bizalom. Arra vonatkozik, hogy a jegybank ne kezdjen el fedezetlenül pénzt nyomtatni.

Nívó blog 2012.09.28. 20:53:56

@Stenonis:

Aki havi egymilliót keres, mit kellene vennie? Suzukit?

Szevasztok 2012.09.28. 20:54:41

@Nívó blog: "hol van jobb helye ennek a pénznek, annál aki megtermeli, vagy inkább előnyösebb az állami jövedelem újraelosztási funkció fokozása."

Ebbe tényleg ne menjünk bele, mert ennél a kérdésnél most sokkal égetőbbek vannak napirenden.

Lásd pl: a középosztály 1/3-a a szegénységi küszöb alatt él, ugyanakkor hiányzik a költségvetésből néhány 100 mrd Ft.

Stenonis 2012.09.28. 20:55:09

Ez a felsorolás mintha elsikkadt volna:

- az adószabályok év közbeni változtatása
- ad hoc extraadó kivetések
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása
- klasszikus bolsevik retorika (tőke és tőkésellenesség)
- Matolcsy

Kíváncsi lennék a blog szerzőjének a véleményére, (lehetőleg pontonként) hogy ezek miként erősítették a befektetői bizalmat...

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.09.28. 20:55:17

Kurvára röhögök, ahogy izekre szeditek ezt a propaganda-posztot, és a kommentekben bebizonyosodik a totális hozzá nem értése a posztolónak :D

Ha nincs érve, akkor "linket kérek".

Már leirtam egyszer: hiába változtatgatjátok folyton a neveiteket, már nagyon régen nem tartoztok a komolyan vehető blogolók közé. Kár, mert Drolinak voltak épeszű gondolatai, csak ccactus hülyesége mindent felülir.

Szevasztok 2012.09.28. 20:56:17

@Nívó blog: "Az másik bizalom. Arra vonatkozik, hogy a jegybank ne kezdjen el fedezetlenül pénzt nyomtatni."

Valamint, hogy az állam képes legyen MINDENKOR teljesíteni a fizetési kötelezettségeit.

Nívó blog 2012.09.28. 20:56:34

@Stenonis:

Nem sikkadtak el! 20:04-kor kérdeztem ezzel kapcsolatban, csak nem reagáltál rá.

Nívó blog 2012.09.28. 20:57:31

@Kőmíves Kelemen:

Milyen jó, hogy mindenki okos itt, kivéve a blogszerzők. :))

hackbard.celine 2012.09.28. 20:57:40

@Nívó blog: csak egy kis érdekesség, ha már szóba került az újraelosztás:
"A 100 legmagasabb összevont jövedelmet bevalló adózó összesen 132 millió forint családi kedvezményt vett igénybe 2011-ben"
Ezt pl. semmilyen észérvvel nem lehet alátámasztani, amíg az alultápláltság a gyereket nevelő családok legalább harmadánál általános.
Link:
penzcentrum.hu/adozas/megdobbento_tenyek_oriasi_adomany_a_gazdag_csaladoknak.1033939.html

Nívó blog 2012.09.28. 20:58:18

@Szevasztok:

Ennek nincs köze a pénzrendszerhez.

Szevasztok 2012.09.28. 20:59:27

@Stenonis: "Mindketten legalább havi 1 milliót keresnek. Számold ki az egykulcsos hatását az ő fizetésükre (nem kell gyerekkedvezmény)."

Elárulom, hogy a havi bruttó 1 milliós fizetéssel nincsenek benne a felső 200 ezerben, akik élvezik az adókedvezmény 80%-át.

Úgyhogy 1mFt/hó, az még (ebből a szempontból) nem is sok.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.09.28. 21:00:44

@Nívó blog:
Már ne is haragudj, de ha ennyi cáfolat és ellenmagyarázat érkezik a hülyeségedre, akkor talán el kéne gondolkodni azon, hogy kinek van igaza...

Én pl nem tudtam erről a Templetonos hozam-reálhozam dologról, és most felvilágosultam. Nem általad, hanem a kommentelők által.
De ezelőtt, ezután sem irok gazdaságpolitikai posztokat, pedig lenne a családban aki lemeózza, és kiszűrje a hülyeségeket. Nem szaladok fejjel a falnak, de te ezt előszeretettel teszed.
Lelked rajta.

hackbard.celine 2012.09.28. 21:01:45

@Nívó blog: írj erről egy új posztot és ott megbeszéljük :)

2012.09.28. 21:02:30

@Nívó blog:

"Milyen jó, hogy mindenki okos itt, kivéve a blogszerzők. :)) "

Stabilan bírod egyedül az autópályán a forgalommal szemben.

Nívó blog 2012.09.28. 21:04:13

@Kőmíves Kelemen:

Nem a mennyiség számít, hanem a minőség.

"Én pl nem tudtam erről a Templetonos hozam-reálhozam dologról, és most felvilágosultam."

Miről is?

Szevasztok 2012.09.28. 21:05:03

@Nívó blog: "Ennek nincs köze a pénzrendszerhez."

Miért a beruházások, a kamatfelár, az árfolyamok azok mind a pénzrendszer fundamentumai miatt alakulnak így?

Vagy inkább olyan döntéshozó és pozíciókban ülő EMBEREKTŐL, akiknek elsődlegesen a SAJÁT állásuk biztonsága és másodsorban a SAJÁT bónuszuk nagysága a fő szempontjuk?

Hidd el, hogy a felsővezetőket is ELSŐDLEGESEN az motiválja, hogy ne rúgják seggbe őket. (Néhány teljhatalmú kivételtől eltekintve.)

Hohenzollern 2012.09.28. 21:06:25

Az azért nyilvánvaló, hogy a blogszerző fix havi fizetést kap a Fidesz-sajtóosztálytól, ezért nem kárhoztatható amiatt, hogy lövése sincs arról; beruházást, azaz vállalkozást csak ott indítanak, ahol tervezhető a jövő, ahol kiszámolható a megtérülés és a többi, a beruházást megelőző számítás.

Nem pedig ott, ahol ad-hoc intézkedésekkel, csak máig nyolcszor(!) módosított idei költségvetéssel, visszamenőleges és személyre szabott törvényekkel simicskáznak...illetve kormányoznak.

Szevasztok 2012.09.28. 21:06:28

@Nívó blog: "miféle adókedvezmény?"

Hát az egykulcsos SZJA. Na értsd rá...

Nívó blog 2012.09.28. 21:08:31

@Hohenzollern:

Jó ez a duma, de újra csak azt kérdezem, hol érinti a nyolcszor módosított költségvetés a termelő szektort?

2012.09.28. 21:08:45

@Nívó blog:

""Én pl nem tudtam erről a Templetonos hozam-reálhozam dologról, és most felvilágosultam."

Miről is?
"

Arról, hogy ez egy butaság:

"Linket légyszi az állításodról! Én úgy tudom, hogy a Templeton 5% körüli kamatokkal jegyzett magyar államkötvényeket. Ehhez képest nehéz értelmezni, hogy mihez képest magasabb ez 3-4%-kal. Persze lehet, hogy én tévedek. "

Nívó blog 2012.09.28. 21:10:40

@MikeBoy:

De mi benne a butaság? Komolyan kérdezem!

Mariann19 2012.09.28. 21:11:42

@Nívó blog: Az SZJA progresszívá tétele és a szociális kiadások lefaragása együttesen jelentősen javítaná a költségvetés helyzetét. Nemcsak az egykulcsos adózás megszüntetésétől várnám az eredményeket.
A megtakarításokról Te azt feltételezed, hogy ezek felhasználását kizárólagosan beruházásokba fektetik be az ezeket a pénzeszközöket birtoklók. A hazai gyakorlat jelenleg nem ezt igazolja, ezt a kormány is belátta annak reményében, hogy az egykulcsos adónak a hatásai még érvényesülhetnek.
A megtakarításokat úgy tűnik, nem a fejlesztésekbe fektették a tulajdonosaik, lehet ezt bank betétként is kezelni. Nálunk ez történt, hogy a pénzek a bankokban kamatoznak a tulajdonosok részére.Lehet ennek egy előnye, hogy az ily módon megnövekedett banktőke hitelezés által esetleg fejlesztésekre kerülhet felhasználásra egyéb vállalkozások hiteligénybevétele által.
Azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy beruházói szándék előtt piacot kell szerezni, és annak ismeretében lehet csak beruházni. Nem elég a fejlesztési szándék, a termelési és szolgáltatási igényeket is fel kell sorakoztatni.
Utaltál arra, hogy nem a külföldi befektetőkre kell csak számítani. Ezek a befektetők biztos piaci háttérrel rendelkeznek, ezért képesek terjeszkedni.

Hohenzollern 2012.09.28. 21:12:08

@Nívó blog:

A költségvetés módosítása - értelemszerűen - a bevételek és a kiadások összegét érinti. Mivel a kiadásokat nem, illetve a bevételekhez képest alig csökkentik, értelemszerűen a bevételeket növelik - újabb és újabb adókkal.

Ennélfogva nem világos, miért nem találod az összefüggést az újabb és újabb adók és a termelői (vagy bármelyik más) szektor között.

Ott, ahol kiszámíthatatlan, melyik hónapban fognak újabb adókat kivetni, senki sem fog gyárat építeni, de még egy kulcsmásoló műhelyt sem.
És pont ez látszódik a beruházások országos szintén; a beruházások mértéke még a meglévő beruházások értékvesztését sem fedezik, tehát már felújításokra sem költenek a vállalkozások vagy vállalatok.

Nívó blog 2012.09.28. 21:15:53

@Hohenzollern:

"Ott, ahol kiszámíthatatlan, melyik hónapban fognak újabb adókat kivetni, senki sem fog gyárat építeni,"

Egyetértek! És nálunk ez a helyzet szerinted?

Hohenzollern 2012.09.28. 21:16:08

Ahogy épp ezért nem cseréli le újra a sarki zöldséges sem a rozzant teherautóját egy újra, mert nem tudja, hogy ez a rezsim mikor találja ki, hogy az új teherautókra extraadót vet ki.

Hohenzollern 2012.09.28. 21:17:56

@Nívó blog: "Egyetértek! És nálunk ez a helyzet szerinted?"

Igen.

Leszámítva a külön (jellemzően üzleti titokként kezelt, így titkos) különmegállapodásokat néhány multit, akikkel a rezsim ismeretlen tartalmú megállapodásokat kötött és összeszerelő-üzemet indítanak.

csepcsányi 2012.09.28. 21:18:04

Hát meglehetősen érdekesen látod látod az elmúlt 2,5 évet...
"A különadókkal sikerült stabilizálni a költségvetést, így a forint erős maradt."
A mondat első fele még igaz is, de a második... 2010 áprilisában 265 forint volt az Euró, 2010 szeptemberére 282 forint volt. Ez csak a Széll Kálmán terv bejelentése után tudod a választási időszakban lévő szinthez visszakerülnie (a befektetőknek tetszett a terv, a nemzetközi hangulat is javult), majd 2011 szeptemberében elindult a rekord felé vezető úton. Szóval erős forintról beszélni az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa.

"Téves tehát az az ellenzéki álláspont, miszerint egy bizalom- és forinterősítő gazdaságpolitika automatikusan megoldaná a devizahitel problémát."
Nem oldaná meg, de sokat segíteni, ha összehasonlítod a forint árfolyamát a cseh koronáéval, vagy a lengyel zlotyval, akkor láthatod, hogy jóval nagyobb mértékben gyengült az euróhoz és a svájci frankhoz képest, és ennek a kormány kiszámíthatatlansága az oka.

"A kormány válasza újabb unortodox lépés volt, mégpedig a végtörlesztés. Máig ez volt az egyetlen lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát."
Ez nem igaz, már a különadók is megingatták a bizalmat, aztán a nyugdíj államosítás, a végtörlesztés csak utolsó csepp volt a pohárban. A CDS felár elég jól megmutatja a bizalmat 2010 Q1-ben 200 pont körül mozgott, 2010 év végére 400 pont közelébe került (és ekkor még híre-hamva sem volt végtörlesztésnek).

"A recesszió fő oka tehát igenis az európai adósságválság, mégpedig elsősorban azért, mert az egekbe repítette a svájci frank árfolyamát."
Amit ezelőtt a következtetés előtt írsz, az akkor lenne igaz, ha a régió más országaiban is ez lenne, de nem így van. Máshol a hitelezési piac működik (Csehországban, Szlovákiában, de még Romániában is), igaz a válság előtti szintet még nem érte el, de Magyarnál jóval erősebb. Az, hogy itthon nincs hitelezés egyértelműen belső okai vannak: végtörlesztés veszteségessé tette a bank szektor nagy részét, nincs elegendő forrás a hitelezéshez (kevés a betét) az anyabankok pedig inkább a magyarnál kiszámíthatóbb piacra adnak támogatást, illetve csak magas felárral adnak forrást az itthoni leány bankoknak.

"Nem igaz tehát az az állítás sem, a különadók visszavetik Magyarországon a gazdasági növekedést."
Bocsánat, hogy ezt írom, de ez nettó baromság. Lehet, hogy a különadó sújtotta szektorok nem "termelő" szektorok, de ezek is rengeteg beruházást hajtottak végre, ami beszállítók százainak adtak munkát. Ezeket a beruházásokat szinte teljesen leállították. Gondolj csak bele a telco szektor folyamatos fejlesztései mennyi alvállalkozónak adtak lehetőséget, vagy az energetikai cégek beruházásai. De még a bank szektor is rengeteg beruházást hajtott végre (IT vonalon, vagy milyen hatással vannak a fiók bezárások az ingatlan szektorra).
Ezek most nullázódtak szinte. Ha szerinted ennek nincs hatása a növekedésre, akkor azon csodálkoznék...

"A termelő szektor pedig szépen növekszik is."
Ezt mire is alapozod? Az ipari termelés csökken, a beruházis ráta alig 17%, 95 óta nem volt ilyen alacsony (a régiós átlag 22%, ez is mutatja, hogy a bajaink forrása nem elsősorban az euroválság). Az hogy Orbán valamit átad hetente, még nem jelenti azt, hogy a termelő szektor működne...

"Másfelől pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az egykulcsos adó a lakosságnál hagy évi 500 milliárd forintot, ami jórészt megtakarításokban, mégpedig hazai megtakarításokban csapódik le"
Ezt is mire alapozod? A betéti állományban nem lehet igazán nagy növekedést látni, ha ez a pénz megy a szekrény mélyére, akkor abból a gazdaság semmit nem profitál. Az meg másik dolog, hogy például a frank elszállása (főleg 2011-12 fordulóján) ezt a többlet sok család esetében elvitte, tehát sem spórolni, sem költeni nem tudott belőle. És megint csak le lehet írni, hogy ennek a frank elszállásnak sem elsősorban az euró volt az oka, hanem a kormány dolgai...

Tudom, hogy a Fidesz és a kormány előszeretettel próbálja külső okokra vezetni a szar gazdasági helyzetet, de a tények azt mutatják, hogy a Matolcsy "áldásos" tevékenysége a fő oka annak, hogy a már nemcsak a EU átlagához vagyunk leszakadva, hanem a régiós versenytársakhoz képest is. A befektetői bizalom a kormánnyal szemben a nulla körül van, és ezen nem lehet csodálkozni: miért vennének komolyan egy olyan kormányt, vagy gazdasági minisztert, aki egyik nap kijelenti, hogy nincs szükség az IMF-re sőt ellen dolgozunk, majd három nap múlva hitelért jelentkezik náluk...

Hohenzollern 2012.09.28. 21:19:32

Egyébként nem szerintem ez a helyzet, hanem a KSH adatai szerint ez a helyzet, amelyek szerint - lásd fentebb - a magyarországi beruházások értéke már a meglévő beruházások értékvesztését sem fedezik.

Ergo rohad le az ország.

2012.09.28. 21:19:34

@Nívó blog:

Komolyan válaszolok.
Az állampapírokkal való kereskedelem a legegyszerűbben megérthető pénzügyi spekulációk közé tartozik.
És ezt itt valaki már példán keresztül elmagyarázta.
Én minek magyarázzam el még egyszer?

Nívó blog 2012.09.28. 21:20:08

@Mariann19:

"Azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy beruházói szándék előtt piacot kell szerezni, és annak ismeretében lehet csak beruházni."

De ez oda vissza igaz. Ahhoz, hogy tudjak beruházni, megtakarításra van szükség. Ahhoz, hogy érdemes legyen beruházni, piacra/fogyasztóra van szükség.

Ha viszont fogyasztok megtakarítás helyett, kevesebb jut beruházásra.

Az egyensúly kialakításában van szerepe a kamatszintnek.

Hohenzollern 2012.09.28. 21:21:20

@csepcsányi: "...egyik nap kijelenti, hogy nincs szükség az IMF-re sőt ellen dolgozunk, majd három nap múlva hitelért jelentkezik náluk..."

Nna, jah. Az volt a rezsim ámokfutásának egyik legkifejezőbb pillanata.

vkaresz6 2012.09.28. 21:21:43

Nagyon nem értek egyet ezzel a cikkel.
Amit a kormány eddig tett az bizony rendkívül kártékony és csak örülhetünk ha nem jár az eddigieknél is súlyosabb következményekkel.
1:"a lakosság megtakarításaiból vannak a befektetések..." Ez tény de áttételesen értendő ugyanis a befektetéseket nagyrészt banki hitelekből viszik véghez, de mi eközben a bankok körül az eleve instabil és kiszámíthatatlan nemzetközi környezet mellé teremtünk egy kiszámíthatatlan hektikus és logika helyett ideológiának álcázott pillanatnyi politikai érdekekre épülő és akár napi szinten változó törvényi környezetet arról nem is beszélve hogy mindezek mellett a bankok csordultig vannak nemfizető hitelekkel. Ilyen körülmények között a bank csak annyit tehet hogy irreális tartalékokat képez minden kockázatos eszközét (hitelek) leépíti és óriási biztosítékokat von be. Ezzel az elsődleges célja hogy védje saját magát ennek a célnak a melléktermékeként védi a betétesek pénzét.

2: Az első Orbán kormány érdemeinek ecsetelésénél nem hozom elő újra a Bokros csomagot ha jól láttam megtették ezt már helyettem mások.

3: Az egykulcsos adó fellendíti a fogyasztást... Sajnos nem. Az egykulcsos adó kedvezményezettjei is pont annyira el vannak adósodva mint a társadalom többi rétege csak a számok mások az arányok attól még azonosak. Így az adócsökkentésre ez a réteg pont úgy reagál mint ahogy az alacsonyabb keresetűek reagálnának. Először megoldja az azonnali likvid gondjait majd minden erejével elkezd tartalékot képezni mert ahogy a bankok ilyen esetekben az emberek gyorsan rájönnek hogy ők sem tudják kiszámítani a kormány lépéseit.

4: "...csak diszkonttal hajlandó visszafizetni." Ez az államcsőd. Egy dolog hogy a görögöknek megengedték de mindenki tudta hogy az bizony egy kontrollált csőd ami még el sem hárította a veszélyét egy súlyos valódi csődnek. Ha jól emlékszem aktiválódtak is a CDS kötvények. Ha ezt Orbán kiejtené a száján másnap itt örjöngene az EU és az összes komoly hírszolgáltató címlapján lennénk órákon belül.

5: A grafikonodból látszik hogy amint véget ért a 2010 es fellélegzés és jött az euro válság a trendvonalad megtört. (amennyire 16 (4 év 4 1/4 év)pont esetén lehet trendekről meg törésekről beszélni)

6: Abban egyetértünk hogy a különadókat kb a megfelelő ágazatokra vetették ki... Vagyis úgy pontosabb hogy abban értünk egyet hogy melyikekre nem lett volna jó ötlet kivetni. Én szívesen vevék egy kisker multi adót amit közvetlenül a kis és mikrovállalkozásoknak adnának tovább majd ezzel az adóval addig veszíteni a húrt amíg szép lassanként a legtöbb multi nem szedi a sátorfáját.(a legtöbb nem pedig az összes) Pár év alatt apránként lehetne emelgetni hogy ne hirtelen távozzon az összes munkanélküli tömegeket hagyva maguk után. (ez pedig nem valódi munkanélküliség lenne hanem a statisztikákat rontó zaj ugyanis egy multi távozásával nem csak a munkások maradnak munka nélkül hanem piaci űr is keletkezik amit néhány hónap alatt be fognak tölteni és az említett munkahelyeknél több fog megjelenni attól függően mekkora arányban jelentek meg ezen a piaci résen a kisvállalatok. (ugye méretgazdaságosság...)

Nagy szarban van a kormány és ehhez a Fidesz legalább akkora mértékben járult hozzá mint Gyurcsány. Gyurcsány tönkrevágta az ország pénzügyeit (persze ezt sem egyedül tette) a Fidesz meg a hitelét. A Fidesz arra építette kormányzását hogy lebontja a kommunista rendszer utolsó maradványait amik akadályozzák fejlődésünket. Be kéne végre látniuk hogy a legsúlyosabb teher a kommunista örökségből ők maguk. Politikusaink javarészt a kommunista bukás után beültek a jól megérdemelt bársonyszékbe és azóta sem kerültek ki belőle. Azok akik ma az országot vezetik gyakorlatilag nem találkoztak még a rendszerváltás utáni Magyarországgal, távolról sincsennek tisztában a hétköznapi emberek élethelyzeteivel, tudásukat pedig a kommunista időkből szerezték. A rendszerváltás lezajlott. Meg volt (talán még mindig megvan) a lehetőségük hogy hősként ne pedig vérszívóként maradjanak meg a történelemben, de ehhez az kell hogy rájöjjenek hogy a kommunizmust követő átmeneti időszak amikor az emberek még csak kiheverni igyekeznek az előző rendszert és tanulják az új szabályokat. Ez az időszak erősen közeledik a végéhez és a jelenlegi politikai garnitúra egyre kevésbé alkalmas az igények kielégítésére. Nem kormányválságot akarok. Ne mondjanak le. 2018 ig engedjenek új pártokat felfuttatni majd megköszönni a lehetőséget és távozni. Kapjanak jól fizető kamu állásokat vagy tőlem akár életjáradékot is mert én tudom magamról hogy nem vagyok hősies típus, ha abban az időben születtem volna "jó elvtárs" vált volna belőlem aki teszi a dolgát a véleményét, de minimum hogy nem kezd el nyíltan ellenzékként viselkedni.

Amúgy meg mennyivel jobban fest a történelemkönyvekben hogy:
"Rendszerváltó politikus aki a gazdasági válság problémás kezelése után belátta hogy a feladatát elvégezte és távozott a közéletből."

mint az hogy: "Rendszerváltó politikus aki a gazdasági válság súlyos félrekezelése után megkérdőjelezhető intézkedéssel igyekezett hatalmon maradni de az egyre súlyosbodó recesszióba végül belebukott ám ezalatt az ország gazdasági fejlődését egy évtizeddel vetette vissza."

Sajnos úgy látom politikusaink a második verziót óhajtják követni. Kár...

torró 2012.09.28. 21:24:36

Egy kis kiegészítés.A Nívó blog miért nem nézte a tudósítást az ominózus tárgyalásról amiben pont a 2008-n felvett IMF hitel körülményeiről hallgatták meg az akkori kormány tagokat. Itt elhangzott, hogy az első részletet banki letétbe helyezték, abban a reményben ,hogy magasabb kamatot, ezáltal hasznot söpörnek be, csak rosszul sült el a dolog és ezáltal még ebből is jócskán buktunk. Állítólag nem volt akkora a probléma és lett volna idő jobb pozíció elérésére is, az IMF-l szemben. Bajnaiéknak viszont már elő volt írva mit kell végrehajtani a hitel fejében. Amúgy ma hallottam egy híradásban, hogy már az EU is kezdi belátni az IMF diktátumainak a keménységét, főleg Görögország tekintetében és lehet, változtatni fognak ezen a gyakorlaton.Amúgy a Spanyolok most fogják bevezetni az Orbán féle intézkedéseket./bank adó , multikra kirótt adó Stb.

lyia (törölt) 2012.09.28. 21:25:30

Állítólag a Vidámparkot is az IMF záratta be.

Hohenzollern 2012.09.28. 21:27:11

@Nívó blog: "Ahhoz, hogy tudjak beruházni, megtakarításra van szükség."

Nem.

A beruházáshoz hitelre van szükség.

Hogy ez a hitel megtakarításból, a bankok saját tőkéjéből, vagy bankok hitelfelvételéből, majd ebből történő hitelkihelyezésből történik-e, az édesmindegy.

Thug 2012.09.28. 21:27:36

El sem olvastam csak a poszt első 3 bejegyzését.

Te vagy az, aki a családi házadban, a havi sok százezres fizetéseddel megpróbáltál megélni 47-ből, aztán a 2. héten hozzá kellett nyúlnod a tartalékhoz? :D

Vicces vagy bazd meg!

Ahogy a posztod első 3 bekezdése is az. Szimpla magyarázkodás, hogy mit, miért kellett megváltoztatnia annak, akinek a faszát szopod.

De ne aggódj, nem lesz neked se mindig ilyen jó. Remélem a magadfajta semmirekellő, sok százezret kereső gyökereket meghurcolják majd, a semmittevés miatt.

Jön még kutyára kamion...

is 2012.09.28. 21:27:40

Komolyan mondom: már majdnem elkezdtem ezt a posztot komolyan venni, mert hát azért mégiscsak egy kissé összeszedettebb lett a Nivótlan log átlagánál, de aztán a grafikon betett, ott is hagytam az egészet.

Pontosan milyen gazdaságpolitikai váltás volt pont 2009 III. negyedévben, hogy ott kellett elkezdeni az időskálát? esetleg semmilyen? Esetleg 2009 I. negyedévtől, vagy 2006. II. negyedévtől, vagy 2010 II. negyedévtől kellene azt a trendet indítani, mert akkor volt tényleges irányváltás? Ja, nem, kikeresek egy jó alacsony értéket a levegőben, aztán indítok onnan egy trendet. Hát próbáld félrevezetni az 50-es IQ-s majmokat, te 60 IQ-s félmajom.

2012.09.28. 21:27:47

@torró:

"Itt elhangzott, hogy az első részletet banki letétbe helyezték, abban a reményben ,hogy magasabb kamatot, ezáltal hasznot söpörnek be, csak rosszul sült el a dolog és ezáltal még ebből is jócskán buktunk."

Ezt fejtsd már ki, mert ez nagyon érdekelne!

2012.09.28. 21:29:15

@Hohenzollern:

"A beruházáshoz hitelre van szükség.

Hogy ez a hitel megtakarításból, a bankok saját tőkéjéből, vagy bankok hitelfelvételéből, majd ebből történő hitelkihelyezésből történik-e, az édesmindegy. "

Megérti szerinted? ;)

G.I.J. 2012.09.28. 21:35:02

Az a gond, hogy 2008-ban Orbán Viktor szinte meg se szólalt a Parlamentben. Az imf-ről meg végképp nem mondott semmit. Akkoriban...

Hohenzollern 2012.09.28. 21:37:00

@MikeBoy:

Nincsenek illúzióim.
:-)

Thug 2012.09.28. 21:39:31

"Itt elhangzott, hogy az első részletet banki letétbe helyezték, abban a reményben ,hogy magasabb kamatot, ezáltal hasznot söpörnek be, csak rosszul sült el a dolog és ezáltal még ebből is jócskán buktunk."@MikeBoy:

Szerencsére a MOL részvények vásárlásából jól jöttünk ki. Nem buktunk rajta csak vagy 50 milliárdot. De legalább a vidinek, meg a stromanoknak lett belőle pénz. Ahogy sikerült a mnyp -pénzeket is elsumákolni.
Már 2 éve megmondta akinek volt egy kis esze, hogy ebből kurva nagy hiány lesz. Ugyanis az ábrándos szemű szexológus elbaszta az adócsökkentésre, vagyis inkább a gazdagoknak kedvező egykulcsosra.

De nem baj. Ez van, szeressétek ezt.
Lesz még itt olyan, amikor az éhező félredobja a nyenyit, a ner-t és minden zsíros köcsögöt felköt az első oszlopra.
A kedves vezetőtök csak reménykedhet benne, hogy addigra nem ő lesz hatalmon...

Thug 2012.09.28. 21:41:15

@G.I.J.:

Rá 2 évre viszont igen.

Idézzem?

"Ha az IMF be, én ki..."

hackbard.celine 2012.09.28. 21:41:52

@MikeBoy: majdnem igaz, csak épp fordítva :)
Az első lehívott IMF-EU-EKB hitel részleteket a kormány az MNB-nél Ft-ra váltotta.
tozsdeforum.hu/wp-content/uploads/2012/08/eur_huf_equilor_0828.png
A 280-315 Ft/EUR tartományban lehívott részleteket a kormányváltáskori 265 Ft környéki árfolyam tükrében hogyan is lehetne értékelni?
Nyilván ízlés kérdése, de azt se felejtsük el, hogy Bajnaiék ott hagytak lehívott, de fel nem használt 1240 Mrd Ft értékű lóvét devizában a kormányváltásra, ami az AKK szerint két hónappal később 1350 Mrd-ot ért a Kósa-Szijjártó görögországozás miatt, tehát azon se volt árfolyambukta.

Mikka-Makka 2012.09.28. 21:42:14

@Nívó blog: "milyen fejlesztéseket, munkahelyteremtéseket, gazdasági növekedést remélsz ezektől a szektoroktól?"

ha a bankok és a gazdasági növekedés kapcsolatáról még nem hallottál akkor nagy bajok vannak. ezt még a Viktor is tudja amikor azon sajnálkozott h nem akarnak hitelezni ezek a fránya bankok, vajh miért..

vakapad 2012.09.28. 21:43:20

A Nívó blog rosszul tudja. Az előző években NEM adósították el az országot, ugyanis a világválság előestéjén a GDP-hez viszonyított adósság 65 % volt.

Az adósság azután emelkedett 80 %-ra, hogy egyrészt az ország GDP-je jócskán csökkent a világválság hatására (nevező), másrészt a hitel egy részét valutatartaléknak tették be az MNB-be a spekulációk elleni védekezésül (számláló).

De hát miért tudná jól a Nívó blog? Neki is csak read only memory-ja van.

torró 2012.09.28. 21:44:48

@MikeBoy:
Túl sokat nem beszéltek róla, de Veres elismerte, hogy valamelyik külföldi banknál tették be, csak mint ismerjük a nemzetközi szintű válság miatt ,ez a bank nem tudott annyi kamatot fizetni mint amennyit az IMF hitel után nekünk fizetni kellett.Azt tudjuk, ha lekötött pénzt akarsz kivenni akkor elég jelentős összeget buksz vele. Ráadásul nem is adják rögtön vissza tehát kiesik az összeg az azonnali felhasználás lehetőségétől. Vagyis, késésbe kerülsz a probléma megoldással, mármint a csőd kezelésével.

prometheus_X 2012.09.28. 21:48:22

Érdekes a cikk gondolatmenete. Ez hosszú idő óta talán az egyik legátgondoltabb érvelés a kormánypárt gazdaságpolitikája mellett (ha csak nem az első).

Mindazonáltal tisztelettel:
"tömegközlekedési kedvezmények jelentős csökkentése, kedvezményezettek körének drasztikus csökkentése.

Olyan intézkedések ezek, amelyek nem érintik a társadalom széles rétegeit, és könnyű érvelni mellettük"

Ezt a két mondatot így egymás után leírni picit furcsa. A nyugdíjasok mióta nem számítanak széles társadalmi rétegnek és mióta könnyű az őket ért restrikciók mellett érvelni, amikor azt láthatjuk, hogy akkora tömegről van szó, hogy minden politikai erő úgy próbál bánni velük, mint a hímes tojással? Nekem ez a két mondat nagyon ellentmondásosnak tűnik így.

torró 2012.09.28. 21:48:51

Azért ez is megér egy misét! Nem tudom olvastátok e? Mindenesetre itt van!

index.hu/belfold/2012/09/28/14_milliarddal_kitomott_ceget_nullaztak_le/

micsoda? 2012.09.28. 21:49:06

@Nívó blog: "Aki havi egymilliót keres, mit kellene vennie? Suzukit?" Döbbenet ez a válasz. Egyszerűen nem érted a lényeget:)

Olyan vagy, mint az egyszeri matematika professzor. A kétszámjegyű összeadást, egyenlet sorozattal oldotta meg. A témához nem igen konyítók, de azt megtanultam, hogy Fidesz szimpatizánssal nem érdemes eszmecserét folytatni.

vakapad 2012.09.28. 21:49:08

@Thug:

Csak úgy mondom:

A pénzt valóban az MNB-be tették be. Két okból:
1./ A valutatartalék növelése céljából, ami elriasztja a spekulánsokat (meg is szűnt a spekuláció)
2./ A pénz másik részét, ahogy az egész világ, a bankok (főleg az állami) bankok feltőkésítésére használták (senki nem akart bankpánikot látni, ha még valaki emlékszik a Postabankra, tudja, milyen az). Nadeviszont ahhoz a számviteli törvényt el kellett fogadni, ami csak decemberben történt meg. Megjegyzendő, hogy a pénz addig is jó helyen volt az MNB-ben.

