Fórum - Vitassuk meg!

Nívó

Nívó

Milyen a jó IMF megállapodás?

2012. szeptember 28. - Nívó blog

Az utóbbi napokban elég nagy hülyeségeket beszél a Fidesz a 2008-as IMF megállapodásról.

Persze érthető, hogy miért teszik, próbálják valahogy a várható kiadáscsökkentéseket (megszorításokat) eladni. Mik a fő fideszes üzenetek?

  1. 2008-ban nyugdíjcsökkentés és közfszéra-bércsökkentés volt, na ilyen most nem lesz. Ezért az rossz meg állapodás volt, de ez majd jó megállapodás lesz.
  2. 2008-ban a bankok miatt volt szükség IMF hitelre, amelyet a devizatartalékok feltöltésére, és ezen keresztül a bankok forrásellátására használtak. Tehát a bankok előnyöket élveztek, a lakosság meg hátrányokat. Na ilyen most nem lesz, most arra kell a megállapodás, hogy biztonsági hálót nyújtson. Ezért az rossz megállapodás volt, ez meg majd jó megállapodás lesz.
  3. 2008-ban kemény megszorításokat és adóemeléseket hozott az IMF megállapodás, aminek az eredménye 7%-os gazdasági visszaesés lett. Na ilyen most nem lesz, csak olyan dolgokba megy bele a kormány, amely az embereket „közvetlenül” nem érinti, és célja a gazdasági növekedés serkentése. Ezért az rossz megállapodás volt, ez meg majd jó megállapodás lesz.

Nehéz ezt máshogy értelmezni, mint hogy a kormány próbálja eladni az embereknek az IMF megállapodást.

Ahogy a Nívó blog látja, 2008-ban azért volt szükség az IMF hitelre, mert a megelőző évek rossz gazdálkodása eladósította az országot, és az Amerikából kiinduló pénzügyi válság következtében felmerülő nemzetközi befektetői kockázatvállalási hajlandóság jelentősen visszaesett. A befektetők biztonságos helyen szerették volna tudni megtakarításaikat, és Magyarország nem számított biztonságos befektetésnek a magas államadósság és magas költségvetési hiány miatt.

A helyzet tehát az, hogy 2008-ban a piacon nem lehetett magyar állampapírokat eladni ezért kellett azonnali megállapodás. Egyrészt mert így pénzhez jutottunk, másrészt meg mert a megállapodás garantálta, hogy a költségvetés az egyensúlyi pálya felé mozdul el. Ez a két dolog kellett a befektetőknek, vissza is tért a bizalom az ország iránt. Más szempontok nem nagyon játszanak itt szerepet.

És mi történt a Fidesz kormányzása idején? A 2010-es év a válság enyhüléséről szólt. Javultak a nemzetközi gazdasági mutatók, növekedett a befektetői kockázatvállalás. Ebben a helyzetben kellett a Fidesznek szembenéznie azzal a helyzettel, hogy a Bajnaiék által megalkotott 2010-es költségvetés 3,8%-os hiányszáma nem tartható. Részben azért, mert a Bajaniék által tervezett ingatlanadót alkotmánybírósági határozat alapján nem sikerült bevezetni (módosított ingatlanadóval pedig sem Bajnaiék, sem később Orbánék nem álltak elő), részben pedig azért, mert Fidesz egyik első intézkedése a kisvállatok nyereségadójának csökkentése volt. Közben meg futott az IMF program, és az IMF a keletkező lyukat ortodox módszerekkel (értsd kiadáscsökkentés, megszorítás) szerette volna betömetni. Ezt pedig a Fidesz nem vállalta be, helyette tudjuk mi történt, jött az unortodox politika (ideiglenes, középtávon kivetett bankadók és válságadók), és az IMF-től való eltávolodás.

Ellenzéki oldalon általános volt akkoriban a vélekedés, hogy ezek az unortodox lépések megrendítették a bizalmat az ország iránt, de ez láthatóan nem így volt. A különadókkal sikerült stabilizálni a költségvetést, így a forint erős maradt.

A Fidesz nyilvánvalóan arra játszott, hogy fellendülő világgazdasági periódus fog következni 2011-től. De ez sajnos nem jött be, beindult az európai adósságválság, amelynek egyik ránk nézve tragikus mellékhatása az lett, hogy az Euró vészesen meggyengült a svájci frankkal szemben, amelyben ugye a magyar emberek, vállalkozások és önkormányzatok többsége eladósodott. A forint az euróhoz képest 10-15%-kal gyengült a válság előtti szinthez képest, a svájci frankhoz képest  viszont 50-60%-kal! Ahhoz, hogy ma újra 150 forint legyen egy svájci frank, 180 forintos euróra lenne szükség, ami ugye képtelenség. Téves tehát az az ellenzéki álláspont, miszerint egy bizalom- és forinterősítő gazdaságpolitika automatikusan megoldaná a devizahitel problémát. A mai helyzetben ugyanis az euróval szemben 250 forintra visszaerősödő hazai pénz még mindig 208 forintos svájci frank árfolyamot jelentene.