2012.09.28. 21:50:13

@torró:

Ez a Veres tudhat valamit.
Csodálom, hogy a meghallgatáson nem röhögték magukat halálra néhányan a hallgatóságból..... :))))

hackbard.celine 2012.09.28. 21:50:14

@Thug: A MOL sztori azért ennél cizelláltabb: devizahitelből vették, háromszoros bukta, egyrészt deviza árfolyam, másrészt tőzsdei árfolyam, harmadrészt fizetendő hitel kamat.
Jelenleg 25500 Ft kéne legyen az árfolyam a nullszaldóhoz.
Ehhez képest a MOL (a magyar GDP 15%-át adja), jelenleg 700 főt leépít, komcsi szóhasználattal "racionalizál", sem az upstream, sem a downstream üzletág nem bír túl jó jövőképpel.
De azért az állam mint tulajdonos kapott némi osztalékot. Jóformán a kamatokra se elég.
Stratégiai befektetés volt állítólag, a Szurgut azóta is a kirúgott Fellegin röhög, részükről ekkora nyereséggel kiszállni egy rossz üzletből (ők a másik lúzer ÖMV-tól vették meg, akit ellenséges felvásárlás miatt kizártak a döntéshozatalból), na ehhez is kell egy megfelelő magyaridióta.
Könyv szerint lehet olyan 150-200 Mrd a bukó csak ezen az egy tételen.

vakapad 2012.09.28. 21:50:17

@torró:

Erre a "Veres elismerte" szövegre valami forrást, ha olvashatnánk...

Makkasz 2012.09.28. 21:50:53

@Nívó blog:@Stenonis: De jó, nem kellett nekem leírni.

"A teljesség igénye nélkül:
- az adószabályok év közbeni változtatása
- ad hoc extraadó kivetések
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása
- klasszikus bolsevik retorika (tőke és tőkésellenesség)
- Matolcsy"
Folytatom a felsorolast:
- hatalmas korrupció közbeszerzésben,
- 80%os adóék,
- EU pézek korrupt elosztása,
- nyiltan vállalt korrupció (nemzeti burzsoázia építés),
- Hatalmas és növekvő állam,
- áttekinthetetlen, rosszul szervezett bürokrácia,
- államosítás, reprivatizáció, vagyonok elvétele,
- gazdaságba beavatkozás, verseny teljes elpusztítására törekvés (nyugdíjpénz, MAL, MOL, állami mobilcég:))), közszolgáltatók államosítása...)
Még mindig a teljesség igénye nélkül.
@hackbard.celine:
Bizony, minden a befektetések, vállalkozások ellen van, Orbánék nem hibákat, bűnöket követtek el.
Az eljátszott bizalom visszaszerzéséhez több cikluson átnyúló, kiszámítható, racionális, takarákos kormányzás, kicsi állam kellene.

Az EU pénzek korrupt, átláthatatlna felhasználása, a hatalmas elvonás mellett korrupt közbeszerzés megöli a vállalkozókedvet.

A szalagátvágás meg Orbán látogatása nem támogatás.

950.000 eljárást indított apeh 2011-ben. Minden 3. adóalany eljárás alatt.

Kérem, a számok is mutatják, nincs befektetés, nincs növekedés, haldoklik a magyar gazdaság. Ezt már helyes retorikával, magas szakmaisággal sem lehet megjavítani, alapvető változások kellenek magában az állami hatalomgyakorlás rendszerében, utána talán.

Minl előbb lehúzzák ezt a tehetségtelen, pöffeszkedő, buta bandát a WCn a választók, annál nagyobb az esély.@vkaresz6:

2012.09.28. 21:51:07

@micsoda?:

"Döbbenet ez a válasz. Egyszerűen nem érted a lényeget:)"

Ezt úgy hívják, hogy terelés.
Minek dőlsz be?

vakapad 2012.09.28. 21:52:21

@MikeBoy:

Hát nem. Van ott néhány ember, aki ért hozzá, nem pedig hallott valamit harangozni, azt is rossz forrásból, mint itt néhányan.

lyia (törölt) 2012.09.28. 21:53:14

Ezt meg Ady Endre írta:

"A magyar nacionalizmusnak mindenütt van rokonsága, mert nagyon sokszínű.

Leghasonlatosabb a spanyolhoz, mert a papok malmát hajtja.

Rokon a porosz junkerekével, mert a föld zsarnokságát célozza.

Testvérségben él az osztrák keresztény szocialistákkal, mert a római vezetés közös s mert ostoba és galád módon gyűlölködő, antiszemita.

Talán közelebb áll még az orosz cézárizmus szelleméhez is, mint azokhoz, kik a humanizmust és a haladást szolgálják.

Bizonyítnunk sem kell, hogy a magyar nacionalistákban nincs egy csöpp igaz és hívő hazafiasság.

A magyarfaló Stadler nekik szentebb, mint a magyar irodalom, kultúra legnagyobb élő alakja, Jókai Mór.

A magyar görög katolikusok ügye nekik Hekuba, de vérkönnyeket sírtak a francia szerzetrendek [!] vagyonáért.

A magyar nép pusztul, kivándorol, ám azok, kik Rómába mennek egy kis pápai áldásért, ügyet sem vetnek ilyen csekélységre.

Az ország a csőd szélén áll, ám a magyar nacionalisták a magyar imperializmus hóbortjait hirdetik.

Ez valami éhségfelejtető, speciális magyar gloire volna, de hihetőbb, hogy egy régi ideának a jelszava, a Marianum regnumnak.

Ez a magyar nacionalizmus.

Egy nagy reakciós, nemzetközi szövetkezésnek a csapata. Nem csoda s úgy is lesz, hogy a nacionalizmus nemzetközisége a szociáldemokráciát fogja növelni, mely szintén nemzetközi.

Nagyváradi Napló 1902. április 30."

"

Makkasz 2012.09.28. 21:54:00

@lyia: lemaradt a :))))
Miért nem a BKVt meg a MAVot, meg az alami vagyonkezelot zarjak mar be? Azzal nem evi 150 Moz, hanem 150 mrdt takaritananak me.

Thug 2012.09.28. 21:54:11

@vakapad:
Ha jól tudom beismerték, hogy beforgattak egy picit a MOL részvények vásárlására. Egy picit az adócsökkentésre.
Egy picit betettek az MNB-be kamatozni.

A többit meg ellopták, szerintem.

Mert, hogy elszámolni nem tudnak vele az biztos.
Meg az a kiflitolvaj által emlegetett egyéni számla sincs még meg.
Úgy vannak ezek vele, hogy a birkák elfelejtik. El is felejtette majdnem mindenki.

Nívó blog 2012.09.28. 21:54:25

@csepcsányi:

"2010 áprilisában 265 forint volt az Euró, 2010 szeptemberére 282 forint volt."

Fasza! 2011 júliusban meg megint 266 volt. 2009 decemberben meg 273. 2009 júniusban meg 280.

"Szóval erős forintról beszélni az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa."

Ne keverjük az időszakokat.

"Nem oldaná meg, de sokat segíteni, ha összehasonlítod a forint árfolyamát a cseh koronáéval, vagy a lengyel zlotyval, akkor láthatod, hogy jóval nagyobb mértékben gyengült az euróhoz és a svájci frankhoz képest, és ennek a kormány kiszámíthatatlansága az oka."

Meg az, hogy a nagyobb államadósság nagyobb kockázatot jelent a borús világgazdasági helyzetben.

"már a különadók is megingatták a bizalmat, aztán a nyugdíj államosítás"

Ezt már sokan felvetették, de a különadók csak egy szűk monopol- illetve oligopol szektort érint, a termelőszektort például nem. A nyugdíj államosítás meg végképp nem értem, hogy kerül a képbe.

"A CDS felár elég jól megmutatja a bizalmat 2010 Q1-ben 200 pont körül mozgott, 2010 év végére 400 pont közelébe került (és ekkor még híre-hamva sem volt végtörlesztésnek)."

A CDS felár abszolút értéke függ az aktuális pénzpiaci helyzettől is. Pl ha a Fed bejelent egy QU3-at, akkor a CDS-ünk esik. Miért is? Mert a CDS-t bemozgatja az éppen aktuális globális befektetői kockázatvállalási hajlandóság is.

Végtörlesztésnek híre hamva sem volt, de az IMF-et már kipateroltuk akkor. Ahogy a posztban is szerepelt, a bizalom visszaszerzéséhez kellett az IMF újrahívása is.

"Amit ezelőtt a következtetés előtt írsz, az akkor lenne igaz, ha a régió más országaiban is ez lenne, de nem így van."

Mert csak nálunk szabadult el a CHF devizahitelezés a megelőző időszakban.

"Máshol a hitelezési piac működik."

Hazai devizában, tegyük hozzá. Forintalapú hitelezéshez azonban forintmegtakarítások kellenének..

"Az, hogy itthon nincs hitelezés egyértelműen belső okai vannak: végtörlesztés veszteségessé tette a bank szektor nagy részét, nincs elegendő forrás a hitelezéshez (kevés a betét)"

:))) Kicsit fentebb meg azt kérték számon rajtam, hogy nehogy azt gondoljam, hogy a bankok azért nem hiteleznek, mert nincs forrásuk. Mindkét kritika nem lehet igaz, ugyebár? Úgyhogy ebben nem velem lesz vitád. Csak valahogy mindenki velem szeret vitázni. :))

"Lehet, hogy a különadó sújtotta szektorok nem "termelő" szektorok, de ezek is rengeteg beruházást hajtottak végre"

Ez igaz, de ez önmagában mégiscsak a gazdaság egy kis szelete. Mellesleg a beruházásokat nem halaszthatják örökké. Eljön az a pont, amikor különadó mellett is rentábilissá válik. Arról nem is beszélve, hogy a különadók ideiglenesek.

"Ezt mire is alapozod? Az ipari termelés csökken, a beruházis ráta alig 17%"

Most éppen. A belföldi ipari értékesítés csökkenésének megvannak az érthető okai. Az export meg külgazdaság függő.

"Ezt is mire alapozod? A betéti állományban nem lehet igazán nagy növekedést látni, ha ez a pénz megy a szekrény mélyére, akkor abból a gazdaság semmit nem profitál. "

Mire célzol? Hogy a megtakarítás nem egy hasznos dolog eladósodott állam és eladósodott lakosság mellett? A hitelből finanszírozott fogyasztás látjuk, hogy hová vezet.

"Az meg másik dolog, hogy például a frank elszállása (főleg 2011-12 fordulóján) ezt a többlet sok család esetében elvitte, tehát sem spórolni, sem költeni nem tudott belőle. És megint csak le lehet írni, hogy ennek a frank elszállásnak sem elsősorban az euró volt az oka, hanem a kormány dolgai..."

Ne haragudj, de ez ordas hazugság. A CHF hitelek többségét 1,6-1,7-es CHF/EUR kereszt mellett vette fel a lakosság, most pedig ez a kereszt 1,2. A CHF hitel probléma tehát legnagyobbrészt az euróválság miatt probléma. Itt szállt el bennem minden remény a tekintetben, hogy értelmes párbeszédet lehet veled folytatni. Pedig lennének jó érveid.

Nívó blog 2012.09.28. 21:56:08

@vkaresz6:

"Az első Orbán kormány érdemeinek ecsetelésénél nem hozom elő újra a Bokros csomagot ha jól láttam megtették ezt már helyettem mások."

Ezt nem is vitatja senki, szerintem.

vakapad 2012.09.28. 21:56:15

@Thug:

Elnézést, ha nem lettem volna érthető, én a 2008-as kölcsönről beszéltem.

2012.09.28. 21:58:16

@vakapad:

Van olyan, amiről forrás nélkül is ledönthető,hogy egy eszement hülyeség, nem? :))

Makkasz 2012.09.28. 21:59:19

@Makkasz: Ja, ha a köztévét is, akkor 250mrd-ot évente
Ha a nyugdíjakat nem emelik 5 évig, azzal is 100 mrd ot
Ha a múzeumok, színházak 80%át bezárják (helyesebben magánerőre, alapítványoka bizzák), különösebb sérelem nélkül élnénk tovább. Itt így megy.
8 m ember, 2*magyar GDP, csak 3 múzeum állam pénzből, az is csak részben. Színház, mozi, film pénzt nem kap.
Nem kell hogy Moon is ez legyen, nade Cspelről be lehet menni V kerbe ugy is, hogy lakoközösség összefog, vesznek egy minibuszt....
Így van amerikban, firenzében, mindenütt.

Nem kell, hogy az idióta politikusok szórják el pénzünk 80%-át, mi meg könyörögjünk a nyugdíunkért, kegyeikért.

lyia (törölt) 2012.09.28. 21:59:22

"Nem vagyunk talán elegen, de ha az Idő és Sors ezt a kis országot fenn akarja tartani, ha van vele valami céljuk: leszünk még nagyon sokan.

Mindenesetre pedig lesz köztünk elég zsidó is, mert ez a nemes és intelligens fajta egy országban sem segítette szebben és erősebben a haladást és kultúrára térést, mint a mi országunkban.

Bömbölhet hát nyugodtan a klerikális ágyú.

Aki élni, dolgozni és haladni akar ezért az országért, büszkén viseli a kozmopolita címet, amit klerikális nacionalisták adnak neki.

Ha valamikor csakugyan lesz ebből az országból valami, ezeknek a kozmopolitáknak köszönheti, nem pedig a sújtásos, félig Ázsiában élő, a nyers hús és lótej daliás korán rágódó, zsidópüfölő s frázistgyártó hazaffffyaknak...

Nagyváradi Napló 1902. július 6."

Hohenzollern 2012.09.28. 21:59:24

Nem mellesleg egészen egyszerű példával bemutatható az orbánista rezsim működése és a beruházások zuhanása közötti összefüggés;

Az E-Star Nyrt. pár évvel ezelőtt vállalta, hogy korszerűsíti és fűti Hódmezővásárhely közintézményeit. Ezért hiteleket vett fel és kötvényeket bocsájtott ki, amiből finanszírozta a fűtési rendszerek korszerűsítését.
A konstrukció lényege, hogy jól jár az önkormányzat, mert a korszerűsített rendszerek révén olcsóbban fűt és jól jár az egyébként magyar alapítású és tulajdonú E-Star Nyrt. is.

Csak nem számoltak azzal, hogy ez az orbánista söpredék úgy gondolja, hogy elrabolhatnak mindent, így aztán Hódmezővásárhely egy éve nem fizeti a fűtési számlát, sőt még polgármester korában a bűnöző Lázár törvényt hozatott arról, hogy a távhőszolgáltatást nem lehet kikapcsolni díjtartozás esetén sem, következésképpen az E-Star szolgáltatni volt kénytelen úgy is, hogy nem fizették ki a fűtésszámlát.

Magyar alapítású és tulajdonú emberek kockázatot vállaltak, beruháztak, építettek, most pedig a csőd szélén állnak, mert nem tudják fizetni a hiteleiket, mivel a fideszes önkormányzatok egyszerűen nem fizetik a számlákat.

Ezek után még nekiállnak azon csodálkozni, hogy senki sem akar beruházásba kezdeni ebben az orbánista latorállamban.

Nívó blog 2012.09.28. 22:00:52

@is:

"Pontosan milyen gazdaságpolitikai váltás volt pont 2009 III. negyedévben, hogy ott kellett elkezdeni az időskálát? esetleg semmilyen? Esetleg 2009 I. negyedévtől, vagy 2006. II. negyedévtől, vagy 2010 II. negyedévtől kellene azt a trendet indítani, mert akkor volt tényleges irányváltás?"

Megcsinálom onnan is, és frissítem vele a posztot, ezen ne múljon. Ahogy nézem a számokat sokat nem változtat az összképen.

fonó 2012.09.28. 22:00:56

Nem zavarom a fideszeseket és Nívót vallása gyakorlásában tényekkel.
Manyuplenyúlással javít, anélkül tragédia a hiány, fogyasztás 0. A kamat 3 helyett 7 amit mi fiztünk vissza.....Milyen jövő???,Ahol a gazdasági terv az esetleg elromló hűtőn áll? Kékbanánon, ősmagyar agysebészeten?

vakapad 2012.09.28. 22:01:38

@MikeBoy:

Úgy hallottam, Veres már volt pénzügyminiszter, MikeBoy nevű pénzügyminiszterünk meg még nem volt. Állítólag jó, ha az önbizalomnak vannak határai.

2012.09.28. 22:02:00

@Hohenzollern:

Akárhogy is, ez az E-Star ügy döbbenetes! :((((

Makkasz 2012.09.28. 22:03:37

@Nívó blog: balfasz, 2006ban 230 Ft volt az euró. Jó szar is volt a gazdaságnak. Varga Mihály azt mondta Tusnádfürdőn ekkor, hogy nem a ter méeink ára megy majd fel EU színvonalára (kezében lévő ásványvízzel példálózott), hanem majd Ft erősödik addig, hogy a 150 Ftos viz a 1 euro lesz.

Es meg o a legjobb gazdasági szakember a fideszben.

"008as drámát jobboldalon ugyanúgy nem látták mint ez az ökör marionett meg a biorobot barátja a Veress.

Nívó blog 2012.09.28. 22:04:20

@Hohenzollern: @MikeBoy:

"A beruházáshoz hitelre van szükség.

Hogy ez a hitel megtakarításból, a bankok saját tőkéjéből, vagy bankok hitelfelvételéből, majd ebből történő hitelkihelyezésből történik-e, az édesmindegy."

És a bank kitől vesz fel hitelt??

Harmadszor utalok arra, hogy megkülönböztetendő hazai forrásból és külföldről finanszírozott beruházás. Az egyik esetben nő a külföldtől való függőségünk, a másikban nem.

Szerintetek jó modell az, ahol nincs lakossági megtakarítás, mert minden elmegy fogyasztásra, miközben a beruházások folyamatosan külföldi forrásból táplálkoznak?

2012.09.28. 22:05:04

@vakapad:

Szerintem nem tiszta számodra az, hogy nyilván @torró egy olyan hülyeséget írt le Veresről ezzel az "elismeréssel" kapcsolatban, amihez semmilyen forrás nem kell, hogy belássuk egyszerűen nem igaz vagy ő maga (mármint torró) félreértette az egészet.

Mariann19 2012.09.28. 22:06:04

@Nívó blog: Beruházni nemcsak megtakarításból lehet.Lehet hitelből pl., melyből csak olyan beruházást szabad végrehajtani, mely megtérül.
Lehet beruházni a meglévő vállalkozás nyereségéből is, ez gyakori forrás.
A meglévő vállalkozásnak az amortizációként elszámolt és árakban érvényesített összegeit is felhasználják fejlesztésekre, bár ezek a pénzeszközök a meglévő termelési eszközök szinttartására szolgálnának eredetileg.
Én a piacok meglétének óriási jelentőséget tulajdonítok.

torró 2012.09.28. 22:07:11

@vakapad:
Megpróbálok valamit előkaparni, mármint videótárból . Valamelyik Tv tudósításban láttam. Vagy ma délelőtt ,vagy tegnap este nem tudom.Általában pötyögtetek és ha valami érdekeset látok , megvárom a kifejletet.

Nívó blog 2012.09.28. 22:07:22

@vakapad:

"De hát miért tudná jól a Nívó blog?"

Pontosan tudjuk. Részletesen kifejtve itt:

nivo.blog.hu/2012/05/24/a_fidesz_gazdasagpolitikaja_jobb_mint_az_mszp_e_volt

TBP · http://egeszuton.blog.hu/ 2012.09.28. 22:07:31

"A különadókkal sikerült stabilizálni a költségvetést, így a forint erős maradt."
Ezmiez?
2010. március, a Bajnai-kormány utolsó teljes hónapja:
EUR: 265,5 HUF
CHF: 183,37 HUF
Jegybanki alapkamat: 5,75% (március 30-tól 5%)
(Forrás:www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_negyedeves/negyedeves_jelentes_2010_apr.pdf)
Melyik forint maradt erős az unortodox lépések után? A holland?
Megszorítás jövőre? Az hogy van, hogy idén 6-8000 embert elküldenek a közigazgatásból (a januári 3-4 000 után!), majd januártól jönnek a járások?
index.hu/gazdasag/magyar/2012/09/26/varga_mihaly_a_kormany_gondolkodik_tovabbi_kiadasoldali_intezkedesekben/
Értem én a gondolatmenetet, logikusan is hangzik, de személyes tapasztalatból táplálkozva nagyon nem fogadom el. Ahogy Gyurcsány ámokfutást rendezett 2009-ig, úgy most az Orbán-Matolcsy páros ugyanezt teszi. Sajnos.

vakapad 2012.09.28. 22:08:25

Hát, ha abban bízunk, hogy a gazdagéknál évente otthagyott 500 milliárd majd átveszi a külföldi hitel szerepét, akkor kell alapítanunk egy Optimizmuserősítő Intézetet. De várhatóan az is hiába, a pénz nagy része ugyanis valószínűleg rég elment külföldi árukra és szolgáltatásokra, ugyanakkor, hiányozván a költségvetésből, éppen minden egyéb keserves lerohadásban van.

De azért a gondolat naccerű, adunk pénzt a felső tízezernek, akik majd kölcsönöznek nekünk.

Nívó blog 2012.09.28. 22:09:06

@Mariann19:

"Beruházni nemcsak megtakarításból lehet.Lehet hitelből pl."

De hitelt adni csak megtakarításból lehet, vagy külföldi forrásból/eladósodásból, de az is megtakarítás. :)

vakapad 2012.09.28. 22:09:11

@Nívó blog:

Télleg? Nem 65 % volt 2008 augusztusában az államadósság?

Hohenzollern 2012.09.28. 22:10:32

@Nívó blog:
"Szerintetek jó modell az, ahol nincs lakossági megtakarítás, mert minden elmegy fogyasztásra, miközben a beruházások folyamatosan külföldi forrásból táplálkoznak?"

Nem kellene összetéveszteni az okot az okozattal...

Magyarország, így a népessége is, tőkeszegény.

Ennélfogva ahhoz, hogy a lakosságnak megtakarítása legyen, előbb(!) külső forrásbevonásra (hitelre) van szüksége, hogy abból egyrészt visszafizesse a hitelt, másrészt megtakarítása legyen.

Ez a folyamat legfeljebb Matolcsy tündérmeséjében cserélődik meg úgy, hogy megtakarítás majd csak úgy magától lesz vagy leesik az égből, aztán majd abból beruházásokat finanszíroznak a bankok.

Thug 2012.09.28. 22:12:33

@Hohenzollern:

Faszt kell csodálkozni! Nem a Közgép csinálta a bizniszt. Tönkre kell baszni az egészet és majd megcsinálja Lajcsi cége. Majd nekik fizetnek.

Hohenzollern 2012.09.28. 22:12:59

@MikeBoy:
"Akárhogy is, ez az E-Star ügy döbbenetes! :(((("

Igen az.
De ez csak egy kis szelete a rezsim ámokfutásának.

A gyógyszergyárak másfél éve már csak készpénzfizetéssel szállítanak gyógyszer a kórházaknak...Ezért aztán kórházi kezelés esetén a beteg kezébe nyomják a vényt, hogy váltsa ki ő, vagy a családtagja, máskülönben nem tudnak gyógyszer adni neki...A kórházakban!

hackbard.celine 2012.09.28. 22:14:44

@Nívó blog: "Hazai devizában, tegyük hozzá. Forintalapú hitelezéshez azonban forintmegtakarítások kellenének.."
Nem, nem, nem és sokadszor is NEM!!!
A hazai megtakarítások összege (bankbetétek) évek óta stagnál 16000 Mrd Ft környékén, de nincs összefüggésben sem a válsággal, sem a gazdasági növekedéssel, sem a hitelkihelyezéssel, stb.
Másrészt: a termelő eszközök deviza alapú hitelezése minden exportra termelő vállalatnál triviális, hiszen a bevételeik pont abban a devizában keletkeznek, amiben a kiadásaik. Sem a Forint árfolyamingadozása, sem a kamatszint nem indokolja a beruházásaik Forint alapú finanszírozását, hiszen a feldolgozandó alapanyagot 80+%-ban és termelő eszközeiket 99%-ban devizás importból szerzik be!
A hazai piacra termelő vállalatok esetében a jelentős importhányad is a devizában denominált hitelek felvételét indokolja.
Amiről beszélsz az a lakossági fogyasztási típusú hitelek deviza alapú finanszírozásának tiltása lenne, de azt se felejtsük el, hogy Járai engedte szabadjára a nem jogi személyek devizás eladósítását.

2012.09.28. 22:16:54

@Hohenzollern: @hackbard.celine:

Én már csak a partvonalról drukkolok nektek! ;)

Hohenzollern 2012.09.28. 22:17:17

@Nívó blog: "És a bank kitől vesz fel hitelt??"

Nagyobb a baj, mint gondoltam...:D

Nem fogod elhinni, de egy másik banktól...A pénzpiacon.
Még valami?

Thug 2012.09.28. 22:18:13

@Nívó blog:

Teljesen vakon vagy cimbora.
Fogalmad sincs az elégedetlen tömegről, miközben bértollnokként írod a saját faszságaid. Jobb lenne ha ezeket a hülyeségeket a saját baráti körödben hangoztatnád. Ott talán nem köpnek szembe, ha a segget oda-vissza forgatod.
Itt viszont esélyed nincs.

2012.09.28. 22:19:10

@Hohenzollern:

A kórházban nem ingyen kellene kapnod a gyógyszert?
Vagy félreértettem?

Hohenzollern 2012.09.28. 22:19:12

@MikeBoy: "Én már csak a partvonalról drukkolok nektek! ;)"

Köszi.:-)

De már én is kezdem feladni, egyrészt más dolgom van, másrészt láthatóan semmi értelme ennek, alapszintű fogalmakkal nincs tisztában az ürge.

hackbard.celine 2012.09.28. 22:19:57

@Nívó blog: a működő tőke a gazdaság motorja. A tőkepiac nem megtakarítás alapú.

2012.09.28. 22:20:32

@Hohenzollern:

Ne aggódj, ezt már megszívtam egyszer én is egy azt hittem "komolyabb" vitában....

zipe moha 2012.09.28. 22:22:11

.... ha józanul gondolkodtok..és csak egyszerűen szeretném leírni?
ha a közjóból kiáramló magán jó nem hajlandó a közjót újrateremteni, hanem elszalad, hogy a csontját kimentse.....mi lesz a szembesülés idején...? ....igen, jól gondolod!!

Hohenzollern 2012.09.28. 22:22:22

@MikeBoy: "A kórházban nem ingyen kellene kapnod a gyógyszert?"

Kellene, de nincs.

A gyógyszergyárak tavaly év elején leállították az állami/önkormányzati intézmények, kórházak, rendelőintézetek, stb., finanszírozását, praktikusan nincs többé 30-60-90 napos fizetési határidejük.

Ha készpénzzel fizetnek kapnak gyógyszert, ha nem, akkor nem kapnak. Mivel nem fizetnek, a kórházak gyógyszerellátottsága nagyjából háborús viszonyokra állt be, azaz fájdalomcsillapítás, altatás, néhány antibiotikum, minden másért a kedves beteg (vagy rokona) fáradjon el a gyógyszertárba és vegye meg ő maga, oszt' jónapot.

Nívó blog 2012.09.28. 22:22:37

@prometheus_X:

"Érdekes a cikk gondolatmenete. Ez hosszú idő óta talán az egyik legátgondoltabb érvelés a kormánypárt gazdaságpolitikája mellett (ha csak nem az első)."

Köszönöm. Sajnos csakugyan hiányzik a kormánypárti értelmiség a netről. Én sem értem a pontos okát, de ha végigolvasod a kommenteket, akkor annyira szerintem nincs min csodálkozni.

A netes fórumokat uralják az ellenzéki, elsősorban Mszp-s és LMP-s kommentelők. (A Jobbikosok sehol.) Nézd meg például az alábbi linken az online szavazás állását.

nivo.blog.hu/2012/08/19/milyenek_a_fidesz_eselyei_2014-ben

És olyan indulat, düh és harag van ezekben a kommentelőkben, hogy a kormánypárti szimpatizánsokat minden lehetséges módon támadják/gyalázzák. Voltam én már itt ma hülye, buta, 50-es IQ-jú, szociálisan érzéketlen ... stb.

Nem baj! Mi álljuk a sarat. De azt megértem, hogy erre sokaknak nincs szüksége/kedve.

vakapad 2012.09.28. 22:23:47

Vót egyszer egy Orbán kormány. Az első (amelyik a Nívó blog szerint jól dolgozott). Ez a kormány regnálása első két évében lazán utazott a Bokros csomag farvizén, és (hálaisten) nem csinált semmit. Utána viszont valaki (nyilván Jobbkéz M. Gy.) rájött: ahhoz, hogy hamar utolérjük Ausztriát 4 - 5 %-os növekedés nem elég, ahhoz 7 % kell. El is gondolkodtak, aztán úgy döntöttek, hogy a belső fogyasztás fölpörgetése lesz a legjobb, és puff, jól megemelték a minimálbért. Ez jó volt a kormánynak (adóbevétel növekedés), jó volt a zembereknek (több pénz), csak az idegyütt könnyűipari cégek szívtak, mint a torkos borz. Azt persze a nullévfolyamos közgazdászok is tudják, hogy egy olyan országban, amelyik mindent maga termel (USA), gazdaságot felpörgető tényező a kiosztott pénz, mert ha vásárolnak az emberek az a hazai termelőket és szolgáltatókat segíti, egy olyan országban viszont, amelyre ez messze nem igaz (napéldául Mo.), életveszélyes. Eredmények:
1. A legfőképp képzetlen minimálbéreseket foglalkoztató könnyűipari cégek veszteségessé váltak, már nem volt olcsó a magyar munkaerő, és el is mentek innen (persze már Medgyessy idejében, volt is mit hallgatniuk a Parlamentben a FIDESZ-től, hogy elűzik a cégeket), a magyar bútor-, cipő- és ruhaipar kipusztult, azóta ezeket a nyomorultakat annak a kevés adófizetőnek kell eltartani.
2. A kiosztott pénz jó része kiment az országból.
3. És persze a növekedés se lett 7 %. 2001: 3,71 %, 2002: 4,51 %, azaz bukás minden vonalon.
Persze az állami bevételek nőttek. Időszakosan.

Medgyessy ezt kapta örökségül. A túlzottan megemelt minimálbér miatt aránytalanná vált a közszolgák és a magángazdaság fizetései közötti különbség, a tanítók, tanárok, nővérek, köztisztviselők tömegével hagyták ott a pályájukat, és elmentek a magángazdaságba. Medgyessy azt gondolta, majd úgy csinál, mint a Bokros, szintre hozza a kétfajta fizetést, aztán elinflálja az egészet. A gondolat nem volt rossz, az első lépést meg is tette, csak az elinflálás nem sikerült. Ült ugyanis valaki az MNB elnöki székében (akinek az Orbán kormány emelte meg a fizetését havi sokmillióra, és aki ezt meg is hálálta), ő pedig úgy „gondolta”, az a jó, ha a komcsiknak nem sikerül a dolog. Ugyan a komcsik voltak kormányon, ebből következően nem csak ők buktak, hanem velük az ország, de mit érdekelte ez az elnököt. Emlékszem, az EUR 230 forint volt, és volt időszak, mikor a kamat 12 %. Mindkét adat rémisztő egy itteni exportőr és fejlesztő számára, amelyik hitelből fejleszt (gyakorlatilag mindenki). Ugyanakkor a külföldi áru olcsóvá vált, a magyar drágává, a kamat pedig kiterrmelhetetlenné, akármilyen adópolitikát folytatna is a kormány.
Fentiek alapján úgy gondolom, hogy ha ugyan a károkozást a Habsburgokéhoz nem mérném, de a török 150 éves itteni regnálása károkozásban már összahasonlítható. Baromi szerencséje az első Orbán kormánynak, hogy legyőzték. Bár Járaival talán megbeszélik azt a 0,25 %-os kamatot.

Indriq 2012.09.28. 22:25:24

"3. 2008-ban kemény megszorításokat és adóemeléseket hozott az IMF megállapodás, aminek az eredménye 7%-os gazdasági visszaesés lett."
Az ok-okozat viszony nem igaz... Nem az IMF miatt esett vissza a gazdasag. Hiszen a vilag nagyreszen csokkent a GDP, es nem volt minden orszagban IMF. Hozzak a likviditasi gondok kiatt kellett... szoval el kene felejteni ezt a fityesz dogmat... bar a nivo blog mindent benyal a fityesztol....

1120 2012.09.28. 22:26:50

Na persze... Még a végén az is kiderül, hogy a 2008-as katasztrofális helyzetért is a Fidesz a felelős...
Szánalmas duma. 1982-ben és 2008-ban is csak hetek (napok?) választottak el minket a teljes összeomlástól!
Ennyit erről.

Hohenzollern 2012.09.28. 22:27:09

@Nívó blog:"Sajnos csakugyan hiányzik a kormánypárti értelmiség a netről."

Ennek feltehetőleg az az oka, hogy a "kormánypárti értelmiség" manapság egy vaskos oximoron.

Nívó blog 2012.09.28. 22:27:44

@TBP:

"2010. március, a Bajnai-kormány utolsó teljes hónapja:
EUR: 265,5 HUF
CHF: 183,37 HUF"

EUR/CHF=265,5/183,37=1,45 volt akkor. Ma meg 1,2. Vagyis 265-ös euró ma 221-es CHF-et von maga után...

Nívó blog 2012.09.28. 22:29:29

@vakapad:

"Télleg? Nem 65 % volt 2008 augusztusában az államadósság?"

2002-ben meg 53%. Nem is beszélve a 2002 és 2006 közötti privatizációkról... (Például reptér)

marco74 2012.09.28. 22:30:41

Nívó blog:
Gratulálok a nagyszerű poszthoz!
Itt egy Tota W-nek címzett válasz:
orbanszerintavilag.blog.hu/2012/09/28/orban_bolond_vagy_zseni_riposzt_tota_w_irasaira#comment-form

Brix 2012.09.28. 22:30:56

@Nívó blog: "És mi lehet a jövő? Egyfelől abban bízhatunk, hogy a 4 éve tartó válság lassan Európában is véget ér, tovább húzva ezzel exportunkat" Na, ebben bízhatsz! Még csak most jön a válság java: Németország lassul és az USA-ban megszorító intézkedések, adóemelések várhatók amelyek visszavetik a világgazdaságot
A mai Magyarországon, a növekedéshez továbbra is egyedül a nettó export járul hozzá, azonban a kivitel dinamikája a külső konjunktúra lefékeződése miatt tovább lassul majd. Orbánék, az emberek túlnyomó többségének kedvezőtlen egykulcsos adóval, és az ezt kiváltó fogyasztási adókkal, egy olyan kedvező hatást értek el, hogy lecsökkent az ország importja ami hozzájárult a kedvezőbb fizetési mérleghez. Sajnos, a gazdaság súlyos kontrakcióban van idén, de az export adatok is csalókák, mivel az euróhoz dollárhoz viszonyított elértéktelenedett forintban mérik. Valójában kevesebb az export mint 2011-ben. A beruházási ráta meg 16%-ék , ebből itt katasztrófa jön!
Az egykulcsos adó 500 millárdja, csak arra volt jó, hogy átcsoportosítsa a jövedelmeket, a már nyugati szinten élő felső-középosztály és nemzeti nagyvállalkozók felé. Ez nem valódi adócsökkentés, csak nekik! Én, a kisember több adót fizetek mint Bajnai alatt: Orbán elvette az adójóváírást, és megemelte a fogyasztási adókat. Reálbér csökkenésben vagyok, küzdök az inflációval. Egy szűk réteg megint jól jár, a jövő évi adótábla szerint. Az egész Orbáni politika azért erkölcstelen, mert a válság terheinek túlnyomó részét valójában a kisemberekre hárította.

Nívó blog 2012.09.28. 22:31:15

@Hohenzollern:

"ahhoz, hogy a lakosságnak megtakarítása legyen, előbb(!) külső forrásbevonásra (hitelre) van szüksége, hogy abból egyrészt visszafizesse a hitelt, másrészt megtakarítása legyen."

?????

Nívó blog 2012.09.28. 22:34:23

@hackbard.celine:

" "Hazai devizában, tegyük hozzá. Forintalapú hitelezéshez azonban forintmegtakarítások kellenének.."
Nem, nem, nem és sokadszor is NEM!!!"

De IGEN! Ezt még Simor András is sokszor elmondta, legalább neki hidd el. A 2003 és 2008 közötti hitelboomot forint alapon nem is lehetett volna megcsinálni.

hackbard.celine 2012.09.28. 22:34:31

@Indriq: a német ipari termelés és a magyar GDP-t jelentős mértékben meghatározó export viszonyát jól mutatja a Credit Agricole diagramja:
www.vg.hu/lapokkepek/cikkek/27000/27746_ipari.JPG
A német ipari termelés 30%-os visszaesését nehezen lehetne a magyar IMF megállapodás nyakába varrni.
A hazai gazdaság akkor még rá volt drótozva a német ipari termelésre, de hála az Orbán kormánynak ez is elmúlt, egyszerűen leszakadtunk erről is, mert nincs befektetés és korábbi piaci szereplők csendben távoztak.

Hohenzollern 2012.09.28. 22:34:36

@Nívó blog:

Elmagyarázom még egyszerűbben;

Hitel ---> beruházás ---> profit ---> hitelvisszafizetés/megtakarítás.

A folyamat nem megfordítható, hogy megtakarítás majd csak úgy lesz, aztán majd abból beruházunk.

Előbb kell a beruházás hitelből és abból(!) lesz megtakarítás.

Csak a tündérmesékben nem.

Nívó blog 2012.09.28. 22:35:30

@Hohenzollern:

"Nem fogod elhinni, de egy másik banktól...A pénzpiacon."

És a másik bank? Az előzőtől? :))

2012.09.28. 22:36:12

@torró:

Ezzel az erővel Veres azt is elismerhette volna, hogy Harry Potter egy Nimbus 2000-essel hetente járőrözik a parlament felett.
SZVSZ nincs realitás abban, amit írsz. Vagy valamit félreértünk de nagyon.

Nívó blog 2012.09.28. 22:36:52

@Thug:

"Teljesen vakon vagy cimbora.
Fogalmad sincs az elégedetlen tömegről, miközben bértollnokként írod a saját faszságaid."

Szerencsés vagy, hogy te viszont ilyen tisztán látod a helyzetet.. :(

Thug 2012.09.28. 22:37:53

@Nívó blog:

Huu, ezt ugye te is érzed, hogy meleg? Te, mint értelmiségi? Te, mint a fityesz által emlegetett jobboldal?

Nagyon félrenyúltál...

Nívó blog 2012.09.28. 22:38:50

@Hohenzollern:

"alapszintű fogalmakkal nincs tisztában az ürge."

Mint már mondtam feljebb, itt mindenki közgazdasági szakértő, csak én vagyok egyedül hülye, természetesen.

Nívó blog 2012.09.28. 22:41:01

@Indriq:

"Nem az IMF miatt esett vissza a gazdasag."

Persze, hogy nem. Mi is azt írtuk, hogy hülyeség.

"bar a nivo blog mindent benyal a fityesztol...."

Előítéletes vagy!

Thug 2012.09.28. 22:41:49

@Nívó blog:

"Nem fogod elhinni, de egy másik banktól...A pénzpiacon."

És a másik bank? Az előzőtől? :))

Ebből a hozzászólásból látni, hogy kurvára nem érted a pénz útját.

De nyugodtan rakhatsz vigyori jeleket, te már csak egy fidesz-bérenc maradsz...:D:D

Nívó blog 2012.09.28. 22:45:17

@Hohenzollern:

"Elmagyarázom még egyszerűbben;

Hitel ---> beruházás ---> profit ---> hitelvisszafizetés/megtakarítás.

A folyamat nem megfordítható, hogy megtakarítás majd csak úgy lesz, aztán majd abból beruházunk.

Előbb kell a beruházás hitelből és abból(!) lesz megtakarítás."

Hát nem tudom! A közgazdaságtan tankönyvekben nem így szerepel. Ott a tündérmese van leírva. De persze én vagyok a buta a könyveimmel együtt. Te biztos jobban tudod.

Nívó blog 2012.09.28. 22:46:13

@Thug:

"Ebből a hozzászólásból látni, hogy kurvára nem érted a pénz útját."

Ki beszél itt pénzről?? Megtakarításokról és beruházásokról, tehát reáliákról van szó.

Hohenzollern 2012.09.28. 22:46:49

@Nívó blog: "És a másik bank? Az előzőtől? :))"

Igen, az pedig az előzőtől. Ilyen a pénzpiac.

A feje tetejére állhat bárki, Magyarország akkor is tőkeszegény, nincs miből finanszírozza saját magát.

Lehet okoskodni, meg kormánypropagandát fújni, de a számok nem hazudnak.

Ahhoz, hogy Magyarországon beruházások történjenek, külső forrásokból kell pénzt szerezni. Vagy a pénzpiacokról, vagy az itteni leánybankok anyabankjainak tőkejuttatásaiból, de külföldről.

Ez a folyamatot a rezsim keresztbesz@rta és nem jön pénz külföldről, tehát beruházásokat sem finanszíroz senki, ergo nemcsak a mostani növekedést, de a négy évvel későbbi növekedésünknek is annyi.

Nívó blog 2012.09.28. 22:47:32

@Thug:

"Huu, ezt ugye te is érzed, hogy meleg? Te, mint értelmiségi? Te, mint a fityesz által emlegetett jobboldal?

Nagyon félrenyúltál..."

Nyugi! Én csak egy hülyegyerek vagyok. Nem értek semmihez, agyhalott vagyok.

Nívó blog 2012.09.28. 22:48:19

@Thug:

"De nyugodtan rakhatsz vigyori jeleket, te már csak egy fidesz-bérenc maradsz...:D:D"

OK!

Hohenzollern 2012.09.28. 22:49:12

@Nívó blog: "A közgazdaságtan tankönyvekben nem így szerepel. Ott a tündérmese van leírva. De persze én vagyok a buta a könyveimmel együtt. Te biztos jobban tudod."

Te nyilván a Matolcsy-féle közgazdaságtan tankönyveket olvastad, én pedig nem azokat.
Amiket én olvastam, sőt ha nemzetieskedünk, akkor amit Széchenyi is olvasott, abban pedig így van, hogy előbb hitel, aztán beruházás.

Hiszed, vagy sem, de a megtakarítás nem az égből hullik le, hanem hitelből indított beruházások végeredményéből adódik.

Persze a Matolcsy-féle tündérmesékben a megtakarítást a fáról kell leszedni, ahol magától megterem.

Nívó blog 2012.09.28. 22:49:25

@Hohenzollern:

"Igen, az pedig az előzőtől. Ilyen a pénzpiac.

A feje tetejére állhat bárki, Magyarország akkor is tőkeszegény, nincs miből finanszírozza saját magát."

OK! Mindent értek! :) Tökéletesen igazad van! :)

Mariann19 2012.09.28. 22:50:16

@Nívó blog: Vitánk kiinduló pontja a beruházásokat illetően az egykulcsos adó volt, ahol világosan leírtam, hogy az ebből származó jövedelem többletetnem a fejlesztésekre fordították a kedvezményezettek, hanem megtakarításként bankokba helyezték el. Én írtam azt, hogy ez a helyzet jelenthet egy olyan előnyt is, hogy a bankokban elhelyezett betétek más vállalkozások részére folyósíthatók beruházásokra is.a vitánk fókuszában azonban nem ez a marginális tényező volt, hanem az egykulcsos adók alanyai által meg nem valósított beruházások. Nem a beruházási forrásokat kezdtük el vitatni. Előző kommentemben erre is felsoroltam három féle forrást, de van több is, a munkám során volt szerencsém dolgozni ezek formáival.
Nem tudlak kizökkenteni a megtakarítások görcsös felemlegetéséből már ne haragudj.

Nívó blog 2012.09.28. 22:51:39

@Hohenzollern:

"Te nyilván a Matolcsy-féle közgazdaságtan tankönyveket olvastad, én pedig nem azokat."

:))) Nyilván. :))

Hohenzollern 2012.09.28. 22:52:58

@Nívó blog: "OK! Mindent értek! :) Tökéletesen igazad van! :)"

Ha ettől esetleg eltérő információd van, akkor azonnal jelentsd a pártközpontnak, ott még úgy tudják, hogy az IMF-től, vagy a pénzpiacról kell finanszíroznia magát az országnak, talán még nem tudják, amit te, hogy tudja az ország finanszírozni magát külső forrás nélkül...!
:D

csepcsányi 2012.09.28. 22:53:01

@Nívó blog:
Hát a válaszod alapján vagy szövegértelmezési gondjaid vannak, vagy rosszindulatú vagy (esetleg mindkettő...)
Ha elolvastad volna amit írtam, akkor láthattad volna, hogy leírtam, a Széll Kálmán terv bejelentése után majdnem visszaállt az Euró árfolyam a választási szintre. Viszont arra nem adtál választ, hogy 2010-ben 3 hónap alatt mitől romlott majdnem 20 forinttal az árfolyam, amikor a nemzetközi helyzet akkor viszonylag nyugodt volt? Csak nem a Kósa-Szíjjártó-féle nyilatkozatok miatt és az akkor bevezetett különadók miatt?

"Meg az, hogy a nagyobb államadósság nagyobb kockázatot jelent a borús világgazdasági helyzetben."
Érdekes ez 2010 nyarán kezd problémát jelenteni, addig viszonylag együtt mozogtak az árfolyamok. 2010 nyarán az Orbánék miatti első zuhanás idején nemhogy gyengültek volna ezek a devizák, hanem erősödtek. Erre ez kevés magyarázat.

"Ezt már sokan felvetették, de a különadók csak egy szűk monopol- illetve oligopol ..."
Leírtam, hogy ezek a nem termelő szektorok 100 milliárdos beruházásokat hajtottak végre, ezeket visszavágták. A nyugdíj úgy jön ide, hogy a legtöbb nyugdíjpénztár nagy nemzetközi biztosítók, bankok kezében volt. Az hogy egy tollvonással megszűntetnek egy szektort, ahová ezek a cégek invesztáltak, valószínűleg nem növelte a bizalmat Magyarország iránt.

"Mert a CDS-t bemozgatja az éppen aktuális globális befektetői kockázatvállalási hajlandóság is."
Megint csak érdekes, hogy ez minket érint szinte csak, más térségbeli államot nem, vagy csak minimális mértékben? Nem lehet ennek az is az oka, hogy nulla a bizalom az országgal szemben?

"Mert csak nálunk szabadult el a CHF devizahitelezés a megelőző időszakban."
Nincs összefüggés eközött, meg amit én leírtam... Itthon azért nincs hitelezés mert nincs hozzá elég forrás. Kevés a betéti állomány (főleg ha még azzal is csökkentjük, hogy az embereket inkább államkötvény vásárlásra ösztönzik), a külföldi anyabankok nem adnank forrást, vagy csak nagyon drágán az itthoni leánybankoknak. Ennek pedig az a oka, hogy a bizalomhiány és a megbízhatatlanság miatt sokkal magasabb ez a felár, mint a környező országokban.

"Hazai devizában, tegyük hozzá. Forintalapú hitelezéshez azonban forintmegtakarítások kellenének"
2010 óta itthon sem lehet devizaalapú hitelt kiadni. Igen, kellene forintmegtakarítás, de az kevés van, tehát más forrásra lenne szükség a bankoknak. Milyen más forrás lehetséges? Hát hitel a külföldi anyabanktól, itt meg vissza is érünk a korábban leírt problémákhoz.

"Úgyhogy ebben nem velem lesz vitád. Csak valahogy mindenki velem szeret vitázni. :))"
A vita eldöntése elég egyszerű: meg kell nézni a bankok hitel/betét arányát. Ebből elég világosan látszik, hogy jóval kevesebb betét van, mint kellene.

"Ez igaz, de ez önmagában mégiscsak a gazdaság egy kis szelete. "
Kis szelete???? Egy Magyar TElekom, egy E-on beruházás szerinted elhanyagolható a gazdaság szempontjából?

"Most éppen. A belföldi ipari értékesítés csökkenésének megvannak az érthető okai. Az export meg külgazdaság függő."
Mi volt az egykulcsos adó bevezetésének legfőbb érve? A belső fogyasztás felpörgetése... Akkor te is elismered, hogy ez nem jött, és többet vesztettünk egyelőre rajta, mint nyertünk...

"Hogy a megtakarítás nem egy hasznos dolog eladósodott állam és eladósodott lakosság mellett? "
A megtakarítás hasznos dolog, ha mondjuk elkezd növekedni a betéti állomány, vagy egyéb befektetésekbe teszik az emberek. De azzal senki nem jár jól, ha otthon elteszik ezt a pénzt a szekrény mélyére. A végtörlesztés is megmutatta, hogy ezt az emberek nagy része nem banki betétekből, vagy befektetésekből származó pénzekből csinálták, hanem valahonnan előhúzott pénzből. Ez számomra elég erős bizalmatlanságot sugall...

Az utolsó bekezdésben milyen ordas hazugságról beszélsz?
Ahogy írtam, a forint erősebben gyengült mint a környező devizák, ennek nem külső, hanem belső okai vannak. Talán csak az euróválsággal a 2011 nyári árfolyamot lehet megmagyarázni, de a 2011 őszi csúcsnak egyértelműen itthoni okai voltak.

marco74 2012.09.28. 22:53:38

@marco74: hiányoltad a kormánypárti hozzászólásokat...

Amit sok, itt kommentelő, kormány ellen drukukó nem lát át, hogy a világ alapvetően átalakulóban van, nem pusztán Magyarország, hanem a jelenlegi pénzügyi rendszer van válságban. Persze az sajnálatos, hogy Magyarország a vihar szemében van, persze nem egyedül jelenleg Spanyolország, Görögország, Írország, Portugália jóval kiszolgáltatottabb.
USA: mintegy 60 éven át deficites a költségvetése, az utóbbi négy év deficitje egyesével is felülmúlta a Gyurcsány kormány leggyengébb évét. Valahogy vissza kellene fizetni az adósságát, csak ehhez egy exportorientált gazdaság kellene. Ez lehetetlen, amíg a fél világ szintén exportra van berendezve. A befektetők, akik elárulom, úgyanazok, mint a spekulánsok, már nem hiteleznek, hanem származtatott ügyletekkel keresik a bevételeiket,ez a spekuláció bankár nyelven való megfogalmazása. Nyílvánvaló, hogy Amerika még mindig egy nagyszerű, fejlett ország, de a kérdés itt az, hogy véget tud-e vetni annak a függőségének, hogy mindig többet fogyaszt, mint amit megtermel. Egy Amerikainak sokkal egyértelműbb a magától növekvő jó lét, Obama óta már az állami gondoskodás is. Amerika két dolgot tehet, vagy fordít egyet gazdaságán és végrehajta adósságvisszafizető programját exportja felpörgetésével, vagy használja félelmetes haderejét és zsákmányszerzéssel oldja meg gazdasági problémáit. Mind a kettő eshetőség rendkivüli alkalmazkodást és gazdaságuk teljes átalakítását kívánja meg a világ többi részétől is, amelyben Orbán kormánya élen jár.

Nívó blog 2012.09.28. 22:53:53

@Mariann19:

De nem az emberek ruháznak be, hanem az emberek megtakarítanak, majd a megtakarításaikat a pénzügyi közvetítő rendszer közvetíti a beruházókhoz, vállalkozásokhoz. Ez az alapja az egésznek.

micsoda? 2012.09.28. 22:53:56

@MikeBoy: Nem mondanám terelésnek, a hozzászólók sem hülyék.

2012.09.28. 22:56:33

@micsoda?:

Vagy terel vagy hülye!
Szerinted hülye míg szerintem terel. :)

Hohenzollern 2012.09.28. 22:58:23

Ez a megtakarítás-buli nem jött be...A baltásgyilkos-bolt sem indította be a gyorsnaszádot.

2012.09.28. 22:58:32

@marco74:

Ez azért már ütős volt így 11 körül.... :)

Thug 2012.09.28. 22:59:21

@Nívó blog:
Ki beszél itt pénzről?? Megtakarításokról és beruházásokról, tehát reáliákról van szó.

Aztán mi a francból ruházol be, vagy takarítasz meg? Gombokból?

Szerinted a kereskedelmi bankok honnan jutnak pénzhez? Segítek...
Általában a nemzeti bankoktól. Kamatra. A nemzeti bank pedig honnan? Segítek...A kamatokból és abból, hogy csak ők nyomtathatnak. Aztán letolják a kereskedelmi bankoknak, amit ők kitolnak hitelre. Vagy magánszemélyeknek/vállalkozásoknak vagy esetleg egymásnak. Kamatra.
Viszont, ha nincs megtakarítás, nincs hitel.

Mi olyan bonyolult ebben?

De ha már itt tartunk. Az szépséges, hogy a szegényektől elvett pénzt a kedves vezetőd neked akarja odaadni foggal-körömmel, leszarva még azt is, hogy a világon sehol nem adóztatják az általában független jegybankot. Itt ezt is sikerült megoldani.
Csak pár seggnyalót kellett delegálni az elnökségbe.

Hohenzollern 2012.09.28. 23:01:38

Egyébként vicces(?), hogy nyócév ellenzékieskedés és két és fél év kormányzás után a propagandaosztály még mindig azon tanakodik, hogy vajon hogyan kellene kormányozni...

marco74 2012.09.28. 23:03:46

@csepcsányi: Nagyon érdekes a vitátok Nívóval.
Azt,hogy eltér a forint ingadozása, a többi országétől, az nem pusztán automatikus piaci mechanizmus, hanem politika. Magyarország jelenleg egy nagy pénzügyi, az ún bretton woods-i rendszer része. Ennek központja és felügyelő szervei New York-ban vannak. A bankszektor megadóztatása valóban tabu volt. De maga a bankrendszer is átlépett egy Rubicont a 2008-as válságban.pl. Adófizetők pénzével mentették a bankokat. Saját ügyfeleik érdekével ellentétesen fogadtak az ún. derívativa ügyleteken keresztül,a magyarországi svájci frank hitelezés is egy ilyen derrívativa üzlet. A bankszektor veszteségeit az országokra hárították: Írország, Spanyolország. A kis Izland ellenállt, bár ott nincs ennyi IMF fan, mint nálunk:). Nyílván nagyobb országoknak is be kellett venniük a keserű pirulát, de ők azt nem nyelték le.

Hohenzollern 2012.09.28. 23:05:00

Jut is eszembe...Ami a megtakarításokból indított beruházásokat illeti....Volt itt valami háromezer milliárd a manyupokban...

Úgy elszállt, mint fing a szélben.

Hohenzollern 2012.09.28. 23:06:12

Nem beszélve a 400 milliárnyi MOL-részvényvásárlásról.

hackbard.celine 2012.09.28. 23:10:53

@Hohenzollern: volt az 500 Mrd Ft is, ráadásul IMF hitelből.
De apróról nem vitatkozunk. :))

Nívó blog 2012.09.28. 23:12:04

@csepcsányi:

"Viszont arra nem adtál választ, hogy 2010-ben 3 hónap alatt mitől romlott majdnem 20 forinttal az árfolyam, amikor a nemzetközi helyzet akkor viszonylag nyugodt volt? Csak nem a Kósa-Szíjjártó-féle nyilatkozatok miatt"

De igen, pontosan amiatt.

"Érdekes ez 2010 nyarán kezd problémát jelenteni, addig viszonylag együtt mozogtak az árfolyamok."

Nem, ez már 2008-ban is problémát jelentett. A forinterősödés az IMF megállapodás okozta bizalomnövekedésnek/kockázatcsökkenésnek volt köszönhető. A 2010 áprilisi 265-ös árfolyamban pedig szerepe volt a 2/3-ados Fidesz győzelem okozta pozitív várakozásoknak is. Tehát ne próbáld egy az egyben Bajnai érdemének tulajdonítani.

"A nyugdíj úgy jön ide, hogy a legtöbb nyugdíjpénztár nagy nemzetközi biztosítók, bankok kezében volt. Az hogy egy tollvonással megszűntetnek egy szektort, ahová ezek a cégek invesztáltak, valószínűleg nem növelte a bizalmat Magyarország iránt."

Ezt az érvet még erősíteni kell.

"Megint csak érdekes, hogy ez minket érint szinte csak, más térségbeli államot nem, vagy csak minimális mértékben?"

Mert nálunk legmagasabb az államadósság, így egy európai adósságválság során mi számítunk a térség legkockázatosabb országának.

"Itthon azért nincs hitelezés mert nincs hozzá elég forrás. Kevés a betéti állomány (főleg ha még azzal is csökkentjük, hogy az embereket inkább államkötvény vásárlásra ösztönzik), a külföldi anyabankok nem adnank forrást, vagy csak nagyon drágán az itthoni leánybankoknak. Ennek pedig az a oka, hogy a bizalomhiány és a megbízhatatlanság miatt sokkal magasabb ez a felár, mint a környező országokban."

Előbb is mondtam, hogy ebben nem velem van a vitád, hanem mondjuk @Hohenzollern: -nel.

"2010 óta itthon sem lehet devizaalapú hitelt kiadni. Igen, kellene forintmegtakarítás, de az kevés van, tehát más forrásra lenne szükség a bankoknak."

Vagy pedig a forint megtakarítások ösztönzésére. Ha belegondolsz a Bokros-csomagnak is az volt az egyik sikere, hogy jelentősen sikerült megemelnie a megtakarítási rátát.
De persze a külföldi tőkebeáramlás is fontos, de azt nem szabad hagyni, hogy ez legyen a kizárólagos.

"Egy Magyar TElekom, egy E-on beruházás szerinted elhanyagolható a gazdaság szempontjából?"

Mennyivel estek vissza a Magyar Telekom beruházásai szerinted?

"Mi volt az egykulcsos adó bevezetésének legfőbb érve? A belső fogyasztás felpörgetése... "

Ezt a kormány mondta, amit kezdettől fogva mindenki kétkedéssel fogadott.

"A megtakarítás hasznos dolog, ha mondjuk elkezd növekedni a betéti állomány, vagy egyéb befektetésekbe teszik az emberek. De azzal senki nem jár jól, ha otthon elteszik ezt a pénzt a szekrény mélyére."

A megtakarítás lehet hasznos, vagy még hasznosabb. De semmiesetre sem haszontalan. Szerintem.

"Az utolsó bekezdésben milyen ordas hazugságról beszélsz?"

Hát hogy tagadod a CHF erősödés, mint külső hatás létét.

Nívó blog 2012.09.28. 23:12:58

@MikeBoy:

"Vagy terel vagy hülye!
Szerinted hülye míg szerintem terel. :)"

Micsoda logika! :LOL

Nívó blog 2012.09.28. 23:15:00

@Thug:

"Viszont, ha nincs megtakarítás, nincs hitel."

Ezzel az egy mondatoddal értek egyet. De vigyázz, mert vannak itt páran, akik mindjárt leharapják a fejedet ezért a mondatodért! :)

2012.09.28. 23:15:04

@Nívó blog:

Ember!
Az hol logikai kérdés, amikor két lehetőség közül valaki A-ra szavaz valaki meg B-re?

Nívó blog 2012.09.28. 23:15:51

@Hohenzollern:

"Egyébként vicces(?), hogy nyócév ellenzékieskedés és két és fél év kormányzás után a propagandaosztály még mindig azon tanakodik, hogy vajon hogyan kellene kormányozni..."

Az a vicces, hogy milyen furcsa dimenziók mentén gondolkodsz.

teglagyar7 2012.09.28. 23:16:22

Magyarok!

Nagyon fontos dologban kérem a segítségeteket!
Az országra minden eddiginél nagyobb veszély leselkedik!
A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER RÓZSA MIHÁLY ISMÉT MEGPRÓBÁLJA MEGSZEREZNI A HATALMAT MAGYARORSZÁGON!!!
Az ellenség arca:
erlauer3.nolblog.hu/files/rmisi.jpg
Gondolom az szdsz 2002-2010 között tartó rémuralmára még mindenki emlékszik!!!
RÓZSA MIHÁLY MOST EZT PRÓBÁLJA MEG ÚJRA VISSZAHOZNI!!!

Tavasszal egy szdsz zászlóval jelent meg!!!!!!
Hogyhogy még mindig nem vetette ki az ország és a nép immunrendszere ezt a mocskot magából?!?!?!???

AMIÉRT PEDIG ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EZT MEG KELL ÍRNOM A GYURCSÁNY FÉLE ÉHSÉGSZTRÁJK ALATT TÖRTÉNT!!!!!!!!

RÓZSA MIHÁLY A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER MEGJELENT A KOSSUTH TÉREN!!!!
kuruc.info/galeriaN/hir/ehesdk02.JPG
Nyilvánvaló, hogy itt akarja ÚJRA megalapítani a királyságát, és minden magyart elpusztítani!!!!!!!!!

Kicsit interneten utánaolvasva kiderül, hogy rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger teljesen aktív és a hatalomba készül!!!!!

A leendő kabinet névsora is nyilvános már!
Demszky, retkes, magyar, kóka, fodor, ungár, horváth, mécs, tarján, kuncze!
Remélem ismerősen csengenek ezek a nevek!!

Ezért hívom most fel minden magyar figyelmét arra, hogy állítsatok meg rózsa mihályt a munkanélküli szabadszájú liberális bloggert!!!!!

Sokan kérditek, hogy hogyan?
Pusztítsátok a liberalizmust a mindennapjaitokban! Ne hagyjátok, hogy az emberek elfelejtsék rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger 2002 és 2010 közötti ámokfutását!!!

Minden magyar fel a barikádokra, harcoljunk a liberálisok ellen!!!!!!!!!!!!!
Rózsa mihály a legveszélyesebb ember a Földön!

EMBEREK ÉBRESZTŐ!!!!!!!!

marco74 2012.09.28. 23:18:34

Az eurózóna várható szétesése is annak az új, etikátlan banki profitszerzésnek a része,hogy a bank bevételeit fogadásokból szerzi jövedelmét, de itt már a politika is bekapcsolódik. Jelenleg az USA dollárja az első számú pénznem (reserve currency), a legtöbb kereskedelmi ügyletet dollárban számolják. Ez sok előnnyeljár! Pl. nincsenek átváltási veszteségek. A belső és külső eladósottság jóval magasabb az USA-ban, mint pl. az eurózona országainak átlaga, viszont elérkezett az a pont, hogy az USA nem tudja már az általa felügyelt rendszert fenntartani anélkül, hogy ne keletkezenek olyan egyensúlytalanságok, amelyek akár általánosan is megingathatják a bizalmat a bretton woods-i pénzügyi rendszerben. Az USA adóssága szétterítésével un 'mérgezett'pénzügyi termékeken keresztül túszol ejtette az eurozonát. S befeketési bankjain keresztül(mert a híradásokban gyakran hallott befektetőkön v. piacokon őket kell érteni) nyomást gyakorol a zónára. Így sakkban tartja a második legerőssebb valutarégiót, ill. adóssága kifizetésére próbálja kényszeríteni. Szerintem 3 éven belül nem kerülhetők el a tömeges államcsődök. S nektek Orbánnal van bajotok???

Nívó blog 2012.09.28. 23:19:28

@teglagyar7:

Nem viccelsz, pajtás? Hihetetlennek tűnik számomra, amit írsz.

2012.09.28. 23:21:04

@Nívó blog: Kedves Nívó!
Ugye nem akarod bemesélni, hogy a belső megtakarítások bevonásával meg lehet oldani a gazdaság pénzügyi szükségleteit? Ugye nem gondolod, hogy a külföldi hitelekre nincs szükség? Mert ha igen, az nagy baj.

Ha átteszem a pénzem a bal zsebemből a jobba, semmivel nem lettem gazdagabb.
Viszont az állam adósságának a belföldi befektetők felé orientálásának van egy kézzelfogható pozitívuma.
Matolcsy kedvenc tétele: a mesterséges infláció.

marco74 2012.09.28. 23:21:19

Orbán politikáját csak a fent vázolt helyzet ismeretében lehet megérteni. A belső piac erősítése kényszerűség is, mert a nyugati piacok szűkülni fognak. Az államosítás is a közeljövőben esetlegesen összeomló pénzrendszer rengéseitől való biztonságot erősíti.

Nívó blog 2012.09.28. 23:23:36

@marco74:

Szerintem nem fog szétesni az eurózóna. Még annak is kis esélyét látom, hogy bármely ország, akár Görögország kilépjen.

A bankokat meg felesleges démonizálni. Megvan a maguk pozitív és nélkülözhetetlen szerepe a gazdasági életben. Én a gondot abban látom, hogy az egyes pénzpiaci termékek túlságosan bonyolultak lettek. A kockázatterítés olyan szintűvé vált, hogy átláthatatlan lett az egész rendszer. Az átláthatatlanság miatt pedig olyan tényezők váltak a pénzpiacok legfőbb indikátoraivá, mint érzések, bizalom, technikai elemzés.

marco74 2012.09.28. 23:23:52

@Nívó blog: Mégegyszer gratulálok a blogodhoz! Mit szólsz a felvetéseimhez?

marco74 2012.09.28. 23:25:46

@Könnyen elkaptuk, uram!: Nem tudsz egy nagyon fontos dolgot a bankszektorról. A hitelek 90%-a teremtett pénz. Pár százalék valódi fedezet áll mögötte! Igenis lehet, hazai megtakarításokból sokat fejleszteni.

Nívó blog 2012.09.28. 23:26:54

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Ugye nem akarod bemesélni, hogy a belső megtakarítások bevonásával meg lehet oldani a gazdaság pénzügyi szükségleteit? Ugye nem gondolod, hogy a külföldi hitelekre nincs szükség?"

Én azt mondom, hogy mindkettőre szükség van, egészséges arányban.

De itt sokan azt mondják, hogy belföldi megtakarításra nincs is szükség. Ha valaki meg tud takarítani, akkor attól vegyük el, és adjuk oda a kisjövedelműeknek fogyasztásra.

A növekedést meg a beruházásokat meg csak bízzuk a külföldi tőkére. Mi meg így maradnánk örökre nincstelenek, tőkeszegények és kiszolgáltatottak.

Most persze kicsit sarkosan fogalmaztam, valószínűleg csak arról van inkább szó, hogy a vita hevében mindenki kisodródott egy szélsőséges álláspontra.

Nívó blog 2012.09.28. 23:27:40

@marco74:

"Mit szólsz a felvetéseimhez?"

Nem értek vele egyet.

2012.09.28. 23:28:47

@Nívó blog:" Mert nálunk legmagasabb az államadósság, így egy európai adósságválság során mi számítunk a térség legkockázatosabb országának."