A svájci frank erősödése tehát egyaránt sújtotta a magyar gazdaság több szereplőjét is. Az önkormányzatokon keresztül jelentős államháztartási pluszterhet okozott, és a lakosság fogyasztásra fordítható pénze is jóval kevesebb lett a megnövekvő törlesztő részletek miatt.

A kormány válasza újabb unortodox lépés volt, mégpedig a végtörlesztés. Máig ez volt az egyetlen lépése a kormánynak, ami csökkentette a befektetők bizalmát. Gondoljunk csak bele! A kormány azt mondta, 100-zal tartozol ugyan, de ha 70-et visszafizetsz, akkor a többit a banknak el kell engednie. Mi volt ezzel a gond? Az, hogy bár a végtörlesztés lehetősége csak a lakáshitelekre élt, a befektetők joggal tehették fel a kérdést: Mi van, ha a kormány kitalálja ugyanezt a módit a önkormányzati  vagy a vállalati devizahitelekre, ne adj’ Isten a kormányzat devizaadósságára?? A befektetők menekíteni kezdték pénzüket. Forintjukért eurót vettek, és tűztek ki vele az országból, amíg lehet alapon. Ráadásul a probléma kettős volt. Ugyanis a felértékelődő svájci frank hitelállomány önmagában is kétségessé tette, hogy az ország vajon vissza tudja-e fizetni a 150 forinton felvett svájci frank hiteleket 250 forintos árfolyamon? Minél jobban erősödött a svájci frank az euróhoz képest (külső hatás), annál nagyobb lett a bizonytalanság a magyar adóssággal kapcsolatban.

Tehát míg 2008-ban azért menekült a tőke az országból, mert féltek, hogy az ország nem lesz képes visszafizetni az adósságait, addig 2011 végén, azért menekült, mert félő volt, hogy az ország csak diszkonttal hajlandó visszafizetni devizaadósságait, avagy az elszálló árfolyam miatt egyáltalán nem lesz képes rá. A bizalom újbóli visszatéréséhez az kellett, hogy a kormány becsszót adjon, hogy végtörlesztés típusú akciót többet nem csinál. Sőt, ez nem is volt elég, be kellett jelenteni, hogy újra az IMF-hez fordulunk biztonsági hálóért, így biztosítandó a megnövekedett devizaterhek visszafizetését, és végtörlesztés-típusú akciók ignorálását a gazdaságpolitikából.

Szóval a 2010-ben kedvezőre forduló világgazdasági klíma 2011-re újra elromlott, és rossz a mai napig. Az új válság gócpontja pedig pont Európa lett. Az elszálló svájci frank törlesztők csökkentették a lakosság fogyasztásra költhető jövedelmét, mindehhez társult, hogy a megszűnő devizahitelek helyét a magasabb kamatú forinthitelek nem tudták átvenni. Így a belföldi piac pangani kezdett, a megnövekedő lakáshitel kamatok pedig visszavetették az építőipart. Ha pedig nincs fogyasztás és nincs beruházás sem, az recesszióhoz vezet. A recesszió fő oka tehát igenis az európai adósságválság, mégpedig elsősorban azért, mert az egekbe repítette a svájci frank árfolyamát.

Gazdaságunk egyetlen húzóágazata jelenleg pontosan az exportszektor, tehát a külföldre termelő vállalatok termelésének növekedése. Nem igaz tehát az az állítás sem, a különadók visszavetik Magyarországon a gazdasági növekedést. Nem vetik vissza! A különadók olyan lakossági szolgáltatókat sújtanak, amelyek a belföldre szolgáltatnak leginkább monopol-, vagy oligopol helyzetben. És ily módon a belföldi szereplőkön érnek el extraprofitot. Nehezen kritizálható így az a kormányzati lépés, hogy a közszolgáltatásokat nonprofit alapra helyezze. Azt is könnyen belátható, hogy ezekre a lakossági szolgáltatókra nem igazán tekinthetünk úgy, mint a gazdasági növekedés forrására. A víz-, gáz-, villany-, telefon-, tv- … stb. szolgáltatások gyakorlatilag az egész országot behálózzák, további növekedésre kevés a tér. Épp ezért az is valószínűtlen, hogy ezen területeken bármiféle munkahelyteremtés bekövetkezhetne.

Ezzel szemben a termelő szektort a kormány nem bántja, sőt támogatja. Orbán Viktor naponta jár különböző gyáravató ünnepségekre, hangoztatva, hogy munka- és termelésalapú gazdaságra van szükség, az a sikeres jövő záloga. A termelő szektor pedig szépen növekszik is. Sajnos fent részletezett okok miatt egyelőre csak az exportra termelés növekszik, a belföldi értékesítés nem. Az exportalapú gazdaság kockázata azonban pontosan az, ha az exportpiacaink visszaesnek, márpedig 2012-ben pontosan ez következett be.