Az igazi probléma az államadósság struktúrája. Túl magas a külföldi/devizás eladósodottságunk aránya.
Innentől kezdve a forint támadható, az euro árfolyamingadozása jobban érint minket.
A manyup pénztárak eltűntetése öngól volt.

Nívó blog 2012.09.28. 23:28:53

@marco74:

"Nem tudsz egy nagyon fontos dolgot a bankszektorról. A hitelek 90%-a teremtett pénz. Pár százalék valódi fedezet áll mögötte!"

Ez hülyeség! Minden egyes forint vagy euró hitel mögött ugyanannyi forint vagy euró megtakarítás van fedezetként.

csepcsányi 2012.09.28. 23:30:02

@Nívó blog:
Na, haladunk:)
"A 2010 áprilisi 265-ös árfolyamban pedig szerepe volt a 2/3-ados Fidesz győzelem okozta pozitív várakozásoknak is. Tehát ne próbáld egy az egyben Bajnai érdemének tulajdonítani."
Egy szóval sem említettem Bajnait. Csak rögzítettem egy tényt, hogy akkor ennyi volt az árfolyam, 2-3 hónap múlva meg sokkal rosszabb és ennek csak belső okai volta (ezt te is elismerted).

"Mert nálunk legmagasabb az államadósság, így egy európai adósságválság során mi számítunk a térség legkockázatosabb országának."
Ez lényegében az elmúlt 22 évben folyamatosan igaz, még is lényeges eltérés csak az elmúlt 2-3 évben lett. Nem kisebbítve a külső hatásokat, de azt leírni, hogy a mai problémákért csak (vagy egyértelműen) a külső okok hibásak egyszerűen nem igaz. Ezzel vitatkoztam.

"De persze a külföldi tőkebeáramlás is fontos, de azt nem szabad hagyni, hogy ez legyen a kizárólagos."
Itt a térségben ez a legfontosabb, mert egész térség tőke szegény. Talán Lengyelország kivétel ebben, de Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, stb. nem tehet mást minthogy minél több külföldi tőkét próbál bevonni és megtenni mindent azért, hogy ott maradjon. Na ebben vagyunk mi nagyon szarok már egy ideje...

"Mennyivel estek vissza a Magyar Telekom beruházásai szerinted?"
Természetesen erre pontos számaim nincsenek, de ha csak a sajtóban megjelent dolgokat nézem, illetve ott dolgozó ismeresőktől hallott történeteket, akkor valószínűleg jelentősen (lecsökkent profit, leépítések/átszervezések, gyenge tőzsdei árfolyam, stb.)

"Ezt a kormány mondta, amit kezdettől fogva mindenki kétkedéssel fogadott."
Na, akkor találtunk még egy belső okot a jelenlegi problémákra..:)

"A megtakarítás lehet hasznos, vagy még hasznosabb. De semmiesetre sem haszontalan. Szerintem."
Egy szóval sem mondtam, hogy haszontalan. Csak annyit mondtam, hogy az otthon rejtegetett pénzből a gazdaság semmit nem lát, tehát a gazdaság szempontjából nem túl értékes.

"Hát hogy tagadod a CHF erősödés, mint külső hatás létét. "
Nem tagadtam, azzal vitatkoztam, hogy csak erre próbálasz hivatkozni, mint probléma forrásra.

Nívó blog 2012.09.28. 23:30:20

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Az igazi probléma az államadósság struktúrája. Túl magas a külföldi/devizás eladósodottságunk aránya."

Nem hinném. 2008 előtt alacsony volt a devizaadósság szintje, az csak az IMF hitelfelvétellel vált jelentőssé. Persze a lakosság deviza eladósodása már 2003-ban elkezdődött, ez igaz.

marco74 2012.09.28. 23:30:32

@Nívó blog: finoman fogalmaztál. Itt egy másik bejegyzésem a casino-banking-ről. Azaz a bankok spekulációval szerzett üzletágáról, amely a Föld egyéves GDP-jének sokszorosára rúg!
ujvilagrend2012.blog.hu/2012/06/29/a_valsag_okai_bankarbol_rablo

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.09.28. 23:31:12

Jól indul, csak aztán igen hamar wishful thinkingbe fullad.

"Ellenzéki oldalon általános volt akkoriban a vélekedés, hogy ezek az unortodox lépések megrendítették a bizalmat az ország iránt, de ez láthatóan nem így volt. A különadókkal sikerült stabilizálni a költségvetést, így a forint erős maradt."
WTF? Amikor dühöngött az unortodoxia, akkor volt 320 is az euró. És az államkötvénykamatainkat se rakjuk ki az ablakba.

"Téves tehát az az ellenzéki álláspont, miszerint egy bizalom- és forinterősítő gazdaságpolitika automatikusan megoldaná a devizahitel problémát."
Meg nem oldaná, de enyhítene rajta és nem csak az árfolyamon, hanem a BUBOR-on keresztül is.

"Máig ez volt az egyetlen lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát."
Hát, nem. Pl. a nyugdíj elkobzás, vagy a MAL állami irányítás aláhelyezése. A visszamenőleges hatályú törvénykezés sem épp a bizalmat erősíti. Az egy hét alatt négyszer módosított adótörvény se. stb.

"Tehát míg 2008-ban azért menekült a tőke az országból, mert féltek, hogy az ország nem lesz képes visszafizetni az adósságait, addig 2011 végén, azért menekült, mert félő volt, hogy az ország csak diszkonttal hajlandó visszafizetni devizaadósságait, avagy az elszálló árfolyam miatt egyáltalán nem lesz képes rá."
A kettő ugyanaz. Nyugodtan valld be, hogy 2011 telén csődközelben voltunk.

"A recesszió fő oka tehát igenis az európai adósságválság, mégpedig elsősorban azért, mert az egekbe repítette a svájci frank árfolyamát."
Szlovákia miért nincs akkor recesszióban?

"Gazdaságunk egyetlen húzóágazata jelenleg pontosan az exportszektor, tehát a külföldre termelő vállalatok termelésének növekedése. Nem igaz tehát az az állítás sem, a különadók visszavetik Magyarországon a gazdasági növekedést."
Non sequitur!

"a lakossági szolgáltatókra nem igazán tekinthetünk úgy, mint a gazdasági növekedés forrására."
Ezek nem csak a lakosságnak szolgáltatnak. Tudod, amikor az áram árát emeled 10%-kal, akkor az alagútkemence üzemeltetési költsége is emelkedik 10%-kal. Az pedig megjelenik a termék árában, tehát kevesebbet fogsz belőle eladni. Ennyi.
Ezért, ha az energiaszolgáltatót szívatod, az egész gazdaságot szívatod.

"A termelő szektor pedig szépen növekszik is."
Nem tudom, hogy mit szívsz, de én is kérek.

"Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják."
Nem tehetek róla. Túl sok közgáz, túl kevés LSD.

kalapocska 2012.09.28. 23:32:47

@Nívó blog: szegeny japanok rohadtul megszivtak a negativ kamattal ha meg nem emlitette ezt senki. Udvozlet a japan kozgazdasag tanaraimtol.

2012.09.28. 23:32:57

@marco74: Ugyanez igaz a hazai megtakarításokra. Utalnék a hiperinflációra.
Ha Magyarországot mondjuk betámadja valami tőzsdecápa(Templeton) , a forint olyat zuhan, hogy egy spirál indul lefelé. Az alját nem ismerjük. Akkor a lakossági megtakarítás elértéktelenedik.
Ne feledd, a Templeton kezében jelentős magyar államkötvény portfólió van, és épp most vágtuk orrba.

marco74 2012.09.28. 23:35:49

@Nívó blog: OH, egy felvilágosítandó:) Pedig a blogod nagyon tuti. Halottál már a fractional banking-ról? 1971-ben megszűnt az arany standard, azóta nincs 1:1-es fedezet. Jelenlegi számítások szerint a bankok a válság során 1:33 arányban bocsátották ki hiteleket a fedezetükhöz képest.

makronom 2012.09.28. 23:39:39

@Nívó blog: nem tudom miért érzed úgy, hogy aki megcáfolja az általad leírt alapvető tévedéseket, az MSZP-s vagy LMP-s. Ezek szerint a portfoliótól kezdve a londoni elemzőkön át az EU/IMF vezetéséig mindenki MSZP, LMP-s. Sőt, az olyan jobboldali közgazdászok is, mint pl. Mellár, vagy Bod Péter Ákos...néha érdemes lenne levenni a szemellenzőt!

2012.09.28. 23:39:51

@Nívó blog:

Tudod mi az a modell?
marco74 a tökéletes modell számodra arra, hogy "mi" hogyan érzünk, amikor veled vitatkozni kellene! ;)))))

boyob 2012.09.28. 23:40:15

Huh,elolvastalak benneteket végig,hát a Nívó blog nem látja hogy ez kontraproduktív amit csinál?

Nívó blog 2012.09.28. 23:40:16

@csepcsányi:

"Nem kisebbítve a külső hatásokat, de azt leírni, hogy a mai problémákért csak (vagy egyértelműen) a külső okok hibásak egyszerűen nem igaz."

Persze, hogy nem. A legfőbb belső ok a 2002 és 2006 közötti felelőtlen költségvetési politika miatt bekövetkező eladósodás volt.

"Itt a térségben ez a legfontosabb, mert egész térség tőke szegény.
...
Magyarország ... nem tehet mást minthogy minél több külföldi tőkét próbál bevonni és megtenni mindent azért, hogy ott maradjon."

És emellett ösztönözni a belföldi megtakarításokat.

"Természetesen erre pontos számaim nincsenek"

Ahhoz képest elég határozott a véleményed, hogy csak hallomásból és közvetve vannak információid.

"Na, akkor találtunk még egy belső okot a jelenlegi problémákra..:)"

Micsodát?

"Egy szóval sem mondtam, hogy haszontalan. Csak annyit mondtam, hogy az otthon rejtegetett pénzből a gazdaság semmit nem lát, tehát a gazdaság szempontjából nem túl értékes."

A feketegazdaság káros, ebben egyetértünk. Tett is a kormány lépéseket a készpénzforgalom/készpénzfizetés visszaszorítása érdekében.

"Nem tagadtam, azzal vitatkoztam, hogy csak erre próbálasz hivatkozni, mint probléma forrásra."

Konkrétan a CHF erősödés egy istencsapás az ország számára. Persze az belső ok volt, hogy hagyták így elharapózni a devizahiteleket. A megemelkedett devizakitettség az egyik fő kockázati forrásnak számít a mai napig. Ehhez képest kismiska egy-egy Kósa vagy Szíjjártó nyilatkozat. De a manyup államosítás is.

2012.09.28. 23:40:43

@Nívó blog:" A magas tartalékszint fenntartása érdekében az államháztartás lejáró devizaadósságát rendszerint devizában újította meg. Emiatt Magyarország esetében a devizaadósság teljes adósságállományhoz viszonyított aránya nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magas maradt, miközben a világ számos országában a devizaadósság arányának látványos csökkenésére került sor. 2001. július végén a külföldi adósság aránya a magyar államadósságon belül 32,7% volt, ami az OECD országok döntő többségénél magasabb arány."

MNB 2001.

marco74 2012.09.28. 23:41:20

@Könnyen elkaptuk, uram!: Ez így van! De ez egy róka fogta csuka,ha Magyarország becsődöl ők is pórul járnak.
Különben is ezek az adóssághegyek visszafizethetetlenek, csak azért nem dobták be még a törülközőt, mert az első 1-2 országot, amelyik így tesz felfalják a cápák.

2012.09.28. 23:42:59

@Nívó blog: "− A deviza- és forintadósság aránya önmagában nem ad választ az adósságstratégia központi problémájára. Az igazi kérdés ugyanis a hazai és külföldi befektetők szerepe. Négy évvel ezelőtt nemcsak a devizaadósság-arány, hanem a külföldi tulajdoni hányad is nagymértékben megnövekedett az államadósságon belül, így a jövőbeni cél természetesen ezen mutatók javítása. Jelenleg − a lakossági értékesítés növelése ellenére is − korlátozott a hazai befektetők szerepvállalása az államadósság finanszírozásában, így a forintállampapírokat is jelentős részben külföldiek veszik. A devizaadósságot forintadóssággal pedig akkor lehetne érdemben kiváltani, ha jelentős belföldi kereslet mutatkozna a hazai állampapírokra, ami több ok miatt jelenleg nem igazán jellemző. Így bár a magyar jövedelemtulajdonosok megtakarítása emelkedik, még várni kell arra, hogy ez növelje a magyar állampapírok hazai keresletét.

A devizakibocsátásokat ezenkívül más tényezők is befolyásolják, így például a Magyar Nemzeti Bank devizatartalék-igénye. Ez várhatóan még egy ideig szükségessé teszi a lejáró devizaadósság devizában történő megújítását. Mindamellett az adósságkezelési stratégia már jelenleg is a devizaadósság-arány fokozatos csökkentésén dolgozik. Ahogy a 2000-s évek fordulóján történt, a devizaadósság aránya csökkenthető, ha a lejáró devizaadósságot devizából, a forintot forintból finanszírozzuk, miközben a hiány finanszírozása új forintadóssággal történik. Az adósságkezelő ezen cél figyelembevételével alakította ki a 2011-es és 2012-es finanszírozást. Emellett a devizaadósság csökkenését okozhatja a forint fokozatos erősödése is. E két tényező együtt a jelenleg kétségtelenül magas devizaadósság-arány jelentős csökkenését eredményezheti."
Borbély László, az ÁKK vezérigazgató-helyettese

Nekem úgy tűnik, a szakemberek máshogy látják, mint te.

2012.09.28. 23:45:45

@Nívó blog:" A költségvetés
deviza-adóssága a betétek nélkül a teljes költségvetési adósság arányában
2011 végén várhatóan 47,6%-ot tesz ki, míg a nemzetközi hitelcsomag és
betétek nélküli devizaadósság arány 46,4%. "

ÁKK 2011.

KopaszMercis 2012.09.28. 23:46:10

"És ily módon a belföldi szereplőkön érnek el extraprofitot."
Csak a kozgazdasagi analfabetak ismerik azt a kifejezest, hogy extra profit... Nincs, nem van..

"Nehezen kritizálható így az a kormányzati lépés, hogy a közszolgáltatásokat nonprofit alapra helyezze" valoban... Nehezen kritizalhato volt ugyanez a dontes a masodik vilaghaboru utan is... Itt is, a SZUban is meg eszak koreaban is...

Faszsagnak faszsag volt, de nehezen kritizalhato, az teny.

prometheus_X 2012.09.28. 23:53:00

@Nívó blog: Köszönöm a reakciót, csak a kérdésemre nem kaptam választ :) egyébként politikailag semleges vagyok így adott kérdéskörök esetén lelkiismeret-furdalás nélkül csapok jobbra, balra és középre is, vagy ugyanebből kifolyólag támogatok bizonyos döntéseket. A magyar közéletből pedig elsősorban nem a kormánypárti értelmiséget, hanem az ideológiától önmagát függetleníteni képes értelmiséget hiányolom leginkább. Úgy gondolom, ideologizálásból kaptunk eleget, de sokat is az elmúlt kb 80 évben - sajnálatos, hogy ennyi idő is kevés volt okulni ebből és levonni a megfelelő konzekvenciákat: gondolkodni tisztafejjel, tényeken lehet, hiedelmek alapján nem.

Mindettől függetlenül persze továbbra is várom felvett kérdésemre a válaszod - köszönöm előre is :)

KopaszMercis 2012.09.28. 23:53:41

Ezt amugy sosem ertettem, hogy ha jelentes tartalommal ne, biro frazisokat ir le alaki, az hogy nem tartja hulyenek magat?

Ha en ilyeneket irnek hogy Habbuntor Plopertil es ezert jo az IMF hitel, akkor lenne ember aki igazat adna nekem? Mert az extra profit is ugyan ez a baromsag... Istenem, mentsd meg ezt a nepet onmagatol!!!!

madware666 2012.09.28. 23:55:29

@Nívó blog: A Fidesz is megszavazta 2002-ben azokat a jóléti intézkedéseket, amelyek az államadósság növekedéséhez vezettek. Hol volt 2002-ben Orbán Viktor? Miért nem mondta ki, hogy nem szabad bevezetni a 13. havi nyugdíjakat, stb.-t, mert az eladósítja az országot? Illetve mi a helyzet a lakás kamattámogatásokkal? Az adósság már a 2002-es választások előtt növekedési pályára állt.

Nívó blog 2012.09.28. 23:55:37

@Lord_Valdez:

"WTF? Amikor dühöngött az unortodoxia, akkor volt 320 is az euró. És az államkötvénykamatainkat se rakjuk ki az ablakba."

Az idézett mondat 2010-re vonatkozott.

"Meg nem oldaná, de enyhítene rajta"

De csak minimálisan. A fő gond ugyanis a CHF tartós megerősödése az EUR-hoz képest. Ehhez képest a HUF/EUR árfolyam néhány rövid ideig tartó kilengéstől eltekintve stabilnak nevezhető.

"Hát, nem. Pl. a nyugdíj elkobzás, vagy a MAL állami irányítás aláhelyezése. A visszamenőleges hatályú törvénykezés sem épp a bizalmat erősíti."

Már többektől kérdeztem, de nem kaptam rá választ senkitől: Hol fáj a külföldi beruházónak a nyugdíjrendszerünk változása. Pláne az állami végkielégítések visszamenőleges beszedésére vonatkozó próbálkozás?

"A kettő ugyanaz. Nyugodtan valld be, hogy 2011 telén csődközelben voltunk."

Nagyjából ugyanaz, de azért nem teljesen. 2008-ban az volt a nagy kockázat, hogy nem voltunk képesek fizetni, 2011-ben meg az, hogy nem akartunk. 2011-ben nem voltunk csődközelben, de kétségkívül néhány hónapon belül odakerültünk volna, ha a kormány nem hívja vissza az IMF-et.

"Szlovákia miért nincs akkor recesszióban?"

Náluk is meredeken esett a növekedés. Viszont ők már az euróövezet tagjai, nem volt náluk CHF hitelválság.

"ha az energiaszolgáltatót szívatod, az egész gazdaságot szívatod."

Én nem látok ilyen egyértelmű összefüggést.

2012.09.28. 23:55:46

@Nívó blog:" A devizafinanszírozás hazai szerepét ráadásul nem csak a szűken vett államadósság-kezelés (pl. a hosszabb lejárat, vagy éppen a sokáig alacsonyabb kamatszint kontra árfolyamkockázat) szempontjai befolyásolják, hanem a jegybank által meghatározott devizatartalék kívánatos szintje is.

Összességében tehát az látható, hogy a különféle finanszírozó elemekkel (így a devizafinanszírozással) és azok kockázataival még jó ideig együtt kell élnünk. Az általuk hordozott kockázatokon túl ugyanis minden egyes portfolió-alkotóelem bizonyos stabilizáló szerepet is játszik, a feladat igazából a jó adósságszerkezeti arányok kialakítása lehet.

2012. augusztus
Szerző: ÁKK "

A többi csak álmodozás, amit írtál.

Nívó blog 2012.09.28. 23:56:41

@marco74:

"OH, egy felvilágosítandó:)"

Ne fárassz! Pár emberrel már lefolytattam ezt a vitát, többször nincs kedvem. :)

2012.09.28. 23:57:40

@KopaszMercis:

Ezt úgy hívják: politikus. :)

2012.09.28. 23:58:37

@Nívó blog: "Már többektől kérdeztem, de nem kaptam rá választ senkitől: Hol fáj a külföldi beruházónak a nyugdíjrendszerünk változása. Pláne az állami végkielégítések visszamenőleges beszedésére vonatkozó próbálkozás?"

Itt a válasz: bizalmatlanságot szül. A belföldi befektetők inkább külföldi devizában tartják befektetéseiket. Ezt nem szereti a külföldi befektető.
Hatás: forint alapon kibocsájtott állampapírt a spekulatív céllal vásárló külföldi szerez meg.

Nívó blog 2012.09.29. 00:00:06

@boyob:

"Huh,elolvastalak benneteket végig,hát a Nívó blog nem látja hogy ez kontraproduktív amit csinál?"

De nem ám! Ez amolyan trollblog is egyben. :) Lényeg, hogy elgondolkodtató legyen. Hátha rájönnek páran, hogy nem olyan fekete-fehér, avagy szélsőségesen egyértelműek ezek a dolgok.

Mindenesetre megható a meggyőzésem érdekében kifejtett erőfeszítés itt többek részéről. :)

vénkujon 2012.09.29. 00:00:19

rossz imf megállapodás: mszps megállapodás
jó imf megállapodás : fideszes megállapodás
a sok grafikonnal meg táblázattal, pedig fölöslegesen ne kuszáljátok össze az agyatokat.

marco74 2012.09.29. 00:00:40

"Amikor dühöngött az unortodoxia, akkor volt 320 is az euró. És az államkötvénykamatainkat se rakjuk ki az ablakba."
félelmetes az a természetesség, ahogy minden reálgazdasági folyamattól függetlenül elfogadod, hogy egy adózási jogszabály kapcsán így, lehet rángatni egy ország valutáját.
"Meg nem oldaná, de enyhítene rajta és nem csak az árfolyamon, hanem a BUBOR-on keresztül is."

Ahogy megoldotta Görögországban és Spanyolországban is.

"A kettő ugyanaz. Nyugodtan valld be, hogy 2011 telén csődközelben voltunk."
Teljes minden, hogy csődközelben voltunk, az egyedüli kiút, úgyis az adóságok átstuturálása(a csőd szebben), nemcsak Magyarországnak, hanem európa és a világ többi országának. A kérdés, hogy mikor nem kerül már szégyenpadra emiatt valaki és ezért nyugodtan megteheti.

2012.09.29. 00:01:15

@Nívó blog: Ja, még valami: az egész eszmefouttatásod oda vezet ki, hogy az export majd megoldja... vesd össze a szlovákok félelmével, hogy az autógyártás vissza fog esni Szlovákiában, pedig az a leg jelentősebb forrásuk. Nem a kereslet miatt, hanem a gyárak áttelepülése miatt. Nem, nem Magyarországra gondolt Meciar.

Nívó blog 2012.09.29. 00:01:58

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"2001. július végén a külföldi adósság aránya a magyar államadósságon belül 32,7% volt, ami az OECD országok döntő többségénél magasabb arány." "

Látod akkor már az is magasnak számított. 2008 után volt ez az arány 50% felett is.

KopaszMercis 2012.09.29. 00:02:26

@Nívó blog:
"Persze, hogy nem. A legfőbb belső ok a 2002 és 2006 közötti felelőtlen költségvetési politika miatt bekövetkező eladósodás volt."

Persze, olyan hozzaallas mellet hogy 14.ik havi nyugdij hamar el lehet qrni...

"És emellett ösztönözni a belföldi megtakarításokat"

Ahhoz hogy valaki megtakaritson ahhoz penzugyi kulturaval rendelkezo tanult embereket kell kinevelnie az oktatasnak. Leven hogy ilyen emberek nem szavaznanak a jelenlegi kormanyerokre igy erre az osztonzesre egy darabig meg varhatsz...

"A feketegazdaság káros, ebben egyetértünk. Tett is a kormány lépéseket a készpénzforgalom/készpénzfizetés visszaszorítása érdekében"

Igen, pl megadoztatja AZ OSSZES elektronikus fizetesi modszert. Ugyes... Igazabol tulajdonkeppen mindent aminek a felporgeteset varjuk ezexerint jol meg kell adoztatni es szarnyal majd :) adoztassuk meg az extraprofitodat professzor es akkor majd jo sok jut extra profitbol mindenkinek :)))

"Persze az belső ok volt, hogy hagyták így elharapózni a devizahiteleket"

Ok, de ha mar ilyen otromba szarok (mert fogadjuk el hogy igazad van, es valoban az o felelosseguk), hogy hagytak, akkor miert valasztottatok meg oket 2/3dal?!?

marco74 2012.09.29. 00:03:01

@Nívó blog: Halottál a fractional reserve bankingról?
Közgazdász vagy?

csepcsányi 2012.09.29. 00:04:36

@Nívó blog:
"Persze, hogy nem. A legfőbb belső ok a 2002 és 2006 közötti felelőtlen költségvetési politika miatt bekövetkező eladósodás volt."
Tehát akkor a 2010-es választás óta tett lépések teljesen hatékonytalanok voltak, mert a helyzet nem javult, sőt...:) Igen, az eladósodás komoly probléma, de a Fidesz által hozott intézkedések nem javítottak semmit. A különadók másra nem voltak jók, mint a lyukak betömködésére, ha ki kell vezetni ezeket, akkor a lyukak ugyanúgy megvannak. A Manyup pénzek lenyulása nem volt egyéb mint lopás, amiből ráadásul az adósságot sem sikerült a tervezett szerint csökkenteni. A végtörlesztés bevezetése pedig egy magában súlyosabb csapás volt a magyar gazdaságra mint a Gyurcsány-Veres páros évekig tartó ámokfutása...

"Ahhoz képest elég határozott a véleményed, hogy csak hallomásból és közvetve vannak információid."
Akkor te mivel magyarázod, hogy a beruházási ráta ilyen alacsony, mivel szerinted a termelő szektor jól működik, a válságadók által súlytott szektorok pedig elényésző módon járultak hozzá a gazdasági növekedéshez.

"Micsodát?"
Leírtam, hogy az egykulcsos adó nem tudta elérni azt amire szánták, ezt te is elismerted. Így sikerült egy újabb (nem 2002-2010 közötti) problémában megegyeznünk, ráadásul ez abszolút belső dolog.

"Ehhez képest kismiska egy-egy Kósa vagy Szíjjártó nyilatkozat. De a manyup államosítás is."
Azzal egyetértek, hogy mind Kósa, mind Szíjjártó senkik, azonban a sors és választói akarat fontos pozícióba jutatta őket, így amit mondanak, annak súlya van. Ha hülyeséget beszélnek, az az ország szempontjából fontos és hatása van.
A manyup államosítása kismiska? Te beszélsz arról, hogy milyen fontos a megtakarítás, a kormány 3000 milliárd forintnyi megtakarítást lenyúlt, hogy a 2011-es lyukakat befoltozza. Lehet, hogy Manyup rendszer nem volt tökéletes, de lehetett volna rajta finomítani, javítani és akkor akár már 5-10 év múlva is jelentősen javította volna költségvetést.

Nívó blog 2012.09.29. 00:05:32

@KopaszMercis:

"Csak a kozgazdasagi analfabetak ismerik azt a kifejezest, hogy extra profit"

Az extraprofit fontos mikroökonómiai fogalom. A profit azt a részét jelenti, amelyik a szabad versenytől eltérő, nagy piaci súlyú szereplők helyzetüknél fogva érnek el. Persze nem ez a pontos definíció, de valami ilyesmi.

Nívó blog 2012.09.29. 00:08:26

@prometheus_X:

A kérdésednél igazad van, a tömegközlekedési kedvezmények megbolygatása sok embert érint. Kicsit pontatlanul fogalmaztam a cikkben. Egyébként nyilván ezért van, hogy ez egyelőre csak a mi javaslatunk, nem a kormányé. :)

marco74 2012.09.29. 00:09:47

"Ez hülyeség! Minden egyes forint vagy euró hitel mögött ugyanannyi forint vagy euró megtakarítás van fedezetként." Ez a kijelentésed szerintem nem igaz, nem akarlak fárasztani, de világosíts fel, ha tévedek.
Itt egy link:
en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking#Example_of_a_bank_balance_sheet_and_financial_ratios
A kereskedelmi bankok képesek pénzteremtésere!

Kopi3.14 2012.09.29. 00:10:20

@Nívó blog: a megtakarítás az só, vagy kukorica? Netán alumíniumtömb?

Nívó blog 2012.09.29. 00:10:43

@madware666:

"Az adósság már a 2002-es választások előtt növekedési pályára állt."

Így van! 2002-ben választási költségvetés készült. Vol miből. Mindazonáltal ezt a választások után azonnal, már 2003-ban korrigálni kellett volna.

Nekem meggyőződésem, hogy ha győzött volna a Fidesz 2002-ben, akkor ma nem itt tartanánk és már régen euróval fizetnénk.

KopaszMercis 2012.09.29. 00:13:28

@Nívó blog:
Nem... Ilyenek vannak hogy holt teher veszteseg stb... De ez ide ugy latom advanced...
Van normal profit, es van proft. Extra profit nincsen. Ertsd meg kerlek. Egy politikai krealmany, olyan nem letezo dolog, mint a telapo... Sokan egy bizony szellemi szinvonal / kor alatt elhiszik hogy van de NEM VAN. Abszurd, nincsen nem letezik. Kerdezek egy eletszeru peldat, ha egy cegnek akicsak profitot termelmegyszercsak hirtelen meghal a sokat kereso vezerigazgatoja, akit lassan tudnak csak potolni es az addig kiesett sok 10/100 millios nagysagrendu plusz profit ami a ber ideiglenes megtakaritasabol jon, az akkor mar pfij erkolcstelen extra profit es akkor tomlocbe minden szemet rohadt kapitalistaval.

Nincsen olyan hogy extra profit: bena ugyetlen szaktudast nem birtoklo kormany van, aki KEPTELEN egy hatekony versenyfelugyeletet mukodtetni... Mert amugy alapveto erdeke MINDENKINEK hogy a hatekonyan mukodo es VERSENGO cegek letezzenek, de ezeket a felteteleket egy csomo szellemilg visszamaradott idiota nem kepes megteremteni :(

Nívó blog 2012.09.29. 00:13:35

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Itt a válasz: bizalmatlanságot szül. A belföldi befektetők inkább külföldi devizában tartják befektetéseiket. Ezt nem szereti a külföldi befektető.
Hatás: forint alapon kibocsájtott állampapírt a spekulatív céllal vásárló külföldi szerez meg."

Ez érthető, és logikus is. De hatása csak időleges lehet, lévén egyszeri intézkedésről volt szó, épp ezért utólag nem is látom sok értelmét bármiféle "óvintézkedésnek", és ezért szerintem nem is lehetett akkora hatása, mint amit egyesek szajkóznak.

KopaszMercis 2012.09.29. 00:15:34

@Nívó blog:
Bocsanat amugy egy valamiben igazad van: a marxi kommunista kozgazdasagtan VALOBAN ismeri az extra profit kifejezest, a tobbi sajnos nem :( olvass utana (csak angol nyelven lehet, ugy hogy gyanitom a magyar oktatasban szerzett felsofoku angoltudassal ez nehezen fog menni:/ )

Nívó blog 2012.09.29. 00:16:54

@Kopi3.14:

Igen, ilyesmi. A megtermelt javak el nem fogyasztott része.

2012.09.29. 00:17:46

@Nívó blog: www.portfolio.hu/premium/mitoszok_es_tenyek_az_allamadossag-finanszirozasban_devizaadossag_kontra_forintadossag.170993.html

Hamár jól alátámasztott, de a realitásoktól nem elrugaszkodó FIDESZ oldali elemzést szeretnél, íme.
Sokkal jobb, szakmaibb mint a tiéd. Bocs.

subtotal 2012.09.29. 00:17:50

@Nívó blog: "Hol érinti mindez a termelő szektort?"
Forgóeszköz hitel nyista, beruházási hitel nyista a termelő szektornak, bizonytalanság miatt belső kereslet lefelé tendál, üzleti terveiket például exportárfolyam kapcsán extrakonzervatívra kell tervezni.

Így elég világos?

Nívó blog 2012.09.29. 00:19:03

@KopaszMercis:

"Nem... Ilyenek vannak hogy holt teher veszteseg stb... De ez ide ugy latom advanced...
Van normal profit, es van proft. Extra profit nincsen. Ertsd meg kerlek. Egy politikai krealmany"

Ténykérdésről nem vitatkozom veled. Könnyen kiguglizható.

2012.09.29. 00:19:56

@Nívó blog: Na, akkor nem értem. A manyup eltűnt. A tartalékolt IMF hitel eltűnt. Az adósságállomány meg nem csökkent.
A forint árfolyamával ne gyere, mert te írtad, hogy alig változik az euróhoz képest.

marco74 2012.09.29. 00:20:42

@csepcsányi: a mnyp-ak az állam által beszedett adóból gazdálkodtak,amit az aktuális nyugdíjak kifizetésére kellett fordítani, persze ezt az összeget részben visszakapták a mnyp-tól kamatra. Itt már bukik az adófizető,az államkötvény kamatának %-t, a mnyp másik bevételi forrása a tőzsde, a mai gazdasági helyzetben, amikor államok mehetnek csődben és a tőzsde is bármikor lejtmenetbe kapcsolat semmi garancia nincs arra, hogy akkár egy fityinget is visszalátsz a mnyp-ak által vezetett számládról (az ERSTE és az AXA ügyfelei már most is tudnának mesélni erről)
-végtörlesztés 200 ezer magyar családot mentett meg a svájci frankos hitelek karmából
-mindenütt visszaesés lesz, Németországban is egy-két hónapon belül, Magyaroszág Görögországgal és Spanyolországgal ellentétben elérte, hogy ne róla szóljanak a hírek,jóval kisebb a visszaesés itt,
-az egy kulcsos adónak is lehetet pozitív hozadéka, nem tudhatod, hogy nélküle nem lennénk-e egy Görögországnál is súlyosabb lefelé tartó spirálban

Nívó blog 2012.09.29. 00:20:50

@subtotal:

"Forgóeszköz hitel nyista, beruházási hitel nyista a termelő szektornak"

Mi? A manyup államosítás miatt, meg az állami végkielégítések visszamenőleges megszerzésére tett próbálkozás miatt? Ugyan már!

marco74 2012.09.29. 00:21:36

@Könnyen elkaptuk, uram!: az adósságállomány csökkent 81%-ről 77%-ra

KopaszMercis 2012.09.29. 00:22:17

@Nívó blog:
Akkor alljon itt neked es minden hegyeshalomnal szellemileg megtorpano honfitarsunknak:
en.wikipedia.org/wiki/Surplus_value

Nincsen extra profit... Menj el a kozgazra szigorlatozz le kozgazdasagtanbol es megtanulod.

Nem furcsa, amikor egy ilyen sarokkove a hitednek kiderul hogy csak zaj?

Nívó blog 2012.09.29. 00:23:25

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Na, akkor nem értem. A manyup eltűnt. A tartalékolt IMF hitel eltűnt. Az adósságállomány meg nem csökkent."

A manyupból még van kb. 600 milliárd a állami alapban. A kormány számláján (KESZ) van 2000 milliárd forint. Az államadósság meg 78% alá csökkent a 2010 Q2-es 85%-ról.

Nívó blog 2012.09.29. 00:24:25

@KopaszMercis:

"Nincsen extra profit... Menj el a kozgazra szigorlatozz le kozgazdasagtanbol es megtanulod."

Ki volt a tanárod?

2012.09.29. 00:24:40

@Nívó blog:
Óvakodj a kopasztól ! Valami igazsága van. Ugyanis extra profitot csak úgy tudsz elérni, ha a piac többi szereplőjét kijátszod. Például kartell. Ez pedig jogilag szabályozható, sőt, szabályozott is.
Itt az a kérdés, hogy hol húzod meg a határt a tisztességes, piacilag indokolt profit felső vonalának?

2012.09.29. 00:25:30

@Nívó blog: Az államadósság meg 78% alá csökkent a 2010 Q2-es 85%-ról.

Hazugság. 2011 év végi adat.

Nívó blog 2012.09.29. 00:27:14

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"extra profitot csak úgy tudsz elérni, ha a piac többi szereplőjét kijátszod. Például kartell. "

Vagy monopólium.

marco74 2012.09.29. 00:28:07

@Nívó blog: Nívó kérlek válaszolj erre, hogy mért gondolod így, a bankszektorról való alapvető vélekedésemet döntöd romba ezzel a kijelentéssel!
MÉg egyszer felteszem a kérdést HALLOTTÁL A FRACTIONAL RESERVE BANKINGRÓL, a kereskedelmi bankok pénzteremtéséről????
Ez hülyeség! Minden egyes forint vagy euró hitel mögött ugyanannyi forint vagy euró megtakarítás van fedezetként.

KopaszMercis 2012.09.29. 00:28:25

De pl guglizd ezt

extra profit definition microeconomic

SEMMI nem jon fel.. Es leven az angol anyanyelvem igy batran irom neked,mhogy te is megtanuld, hogy attol hogy egymas moge van irva a ket szo meg nem jelenti hogy ez a fogalom letezik: az extra profit az profit tobbletet jelent ebben a kontextusban. Ertsd ezt igy ha X a normal proft, es vki 0.8X-en ketyeg es sikerul felugrania 0.9X-re akkor elert 0.1X extra profitot.. Azonban az altalad idezett kommunista logika szerint meg mindig nem termelte meg azt a profit szinted ami szerinted erkolcsos, hat meg a nem letezo extra profitodat.. Megis az agol nhelvben ugy irnad le, hogy termelt 0.1X extra profitot... Kapis?

subtotal 2012.09.29. 00:28:49

@Nívó blog: "
- az adószabályok év közbeni változtatása
- ad hoc extraadó kivetések
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása"

Én erre írtam, mert erre kérdeztél vissza, hogy vajon hogy érinti a termelő szektort.
Vetítsd ezeket bankszektorra, aztán rájössz, mitől lesz a hitel nyista...

henrik_ · http://egyzene.blog.hu/ 2012.09.29. 00:30:00

@Nívó blog:

"De nem az emberek ruháznak be, hanem az emberek megtakarítanak, majd a megtakarításaikat a pénzügyi közvetítő rendszer közvetíti a beruházókhoz, vállalkozásokhoz. Ez az alapja az egésznek."

Linket kérek az állításodról!

Nívó blog 2012.09.29. 00:30:18

@KopaszMercis:

Hát ha arra célzol, hogy a politikusak más jelentéstartalommal használják a fogalmat, mint a közgazdaság-tudomány, azzal egyetértek. Szerintem ne lovagoljunk tovább a szavakon.

KopaszMercis 2012.09.29. 00:30:30

@Nívó blog:
Ki volt a tanarom? Mibol "kozgazszigorlat" nevu tantargybol?! Uristen ember.... Komolyan.

marco74 2012.09.29. 00:33:57

@subtotal:
- az adószabályok év közbeni változtatása
Ja, hogy közben majdnem összeomlot az eurózóna:))) Elég nagy galádság
- ad hoc extraadó kivetések
de jó lett volna egy 20% nyugdíjvágás helyette mi??? Különben is a szupermarket láncoknak és a telecom cégeknek miköze a termelő szektorhoz!
- egyeztetések hiánya a gazdasági szereplőkkel
???????
- ha mégis történtek egyeztetések, akkor a megállapodás figyelmen kívül hagyása"
??????? A forint shortolása utáni történetekre gondolsz?

KopaszMercis 2012.09.29. 00:34:14

@Nívó blog:
Szerintem meg mint felelos iro figyelj oda a tarsadalmi komszenzusra ami a hyelv kappcsan megkottetett... A szavaknak van jelentese es aszerint KELLENE hasznalni oket...Nincsen olyan hogy extra profit. NINCSEN. Kiveve a kommunista kozgazdasagtanban. Abban van. Ha felvallanak hogy kommunistak azzal lenyegesen kevesbbe tunnenek hulyenek.

Barki aki ezt a kifejezest komoly pofavsl mondja az kommunista. Punktum. Nincsen ezzel baj,ez egy egyszeru teny.

Szakember, aki ert a gazdasagi folyamatokhoz es mechanizmusokhoz ipyet a Kim Il Sung Universityn mond maximum es SLUSSZ.

2012.09.29. 00:35:03

@Nívó blog:

"Hát ha arra célzol, hogy a politikusak más jelentéstartalommal használják.."

Arra célzunk, te magad vagy politikus és nincs számottevő tudásod (mint sajna a politikusoknak se nagyon), csak valami maszlag, amiből nem jön ki sok értelmes.

Nívó blog 2012.09.29. 00:35:24

@madware666:

Teljesen rendben van a linked. Nagyon jó anyag!

marco74 2012.09.29. 00:36:09

@Nívó blog: Miért veszel semmibe?
fractional reserve banking, legalábbi fordítsd le!!!!

Nívó blog 2012.09.29. 00:37:03

@MikeBoy:

Én egy blogger vagyok! És te ki vagy?

subtotal 2012.09.29. 00:39:49

@marco74: ne nézz annyi hírtévét, mert kiiktatja a logikus érvelés képességét, valószínűleg az értelmezés képességét is

marco74 2012.09.29. 00:41:19

@Nívó blog: Kedven Nívó! Miért nem vagy hajlandó velem kommunikálni?

Nívó blog 2012.09.29. 00:42:06

@subtotal:

az atv-vel ugyanez a helyzet.

marco74 2012.09.29. 00:43:33

@subtotal: nem hírtv-t nézek,
hanem Financial Times-t, Economistot, Bloomberg-et és Reuterst, olvasok
zerohedge.com - nem mainstream,de nagyon tuti!
Angol nyelvű pénzügyi lapok...

Nívó blog 2012.09.29. 00:43:34

@marco74:

Ne vedd személyes sértésnek. Írtam feljebb, hogy ezt a vitát korábban lefolytattam már párszor másokkal. Többször nincs kedvem, bocs. Meg nem is tartozik szorosan a témához.

De biztos akad itt valaki, aki szívesen elvitatkozik erről veled.

Nívó blog 2012.09.29. 00:45:03

@subtotal:

Meg ha jobban belegondolok az M1, Rtl, tv2-vel is ugyanez a helyzet. :)

marco74 2012.09.29. 00:45:35

2011 ősszén, pl. majdnem összeomlott az Eurózona, ha nincs Marió Draghi 1 billiárd eurós mentőcsomagja, azaz elektronikusan teremtett pénze.

2012.09.29. 00:45:37

@Nívó blog: 2010 Q2: 77,6%

Nem Q1?

de legyen. Akkor is befolyásolta a forint árfolyam.

"Vagy monopólium. "

Vagy gazdasági erőfölénnyel való visszélés, vagy csaláa, vagy mutyi...
Most felsorolást tartasz, vagy kivagyiskodsz, vagy vívóleckét adsz, vagy mi ez?

2012.09.29. 00:47:43

@Nívó blog:" fractional reserve banking, legalábbi fordítsd le!!!!"
Tényleg, fordítsd már le, légyszíves, engem is érdekel.

Armand-Jean du Plessis 2012.09.29. 00:51:47

?Mi köze a telconak a termelő szektorhoz?

Ajánlok egy gondolatkísérletet. Tüntessük el az egészet. Kommunikáljunk mondjuk füstjelekkel vagy lovasfutárokkal. Nem tűnik egy kicsit kényelmetlennek?

Telco = hatékonyságnövelés.

2012.09.29. 00:53:35

@KopaszMercis: @Nívó blog:
Begugliztam. Ezt dobta:

Related Searches for extra profit

What Is Gross Profit
Meaning of Net Profit
Net Profit Definition

How to Make a Profit
Definition of Making Profit
Not for Profit Organisations

Nem igen van , csak magyar nyelven meghatározás. A hülye angol nem ismeri. Elmaradott népség! Hogy élnek így meg?

Nívó blog 2012.09.29. 00:55:17

@Armand-Jean du Plessis:

Ezzel a részével nincs is semmi gond szerintem a történetnek. Avagy akadályoz bármi is a telekommunikációs szolgáltatások igénybevételében?

marco74 2012.09.29. 00:56:44

@Armand-Jean du Plessis: csak a telco, már nem termelő szektor, hanem szolgáltató! De köszönet a lényegi észrevételedhez!:Đ

marco74 2012.09.29. 01:05:00

@Nívó blog: PEdig kíváncsi lennék az érvelésedre, mert a bankok teljes betet állományuk után, kölcsönöztek, úgy,mintha az a törvényben előírt töredék tartalék lenne. Tehát lehet, hogy jogilag kellene, hogy megtakarítás legyen, minden egyes hitel mögött, de valójában nincs. S ezzel a gyakorlattal sem lenni semmi gond, csak valóban a közjó érdekében kellene az ilyen hiteleszközöket felhasználni, ahol valóban szinte 100%-os a siker!

nu pagagyí 2012.09.29. 01:06:06

Ebből már nem mászunk. A belső piacot szándékosan verte szét a Fidesz, hogy monopoliumokat hozzon létre a haveroknak. Ezek a cégek abszolút versenyképtelenek, csak a költségvetésen élősködnek, külföldön csak offshore lerakataik vannak az extraprofit kiszipkázása végett. Az export, melyet leginkább a külföldi multik végeznek, egyre kevesebb hazai hozzáadott értéket képvisel, az állam munkabér olcsító tevékenységének hála, a jövő pedig a minimálbéres segéd és betanított munkáé, mivel minden olyan képzés megszűnik, amihez ész is kéne.

Külföldön eljátszottuk a bizalmat, belföldön minden szakembert lecseréltek, aki értene a gazdasághoz, vagy pártkádereket ültettek a nyakára, mint Simornak arra a pár hónapra, ami még hátravan neki.

Egy sikerágazat azért mégis van, a hazugságok hatékony terítése baromi sok közpénzből remekül megy.

2012.09.29. 01:07:23

@Nívó blog: 1. táblázat: A bruttó államadósság alakulása a GDP százalékában 1998–2009
Forrás: Eurostat
KÖZ-GAZDASÁG 2012/1
Ország 1998 2000 2004 2007 2008 2009
Bulgária 79,6 74,3 37,9 17,2 13,7 14,7
Csehország 15,0 18,5 30,1 29,0 30,0 35,3
Lengyelország 38,9 36,8 45,7 45,0 47,1 50,9
Magyarország 59,9 55,0 59,1 66,1 72,3 78,4
Románia 16,6 22,5 18,7 12,6 13,4 23,9
Szlovákia 34,5 50,3 41,5 29,6 27,8 35,4
Euróövezet 72,8 68,8 69,8 66,4 70,1 79,2
EU25 66,7 62,1 62,5 59,4 62,5 74,7
EU27 66,4 61,9 62,2 58,8 61,8 74,0

Kár, hogy szétkapta. Mindegy, talán ki lehet bogarászni, hogy 2009-ben volt 78,4 %

most arra vagy büszke, hogy sikerült elérni a válság alatti nívót?

2012.09.29. 01:11:03

@KopaszMercis:
Magánbeszélgetés: te tényleg mercivel jársz és kopasz vagy, és tényleg Angliában élsz?

Nívó blog 2012.09.29. 01:20:00

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Hát igen! Nem lesz fáklyásmenet, míg elérjük az 50%-ot.

Kopi3.14 2012.09.29. 01:21:43

@Nívó blog: és abból hogy fogsz gazdaságot élénkíteni? A kukoricát odaadod a kohónak?

laci0011 2012.09.29. 01:46:38

@Nívó blog: Pár semmihez nem értő jogászkadét játssza az eszét,országvezetésnek állítva be az ovodás játékait,ebből biztos ki lehet hozni jó megállapodást,hehe.

laci0011 2012.09.29. 01:49:01

Amikor olyanokat hazudik nekünk a miniszterelnökünk,ami csak az ő zaklatott elmélyében létezik,ott reális esélyt láttok a dolgok jó irányba fordulására?!

Armand-Jean du Plessis 2012.09.29. 01:56:08

@marco74

Bizonyára nem látsz olyan állítást tőlem, miszerint a telco cégeket a termelő szféra részévé tenném.

Engem nem kell meggyőznötök a termelés fontosságáról. Magam is úgy gondolom, hogy egy gazdaság akkor lesz igazán erős és sokktűrő, ha képes fizikai termékek előállítására. A termékek köré aztán felépülhet egy csomó szolgáltatás, de ha csak szolgáltatás van, az buborék.
Viszont megnézném azt a "termelőt" aki meg tudna élni szolgáltatások nélkül. Nem véletlen, hogy a pénzügyi szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások kifejlődtek. Igény volt rájuk, létrejöttek, kifejlődtek. Lehet vadhajtásokat mutogatni, de nélkülük leáll a világ.
Mit csinálna mondjuk a szittya dinnyetermelő, aki lemond a telcoról? Mit tudna a piacokról, hogyan szervezne szállítást? Honnan értesülne a legújabb dinnyetermesztési módszerekről?
Persze, ha jól gondolom, ti nem azt akarjátok igazából, hogy szűnjön meg például a telco, hanem csak mert éppen nincs benne érdekeltségetek, nem bánjátok, ha szanaszét szívatják. Azért ami most megvan belőle, például ez a pompás internet, az azért legyen meg, csak olcsón. Na igen, ezt el lehet rabolni, de aztán a további fejlesztéseket fújhatjuk.

laci0011 2012.09.29. 01:57:44

@Nívó blog: Már maga a vezér sem mer elmenni a bankárgyúlésre,inkább oldaltámadást intéz ellenük,ez a tárgyalási metódus úriemberek,szövetségben állók között???Zsarolja a jobbikkal a partnert?Már 15%-on áll a fidesz,de akétharmadállmintacövek!Nem lehet nem észrevenni a totális csődöt amit összehozott a gazdaságban!Minimális kritikát nem képes befogadni,meg kell válni tőle,addig nem lesz fejlődés!

marcus addicus 2012.09.29. 03:09:20

Jót röhögtem ma is :)

Kérdés:
volt ma a széleskörű és hosszú vita során, bármilyen részlet, apróság, legyen az mégoly kicsinység is, amiben "Nívó_blog" elismerte, hogy tévedett??

Persze, hogy nem :)

Holott alapokkal nincsen tisztában a hitelezést illetően.

@marco74:
Próbáld esetleg úgy kérdezni tőle, hogy multiplikátor hatás.
Ne lepődj meg, ha arra sem válaszol.

Az rendben van, ha valmihez nem értünk, de én arról nem írok, és megyek házhoz a pofonokért.
Persze, olyan agyműködéssel, ami semmiben nem ismer el sem tévedést, sem annak lehetőségét sem valószínűleg csak az rendelkezhet, amit tudás nem homályosít el, így aztán kristálytisztán látja az egyetlen tündérvalóságot.

Gyurka féle alapanyag. Minél jobban közeledik a fal, annál erősebben tapossa félelmében a gázt.

mesz86 2012.09.29. 03:45:16

Kedves Nívó blog!

Talán egy kicsit elfogult vagy -- nevezhetjük optimistának is --, de mindenképpen irigylem a kitartásodat a hozzászólásokban! Megindoklod az állításaidat, konkrét számokat adsz, forrásokra hivatkozol.

Sajnos túl naiv vagy, ha azt gondolod, hogy ugyanezt a vitapartnereid is megteszik. Hiszen nagy részük csak üres szólamokat ismételget. Valóban az előbbi lenne normális egy logikai érvelésnél, de ez a folyam inkább egy kocsmai hőbörgésre hasonlít. Amikor az a végső (vagy sokszor az egyetlen) érv, hogy "agyhalott", "idióta", "tudatlan vadbarom", stb. vagy...

Veder1 2012.09.29. 04:42:25

mi az hogy nem tudta az ingatlanadót bevezetni?! Akkor mi az az évi harminc rugó amit fizetnem kell?

Rozsgyensztvenszkij 2012.09.29. 05:06:46

Undorító, amikor egy államilag kistafírozott ostobenkó véglény próbálja meg magyarázni, a magyarázhatatlant. Érdekes módon elfelejted, hogy az első orbán-kormány támogatott hitelt adott a saját lieblingjeinek. Ezrével voltak olyan állami alkalmazottak, akik harmadik, negyedik lakást vettek ebből röhögve, és kiadták azokat (persze számla nélkül). Ez a költségvetésnek mekkora kiadást jelentett, az erkölcsi káron kívül? Te is vettél,mi? Azóta vagy hozzátapadva Orbán ülepéhez. A piacon meghalnál, te semmi!

Jaffar 2012.09.29. 07:03:15

Aztakurva. Beleolvastam az elsö 50 kommentbe, és annak majdnem fele a blog szerzöjétöl jött. Öcsém te nem vagy százas. Az egy dolog, hogy véded a jelenlegi rezsimet, de így. Attól, hogy leírsz egy csomó hülyeséget, ráadásul általánosítva, az még nem lesz igaz. Akkor sem, ha ezt ismételgeted minden egyes komment után.

Mindig azt hiszi az ember, hogy nincs lejjebb, aztán jönnek a politikai seggnyalók és bebizonyítják, hogy ez még messze nem a vége.

Végszónak csak annyit, hogy nem tehetek mást, mint azt, hogy beismerem én is:

GYURCSÁNY A HIBÁS + ZELMÚLTNYOLCÉV

Virág et. 2012.09.29. 07:07:43

"Nem igaz tehát az az állítás sem, a különadók visszavetik Magyarországon a gazdasági növekedést. Nem vetik vissza! A különadók olyan lakossági szolgáltatókat sújtanak, amelyek a belföldre szolgáltatnak leginkább monopol-, vagy oligopol helyzetben. És ily módon a belföldi szereplőkön érnek el extraprofitot. Nehezen kritizálható így az a kormányzati lépés, hogy a közszolgáltatásokat nonprofit alapra helyezze. Azt is könnyen belátható, hogy ezekre a lakossági szolgáltatókra nem igazán tekinthetünk úgy, mint a gazdasági növekedés forrására. A víz-, gáz-, villany-, telefon-, tv- … stb. szolgáltatások gyakorlatilag az egész országot behálózzák, további növekedésre kevés a tér. Épp ezért az is valószínűtlen, hogy ezen területeken bármiféle munkahelyteremtés bekövetkezhetne."

Az internet közszolgáltatás? Mióta? Nincs fejlesztési lehetőség? Az nem az, hogy Karakószörcsögnek is lesz internete vagy vezetékes telefonhálózata? Esetleg mobillefedettsége? Az nem fejlesztés? Az sem, hogy lépést tart-e az ország a mobilhálózatok fejlődésével, a korszerűbb technikával vagy sem? Ez sem fejlődés? Az egész ország le van optikai kábelezve, mindenhol elérhető minden szolgáltatás, Alsóbüdöskén is 3D-ben nézik a HD csatornákat és 250 Mbit-es az itnernet, valamint minden mobilhálózatnak maximális a térereje? Tényleg semmi hely sehol a fejlődésre, Magyarország a célba ért, nem kell ide profit meg haszon, minek. Ez a lehető legtökéletesebb világ.

Kommunista elvárás, hogy a külföldi befektető keressen is valamit a befektetett pénzén. Mit képzel? Még a végén hoznak ide több pénzt is a szemét kizsákmányolók! Tekintetünket Iránra (hiperinfláció) és Észak-Koreára (éhhalál) vessük! Ők a jövő! Éljen a Nívó-blog szakértőgárdája!

Joooe 2012.09.29. 07:27:20

A végtörlesztést annyiban mosdatnám, hogy a befektető bizalom gyengülésében nem csak ez játszott szerepet. Görög adósságválság (ne feledjük: a gyurcsányi 10%-os hiány olyan képet festett rólunk, hogy mi vagyunk az északi görögök, és ez sajnos még mindig tart, a déleurópai problémák erősebben jelennek meg a forint árfolyamában mint bármi más) erősen lejtőre lökte a forintot, gyorsan bukott 260-ról 290 környékére, majd erre "válaszul" jött a végtörlesztés, ami nyilván még inkább kiverte a biztosítékot, el is szálltunk 320-ig. De nem igaz az, hogy ez a hatás még ma is tart: az ilyen izgalom a piacokon mulandó dolog, már év elejére visszatért az árfolyam 300 alá, és ma már kb ott tart mint 1 évvel ezelőtt a végtörlesztés előtt.
Láthatjuk tehát, hogy a végtörlesztés hisztikeltő hatása átmeneti volt, az a pozitív hatása, hogy a deviza eladósodottságot csökkentette (nem csak a bankok által benyelt résszel, hanem a megtakarítások megmozgatásával is) viszont maradandó. Így, mint egy elmúlt dologra visszatekintve nem is volt olyan szörnyű.

röhögő 2012.09.29. 07:34:29

El kell ismerni, nagyon jó írás. Sok mindennel lehet vitázni benne, de egy az átlag blogokat messze meghaladó értelmes vitát generált, jó érvekkel mindkét oldalon. Ha ilyen viták folynának a parlamentben is, akkor qrva jól állnánk.

Joooe 2012.09.29. 07:37:10

@KopaszMercis: Minden jogállamban létezik az aránytalan/tisztességtelen szerződés fogalma, például ennek pénzügyi oldala az extra profit.
Aki szerint BÁRMIT meg lehet csinálni, mindenki boldoguljon ahogy tud, az olyan szélsőségesen liberális hogy az már reménytelen. Be kell dobni az ilyet egy oroszlánketrecbe oszt boldoguljon ahogy tud :)

röhögő 2012.09.29. 07:42:13

@Könnyen elkaptuk, uram!: Nem. Ő Borsodban él, biciklivel jár és hosszú a haja, mert az internet előfizetés miatt nincs pénze fodrászra.

röhögő 2012.09.29. 07:44:00

@Joooe: Így van. Az USA-ban sok magyarországi vállalatvezető már simán a tégláját tapogatná a Kozma utcában az itthoni műveletek miatt.

2llkedő 2012.09.29. 07:48:40

@Nívó blog: "Nekem meggyőződésem, hogy ha győzött volna a Fidesz 2002-ben, akkor ma nem itt tartanánk és már régen euróval fizetnénk."

A 2001-es évben már elkezdődött a hanyatlásunk. Akkorra kifújt Bokros elvtárs csomagjának eredménye.

Nekem meggyúzúdésem, ha Piktor nem azt a politikát folytatja ellenzékben, amit most is, akkor már régen euróval fizetnénk.

De egy kicsit nézzünk csak vissza a 100 napos programra. Mi is történt? Béremelés volt egy jelentős csoportnál. Mi is volt a lényege? Hogy legyen fizetőképes kereslet, hogy felpörgesse a gazdaságot. Mi lett az eredménye? Semmi, vagyis luk a kőccségvetésben. Mit csinál most Kuszaszem? Ugyanezt egy másik csoporttal. Mi az eredmény? Luk a kőccségvetésben, a gazdaság meg b@szik felpörögni.

Blogger Géza 2012.09.29. 08:06:37

@nu pagagyí: " A belső piacot szándékosan verte szét a Fidesz, hogy monopoliumokat hozzon létre a haveroknak"

:D

Ez eddig a hét legviccesebb hozzászólása. Melyek lennének ezek a monopóliumok?

nu pagagyí 2012.09.29. 08:14:35

Ami most van Magyarországon az nem a Jóisten furcsa szeszélye. Bazi sok pénzért sikerült megmentenünk egy csomó hitelspekulánst, akik azt hitték, hogy nekik olcsóbb lesz a lakásuk, mint amennyit ér, ha okosban csinálják. Ismét nem tanult senki semmiből, az országot sikeresen tönkre tettük.

Ahol az emberek nem akarnak felelni saját döntéseikért, törvényszerű egy diktatúra. Óvodásokat sem lehet felügyelet nélkül hagyni.

Blogger Géza 2012.09.29. 08:15:00

@Könnyen elkaptuk, uram!: Kapaszkodj meg, ez azért van mert az angol szaknyelv ezt nem extraprofitnak nevezi, ez egy magyar kifejezés. Mint ahogy a metrót sem metronak mondjuk angolul. Hitted volna?

Itt pl. producer surplus vagy surplus for the monopolist néven fut:

en.wikipedia.org/wiki/Monopoly

Hertelendi 2012.09.29. 08:15:46

@Blogger Géza: Hát sajnos nem annyira vicces....
Ja és ugye te nem is tudod a monopóliumokat, igaz?

Blogger Géza 2012.09.29. 08:17:24

@KopaszMercis: Figyusz, te nem tudtad mi a különbség a holtteher-veszteség meg az extraprofit közt, te inkább itt hallgass, és figyelj.

Blogger Géza 2012.09.29. 08:18:17

@Hertelendi: Nem, miféle monopólium keletkezett itt az elmúlt 2 évben?

Hertelendi 2012.09.29. 08:23:58

@Blogger Géza: Szeretek komoly emberekkel vitázni komoly dolgokról, de csak komolyan...ha érted...

bogel 2012.09.29. 08:24:05

@Joooe: "deviza eladósodottságot csökkentette"
A devizaeladósodottság okozta problémákat nem csökkentette, csak a lakosság jó adós része kapott ajándékot.

A végtörlesztés óta tovább növekedett és növekszik a nemfizetető hitelek állománya, minden eddiginél rosszabb a helyzet a deviza eladósodottságból fakadóan. De legalább el lett baszva rá pár száz milliárd, kicsire nem adunk :)

Blogger Géza 2012.09.29. 08:31:43

@Hohenzollern: Lehet hogy neked mindegy, miből lesz beruházás, de az országnak nem. Ugyanis korábban azért volt magasabb a beruházási ráta, mert végső soron külföldi hitelből építettünk metrót, hidat, alagutat, lakást stb. folyamatosan nőtt az ország eladósodása. Mivel ezt most sikerült lefékezni, megállítani, majd megfordítani, logikus, hogy csökken a beruházási ráta (hacsak nem nyessük vissza drasztikusan a fogyasztást). De azt is nézni kell, hogy miféle beruházások estek vissza, és melyek nem. Ha megnézzük a 2001-es évet, mit látunk: hogy pont a kulcsfontosságú ágazatokban még nőtt is:

"a gép- és berendezésberuházások viszont számottevően, 8,8%-kal
emelkedtek. A nemzetgazdasági beruházások mérséklődő tendenciájával szemben 2011-ben
a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág beruházásai 6,8%-kal nőttek.
A feldolgozóipar beruházásai tavaly ismét kiugró teljesítményt mutattak: éves szinten a beruházási
teljesítmény 24,2%-kal emelkedett."

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelberuh/jelberuh11.pdf

(idén ez nyilván halványabb lesz, már csak a magas bázis és a rosszabb gazdasági klíma miatt is.)

Blogger Géza 2012.09.29. 08:32:29

@Hertelendi: Érzem, hogy nem tudsz mit mondani, ezért terelsz. :) Szórakoztató. :)

Alkibiadesz 2012.09.29. 08:34:20

Érteni vélem a blog szerzőjének szándékát: alkossunk egy racionális leírást a kormányzat gazdasági lépéseiről azért hogy értelmes - ideológiamentes módon lehessen vitatkozni a kívánatos megoldásokról.
Csakhogy ez a racionális leírás több ponton is sántít!
Egy dolgot emelnék csak ki:
Kíváncsi lennék annak a folyamatnak a konkrét lépéseire, melynek eredményeképpen az egykulcsos adóval feltőkésített hazai elit államkötvényekbe áramló megtakarításaiból bankbetétek lesznek és így hosszú távon megteremtik a gazdasági növekedés belső forrásait. Szóval hogy lesz az államkötvényekbe lekötött tőkéből - ami ugyebár kamattörlesztésre és a folyó kiadások finanszírozására megy el - olyan bankbetét, amit majd a hazai vállalkozások hiteligényeinek a kielégítésére lehet felhasználni?

nu pagagyí 2012.09.29. 08:37:26

@Blogger Géza: A teljesség igénye nélkül:

-Építőipar: Simicska művek.
-Gyógyszerek: verseny kiiktatása.
-Kiskereskedelem: CBA, Coop.
-Dohányáruk: Lázár és haverjának trafikjai, mellé a garantált feketepiac.
-Hirdetési piac: Simicska összes konkurensének hatósági felszámolása (pl. útmenti táblák betiltása), duplagondolként a választásokat is figyelembe véve.
-Közműcégek kisajátítása (Pécs), egyidejűleg a többi fojtogatása, amíg meg nem jön az eszük és olcsón lemondanak vagyonukról.

Az oktatás államosítása azzal a céllal, hogy egy nyomda, egy beszállító, egy tankönyvíró gárda, egy stb. legyen. Az egészségügy dettó. Várjuk nagyon az újabb offshore-hátterű gigabeszállítót.

Különadókkal tesznek tönkre minden nyereséges vállalkozást (bankot, élelmiszergyártót, kommunikációs ágazatot stb.), hogy majd jelentkezzen valaki, aki közpénzből kivásárolja a "döglődő" cégeket.

A magyar cégek esélyeinek növelése, hamis szlogen is kicsorbul, mert magyar cégeket is tönkre tesznek, ha útjában áll a Fidesz-maffiának. Ha véletlenül nem a NER oszlopos tagja a tulaj, nem számíthat állami megrendelésekre, annál inkább hatósági vegzálásra.

Mi kell még neked?

Nívó blog 2012.09.29. 08:40:56

@Alkibiadesz:

Írtam volna ilyesmit? Értem én, hogy sántító részeket keresel, de ilyen alapvetőt azért talán nem rontok.

Nívó blog 2012.09.29. 08:43:15

@nu pagagyí:

"A magyar cégek esélyeinek növelése, hamis szlogen is kicsorbul, mert magyar cégeket is tönkre tesznek, ha útjában áll a Fidesz-maffiának. Ha véletlenül nem a NER oszlopos tagja a tulaj, nem számíthat állami megrendelésekre, annál inkább hatósági vegzálásra.

Mi kell még neked?"

Ezekkel az érvekkel nem lehet vitatkozni. Ugyanolyan általánosság, mint hogy ez meg az az intézkedés lecsökkentette a bizalmat, és ez a baj..

vakapad 2012.09.29. 08:46:46

Mikoron az I. Orbán kormány bevezette a lakáshitelekhez adott állami kamattámogatást, kevesen voltak tisztában vele, hogy a fityfenéket irányul ez a fiatalok lakáshoz jutásának segítésére, hanembizony kőkemény gazdasági célja van. Mégpedig (nanáhogy a dogma szerint) GDP növelő „felpörgetésre” szolgál. Az építőipar felpörgetésére. Az építőipar fel is pörgött, ahogy a kamattámogatásra kiadott állami forintok kiáramlása is. El lehet képzelni, hogy ha ez nem lett volna, mennyivel kevesebb az a GDP növekedés. Ha jól emlékszem, Medgyessynek kellett leállítani, mikorra már tarthatatlanná vált a maga 170 milliárdos éves kiadásával, ami ráadásul exponenciálisan növekedett is. Ebből következően a rendszer Magyarország számára tarthatatlan és kevés eredményt hozó intézkedés volt, az ország lakosságának kb. 4,5 %-a vette igénybe, ezek közül kb. a fele nyerészkedési célból, második, harmadik, ikszedik, stb. lakás megszerzése érdekében. Az ország egy része örült az ajándéknak (aki anyagi eleresztettsége okán már az elején be tudott szállni), a másik (nagyobbik) része bosszankodott, hogy lemaradt, és mást nem tehetvén, Medgyessyt szidalmazva keresett egy olyan utat, ahol a kamatszint hasonlóan alacsony volt. Talált is. Devizahitelnek hívják. Aztán már majd mindenki vérszemet kapott (ha a sógor, a szomszéd, a barát, akkor én mérnem, akkeserves!), így aztán az élelmes magyarok egy fillér állami kiadás nélkül szinten tudták tartani az építőipart. A rendszer 5 éven keresztül, 2008-ig jól működött, amíg be nem ütött a világválság a munkahelyek elvesztésével és a válság idején világszerte használt menekülővaluta (CHF) árfolyamának elszállásával. A rohadék komcsik!

Blogger Géza 2012.09.29. 08:50:16

@nu pagagyí: Én itt egyetlen monopóliumot sem látok. Sem a CBA, sem a Coop, sem a Közgép nem az, ráadásul nem is előző 2 évben lettek nagy cégek, előtte is azok voltak. Nem tudom, miféle út menti táblák lettek betiltva, de én állandóan látok út menti táblákat. Ha a közműcégeknél monopol helyzet lenne, az sem most keletkezett, és miért jobb, ha a monopolista extraprofitja egy külföldi magáncéget gazdagít, mintha közösségi tulajdont?

Blogger Géza 2012.09.29. 08:53:41

@Vödör: Az nem központi, hanem helyi adó. Amit a települések többségén amúgy nem is kell fizetni.

Nívó blog 2012.09.29. 08:54:37

@Blogger Géza:

Tudja ő azt pontosan, csak kötekedik.

laci0011 2012.09.29. 08:56:40

@Nívó blog: Pár semmihez nem értő jogászkadét játssza az eszét,országvezetésnek állítva be az ovodás játékait,ebből biztos ki lehet hozni jó megállapodást,hehe.

Hertelendi 2012.09.29. 08:57:37

@Nívó blog:
Orbán vigyáz rá, hogy konkrétumok ne derülhessenek ki.
Gondolom azt is meg tudod mondani miért lassult le az oldal annyira, hogy írni se lehet rá:((((

Alkibiadesz 2012.09.29. 09:00:10

Igazad van, én tévedtem! Újraolvasva az írásod kérdéses részét, már látom, hogy az egykulcsos adózás nyerteseinek megtakarításai állampapírokba és bankbetétekbe vándorolhatnak.
Az utóbbiból lehet elegendő saját pénzünk a hazai vállalkozások hiteligényeinek kielégítésére is.
A hazai vállalkozások felpörgetéséhez ugyanakkor a hazai kereslet növekedésére is szükség lenne, amiből az következik, hogy egy idő után muszáj lesz lezárni a magyarországi vagyonosok tőkefelhalmozását, és vissza kell térni a fogyasztásnövelő kétkulcsos adórendszerhez.
Rosszul kalkuláltam-e?

nu pagagyí 2012.09.29. 09:06:52

@Nívó blog: Konkrét dolgokat soroltam fel, azzal kellene vitatkozni. Az idézett megállapítást erre alapoztam.

Gondolom Te is értesültél róla, hogy minden komolyabb közbeszerzést a Közgép nyer valami rejtélyes oknál fogva. Azt is tapasztalhatod, hogy állami cégek csak egy konkrétan körülhatárolható hirdető céget, sajtót és egyéb médiát tömnek hirdetésekkel. Az étkezési utalvány piacot adójogszabályokkal szűkítik Erzsébet-utalványra, hogy annak jutalék rendszerével a CBA-nak és Coop-nak kedvezményezzenek. A dohánykereskedelmi törvényt maga a dohánygyáros írja. A földbérleti akcióval magyar gazdákat tettek tönkre spekulánsoknak és strómanoknak (felcsúti birodalom) átjátszva a földeket.
A köztulajdonnal, közpénzzel nem számol el az állam, minden titkos. Hol van már az üvegzseb? A Te pénzed is.

Nincs piac, nincs verseny. És nem olyan kezekbe kerül a tulajdon, ami a leghatékonyabban fogja forgatni. Az extraprofitot, amit majd a monopolhelyzetbe kerülők saját jólétükre költenek mindannyian fizetni fogjuk a rosszabb minőségű termékek magasabb árában.

Blogger Géza 2012.09.29. 09:08:22

@subtotal: Még szerencse, hogy mondjuk Németországban egy rossz szót nem mernek szólni a bankokra, különben nyilván azonnal leállna ott is a hitelezés! Vagy mégsem? Mit is mond épp az SPD kancellárjelöltje:

"A politikus tervében felvállalta a bankok elleni harcot, és közölte: nem lehet tovább engedni, hogy "a bankok a nyereséget privatizálják, a veszteséget pedig szocializálják", vagyis a közösségre terheljék."

www.origo.hu/nagyvilag/20120928-bankokkal-kardoskodo-karrierpolitikus-lesz-angela-merkel-kihivoja.html

Azannya!

laci0011 2012.09.29. 09:10:09

@Blogger Géza: A századvég fizeti a túlórát úgy látom,hehe.Még 1 házijószág is megveszne a logikádtól vazze.1 ekkora hatalommal rendelkező,ellenőrizetlen,kritikát eltagadó kormányzattal szemben minimum a legrosszabb legaljasabb verziót kell felmutatni,nem a legoptimistább legszervilisebb hozsannázást nyomatni!Móricka ,hány éves vagy...?Nemzetidegen jogászkormány nem elég hogy nem ért semmihez,abból indul ki:van az embereknek pénze,csak el kell venni!

nu pagagyí 2012.09.29. 09:14:01

@Blogger Géza: Az útmenti táblák már jó kezekben vannak. Amúgy nem is csodálkozok rajta, hogy nem látsz problámát. A dolgok sűrűjében levők nagy-nagy pezsgést látnak. Kívülről viszont látszik, hogy egy szakadék felé tartó járművön adnak-vesznek, pezsegnek a felhevült belterjes versenyzők.

laci0011 2012.09.29. 09:14:35

@vakapad: Az egész lakástámogatás az ujraválasztást akarta elérni,és 1 telepített akna volt!

Hertelendi 2012.09.29. 09:18:05

@Blogger Géza: Nekem úgy tűnik egy egész csapat dolgozik a kezed alá, másképp aligha tudnád idézni az SPD kancellár jelöltjének a bankokra vonatkozó nyilatkozatát...
Géza ez megint bukta volt...már nemigen tagadhatod a fidesz bértollnokságodat...

Blogger Géza 2012.09.29. 09:18:44

@vakapad: Azt a részét kihagyod, hogy azért nőttek meg drasztikusan a kamattámogatási kiadások, mert az MSZP idején borzalmasan elszállt a hiány, emiatt az MNB-nek alapkamatot kellett emelnie, hogy esélyünk legyen a maasstrichti kritériumok elérésre, és így megnőtt a finanszírozandó kamatkülönbözet. Az MSZP-s kormányok maguk okozták ezt a bajt, nem külső körülmények.

A támogatott kamatláb kb. megegyezett az inflációval, szóval nem volt az annyira extra dolog.

Kotkodus 2012.09.29. 09:18:51

@Nívó blog: nem olvastam el az összes kommentet - lévén túl sok van belőlük - szóval lehet, hogy más már megírta:

azt írod, hogy az évi 500 mld ft-tal növekszik a lakossági megtakarítás. ez hiba, ennek csak egy része hazai megtakarítás (magyarországi bankokban). ráadásul az szja csökkenést "kompenzálták" egyéb adóterhekkel.

arról meg már ne is beszéljünk, hogy csak a 2013as költségvetési lyuk nagyobb ennél az összegnél...

ergo az az évi 500 mld nem 500 mld és még ha annyi is lenne az még közép-távon sem lenne elég egy magyar szintű döcögő nemzetgazdaság beindításához... ergo külföldi tőkére szorulunk, ha közelíteni akarjuk az életszínvonalunkat (ha nem akkor lehet ezt így is... csak akkor mondjuk ezt el a választásokon is: mi a puszta népe vagyunk... programunk, hogy pusztulunk...)

az export pedig nem növekszik, a külker mérlegünk azért pozitív, mert alacsony a lakossági fogyasztás, alacsony az import (lásd románia a 80as években).

abban egyetértünk, hogy a strukurális problémák alapjait az mszpszdsz kormány okozta, csak azt se felejtsük el, hogy az ő programjaikat a fidesz is támogatta (még ma is a 13. havi nyugdíj elvételével ellenkampányolnak)...

a chf/eur/huf összefüggés miatt azért érdemes volt elolvasni, eddig erre nem gondoltam és valóban érdekes probléma...

Lecsó75 2012.09.29. 09:20:08

"Egy csomó hazai befektetési forma van, amely infláció feletti hozamot biztosít. (lakáskassza, nyugdíjpénztár+adókedvezmény, tartós befektetési számla... stb."

Egyik sem likvid befektetés. Mellesleg talán még a 4 éves LTP-nek van valamennyi reálkamta (cirka 0,6%), de annak meg a 30%-a állami támogatás.

vakapad 2012.09.29. 09:22:17

Régen, nagyon régen, még az I. Orbán kormány regnálása idején láttam egy interjút a televízióban (királyi, naná, de akkor még kétharmad mentes). Vendég: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Kérdés: Hogy lehet az, hogy az állami nagyberuházásokat mindig a Vegyépszer nyeri, és a Vegyépszer mindig a miniszterelnök apjának cégét bízza meg dolomit és mészkő szállítással? Válasz: a miniszterelnök nem lát ebben semmi kivetni valót, de majd szól az apjának, hogy ne nyerjen annyit. Ezt mondta. A televízióban. Bele a képembe. Ismétlem: nem maszek, hanem állami(!!!) beruházásokról volt szó.

És arra is emlékszem, hogy az (akkor még állami(!!!) tulajdonú) Dunaferrnek az Alföldről hoztak új igazgatót. Az igazgató felbontotta az egy bizonyos Zarándok úrral 2009-ig kötött dolomitszállítási szerződést. Lehet találgatni, hogy kivel kötöttek újat. Aztán az ellenzék hánytorgása miatt kompromisszum született, mindkét cég szállítására igényt tartott a Dunaferr. Zarándok cége később becsődölt. Ki hitte volna.

Akkor én azt hittem, ez az ember soha többé nem lesz hatalmon Magyarországon. De hát én sem vagyok tévedhetetlen.

Blogger Géza 2012.09.29. 09:22:44

@Hertelendi: Hogyne, én írom a német politikusok beszédeit, én szerkesztem az MTI-t, sőt, a tőzsdei árfolyamokat én is én pötyögöm be itthonról a rendszerbe! Minden meg van szervezve, aggodalomra semmi ok! Már azt is tudom, hogy hány sör van a hűtődben! Minden ellenállás hasztalan! Hamarosan te is borg elszel!

Blogger Géza 2012.09.29. 09:24:06

@vakapad: Oszt az miért baj neked, ha egy állami cég az olcsóbb beszállítót választja, ezzel neked is spórolva?

Blogger Géza 2012.09.29. 09:28:54

@Kotkodus: "az export pedig nem növekszik,"

De növekszik. Mégpedig sokkal nagyobb ütemben mint akár a mi GDP-nek, akár az eurozóna GDP-je.

"Az év hetedik hónapjában az export és import euróértéke 4,6, illetve 4,0%-kal nőtt, míg a forintér-tékek – a devizaárfolyamok alakulása miatt – 10%-ot meghaladó bővülést mutattak 2011 júliusá-hoz képest.*"

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kue/kue21207.pdf

Lencsés István 2012.09.29. 09:29:32

A FIDESZ igazat mondott a 2008 - as megállapodásról . Az IS tette tönkre az országot , amelyet ORBÁNék javítanak , eddig jól .

Hertelendi 2012.09.29. 09:32:38

@Blogger Géza: "Az év hetedik hónapjában az export és import euróértéke 4,6, illetve 4,0%-kal nőtt, míg a forintér-tékek – a devizaárfolyamok alakulása miatt – 10%-ot meghaladó bővülést mutattak 2011 júliusá-hoz képest.*"Ezt is csak úgy fejből, igaz??? Mekkora paraszt vagy!

Hajós 2012.09.29. 09:33:03

@Blogger Géza:
"Én itt egyetlen monopóliumot sem látok."

Figyelj csak:
1.A HVG összesítése szerint a száz milliárd forintot meghaladó árbevétel után 14 milliárd forint osztalékot fizettek ki a Simcska-Nyerges cégbirodalom vállalkozásai a tulajdonosoknak csak 2011-es üzleti év eredményeként (Céghajlatváltozás; HVG 2012. 07.07.) A bevétel túlnyomó része a sajtó által elég pontosan dokumentált módon állami és önkormányzati megrendelésekből adódott, vagyis a 14 milliárdos profitot termelő projektek zöme közpénzekből: uniós fejlesztési, illetve magyar állami és önkormányzati költségvetési forrásokból valósult meg. atlatszo.hu

2. "ráadásul nem is előző 2 évben lettek nagy cégek"
Tényleg nem az utolsó 2 évben, hanem az előző Orbán-kormány idején lett nagy cég.

Figyelj csak:
A Betonút a Vegyépszerrel párban alkotta azt a Magyar Autópályaépítő Konzorciumot, amelyik a Hídépítő Zrt.-vel kiegészülve 1998 és 2002 között 300 milliárd forintot meghaladó értékű közbeszerzéses munkákhoz jutott. atlatszo.hu

3. "miért jobb, ha a monopolista extraprofitja egy külföldi magáncéget gazdagít, mintha közösségi tulajdont?"

És miért jobb, ha a közösségi tulajdon helyett a klientúrát gazdagítja a közösségtől beszedett adó, és nem korrekt pályáztatás útján?

Figyelj csak:
Az új rend szerinti pénzosztási mechanizmusnak vannak más, kevésbé látható nyertesei is: így például a Közgép Zrt. által két év alatt elnyert 200 milliárd forintnyi közbeszerzés mellett elkerülte a sajtó figyelmét, hogy tavaly azok a konzorciumok, melyeknek tagja volt az EuroAszfalt Kft. is, csak a burkolatfelújítási tendereken 75 milliárd forintnyi állami megrendeléshez jutottak. Az EuroAszfalt Kft. tulajdonosa a Dunaholding Rt. botrányai óta közismert Dunai György, ő a tulajdonosa a PannonAszfalt Kft.-nek és a Betonút Zrt.-nek is. Az Állami Autópályakezelő Zrt. (ÁAK) jelenlegi irányítói közül hárman is nemrég még Dunai különböző útépítő cégeinek vezető beosztású tisztségviselői voltak: az ÁAK jelenlegi vezérigazgatója, Bakó Attila egészen 2010 tavaszáig, Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vezérigazgatója pedig négy éve még a Betonút Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedett. atlatszo.hu

Hajós 2012.09.29. 09:36:24

@Lencsés István: Miután jól megszavazták, hogy Medgyessy 100 napos programját, mondván majd csak gyorsan belebuknak a szocialisták. Nem jött be, kihúzták 2010-ig. Maradjunk abban, hogy minimum közösen tették tönkre. Ellenzékben legalább akkora kárt lehet okozni, mint kormányon.

Joooe 2012.09.29. 09:39:04

@bogel: ez csak az egyik oldala a deviza eladósodottságnak, ennek kezelésére is történtek kísérletek.
A másik oldala viszont, hogy rengeteg pénz áramlik ki az országból a hitelkamatokon, devizaváltáson keresztül, mert az is akinek van, nem elkölti a pénzét, nem beruház, nem fogyaszt, hanem tolja a banknak. Ezen valamelyest segített a végtörlesztés.

nu pagagyí 2012.09.29. 09:50:34

@Blogger Géza: A GDP csökken ez a tény, aztán azon belül van ami jobban csökken és van ami minusz 10%-ról egy százalékot javul.
Amit Te életjelnek vélsz, az egy agyhalott béka vegetatív rángatózása.

Alkibiádész77 2012.09.29. 09:54:17

Abban tök igaza van a szerzőnek, hogy a recesszió fő oka nem a különadókban és a befektetői bizalom elvesztésében keresendő, az európai adósságválságnak bizony komoly része van abban, hogy megint lefelé tartunk.
Amit viszont a cikk nem említ: az egykulcsos adó bevezetése hatalmas hiba volt, arra számítottak, hogy felpörgeti a fogyasztást és az ellenkezője történt. A szerző azt írja, hogy 500milliárdot otthagytak a lakosságnál, ennek előbb-utóbb meglesz a hatása. a probléma egyrészt az, hogy ez az 500milliárd csak egy kisebb, jómódúbb rétegnél maradt ott. Ők eleve nagyobb arányban költik el, fektetik be a pénzüket külföldön, ha pedig esetleg itthon fogyasztanának többet, akkor is elsősorban inkább importcikkeket, sokszor luxuscikkeket vesznek - ezzel nem adnak munkát a hazai piacra termelő hazai kkv-knak.
Másrészt viszont az egykulcsos bevezetése az alsó-középosztály, a rosszul fizetett alkalmazottak esetében rosszabb esetben nettó bércsökkenéssel, jobb esetben (bérkompenzáció esetén) reálbércsökkenéssel járt. A KSH szerint a reálbércsökkenés idén 4%-os, és ez csak az átlag, az előbb említett rétegek esetén nyilván nagyobb. Márpedig épp az ő fogyasztásuk határozza meg a belföldi fogyasztást és így a hazai piacra termelő vagy annak szolgáltató cégek eredményeit.
Az idén már az élelmiszer-fogyasztás is csökkent 2,5%-kal, a lakosság tehát már a hasán (is) spórol.
Ebből nem lesz gazdasági növekedés, főleg nem olyan, amelyik a függetlenedés irányába hatna.
Abban tehát igaza van az ellenzéki pártoknak, hogy a többkulcsos adórendszert - a minimálbér újbóli adómentesítésével együtt - újra be kellene vezetni.
Az IMF megállapodástól sok jót nem lehet várni. A bürokráciacsökkentésről ki fog derülni, hogy közalkalmazottak, tanárok, egészségügyisek leépítését jelenti, ebben Orbánék és az IMF is partner. De ezzel a jövőnket éljük fel, kevesebb tanár és kevesebb orvos rosszabb egészségügyi és szellemi állapotokat eredményez. Eddig is többször leépítették már a közszférát az utóbbi 22 évben, az eredmények érzékelhetőek.

eöeöe 2012.09.29. 10:11:30

ezt nem a magyar nemzetben, vagy a helyi thémában kellet volna leközölni?

dr kíváncsivagyok 2012.09.29. 10:24:32

@Blogger Géza: "" A belső piacot szándékosan verte szét a Fidesz, hogy monopoliumokat hozzon létre a haveroknak"

:D

Ez eddig a hét legviccesebb hozzászólása. Melyek lennének ezek a monopóliumok? "

Nono.... azért épülgetnek....

dr kíváncsivagyok 2012.09.29. 10:26:04

@Alkibiádész77: "Abban tök igaza van a szerzőnek, hogy a recesszió fő oka nem a különadókban és a befektetői bizalom elvesztésében keresendő, az európai adósságválságnak bizony komoly része van abban, hogy megint lefelé tartunk."

Az ellenség a hibás , mi ? Ezért kell a szabadságharc ?!

dr kíváncsivagyok 2012.09.29. 10:28:03

@Hajós: " Ellenzékben legalább akkora kárt lehet okozni, mint kormányon."

Ez a Fidesz esetében "unortodox " módon úgy módosul : ellenzékben lehet több kárt okozni , mint a kormány .

Lencsés István 2012.09.29. 10:29:39

@Hertelendi: Az a hülye aki mondja ....

@Hajós: Az mszp kormány miatt van minden , aki mást állít az hazudik .

2llkedő 2012.09.29. 10:30:03

"Tehát míg 2008-ban azért menekült a tőke az országból, mert féltek, hogy az ország nem lesz képes visszafizetni az adósságait"

Mint korábban jeleztem, alőször is tisztában kellene lenni bizonyos dolgokkal.

2008-ban nem azért menekült a tőke, mert féltek, hogy nem tudjuk visszafizetni az adósságot, hanem azért, mert a saját országuk is bajban volt. Ezért nem azzal foglalkoztak, hogy nálunk mi hogyan megy, hanem azzal, hogy a saját hazájukban mit hogyan lehet menteni. Mert mindenhol mentés volt. Csak ahol több volt a tartalék, ott más eszközökkel tudtak védekezni.

2llkedő 2012.09.29. 10:30:51

@Lencsés István: Látom, a Duracell elem bevált.

unionista (törölt) 2012.09.29. 10:38:32

a probléma az, hogy a forintgazdaság semmilyen hiánycél, inflációs várakozás, forint árfolyam mellett nem versenyképes. a jelenlegi közjogi és közgazdasági keretek között nincs megoldás. jelzem ez egész európára igaz. de magyarországra különösen.

unionista (törölt) 2012.09.29. 10:39:04

@Joooe:
és offshore cégeken keresztül.

Nívó blog 2012.09.29. 10:40:00

@félázsiai 2llkedő:

Nézőpont kérdése. Látod, az ellenzékiek is a külső ellenség hibáztatásából indulnak ki, nem csak a kormánypártiak. Mégiscsak lehet ebben valami igazság. :)

2llkedő 2012.09.29. 10:46:00

@Nívó blog: "Látod, az ellenzékiek is a külső ellenség hibáztatásából indulnak ki, nem csak a kormánypártiak."

Nem mondtam, hogy Feri és a maszop nem hibáztatható. De tudni kell, hogy miben hibás, ahhoz pedig a tényeket kellene alapul venni. A 2008-as válságot a jelenlegivel nem lehet összehasonlítani.
A 2006-os augusztis 20-i tüzijátékon történteket (vagy amik mostanában is történtek) nem lehet összehasonlítani egy folyamatos esőzéssel. Az előzőre nem lehetett készülni, az utóbbira lehet.

A devizahitelesek miért kerültek padlóra? Ha megadod magadban a választ, akkor megadod arra is a választ, hogy az állam miért került padlóra.

2012.09.29. 10:51:43

@Blogger Géza: Áru Szolgáltatás Összesen
Goods Services Total
01/01/2005 7.0 15.1 8.0
01/04/2005 11.2 17.5 11.7
01/07/2005 12.6 14.3 12.6
01/10/2005 11.8 22.6 12.8
01/01/2006 19.9 -4.4 20.1
01/04/2006 14.0 2.7 15.8
01/07/2006 16.3 4.1 18.0
01/10/2006 20.7 12.3 22.2
01/01/2007 19.8 15.2 18.2
01/04/2007 17.2 12.4 16.1
01/07/2007 17.3 16.3 16.5
01/10/2007 9.6 9.1 9.9
01/01/2008 15.7 8.0 14.6
01/04/2008 12.4 6.6 9.7
01/07/2008 3.0 9.3 3.9
01/10/2008 -6.2 6.4 -4.3
01/01/2009 -23.0 7.0 -18.1
01/04/2009 -19.9 3.8 -14.9
01/07/2009 -11.4 -3.7 -8.6
01/10/2009 1.2 -1.4 1.4
01/01/2010 16.0 13.7 14.6
01/04/2010 17.1 7.1 16.0
01/07/2010 16.8 3.1 14.0
01/10/2010 14.4 5.0 12.7
01/01/2011 18.0 -6.9 14.1
01/04/2011 9.5 4.8 8.6
01/07/2011 7.6 1.8 6.7
01/10/2011 6.0 0.4 4.9

Ha megnézem a volumeneket, azért lényeges, hogy honnan kezdem az összevetést.
Mire is vagy büszke? Hogy Gyurcsány alatt jobban bővült az export? Ha a válságot kivesszük, mert ugye ha most a külföldi gazdasági állapotok befolyásolják a teljesítőképességet, akkor nyilván ez korábbra is igaz, kiderül, hogy 2005-2008 között fejlődött igazán az export, a fidesz II. alatt alig. Sőt, folyamatosan csökkent.

2llkedő 2012.09.29. 10:52:29

@Nívó blog: A jelenlegi kórmány balfaszságait nem lehet enyhíteni a korábbiak hibáival.
A jelenlegi kórmányt nem akadályozza semmi abban, hogy jól kormányozzon. 2/3-uk van, ha jól tudom. Az előző kormányzatnak minimális koalíciós többsége volt, és egy erőszakos ellenzéke, akik ott tettek keresztbe, ahol lehet. Bajnai is azért tudta véghez vinni azt, amit megcsinált, mert az egyik méregfogat kihúzta. A belső ellenzéket kiiktatta a papírocska aláírattatásával.

Az, hogy egy normális parlamenti munka mellett mit tett volna Feri, nem tudom. Lehet, hogy jó lett volna, lehet, hogy sokkal rosszabb. Ezen lehet meditálni, de nem érdemes.

Blogger Géza 2012.09.29. 10:52:36

@Hajós: Minden pályázatnak van nyertese. Na és? Az előző ciklusokban sokkal több ilyen pályázat volt, sokkal több pénz folyt így ki. Na és?

Blogger Géza 2012.09.29. 10:53:58

@Könnyen elkaptuk, uram!: "Sőt, folyamatosan csökkent. "

:DDD

Ezt a hazugságot már tényleg nehéz felülmúlni.

2012.09.29. 10:57:20

@Blogger Géza: "Az év hetedik hónapjában az export és import euróértéke 4,6, illetve 4,0%-kal nőtt, míg a forintér-tékek – a devizaárfolyamok alakulása miatt – 10%-ot meghaladó bővülést mutattak 2011 júliusá-hoz képest.*"

És így sikerül elérni a 2005-ös szintet. Talán. Bár nem éves adat, pusztán egyetlen hónap adata az előző év azonos időszakához, tehát egyetlen hónaphoz viszonyítva.
Ráadásul július, ami nyári hónap.

2012.09.29. 11:00:41

@Blogger Géza: Hazudni azt te szoktál. Kattincs rá a linkre, aztán elemezgesd. Jaa, bocs arra képtelen vagy, már bebizonyítottad. Grafikont nem tudsz értelmezni.
Akkor leírnám:
01/01/2011 18.0 -6.9 14.1
01/04/2011 9.5 4.8 8.6
01/07/2011 7.6 1.8 6.7
01/10/2011 6.0 0.4 4.9

Ez bizony lefelé mutat. Ha ebből leveszed az inflációt... (van az euronak is, mielőtt vernyákolni kezdesz)

marco74 2012.09.29. 11:01:11

Itt van az én blogom is!
Mi motiválja a Fidesz gazdasági döntéseit. Remek elemzés!
orbanszerintavilag.blog.hu/2012/09/28/orban_bolond_vagy_zseni_riposzt_tota_w_irasaira

2012.09.29. 11:04:46

@Blogger Géza: 01/01/2006 19.9 -4.4 20.1
01/04/2006 14.0 2.7 15.8
01/07/2006 16.3 4.1 18.0
01/10/2006 20.7 12.3 22.2
01/01/2007 19.8 15.2 18.2
01/04/2007 17.2 12.4 16.1
01/07/2007 17.3 16.3 16.5
01/10/2007 9.6 9.1 9.9
01/01/2008 15.7 8.0 14.6
01/04/2008 12.4 6.6 9.7

És íme, itt látszik, hogy a Gyurcsány kormány a világgazdasági válságig sokkal magasabb növekedést produkált.
Töretlenül.

2llkedő 2012.09.29. 11:05:29

@Könnyen elkaptuk, uram!: "Ez bizony lefelé mutat. "

Felejtsd már el azt a maradi ortodox gondolkodást! Új szelek fujdogálnak mostanság.

Hohenzollern 2012.09.29. 11:06:24

@Blogger Géza:
"Lehet hogy neked mindegy, miből lesz beruházás, de az országnak nem. Ugyanis korábban azért volt magasabb a beruházási ráta, mert végső soron külföldi hitelből építettünk metrót, hidat, alagutat, lakást stb. folyamatosan nőtt az ország eladósodása."

És pont azért építettünk külföldi hitelből, mert belföldi megtakarításból nem tudtuk.

Lehet fantáziálni, hogy milyen jó lenne, ha belső megtakarításból is tudnánk, de nem tudjuk. Nincs.

Ez nem választás kérdése, hanem ténykérdés.

A külső eladósodottsággal sem lenne probléma, ha egy belátható gazdasági pályán futna az ország, legalább középtávú programok lennének, stb., mert akkor a kamatterhek is csökkennének. De ilyen sincs.

Jó lenne már elfelejteni a "Mi lenne, ha...?"-típusú álmodozásokat, mert erre már rámentek a manyup-megtakarítások, a hitelesség és odalett a bizalom.
Helyette adhoc intézkedések, toldozgatás-foltozgatás, elmaradt, sőt zuhanó megtakarítások és stagfláció van.

2012.09.29. 11:07:20

@marco74: Hülyeséget írsz. A magyar gazdaságban megtermelt pénz adóparadicsomokba vándorol. Ez nem fejleszti a gazdaságot.
Tehát az oligarchák támogatása kontraproduktív.

Hohenzollern 2012.09.29. 11:07:32

Persze ideértve a felpörgetett inflációt is, ami a meglévő megtakarításokat is elértékteleníti.

Veder1 2012.09.29. 11:07:39

@Blogger Géza tudom, hogy helyi adó, de szerinted milyen színű a polgármester? Persze, biztos önállóan találta ki, mert a Fideszesek olyan kis önjáróak...

Hohenzollern 2012.09.29. 11:08:29

Jav:
Az "elmaradt, sőt zuhanó megtakarítások és stagfláció van." alatt az "elmaradt, sőt zuhanó beruházások és stagfláció van." értendő.

marco74 2012.09.29. 11:19:18

@félázsiai 2llkedő: Rosszul látod! A kormány jól kormányoz, csak nem látod azt a gazdasági környezetet, amiben manővereznie kell. Itt egy rövid leírás:
. Magyarország jelenleg egy nagy pénzügyi, az ún bretton woods-i rendszer része. Ennek központja és felügyelő szervei New York-ban vannak. A bankszektor megadóztatása tabu vol, e szerint a rendszer szerint,. de maga a bankrendszer is átlépett egy Rubicont a 2008-as válságban.pl. Adófizetők pénzével mentették a bankokat. Saját ügyfeleik érdekével ellentétesen fogadtak az ún. derívativa ügyleteken keresztül,a magyarországi svájci frank hitelezés is egy ilyen derrívativa üzlet. A bankszektor veszteségeit az országokra hárították: Írország, Spanyolország. A kis Izland ellenállt, bár ott nincs ennyi IMF fan, mint nálunk:). Nyílván nagyobb országoknak is be kellett venniük a keserű pirulát, de ők azt nem nyelték le. Ennek függvényében már nem olyan eretnek a szektorális adóztatás, persze ha hozzá nyúlnak egy kiváltsághoz, nyílán az érintettek kígyót-békát kiabálnak és próbálják ellehetetleníteni azokat, akik ezt a szentségtörést meg merték tenni. Lásd az Orbán-kormány. Egyébként egy lefelé íven tartó gazdasági időszakban a siker nem a gazdaság bővűlése, hanem a kárenyhítése hatékonysága. S teszi, mind ezt az Orbán kormány úgy, hogy fontos intézményei vannak külföldi érdekeket kiszolgálók kezében: lásd Nemzeti Bank.
Ennek a negatív környezetnek a része az Eurozóna válsága is.
Az eurózóna várható szétesése is annak az új, etikátlan banki profitszerzésnek a része,hogy a bank bevételeit fogadásokból szerzi jövedelmét (itt egy blog erről: ujvilagrend2012.blog.hu/2012/06/29/a_valsag_okai_bankarbol_rablo), de itt már a politika is bekapcsolódik.
Jelenleg az USA dollárja az első számú pénznem (reserve currency), a legtöbb kereskedelmi ügyletet dollárban számolják. Ez sok előnnyeljár! Pl. nincsenek átváltási veszteségek. A belső és külső eladósottság jóval magasabb az USA-ban, mint pl. az eurózona országainak átlaga, viszont elérkezett az a pont, hogy az USA nem tudja már az általa felügyelt rendszert fenntartani anélkül, hogy ne keletkezenek olyan egyensúlytalanságok, amelyek akár általánosan is megingathatják a bizalmat a bretton woods-i pénzügyi rendszerben. Az USA adóssága szétterítésével un 'mérgezett'pénzügyi termékeken keresztül túszol ejtette az eurozonát. S befeketési bankjain keresztül(mert a híradásokban gyakran hallott befektetőkön v. piacokon őket kell érteni) nyomást gyakorol a zónára. Így sakkban tartja a második legerőssebb valutarégiót, ill. adóssága kifizetésére próbálja kényszeríteni. Jó eséllyel 3 éven belül nem kerülhetők el a tömeges államcsődök. S nektek Orbánnal van bajotok???

2llkedő 2012.09.29. 11:22:58

@marco74: "A kormány jól kormányoz, csak nem látod azt a gazdasági környezetet, amiben manővereznie kell."

Ja? Hogy csak úgy tudnak jól vezetni, ha elöl hátul felvezető rendőrök vannak, akik szétterelik az útból az előttük lévőket?

2llkedő 2012.09.29. 11:27:04

@marco74: "S teszi, mind ezt az Orbán kormány úgy, hogy fontos intézményei vannak külföldi érdekeket kiszolgálók kezében: lásd Nemzeti Bank."

Ezt ugye Te se hiszed komolyan?

marco74 2012.09.29. 11:28:32

@Hohenzollern: Lehetne hazai megtakarításokból is beruházni.
1. Például, ha az állami megrendeléseket nem külföldi vállalatoknak adjuk és így a profit magyar kézen marad, amely újból befektethető lesz! Az Orbán kormány pontosan ezt teszi: zászlóshajójuk a Simicska vezette cég. Nagyon várom már egy új magyar bank alapítását!
2. A keresekedelmi bankok rendelkeznek egy különleges jogosítvánnyal, az elhelyezett betétek töredékét kár tartalékén megtartaniuk, sőt tőkeáttétellel ezt a befektethető összeget meg is sokszorozhatják. Persze ez kétélű fegyver, mert így a banki veszteségek megszokszorózódhatnak, de szabályozással a kockázat csökkenthető. Ezért is fontosak a hazai bankok, akik nem pusztán profitszerzési terepnek tekintik Magyarországot!
3. Ahogy más nagy Központi bankok is duzzasztják a folyószámlájukat a MNB is megtehetné. Az így kibocsátott kötvényekből lehetne állami telecomot létesíteni, sertéságazatot fejleszteni, energetikai szektort visszaállamosítani. De, mint tudjuk Simor a kormány, így a magyar érdekek elleni érdekeket képviseli. Hál Isten már csak egy fél évig.

nu pagagyí 2012.09.29. 11:29:19

És most idézzük Németh Lászlónét a magyar gazdaságról: öÖÖ...

marco74 2012.09.29. 11:31:38

@félázsiai 2llkedő: Ez tény. Gondolod, hogy z Orbán kormány csak úgy heccből akarta félreállítani. Nézdd meg mit csinál a többi központi bank. A japán, az amerikai, a brit, az európai. POnt az ellenkezőjét, mint Simor. 0% közelébe vitték az alapkamatokat, folyamatosan vásárolnak kötvényeket, azaz pénzzel duzzasztják fel a rendszert! A Szerb Nemzeti Bank élén is most történt változás. Egy kicsit megváltozott a monetáris politika!

marco74 2012.09.29. 11:35:17

@Könnyen elkaptuk, uram!: Amit írsz, az 22 évig valóban igaz volt. Kövesd nyomon, hogy a Simicska cégek által elvégzett pénzek hova kerültek! Offshore számlákra??? Már tele lenne vele a sajtó. Látod ez a jellemző a bal-libbekre. 22 év sarát rákenni, arra, aki máshogy áll hozzá a dolgokhoz. Ha egy éven belül nem kerül vissza a Magyar gazdaságban a pénz közvetve vagy közvetlenül, lehet, hogy igazat adók neked, de most nem így látom! Nagyon nem.

Blogger Géza 2012.09.29. 11:37:49

@Könnyen elkaptuk, uram!: :DDD 4%-os növekedés az hogy mutat már lefelé?

Hohenzollern 2012.09.29. 11:41:41

@marco74: "Mi olyan vicces???:))))"

Amit írtál, az elejétől a végéig.

A "Zászlóshajójuk a Simicska vezette cég."-résznél már a könnyeim is potyogtak, mert bár eddig is egyértelmű volt, hogy a hazai kkv-k kárára a Simicska-birodalomnak szivattyúzza át a rezsim az állami pénzeket, de ilyen orwelli módon, hogy a nettó pénzkiszivattyúzást üdvösnek állítja be valaki, hát arra azért kevesek képesek.
:D

marco74 2012.09.29. 11:42:47

@marco74: javítás
...a Simicska cégek által elvégzett munkákért kapott pénzek hová kerültek....

2012.09.29. 11:45:49

@Blogger Géza: csökkenő trendről hallottál már, kicsi rigó?
Levonnád belőle az inflációt?
2,5, 2,7 % volt a jellemző inflációs ráta az euróra.

2012.09.29. 11:47:21

@marco74: Úgy látod, hogy a Simicska pénzek magyarországi beruházásra fordítódnak?

marco74 2012.09.29. 11:49:07

@Hohenzollern: És hova szívattyúzzák a pénzt? Offshore számlákra? Bizonyíték...

Az a baj, hogy meg se láttok alapvető összefüggéséket, az érvetek az az alapvetésetek, hogy minden, amit az Orbán kormány csinál rossz. Miért lenne rosszabb a Simicska cégcsoport, mint más államilag támogatott válllalatok v. társaságok a nagy világban, millió ilyen van a KEleti Indiai Társaságtól kezdve, az Exxon-ig, az Enron, az Elf, millió példát lehetne erre felsorolni. Ráadásul, Simicska cége sokkal inkább állami kontrol alatt van a személyi kapcsolatok révén, mint ezek a nagy cégek. Az, hogy offshore-ba szivattyúzzák a pénzüket, anélkül, hogy azt ne fektetnék me valamilyen módon, mint egy fillérig Magyarországon lehetetlenek tartom.
Egyébként úgyanilyen vicces lehetett 1941-ben a legtöbb német polgárnak, hogy Hitler egy őrült.

Hohenzollern 2012.09.29. 11:51:34

@marco74:

De, pontosan látjuk az összefüggéseket, hogy Orbán szobatársának jutnak az állami megrendelések, a hazai kkv-k pedig tönkremennek.

2012.09.29. 11:51:56

@marco74: Én is nagyon várom már a váltást az MNB élén. Azonnal shortolni figom a forintot.
Azt tudod-e, hogy a kamatcsökkentés mivel jár? Egyik oldalon a ker. bankok kamatai is csökkennek, tehát könnyebb a hitelezés. Bár ma Magyarországon a probléma nem a keamat, hanem a bankok hitelezési hajlandósága.

A másik oldalon az infláció. Ha az infláció átlép egy bizonyos határt, akkor nem lehet megállítani.És majd Blogger Géza matrha boldog lesz, hogy hogy pörög az export!

2012.09.29. 11:53:06

@marco74: " Ráadásul, Simicska cége sokkal inkább állami kontrol alatt van a személyi kapcsolatok révén, mint ezek a nagy cégek."

Fordítva: az állam (párt) van kontroll alatt.

marco74 2012.09.29. 11:54:42

@Könnyen elkaptuk, uram!: Nézd, nincs más értelme ennek a politikának, ha nem fordítódnak ezek a pénzek új beruházásokra, hanem magán számlákra kerülnek, akkor Orbán valóban banánköztársaságot épít. Ezt a jelenlegi tudásom szerint kizártnak tartom. Ha tévednék, félre állok és nyugodtan felkoncolhatják az egész bagázst. Bár nagy az ellenszél, és ez még akkor is nehézzé teszi a dolgukat, vagy kudarcra kárhozhatja őket, ha mindent a legjobb szándékkal Magyarország felvirágzásáért csinálnak. Itt van az Audi beruházása Győrben, nagyon sokan panaszkodnak, hogy iszonyú káosz van néha, de a végén megoldják, mert mindenki egy irányban evez.

Hohenzollern 2012.09.29. 11:57:13

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Én is nagyon várom már a váltást az MNB élén. Azonnal shortolni figom a forintot."

Az biztos, hogy ezt sokan meg fogják tenni, mivel akkor majd az MNB hitelessége is teljesen összeomlik.

Ha pedig az utolsó megtakarításra, a devizatartalékra is ráteszi a kezét a rezsim és elkezdi azt is átszivattyúzni a Simicska-cégekbe, akkor aztán lehet menni lóhúsra vadászni.

marco74 2012.09.29. 12:00:02

@Hohenzollern:
Akkor rosszul látod. A kkv-k eddig még ennyit se kaptak, tehát nem Simicska miatt mennek tönkre, hanem a piaci környezet. Különben is a Simicska cége által végrehajtott beruházások, olyan volumenűek, hogy a legtöbb kkv. a közelükbe sem kerülhetett pusztán méretűk okán, max. alvállalkozóként,úgy meg ott is vannak.

Hohenzollern 2012.09.29. 12:01:22

@marco74: "A kkv-k eddig még ennyit se kaptak, tehát nem Simicska miatt mennek tönkre, hanem a piaci környezet."

A piaci környezetet Simicska Lajosnak hívják.

Hohenzollern 2012.09.29. 12:03:07

Azért megvan annak is a diszkrét bája, hogy már a Fidesz-oligarcha létezését nem tudják tagadni, helyette inkább arról indul be a gépezet, hogy milyen jó, hogy van Fidesz-oligarchia.

Hajós 2012.09.29. 12:03:35

@Blogger Géza: Mintha azzal nyertek volna, hogy ők másképp fogják csinálni...

marco74 2012.09.29. 12:06:30

@Hohenzollern:

"Ha pedig az utolsó megtakarításra, a devizatartalékra is ráteszi a kezét a rezsim és elkezdi azt is átszivattyúzni a Simicska-cégekbe, akkor aztán lehet menni lóhúsra vadászni."
Hogy teszi rá kezét a devizára elmesélnéd? :)))
Még egyszer, hova szivattyúzza a mit a Simicska cég?
Ez olyan 168 órás elemzésekből kivett megállapítások! Komolytalan vagy! :)))))
Azért kíváncsian várom a válaszodat?

Hohenzollern 2012.09.29. 12:06:43

@Hajós: "Mintha azzal nyertek volna, hogy ők másképp fogják csinálni..."

Volt ennél viccesebb is, egyenesen Varga Mihály szájából: ha a Fidesz kerül kormányra, az önmagában évi 400 milliárdos kamatteher-csökkenést eredményez.

A bóvliból, mi?
:D

Hohenzollern 2012.09.29. 12:08:00

@marco74: WHogy teszi rá kezét a devizára elmesélnéd? :)))"

Én meséljem el? Kérdezd meg a pártközpontot, elvégre mást sem lehet onnan hallani, hogy mi mindenre tudnák felhasználni a devizatartalékot...

marco74 2012.09.29. 12:09:44

@Hohenzollern:
:))) ! Oh értem már, s az univerzum legfőbb kérdésére is ez a válaszod! :))))
Mi az élet értelme?
Hát a Simicska! Minden probléma alfa és omegája!
:)))))
Hát jó forint shortolás márciusban! :)))) Megérdemled!!!

Blogger Géza 2012.09.29. 12:10:33

@Könnyen elkaptuk, uram!: Te egyre messzebb mész bele valami sűrű erődbe, már az euró inflációjánál jársz... Az volt itt valamelyik elvtársad állítása, hogy nem nő az export. Én bemutattam, hogy nő, te itt ellenkezel ezerrel totálisan hülyét csinálva magadból. Mire jó ez?

2012.09.29. 12:12:05

@marco74:" Ha egy cég nyereséget termel a Simicska–Nyerges-klán szövevényes, gyakorlatilag a gazdaság jó részét lefedő, közel száz vállalkozásából álló birodalmában, a tulajdonosok csak a pénz töredékét forgatják vissza, nagy többségét osztalék formájában kiveszik. A cégháló tagjai a kormányváltás óta bő 300 milliárd forint pályázati pénzt nyertek állami, illetve EU-forrásokból, és csak a 2011-es eredmények után az idén tavasszal összesen több mint 14 milliárd forintot szavaztak meg maguknak."

2012.09.29. 12:12:45

@marco74:" Nemrég azonban - mint arról elsőként az [origo] beszámolt - új közös cégben jelentek meg Svájcban. A Zollikon településen bejegyzett Basis Invest GmbH többségi alapítója Simicska Lajos. A kisebbségi rész Nyerges Zsolté. A társaság vezetője a helyi illetőségű Walter Hediger.

A Basis Investet AG cégformával alapították, de néhány hét múlva a mi kft.-nkhez hasonló GmbH cégformát vette fel. A nyilvános adatokban ekkor jelent meg a két ismert tulajdonos – feltehetőleg a GmbH-kra vonatkozó szigorúbb szabályok miatt.

A cég tevékenységének a regisztrációs adatokon kívül nincs nyoma az interneten. Ez azt a benyomást kelti, hogy a Basis Invest szintén egy adómérséklési okokból Svájcban alapított, nyilvános tevékenységet nem végző társaság.

Kutatásaink arra utalnak, hogy Walter Hediger tucatnyi egyéb, ugyanazon a zollikoni címen működő vállalkozásban tölt be hasonló irányítói szerepet. Ez szakértőnk szerint arra utal, hogy Hediger az ilyen hálózatok cégeinek vezetésével megbízott névleges, „delegált” ügyvezető lehet. (Hacsak nem egy határtalan munkabírású cégvezetőzseniről van szó, aki számtalan tényleg működő vállalkozás érdemi irányítására képes.) A klasszikus „offshore játékszabályok” szerint egy ilyen ügyvezető hoz ugyan döntéseket, de a lényegi utasításokat a társaság tényleges haszonhúzói, tulajdonosai adják ki."

Blogger Géza 2012.09.29. 12:13:35

@Hajós: Hogy a fenébe lehetne már EU-s pénzt máshogy elkölteni, minthogy kiírsz egy pályázatot, és azon nyer valaki?

2012.09.29. 12:14:12

@Blogger Géza: Alapvető gazdasági tézisekkel nem vagy tisztában. Az, ha az expot 0 fölött van, nem növekedés. Az, ha összeveted az előző év azonos időszakával, nem elemzés, és nem mutat tendenciát.

Lecsó75 2012.09.29. 12:16:26

Nem hiszem el, hogy valaki próbálja a Simicska féle cégbirodalom működését úgy beállítani, mintha valami az ország számára üdvös dolog lenne. Párt és kampány finanszírozásról szól az egész, hogy legyen pénz a nép butítására,(lásd pl szaniszló és a bombázott vörösiszap tározó), mert ez a hatalom megtartásának egy sokkal egyszerűbb eszköze, mint az eredményes de néha fájdalmas gazdaságpolitika folytatása.

2012.09.29. 12:16:45

@Blogger Géza: Géza, kevered a matematikát a statisztikai elemzéssel.

2llkedő 2012.09.29. 12:18:56

@marco74: "A japán, az amerikai, a brit, az európai. POnt az ellenkezőjét, mint Simor. 0% közelébe vitték az alapkamatokat,"

Mert megtehetik. Van miből.

Ez ugyan olyan, mint az, hogy Németország megtehette a roncsprémiummal fenntartani a ggépkocsigyártást. Mi nem tehettük meg, mert nincs tartalékunk.

marco74 2012.09.29. 12:23:09

@Könnyen elkaptuk, uram!: Valóban érdekes információk, bár nem sok mindent bizonyít önmagában. Nagyon helyes, kövessék csak nyomon a Simicska vállalkozásokat. Előbb-utóbb, így, vagy úgy, de kerek lesz a történet.

marco74 2012.09.29. 12:24:57

@félázsiai 2llkedő: Nem:) Rosszul tudod, semmi köze ezen lépéseknek a tartalékokhoz. Ez egy jegybankelnöki döntés lehetne.

kifordított nagyanyó 2012.09.29. 12:26:09

Na megint egy seggnyaló poszt!

2llkedő 2012.09.29. 12:27:02

@marco74: "Ez egy jegybankelnöki döntés lehetne."

Igen, csak a jegybankelnök többek között a tartalékokat is figyelembe veszi a döntésekor. Esetleg gondolkodik előre is.

2llkedő 2012.09.29. 12:34:47

@marco74: "Ez egy jegybankelnöki döntés lehetne."

Majd a következő jegybankelnök dönt egyet, oszt megnézhetjük az eredményt.

kyanzes (törölt) 2012.09.29. 12:34:54

Még szerencse, hogy a hiteles és jól ismert Nivo blog megadja a nyitott kérdésekre a választ. Máris informáltnak érzem magam.

Hajós 2012.09.29. 12:37:02

@Blogger Géza: Na de Géza, 90%-ban ugyanaz az érdekkör? De csak azért 90%, mert Orbán annak idején megmondta a frankót: ne szabad mindent vinni, mert már hogy néz az ki?

kela-bá 2012.09.29. 12:40:53

Nagyon jók a bejegyzések, de hogy látja ezt Daniel ?
Youtube Európai Krízis - Ki mozgatja a madzagot ?
Gy.F. ? B.G. ? O.V. ?

kifordított nagyanyó 2012.09.29. 12:47:42

Az egykulcsos adó a lakosságnál hagy 500 milliárdot ami jórészt hazai megtakarításokban fog lecsapódni.
Aha A8-as audi,külföldi út,külföldre kivitt pénz.
Ezek ám a hazai megtakarítások!
De tőlem a csórótól ezért el kellett venni havi 20 ezret.Gratulálok!

2llkedő 2012.09.29. 12:49:35

@kifordított nagyanyó: "De tőlem a csórótól ezért el kellett venni havi 20 ezret."

Nem vették el Tőled! Önként, szeretetből adtad oda a rászorulóknak.

2llkedő 2012.09.29. 12:59:52

@Nívó blog: Szerintem annyit, hogy ne keressen kevesebbet, mint az adócsökkentés előtt. (legalább)

Nívó blog 2012.09.29. 13:02:38

@kifordított nagyanyó:

És mit szeretnél, az audis mennyi adót fizessen?

2llkedő 2012.09.29. 13:12:21

@Nívó blog: Egy határ felett többet. Mert a határ felett a befektetett energiával nem arányos a többletkeresete.

Blogger Géza 2012.09.29. 13:16:26

@Könnyen elkaptuk, uram!: "Az, ha összeveted az előző év azonos időszakával, nem elemzés, és nem mutat tendenciát."

:DDD

Még-még, ne hagyd abba!

Nívó blog 2012.09.29. 13:20:30

@félázsiai 2llkedő:

"Egy határ felett többet. Mert a határ felett a befektetett energiával nem arányos a többletkeresete."

A befizetett adó nagyságának a befektetett energiával kell arányban állnia?

2llkedő 2012.09.29. 13:23:48

@Nívó blog: "A befizetett adó nagyságának a befektetett energiával kell arányban állnia?"

Aki tízszer annyit dolgozik, az keressen tízszer annyit, és adózzon is tízszer annyit. Ismerős?

marco74 2012.09.29. 14:03:14

@félázsiai 2llkedő: vicces, mert az amerikai és az európai jegybankok kifogynak már lassan a collaretal-ból. S mégis öntik a pénzt dögivel, a piacokon. A deviza adósságokon túl, még ott van az állami tulajdon, + az állam adóbeszedő képessége, sehol sem vagyunk a lehetőségeinkhez képest.
Megnézhetjük az eredményt, ami garantált: a beruházások élénkülését!

laci0011 2012.09.29. 14:06:00

Jó IMF megállapodást könnyű lesz elérni a: Most mi lopunk,mert nekünk szabad,mottóval.Ahol kontroll van az nem megy a csipet csapatnak.Kipateroltukelsementekamibankunk igazi szellemi mélyszegény kommunikációs bravúr,az EU pályázati pénzekkel is 1 probléma van:ELLENŐRZIK a felhasználását,mégis hogy képzelik!?

Imadom a trapistát 2012.09.29. 14:15:12

@marco74: Tévedsz, ha azt gondolod, hogy okosabbnak tűnsz, ha idegen szavakat szősz a mondataidba.

2llkedő 2012.09.29. 14:17:33

@marco74: "Megnézhetjük az eredményt, ami garantált: a beruházások élénkülését!"

Vagy a garantált szakadék.

béla a görög (törölt) 2012.09.29. 15:11:58

1) a sváci frank egy éve nem száll sehová rögzitve van az euróhoz. úgyhogy felesleges álmodozni 150-en svájci frankról és hasonlóról.
2) egy MANYUP államositást én nem neveznék bizalomépitő intézkedésnek. se a honpolgárok felé se kifelé.
3) a végtörlesztés, ilyen-olyan adók sem növelték a bizalmat.
4)hagyjuk már ezt az áradozást az egykulcsos adóval. egyrészt a lakosság jelentős részének keresztbe tett, másrészt a 27%-os ÁFA meg az infláció mellett ment is a levesbe.
4)ami megtakaritásom van és lesz abból rohadt buznyákot nem lát a magyar állam. se megtakaritás se fogyasztás se befektetés formájában.
Ennyit a bizalmamról.

További jó örömódázást!

Nívó blog 2012.09.29. 16:26:45

@béla a görög:

Nem szeretnék vitatkozni az érzéseiddel, csak a pontisítás végett:

1) A svájci frank nem rögzítve van, hanem egy árfolyam plafon van megállapítva, miszerint 1 euróért minimum 1,2 frankot kell adni. Gyengébb lehet, de erősebb nem.

2) Kifelé miért nem? Csökkentette az államadósságot és növelte a kormány likviditását, valamint évi 360 milliárddal javította a költségvetés helyzetét. Képzelt, ha azt a 360 milliárdot ma is be kellene raknia a költségvetésnek a manyupba! Mekkora hiány lenne itt, mekkora megszorításra lenne szükség!

3) A végtörlesztésben egyetértünk. A poszt is ezt tartalmazza.

spongya.bob 2012.09.29. 16:28:53

@marco74

Komolyan mondom, csak ámulok. Megemelem a kalapom.

Ritkán futok itt össze valakivel, aki művészi szintre emelte az elmebajt.

Nívó blog 2012.09.29. 16:33:40

@spongya.bob:

Épp ezért nem is érdemes leállni vitatkozni vele. ;)

spongya.bob 2012.09.29. 16:35:44

@Nívó blog:

2) Kifelé miért nem? Csökkentette az államadósságot és növelte a kormány likviditását, valamint évi 360 milliárddal javította a költségvetés helyzetét.

- Nocsak, nocsak.
És mégis hová tűnt a jövőbeni nyugdíjkötelezettség a lenyúlt manyup fejében?

spongya.bob 2012.09.29. 16:38:26

@Nívó blog:

A vita az feltételezi, hogy megugrom a szintjét.
Most úgy érzem kevés vagyok hozzá.

De lehet, hogy bepróbálkozom később...gyűjtök egy kis önbizalmat a szélmalomharchoz.

spongya.bob 2012.09.29. 16:45:13

Egyébként a bejegyzés nem rossz.
Már ha a sci-fi kategóriába soroljuk.

A kedvenc mondatom:
"Elképzelhető, hogy tényleg az Orbán Viktor által emlegetett gazdasági és társadalmi siker küszöbén állunk?"

Naná, hol máshol.

emzéperiksz 2012.09.29. 16:51:40

Na, kérem, az ország nem vett fel svájci frank alapon hiteleket, csak a zemberek. Azok meg így jártak:

www.vg.hu/penzugy/hitel/tortenelmi-csucson-a-frankhitelek-kamatai-387650

A gazdagabbja végtörlesztett, és milliókat nyert ezzel, a csórók meg még nagyobb szarba kerültek, mint korábban. Köszönjük meg Orbánnak, Kusza Szemnek, Lézer Dzsonninak meg a többi köcsögnek.

Nívó blog 2012.09.29. 16:54:18

@spongya.bob:

"- Nocsak, nocsak.
És mégis hová tűnt a jövőbeni nyugdíjkötelezettség a lenyúlt manyup fejében?"

Annyival csökkent a mai nemzedék nyugdíjkilátása. Afféle megszorítás ez.

Nívó blog 2012.09.29. 16:56:12

@emzéperiksz:

"az ország nem vett fel svájci frank alapon hiteleket, csak a zemberek"

Meg az önkormányzatok, meg a vállalkozások.

Egyébként az állam is vett fel devizahitelt az IMF-től. Szerencsére nem svájci frankban..

Wagem 2012.09.29. 17:00:27

Jó IMF megállapodás??
Agyrém.
Görögország lángokban.
Spanyolország,a Digók,Portugália a nyomukban.
Mindez a zsidó IMF segítőkész tevékenysége miatt.
Takarodjanak innen a jó kurva anyjukba...!

emzéperiksz 2012.09.29. 17:02:21

@Nívó blog: A vállalkozások jellemzően nem frankban vették fel, hanem euróban. Az önkormányzatok frankhitelének kamata meg liborhoz kötött, a felvétel oka meg, mint megtudtuk, szimpla devizaspekuláció volt. Aki kurvának áll, az meg ne sírjon, ha basszák - tartja a mondás. Az önkormányzatoknak is ehhez kéne tartaniuk magukat. Nem a forint erősödött meg, hanem a svájci frank - hát így tetszettek járni. Be kéne tiltani számukra ezeket az ügyleteket, az elkövetők meg feleljenek a magánvagyonukkal az ilyen devizaműveletekért - ez a javaslatom.

Nívó blog 2012.09.29. 17:19:44

@emzéperiksz:

"A vállalkozások jellemzően nem frankban vették fel, hanem euróban."

Nem tudok pontos arányokat. Ha te tudsz, azt megköszönöm.

"Az önkormányzatok frankhitelének kamata meg liborhoz kötött"

Nem is a kamattal van a baj, hanem az elszálló árfolyammal. 160-ról 235-re jelen állás szerint.

"Aki kurvának áll, az meg ne sírjon, ha basszák - tartja a mondás."

Ez tök jól hangzik, csak éppen közpénzről van szó. Vagyis az adófizetők nyernek/vesztenek vagyis nevetnek/sírnak.

"az elkövetők meg feleljenek a magánvagyonukkal az ilyen devizaműveletekért - ez a javaslatom."

Szimbolikus intézkedésnek megteszi, csak éppen nem oldja meg a problémát kicsit sem. Olyan apróságokról nem is beszélve, hogy ha az elkövető szingli volt, akkor oké. De ha családos, és a házastárs is dolgozik, akkor mi van?

És mi lenne a probléma megoldására vonatkozó valós intézkedési javaslatod? (Végtörlesztés diszkont árfolyamon nem ér! :)

2llkedő 2012.09.29. 17:21:52

@Nívó blog: "2) Kifelé miért nem? Csökkentette az államadósságot és növelte a kormány likviditását, valamint évi 360 milliárddal javította a költségvetés helyzetét. Képzelt, ha azt a 360 milliárdot ma is be kellene raknia a költségvetésnek a manyupba! Mekkora hiány lenne itt, mekkora megszorításra lenne szükség!"

A manyupba soha nem kellett betenni semmit.

Ez az egész olyan, mint amikor a szülő előrelátóan a gyerekének betesz havonta x Ft-ot lakástakarékba. Hiányzik az a pénz a családi kasszából? Igen. Viszont a szülő úgy gondolkodik, hogy abból a pénzből kell kijönni, ami marad, és nem hánytorgatja fel a gyerekének, hogy azért nincs plazmatv, mert neked teszem félre a pénzt, hogy amikor odajutsz, akkor legyen miből indulnod. Persze ki lehet venni azt a pénzt, arra hivatkozva, hogy majd amikor odajutsz, akkor kamatostul visszakapod. Ez az, amit nem lehet tudni, hogy bejön-e?

Úgy kell a családi költségvetést kalkulálni, mint ha az a pénz nem is lenne.
Furcsa mód, már a rokkantak is kevesebbet kapnak, a korkedvezményesek se kapják a pénzüket, a manyupba sincs utalás, a nyugdíjpénztár pedig még most is veszteséget termel.

emzéperiksz 2012.09.29. 17:40:53

@Nívó blog: Az MNB nem bontja devizákra, de nem volt jellemző a vállalatoknál a CHF-hitel, mivel az eurót is olcsón kapták mindig.
A végtörlesztést diszkont árfolyamon elvetném, viszont lehetővé tenném az önkormányzatok csődjét, amely esetben egy felszámoló, az ÁSZ és a hitelező bank embere nézhetné át, hogy hogyan lehet visszaszedni a pénzt. Magyarán küldenék egy önkormányzati IMF-et a településre, a kiskirályoknak meg huss. Ezután a településen nem a választott polgármester lenne az úr a haverjaival, hanem a csődbiztosok, amíg csak kezelhető szintre nem kerül az adósság.

emzéperiksz 2012.09.29. 17:43:02

@Nívó blog:
"Ez tök jól hangzik, csak éppen közpénzről van szó. Vagyis az adófizetők nyernek/vesztenek vagyis nevetnek/sírnak."

Ezt én tudom, ne nekem magyarázd, hanem Lézer Dzsonni haverodnak, aki tőkeáttétellel spekulált belőle a devizatőzsdén.

Hohenzollern 2012.09.29. 17:44:44

Egészen döbbenetes, hogy itt van Magyarország és a mélyülő recesszió, elszabadult infláció, zuhanó beruházások, nyomorgó tömegek, kilátástalanság és bizonytalanság, de néhány fizetett bérblog még mindig a sikerpropagandát nyomatja.

Nívó blog 2012.09.29. 18:02:23

@félázsiai 2llkedő:

"Úgy kell a családi költségvetést kalkulálni, mint ha az a pénz nem is lenne."

Úgy kellett volna..

Nívó blog 2012.09.29. 18:03:24

@Hohenzollern:

Egészen döbbenetes, hogy ilyen szintű érvekkel kell kritizálni a kormányt.

Nívó blog 2012.09.29. 18:04:01

@emzéperiksz:

"Ezt én tudom, ne nekem magyarázd, hanem Lézer Dzsonni haverodnak, aki tőkeáttétellel spekulált belőle a devizatőzsdén."

Országos szinten beszélgetünk.

2llkedő 2012.09.29. 18:06:23

@Nívó blog: "Úgy kellett volna.."

Igen, úgy kellett volna, és akkor nem nyúlták volna le a bentlévő megtakarítást a kocsmázáshoz. A nyugdíjvédelmis meg igérgetett.

rikitiki 2012.09.29. 18:07:04

@Hohenzollern: Egészen döbbenetes, hogy egyes blogok ezt a propagandát még csak nem is pénzért nyomják :)

2llkedő 2012.09.29. 18:07:55

@Nívó blog: "Országos szinten beszélgetünk."

Országos szinten Lézer Jani adósította el legjobban a városát. Most éppen Piktor mellett tüsténkedik..... Mi lesz ebből?

emzéperiksz 2012.09.29. 18:13:13

@Nívó blog: Miért baszki? Kit kritizáljon, ha nem a kormányt? Ki másnak róható ez fel? Azért az elég demagóg, amit a posztban fejtegetsz, hogy 2008 őszén Gyurcsány volt a hibás, most meg a külföld. 2008 őszén is gebasz volt a világgazdaságban, sokkal kevésbé előrelátható gebasz, mint 2011-ben, mert azért a görögök, spanyolok, portugálok adósságáról picit többet lehetett már akkor tudni, mint az amerikai bankok strukturált kötvényeinek összetételéről, vagy a dominóról, amit a Lehman-csőd elindít. Ez látszik a VIX-indexen és sok minden máson is, hogy a pánik akkor jóval nagyobb volt.
A régió többi országában meg nincs ekkora gebasz most sem, az, hogy nálunk nincsenek hitelek, beruházások, egyedül a kormány hibája. Recesszióban az amerikaiak számolatlanul tolták a pénzt a bankszektorba, hogy képes legyen hitelezni. És lőn: hiteleznek a bankjaik, és elmúlt a recesszió. Nálunk a kapzsi kormány mindent megtesz azért, hogy ne tudjanak hitelezni. Azért is megtesznek mindent, hogy ne akarjon itt senki beruházni, mert ha profitot látnak, elveszik, mint a maffia a védelmi pénzt, akkor meg minek hozza ide bárki is a lóvéját? Olyan helyre viszi, ahol biztonságban van, nem rabolja el az aktuális hatalom az elkúrt költségvetésében fennálló lyukak tömködésére a rablást nagyképűen unortodox gazdaságpolitikának nevezve.

Hohenzollern 2012.09.29. 18:16:35

@Nívó blog:
"Egészen döbbenetes, hogy ilyen szintű érvekkel kell kritizálni a kormányt."

Igen, hát a tények makacs dolgok, bár láthatóan ez érdekli legkevésbé ezt a rezsimet, recesszióban, felpörgött inflációban, zuhanó beruházásokkal, elszegényedéssel szemben legfeljebb a bérblogok "Küszöbön a siker" és "Minden a legnagyobb rendben"-típusú propaganda megy, bár láthatólag az is egyre kisebb hatékonysággal.

Hohenzollern 2012.09.29. 18:19:46

@rikitiki:

Nem akarom elhinni, hogy erre kényszer, vagy vaskos fizetés nélkül képes valaki.
:-)

spongya.bob 2012.09.29. 18:20:16

@Hohenzollern:

Nem figyelsz.

"Egészen döbbenetes, hogy itt van Magyarország és a mélyülő recesszió
- Nevetséges. Nemrég az egyik becsületes, tisztességes és hozzáértő parlamenti képviselő kifejtette, hogy a negatív GDP változás is gazdaság növekedést jelent.

"... elszabadult infláció..."
- Nevetséges. A kormány - ha kell személyesen OV - kontroll alatt tartja az inflációt. De mivel az MNB külföldi érdekeket képvisel, ezért nem tudja tökéletesen szolgálni a nemzeti érdekeket.

"...zuhanó beruházások..."
- Nevetséges. Most indult a Mercedes gyár is.

"...nyomorgó tömegek..."
- Nevetséges. Az egykulcsos adóval mindenki jól jár és többet keres.

"....kilátástalanság és bizonytalanság..."
- Nevetséges. Tömegeket helyeznek vissza munkanélküli és rokkant státuszból a munka világába közmunka segítségével. Ezáltal anyagilag és mentálisan is jobban élnek mint az emútnyócévben.

"...de néhány fizetett bérblog még mindig a sikerpropagandát nyomatja."

Wow. Ahogy elnézem a saját sületlenségeimet, akár én is nyithatnék egy igazmagyar blogot.

Tisztelt Nívó-tulajok, mennyit lehet keresni az internet világában 2.745.430 letöltéssel bíró oldallal? Komolyan érdekelne....

spongya.bob 2012.09.29. 18:36:55

@félázsiai 2llkedő:

Cikk: Megdöbbentő. Azóta eltelt csaknem két év és ugyanitt tartunk.

Videó: A filmrészlet meg ijesztő mai szemmel.

Nívó blog 2012.09.29. 18:48:34

@spongya.bob:

"Tisztelt Nívó-tulajok, mennyit lehet keresni az internet világában 2.745.430 letöltéssel bíró oldallal? Komolyan érdekelne...."

Csak nem blogindításon töröd a fejed? Majd akkor megtudod? ;)

2llkedő 2012.09.29. 18:52:22

@spongya.bob: Mintha csak ma lett volna!

Nívó blog 2012.09.29. 18:54:49

@emzéperiksz:

"Azért az elég demagóg, amit a posztban fejtegetsz, hogy 2008 őszén Gyurcsány volt a hibás, most meg a külföld."

Nem is! Természetesen mindig az aktuális kormány a hibás mindenért. Meg néha az ellenzék, amikor ne adj' isten ők is megszavazzák a kormányjavaslatokat. :)

Ezért van, hogy nem győzzük leváltogatni a kormányainkat, és ezért, hogy az ellenzéket sem szeretjük.

subtotal 2012.09.29. 21:44:06

@Blogger Géza: még szerencse, hogy képes vagy különbséget tenni a tett és szimpla populista duma között, ráadásul az SPD ugye a saját bevallott oldalának megfelelő szöveget nyom (viszont még tőlük sem szimpatikus).
Ne is foglalkozz a listával, nyomd tovább a bullshitet, de bocsásd meg, ha hülyeségeidre nem válaszolok.

kifordított nagyanyó 2012.09.30. 00:25:21

@félázsiai 2llkedő: Jajj,Persze!Beszélek itt hülyeségeket!Köszönöm a javítást.Megyek is kukoricán térdepelni.

kifordított nagyanyó 2012.09.30. 00:32:04

@Nívó blog: Tudod,ha én járnék audival,nem bánnám ha többet kéne fizetnem.
Tudod ha oda jutok hogy keresek 10 milliót és ebből leadózok 4 milliót akkor nem bánom.
Mert emlékeznék arra az időre,amikor kerestem 100 ezret.És mivel nem felejteném el,honnan jöttem örülnék annak,hogy 100 ezer helyett 6 milliót keresek.
Bár ezt neked úgy érzem hiába magyarázom,úgysem értenéd meg.
Neked annyi elég ugyanis hogy te jól jártál a többi le van szarva.
Mer' jujj,mindenki a te pénzedre ácsingózik.
Pedig leszarják a te emelt pénzedet,csak azt akarják,hogy az állam ne szopassa a kisembert.

Kotkodus 2012.09.30. 09:08:08

@Blogger Géza: "De növekszik. Mégpedig sokkal nagyobb ütemben mint akár a mi GDP-nek, akár az eurozóna GDP-je.

"Az év hetedik hónapjában az export és import euróértéke 4,6, illetve 4,0%-kal nőtt, míg a forintér-tékek – a devizaárfolyamok alakulása miatt – 10%-ot meghaladó bővülést mutattak 2011 júliusá-hoz képest.*""

az általad küldött link így folytatódik:
"2012. január–júliusban – előzetes adatok szerint – a kivitel értéke 13 713 milliárd, a behozatalé 12 505 milliárd forint volt. A kivitel és a behozatal euróértéke 1,0%-kal, illetve 1,5%-kal emelkedett."

huf értékben ugyan ez 10,5 és 11%-kot jelentett (lásd táblázat), azonban - a cikkben is leírt magas állami, önkormányzati és lakossági devizahitel-arány miatt a - huf-érték nem számít, mert a devizahitelt nem tudod elinflálni.

a mi csökkenő gdp-nknél pedig nem nehéz magasabb értékben növekedni, azt kár volt megemlítened összehasonlításképp > öngól.

egyéb hozzáfűznivaló a bejegyzésemhez?
tudod, viktorka a cikkben (tévesen) említett évi 500 mld hatszorosát vette el manyup formában (nivó logikája szerint 6 évnyi megtakarítás; a gdp-nk 10-12%-kal). és hol tartunk? csökkent a gdp arányos államadósságunk ezzel arányosan 10-12%-kal? javult számottevően valamelyik gazdasági mutatónk? melyik állami szektort alakították is át strukturálisan ebből a vagyonból? jah, megvan! a szavazási rendszert! szóval, mire is ment el ez a vagyon?

adjunk nekik még többet, mert már csak kicsi hiányzik a nagy jackpothoz? ezt mondja a szerencsejátékos is a nyerőgép előtt ülve...

én azért örölök a cikknek, mert végre megértettem, hogy hogyan is épül fel egy fideszes "logikája" (ha ezt lehet így nevezni)... ha figyelmen kívül hagyok egy árfolyamot itt, egy banki megtakarítási adatot ott, akkor a végén még a tündérmesét is ki lehet hozni a számításból...

tudod, én egyetértek "veletek" amikor az mszpszdsz 7 évnyi gazdaságpolitikáját szídjátok (1 év bajnai rendben volt; ő azt csinálta, amit kellett), azonban - "veletek" ellentétben - nem került fel a narancssárga szemüveg a fejemre 2010ben...

laci0011 2012.09.30. 09:45:44

@Nívó blog: Érdekes hogy a végén minden kormány adót emel,és még nincs kolbászból csak Felcsuton a kerítés,hehe.

vakapad 2012.09.30. 10:19:11

@Kotkodus:

Foszlány emlékeim szerint Bajnai azt csinálta, amit Gyurcsánynak se az MSZP, se az SZDSZ nem szavazott volna meg (ezért mondott le). Bajnainak viszont sokaláírásos papírja volt róla, hogy mindent megszavaznak neki. Reformban nem is gondolkodott, csak megtette a szükséges megszorító lépéseket. Természetesen helyesen (azért a MALÉV-ot nem kellett volna visszavásárolni, bármit is ígért Varga).

2012.09.30. 10:30:07

@Blogger Géza:
Jó, Géza, te csekély értelmű medvebocs.
Akkor nézzük, nem hagyom abba.
ía tények: két tényező befolyásolja a vélemémyed: a folyó ár, és a forintban kifejezett érték.

Hogy reális képet kapjunk, nézzük, hogyan alakul az év, ha nem forintban, hanem euroban számolunk, és ha kiszűrjük a pénzromlás okozta változást:
termékExport Euroban

2011 I félév 2012 I félév
39897 40081

Most módosítsuk az euro inflációjával. Az adott időszakban 2,7% volt a jellemző inflációs ráta

2011 I félév 2012 I félév
39897 39027

97,82%

Ez bizony csökkenés.
Miért euro? Mert az export ellenértékét importra fordítod, nem forintban vásárolod el.(nemzetgazdasági szinten)
Mert számolhatnám dollárban, vagy svájci frankban, de az még rosszabb eredményt mutatna.

Tehát a szokott formád hozod: kiragadsz egyetlen adatot egy időszakból, ami a fidesz kormányt igazolja, aztán azt lobogtatod.

2012.09.30. 10:43:38

@Kotkodus: Tudod, már világosan látszik, hogy a Gejza a fidesz feltétel nélküli seggnyalója. Kiragadnak egyetlen adatot, ami a sikert bizonyítja, és azt lobogtatják.
Ha kell, egyetlen hónap adatát vizsgálja, ha kell, visszanyúl 2008-ra, de szerintem nem áll meg, és majd kimutatja, hogy 1938-hoz képest milyen fejlődés van.
Egyszerű gondolatmenet: csak az érdekel, ami engem igazol. Bármit írsz neki, nem veszi figyelembe.

2012.09.30. 10:45:08

@vakapad: Bár Magyarországon a megszorítást, leépítést, költséggsökkentést reformnak hívják.

vakapad 2012.09.30. 11:23:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Ha mondod ... de én úgy tudom, hogy reformnak az ésszerűbb költségelosztást hívják, pláne, ha ebből költség megtakarítás vagy többletpénz is lesz.

Példa:
Korábban minden orvoshoz járást a költségvetés (= adózók) fizetett. Ingyenbe vót, nem köllött vele takarékoskodni. Annyit jártam, amennyit akartam. Punktum. Mikor már pénzbe került (max. havi 500 Ft), nem jártam annyit. Takarékoskodtam vele. Csak ha tényleg kellett. Csökkent a sor, meg az orvosok terhelése, ráadásul több bevételhez jutottak, és emlékeim szerint akkor került egyenesbe a gyógyszerkassza (először életében). Magyarán, a költségeket már nem csak az adófizetők fizették, hanem egy kis részét azok, akik igénybe vették ezt az állami szolgáltatást.

Na de le is szavaztuk ám! Hálisten. Most már az orvoshoz járók csak a paraszolvenciát fizetik.

2012.09.30. 20:53:56

@vakapad: Bocs, nem tettem oda a smiley-t . Azt hittem, lejön, hogy szarkazmus.

Blogger Géza 2012.09.30. 23:14:46

@Kotkodus: Igazából nem értem, mi a problémád, az export növekszik, ezt állítottam, és ez tény. Ezt rohadtul nem cáfolja mondjuk az, hogy esik-e az eső, vagy hogy nő az önkormányzati hitelállomány.

Blogger Géza 2012.09.30. 23:29:55

@Könnyen elkaptuk, uram!: "
Tehát a szokott formád hozod: kiragadsz egyetlen adatot egy időszakból,"

Okés, akkor nézzünk ne egy hónapot, és egy picit hosszabb trendet a kormányváltás óta. Vegyük az utolsó negyedévet, és hasonlítsuk össze a korábbi időszakok második negyedéveivel: (milió EUR)

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qkt002.html

2010: 17.579
2011: 19.755
2012: 20.108

Na, most magyarázd meg, hogy ez nem növekedés. :)

Kíváncsian várom az erőlködést! :) Ha lesz benne Bokros-csomag, akkor tutira jót fogok röhögni...

Blogger Géza 2012.09.30. 23:38:41

@Könnyen elkaptuk, uram!: Jah, és még annyit, hogy én nem ragadtam ki önkényesen semmit, én az utolsó (tehát nem önkényes) témába vágó KSH gyorsjelentést idéztem be.

2012.10.01. 00:35:38

@Blogger Géza: Látod, Gelza, már megint csalsz. Az utolsó negyedévet veszed.Miért nem veszed az utolsó félévet? Vagy az első negyedévet? Mert az neked nem kedvező. Kiderül, hogy nekem van igazam.

2012.10.01. 00:38:39

@Blogger Géza: Ugye az is kiderül, hogy 2008-ban jobban álltunk az export terén. Ki is volt akkor a miniszterelnök?

2012.10.01. 00:44:37

@Blogger Géza:" Az első fél évben az export és az import alig 0,2, illetve 0,9 százalékkal nőtt euróban számolva a múlt év azonos időszakához képest.

A 3,588 milliárd eurónyi féléves kereskedelmi többlet 235 millióval kisebb a múlt évinél, annak ellenére, hogy a június havi szufficit 191 millió euróval 762 millióra nőtt.

Júniusban a forint az euróval szemben 10,1, a dollárhoz képest 26,5 százalékkal volt gyengébb, mint egy évvel korábban."

Az utolsó mondatot ajánlanám szíves figyelmedbe.

2012.10.01. 00:45:49

@Blogger Géza:" én nem ragadtam ki önkényesen semmit, én az utolsó (tehát nem önkényes) témába vágó KSH gyorsjelentést idéztem be."

Hazudsz. Nem idézted be, csak egy részét, amit jónak láttál.

Blogger Géza 2012.10.01. 08:49:48

@Könnyen elkaptuk, uram!: Gyengébben kedvéért: ezt hívják idézésnek. :) Nyilván nem fogok egy egész jelentést bemásolni.

Blogger Géza 2012.10.01. 08:56:50

@Könnyen elkaptuk, uram!: Azét negyedévet vettem, mert negyedéves bontású a statisztika. :) Miért ne az utolsó negyedévet venném? Természetes, hogy az ember a legutolsó adatokkal dolgozik, nem? Miért akarsz te mindenáron egy másikat venni? Ki is akar itt manipulálni a számokkal?

Én az új kormány idejéről beszéltem, hogy azalatt nő az export. Ezt rohadtul nem befolyásolja az, hogy mi történt az előző ciklusokban. Ezzel együtt ha 2008 a mániád, akkor látható, hogy ott az első negyedéves adat 18.830, a mostani 19.973. Tehát egy fikarcnyival sem volt jobb, sőt...

Jó érzés halálra szopatnod magad?:)

Kotkodus 2012.10.01. 08:57:16

@Blogger Géza:
1.
"De növekszik. Mégpedig sokkal nagyobb ütemben mint akár a mi GDP-nek, akár az eurozóna GDP-je."

2.
"Igazából nem értem, mi a problémád, az export növekszik, ezt állítottam, és ez tény. Ezt rohadtul nem cáfolja mondjuk az, hogy esik-e az eső, vagy hogy nő az önkormányzati hitelállomány."

úgy látom mégis van egy árnyalatni változás korábbi állításaidhoz képest (1.>2.)... úgy tűnik a tények "nálatok" képlékeny dolgok és a tények szilárdságát cinizmussal helyettesítitek...

egyébként - a cikkhez hozzáfűzött véleményem lényegét illetően (500 mld évi megtakarítás nem annyi és még ha annyi lenne sem érne sz@rt sem a jelenlegi helyzetben, mert ennek sokszorosát használta fel már a kormány teljesen eredménytelenül) - az évi 1%os eur alapú exportbővülés sem jelent (sajnos) megoldást, tehát a cikk alapfelvetése nem állja meg a helyét! az évi 4,6% exportbővülés már lehet, hogy segítene, de (sajnos) ezt csak július hónapban értük el (köszi a linket, szép öngól volt)...

te egy tájékozott ember vagy! nem is értem miért próbálsz csúsztatásokkal érvelni... magadat próbálod becsapni, vagy másokat? nem elég, hogy hiszel benne? én tisztelem a te hitedet, elfogadom, hogy te drukkolsz a fidesznek. és van egy csomó dolog amiben tényleg ők a legjobbak: választói többség megszerzése, karaktergyilkosság, kifogások találása, civil szervezetek ellehetetlenítése, saját befolyás bebetonozása, kettős beszéd, a demokratikus keretszabályok mentén való ügyes lavírozás, stb. ezzel vitathatatlanul megkerülhetetlen politikai erőteret hoztak létre. én magam is örülnék, ha csak fele ennyire értenének a gazdasághoz, de sajnos nem ez a helyzet...

miért van szükséged arra, hogy hitedet hamis tényekkel támaszd alá? ettől erősebben hiszel? vagy félsz, hogy a megerősítő "tények" nélkül megszűnik egyszercsak? tudod, egyszerűen nem értem, hogy okos emberek hogyan tudják saját maguk elől elrejteni a nemkívánatos adatokat... ez olyan, mintha szembeköpnéd saját intelligenciádat.

a te példádon keresztül felmerül bennem a kérdés: vajon a fideszes képviselők is elhiszik, hogy sikeres a magyar gazdaság?

nem lenne helyénvalóbb, ha a fideszből inkább egyházat csinálnánk, mint politikai pártot? és akkor lehetne tényszerűség nélkül is hinni a csodákban, a félázsiai népségekben és a tündérmesékben... még a turult és csodaszarvast is megidézhetnétek a szertartásokon...:)))

Blogger Géza 2012.10.01. 09:46:40

@Kotkodus: Ez nem változás, mindkét állítás igaz. Vagy ha egyik mondatban azt mondom, 2*2=4, egy másikban már nem mondhatom, hogy 2*3=6? Röhejes... Logikai öngólokat inkább te rúgsz itt, de elég nagyokat. :)

De a kedvedért akkor neked is bemásolom a tényeket - a te szóhasználatodban "hamis tényeket" :)

Okés, akkor nézzünk ne egy hónapot, és egy picit hosszabb trendet a kormányváltás óta. Vegyük az utolsó negyedévet, és hasonlítsuk össze a korábbi időszakok második negyedéveivel: (milió EUR)

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qkt002.html

2010: 17.579
2011: 19.755
2012: 20.108

bankvezér 2012.10.01. 09:56:23

Ki írta ezt a nagy marhaságot? Soron kívüli beutaló jár neki az elmegyogyóra.

bankvezér 2012.10.01. 10:02:41

@Nívó blog:
Én egy lukas kétfillérest nem adnék a nivó blognak.
A letöltők 99,9 százaléka értelmi fogyatékos barom.

2012.10.01. 10:08:31

@Blogger Géza: Tovaris.
Negyedéves változásból nem vonunk le messzemenő következtetéseket.
Gondolj bele, a tőzsdén a trendek vizsgálatakor sem egy pillanatnyi állapotot vesznek. Ott is jól látszik , hogy a hullámzásra figyelnek. A csúcsokra és hullámvölgyekre.
A legalacsonyabb ponton próbálnak venni és a csúcson eladni. Ha csak azt vennék alapul, hogy fellendülés van, a visszafordulást nem figyelnék egy hosszabb idejű vizsgálat során, beragadna a befektetés.
És még mindig elmondhatjuk, hogy csak azt veszed figyelembe, ami téged igazol.

2012.10.01. 10:11:49

@Blogger Géza: " Gyengébben kedvéért: ezt hívják idézésnek. :) "

Gyengébbek kedvéért ez nem idézés, hanem önkényes kiragadás.
Mondjuk, ha arról van szó, hogy a mezőgazdaság exportja veszélybe került a rossz időjárás miatt, te örvendezel, hogy minden milyen szép, mert az almatermés jó.

2012.10.01. 10:13:43

@Blogger Géza:" Júniusban a forint az euróval szemben 10,1, a dollárhoz képest 26,5 százalékkal volt gyengébb, mint egy évvel korábban."

Én is kiragadok egy adatot. Ebből látszik, hogy az inflációt, a forint árfolyamváltozását nem veszed figyelembe.

Kotkodus 2012.10.01. 11:04:17

@Blogger Géza: kedves géza! elfogadom azt a tényt, hogy a magyar export 1%kal bővült (jan-júl) eur-alapon. elfogadom azt a tényt is, hogy ez a bővülés jelentősebb, mint a magyar (-1%) vagy az eurozóna (+0,3%) éves gdp változása... és valóban félreolvastam korábbi bejegyzésedet, elismerem, sorry!

nagyon megnyugtatnál azonban azzal, ha elmagyaráznád, hogy mitől fogunk felzárkózni egy nálunk fejlettebb gazdasági térséghez (ugyan bővülő export mellett), ha ők továbbnőnek, mi meg közben apadunk... mert erre sem a fenti cikk, sem te, de ami a legrosszabb viktorka/gyurika sem tudtak koherens választ adni...

előre is hálásan köszönöm, hogy kifejted, hogy mitől várunk (az eurozónánál) nagyobb gazdasági növekedést; ennek hiányában ugyanis (bármilyen mértékű is az exportbővülésünk, vagy a kereskedelmi mérlegünk javulása) nem értem, hogyan zárkózhatnánk fel... (mi 2 éve vettünk fridzsidert ezért vargamisi igencsak komoly gazdasági "programjában" kicsit kételkedem... lehet, hogy nem értettem meg... segítenél?)

egy szó, mint száz: attól, hogy van 1-2 pozitív gazdasági mutatód, még lehetsz leszakadóban a gazdasági térségedtől... és a fidesz - ellenzékben - még tudta ezt...

és most mondjunk el egy imát a fidesz-istenhez, hátha az segít! :)))

Blogger Géza 2012.10.01. 11:04:40

@Könnyen elkaptuk, uram!: Semmilyen módszerrel nem tudod kihozni, hogy a kormányváltás óta nem nőtt dinamikusan az export, pedig látszik, hogy erőlködsz, ideje lenne feladni.

Blogger Géza 2012.10.01. 11:34:08

@Kotkodus: Ez egy fogós kérdés, 2007 óta tart nálunk a válságperiódus, bár a 2010 második fele-2011 időszakban azért leköröztük sok versenytársunkat. Erre még nem hallottam jobb receptet arra, mint amit a kormány törekszik:

- minél több embert visszacsábítani a munkaerőpiacra (segélyek kordában tartása, rokkantnyugdíjasok zrikálása), cél: 1 millióval több munkavállaló
- alacsonyan tartani az adóéket (egykulcsos adó, SZJA-csökkentés)
- alacsony társasági adózás (azért az a 10% elég vonzó, nem véletlenül áramlanak már ide csehországi és szlovák cégek)
- cégek számára kedvezőbb és rugalmasabb munkajogi szabályok
- tudatos iparfejlesztés, állami preferenciával (adó, támogatás) - mert nem mindegy, miből is jött össze az a tökéletlen GDP-mutató, lakásfűtésből vagy ipari termelésből, ne feledjük: 2011-ben 5% felett nőtt az ipar)

Persze az egyik legfontosabb az lenne, hogy az eurozóna magára találjon, jó lenne, ha főleg a saját házuk táján sepregetnének, de addig is

- nyitás keleti piacok felé

Ezeket általában heves kritikák szokták illetni, de nem nagyon látom azokat a KONKRÉT ÉS MEGVALÓSÍTHATÓ javaslatokat, amik jobbak lennének. Különösen vicces, hogy akik ezerszer nagyobb kulimászba vitték a gazdaságot, most azok kezdenek el észt osztani (MSZP, Gyurcsány...) De csupa fül vagyok!

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 11:39:14

"Másfelől pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az egykulcsos adó a lakosságnál hagy évi 500 milliárd forintot, ami jórészt megtakarításokban, mégpedig hazai megtakarításokban csapódik le. Ez a hazai megtakarítás pedig egyre nagyobb arányban átveszi az egyébként is csökkenő államadósság finanszírozásában a külföldiek helyét, ezzel is csökkentve külföldtől való függőségünket, másfelől pedig megteremti az alapját egy olyan magyarországi bankbetét állománynak, amellyel a belföldi forinthitelezés is megindulhat, immár szintén a külföldi tőkétől függetlenül, finanszírozva a hazai tulajdonú beruházásokat, új munkahelyeket teremtve."

És akkor a száraz tények:

"Kevésbé jó hír, hogy a háztartások pénzügyi megtakarításai apadnak. ebben két sokkhatás (a magán-nyugdíjpénztári vagyon államosítás és a végtörlesztés lehetősége) is szerepet játszott, de ezzel együtt is szembeötlő, hogy 2012 második negyedévében további egy százalékponttal esett a GDP-arányos bruttó pénzügyi megtakarítás. Ez (a GDP-statisztika fogyasztási sorával is alátámasztva) arra utal, hogy a lakosság a romló jövedelmi viszonyai mellett a megtakarítások felélésével próbálja fékezni az életszínvonalának romlását. "

Hazudik a nívó blog. Már megint.

Kotkodus 2012.10.01. 12:07:17

@Blogger Géza:
1. az állami munka - ugyan szociálisan szép elképzelés - nem fogja a költségvetés problémáit megoldani. a versenyszféra munkaerőfelvétele meg dinamikus csökkenésben van.
2. a lakosság reáljövedelme növekvő infláció mellett jelentősen (2-3%-kal) csökken (ami a legjobban a kiskeresetűeket érinti ráadásul).
3-4. szóval abban látod a megoldást, hogy cz, sk cégek alacsony adókulcson csicskáztathatják a magyar munkavállalót? hát, nem ezt vártam volna egy nemzeti érzelmű párttól... (ugyan az átlagembereknek ez nagyon szar, de elismerem, hogy ebben legalább van némi gazdasági ráció...)
5. tény, hogy 5% körüli volt az ipar bővülése 2011ben, ám a 2010es 11%-hoz képest ezt nem nevezném javuló tendenciának... és a 2012es számok tükrében (legjobb esetben is csak stagnáltunk) én a te helyedben kerülném ezt a témát...
6. az eurozóna válságban van! nem figyeled mit mond a főnök? te egy válságban lévő régióra építenél? :)))
komolyra fordítva: ezt elfogadom... és szerintem is ez viktorka egyetlen esélye egyben a növekedésre... csak hát ez nem igazán az ő tudásán és képességein múlik > szerencsejáték.
7. keleti nyitás? mit is szeretnénk nekik eladni? miben is lett komparatív előnyünk a többi keleti piacokért versengővel szemben? milyen eredményeket is értünk el a hangzatos kijelentések óta?

kedves géza! a poszt nem az mszp/fletó faszságairól szól, hanem a fidesz faszságairól! tudom, hogy a beismerés helyetti végső érv nálatok mindig az, hogy a másik IS béna, de ez sajnos nem segít az országon!

addig is mormoljunk el egy imát viktorka lelki üdvéért!

Blogger Géza 2012.10.01. 12:08:58

@Tyson925: Ez nem hazugság, hanem két különböző dolog. Egyik az, hogy a lakosságnál hagyott 500 milliárd egy jó része biztos megtakarításokba vándorolt (nem vitatja senki), másik meg az, hogy ÖSSZESSÉGében a végtörlesztés miatt csökkent kicsit a megtakarítások állománya. De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha párhuzamosan nem lett volna végtörlesztés, egyértelműbben látszódna a tendencia.

Blogger Géza 2012.10.01. 12:31:01

@Kotkodus: A versenyszféra munkaerőfelvétele nem drasztikus csökkenésében, hanem drasztikus növekedésben van. Vagy komolyan azt hiszed, hogy a plusz 120 ezer munkavállaló (kormányváltás óta) a költségvetési szférába ment? Ugyan már...

Eszem ágában sincs kerülni az ipari növekedés témáját, attól hogy az nem egyenletes, attól még fontos. Ha nőtt 15%-ot az elmúlt 2 évben, az igenis eredmény. Lehet, hogy ezt az ütemet nem bírjuk tartani, de mondjuk ha jövőre erre még ránő legalább 3%-ot, szerintem az jó. Mert az állami szféra leépítése is csökkenti a GDP-t, de azért ez nem ugyanaz.

Szóval ha jól látom, jobb ötleteid neked sincsenek, akkor maradjunk ennyiben.

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 12:44:54

@Blogger Géza: " hogy ÖSSZESSÉGében a végtörlesztés miatt csökkent kicsit a megtakarítások állománya. De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha párhuzamosan nem lett volna végtörlesztés, egyértelműbben látszódna a tendencia. "
VS
"hogy 2012 második negyedévében további egy százalékponttal esett a GDP-arányos bruttó pénzügyi megtakarítás. Ez (a GDP-statisztika fogyasztási sorával is alátámasztva) arra utal, hogy a lakosság a romló jövedelmi viszonyai mellett a megtakarítások felélésével próbálja fékezni az életszínvonalának romlását. "

Gázám: értő olvasás: egyes, mellébeszélés: ötös.
Gratulálok

Kotkodus 2012.10.01. 12:53:49

@Blogger Géza: örülök, hogy a többi érvemet hallgatólagosan elismered! ez is valami!

ha jól emlékszem valóban volt némi statisztikailag kimutatható bővülés a versenyszféra munkaerőfelvételében (ami persze messze elmarad az ígért dinamikától...), azonban az a statisztika nem számol a 8 órásból 4 órásba átvett munkavállalókkal. ha jól emlékszem a közfoglalkoztatás kb 90.000 ember alkalmazásánál tart. az is kérdés, hogy ez meddig bővíthető úgy, hogy az nem a versenyszféra munkaerőfelvételére lesz hátránnyal... lehet ezt gazdasági sikernek nevezni, csak nem érdemes!

ha egy mutató nő 15%, majd 5%-ot, majd stagnál (3%-ra még visszatérünk januárban...) az lehet, hogy szerinted jó, azonban trendelemzés szempontjából a fejlődés visszaesésének minősül. lineáris szemléletben szerinted milyen eredmény várható 2013ban ezzel a tendenciával? te ismersz olyan mutatót, amely trendfordulót vetít előre (eszközvásárlás, beruházás, stb.)? mert azokat, amelyeket én láttam, azok további csökkenést vetítenek előre... sajnos!

szereptévesztésben vagy kedves barátom! nem nekem kell jobb ötlettel előállnom, hanem a kormánynak! mert az általad is vázolt gazdaságpolitika -sajnos - kimutathatóan eredménytelen! én csak azt bizonygatom, hogy a fenti cikk nem megalapozott, mert nem 500 mld az a megtakarítás és ha annyi lenne is, az sem lenne elég. ha erről más a véleményed, arról szívesen vitatkozom veled...

Blogger Géza 2012.10.01. 13:17:19

@Kotkodus: Csakhogy a közfoglalkoztatás két éve is kb. ugyanott állt, sőt, akkor többen voltak! Csak erről nem annyira szívesen beszélnek a "független" újságírók! :)

www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=12512&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=200943610701149&p_lang=HU

pdf 3.oldal lap alján látható

Az, hogy nem reagálok mindenre, nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértek, de nekem is megvannak a korlátaim...

Jövőre én bízom egy 3% feletti ipari növekedésben (amit nem januárban, hanem decemberben lehet majd látni ugye...) Ha nem lesz iráni háború és nem omlik össze az eurózóna, szerintem ez reális.

Blogger Géza 2012.10.01. 13:21:06

@Kotkodus: "nem nekem kell jobb ötlettel előállnom"

De. Szerintem mindenki, aki kritizálja egy adott kérdésben a kormányt, csak akkor teheti azt joggal, ha szerinte van jobb megoldás, amit alá tud támasztani. Egyébként az egész öncélú fikázás. És én azt látom, hogy a blogok, fórumok, ellenzék, "független" szakértők is csak ezen a szinten mozognak mostanság.

Blogger Géza 2012.10.01. 13:24:30

@Tyson925: Szerintem te nem érted, mi történt, illetve valahogy istennek sem akarod tudomásul venni a végtörlesztést, mert az nem illik bele a világképedbe! :)

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 13:32:10

@Blogger Géza: "hogy 2012 második negyedévében"
Végtörlesztés kicsot korábban volt szerintem, mint 2012 második negyedéve.
Nézd, én hülyékkel nem vitatkozom, tudod, legyőztök a rutinnal...
Amúgy ha minden olyan fasza, miért kell 2-3 havonta újabb és újabb adókat emelni, és miért csökken a GDP?
Nem lesznek megszorítások, ugye?

Kotkodus 2012.10.01. 13:44:46

@Blogger Géza: köszi a statisztikákat!
1. 2 éve is már ez a kormány volt felelős a közmunkáért.
2. 2 éve nem volt magasabb a közfoglalkoztatottak száma az általad küldött adatok alapján.
3. az előző kormány is megpróbálkozott egy ilyen programmal 2009ben (választási év előtt), azonban a jelenlegi kormány sokkal nagyobb hangsúlyt fektet erre (és ez az oszlopocskákból egyértelműen látszik is).

elfogadom az érveidet, íme az én programom (egyszerűbb és racionálisabb, mint a kormányunkké):
- imf hitel felvétele
- 3 kulcsos szja
- nyugdíjak többkulcsos válságadója
- tömegközlekedési kedvezmények csökkentése
- állami szféra 10-20%os leépítése
- alapélelmiszerek, lakossági energia áfájának csökkentése (kis fogyasztóknál)
- ingatlanadó bevezetése
- banki különadók megszüntetése

DIldiko 2012.10.01. 19:25:16

1. pont - bércsökkenés már megvolt IMF nélkül is, igaz a nyugdíjak nem csökkennek, ha beledöglünk se.
2. a lakosság most a megállapodás hiányának hátrányát érzi.
3. Az embereket főleg a bizonytalan helyzet érinti közvetlenül, közvetetten meg az összes megoldás - adócsökkentés, 20 új adó bevezetése, felsőoktatási költségtérítés, stb.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2012.10.01. 21:34:43

Látom blogger géza elég kitartóan égeti magát.:))

2012.10.01. 22:13:44

@Blogger Géza: "De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha "

Kedves barátom: a megtakarítások jellemzően külföldre vándoroltak. Az, hogy az államkötvényeket lejegyezték, nem a belföldi, hanem a külföldi érdeklődésnek köszönhető. Ugyanis külföldi is vehet államkötvényt.
A banki betétek meg a bankok veszteségeinek enyhítésére mentek el.

Egyébként nem azt mondtam, hogy az export nem bővült a kormányváltás óta. Ez nem is volt téma. Azt mondtam, hogy ne ragadj ki egyetlen pozitív időszakot, amit lebegtetsz, mint a véres rongyot.
Az exportunk majdnem ott van, mint 2008-ban.
Mi is történt 2008-ban? ki is volt a miniszterelnök?

Munkaerőgazdálkodás. Te meg egy nagy hülye vagy, ha nem vonod ki a munkaerőpiac pozitív változásából a kényszermunkásokat. Az ugyanis nem termelőszféra. Pozitív, mert nem otthon várja a segélyt, de nem hozzáadott érték termelő.
És módosítani kéne a 8-ról 4 órásra átírt munkaszerződésesek számával is. Ezt már egyszer megmutattam neked, kár, hogy a narancs benne van a füledben.

A cseh meg nem itt termel, hanem ide helyezi át a székhelyét, mint tették a magyarok Szlovákiával.
Kétségtelen, itt adózik. de megint nem termel.

2012.10.01. 22:17:07

@Blogger Géza: " És én azt látom, hogy a blogok, fórumok, ellenzék, "független" szakértők is csak ezen a szinten mozognak mostanság."

Kedves narancsdroid! Miért nem olvasod el jobboldali k