Az sem igaz, hogy a magyar gazdaság a Fidesz kormányzás alatt került leszakadó pályára Európával szemben. A helyzet az, hogy a növekedési gondok már nagyon-nagyon régiek. 1997 és 2001 között (Horn- és első Orbán kormány ideje) egy fenntartható gyors növekedési pályán állt a gazdaságunk, amit 2002 és 2006 között a szocialisták csak eladósodás árán, tehát nem fenntartható módon tudtak fenntartani. A 2007-ben kezdődő gyurcsányi megszorításokkal kezdődött az a növekedési ütemvesztés, amely a mai napig tart. Ám a lenti ábrán látható az is, hogy ez a növekedési hátrány az EU-val szemben eltűnőben van.

 EU27_HUN.JPG_______

És mi lehet a jövő? Egyfelől abban bízhatunk, hogy a 4 éve tartó válság lassan Európában is véget ér, tovább húzva ezzel exportunkat, esetleg némileg lejjebb szorítva az erős svájci frankot is. Másfelől pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az egykulcsos adó a lakosságnál hagy évi 500 milliárd forintot, ami jórészt megtakarításokban, mégpedig hazai megtakarításokban csapódik le. Ez a hazai megtakarítás pedig egyre nagyobb arányban átveszi az egyébként is csökkenő államadósság finanszírozásában a külföldiek helyét, ezzel is csökkentve külföldtől való függőségünket, másfelől pedig megteremti az alapját egy olyan magyarországi bankbetét állománynak, amellyel a belföldi forinthitelezés is megindulhat, immár szintén a külföldi tőkétől függetlenül, finanszírozva a hazai tulajdonú beruházásokat, új munkahelyeket teremtve.

Így alakulhat ki optimális esetben egy belső fogyasztáson és exporton egyaránt alapuló gazdasági növekedés Magyarországon.

De a jelen egyelőre nem rózsás. Most ott tartunk, hogy találni kellene még jövőre kb. 500 milliárd forintot a költségvetés számára. Mégpedig elsősorban kiadásoldalon. A kormány csak nagyon lassan adagolja számunkra az ötleteit, jórészt a 2008-as IMF megállapodás háta mögé bújva.

Amik eddig felmerültek: egy főre kifizethető segélyek maximálása valahol a közmunkabér alatt, leépítések, bürokráciacsökkentés a közszférában. Mindkét javaslat támogatható. Amit a Nívó blog még a kormány figyelmébe ajánlana: tömegközlekedési kedvezmények jelentős csökkentése, kedvezményezettek körének drasztikus csökkentése.

Olyan intézkedések ezek, amelyek nem érintik a társadalom széles rétegeit, és könnyű érvelni mellettük. Olyan intézkedések ezek, amelyek nem érintik a munkából megélni szándékozókat.

Meglátjuk mi következik. Egyelőre nem látszik az, hogy a fent vázolt egészséges növekedési víziót ne lehetne elérni. Elképzelhető, hogy tényleg az Orbán Viktor által emlegetett gazdasági és társadalmi siker küszöbén állunk?

Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják. Sokan vannak akik mindenben csak a rosszat, semmi, de semmi jót nem látnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://nivo.blog.hu/api/trackback/id/tr674807420

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szlogencsere: Itt az idő! –> Itt az adó! 2012.09.28. 20:26:58

A Fidesz 2010-es kampányplakátjainak megmaradt darabjait most pártízezres ráfordítással, festékspray és drótkefe beszerzésével teheti alkalmassá a 2013-as költségvetés népszerűsítésére a kormány: * * Varga Mihály nemrég kijelentette: ha nem teljesül a ...

Trackback: Összeesküvés-elméletekkel mossa a Fidesz az egyszeri szimpatizánsok agyát 2012.09.28. 20:24:28

A titkos űrfegyverekkel turbózott vörösiszap-konteó után a fanatizált narancsdroidok a gyilkolásra, vagy a kollektív öngyilkosságra felszólító üzenetet is megkapják majd? Számos értekezés olvasható a neten a történelem nagy diktátorainak elmeállapotáró...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hohenzollern 2012.09.29. 18:19:46

@rikitiki:

Nem akarom elhinni, hogy erre kényszer, vagy vaskos fizetés nélkül képes valaki.
:-)

spongya.bob 2012.09.29. 18:20:16

@Hohenzollern:

Nem figyelsz.

"Egészen döbbenetes, hogy itt van Magyarország és a mélyülő recesszió
- Nevetséges. Nemrég az egyik becsületes, tisztességes és hozzáértő parlamenti képviselő kifejtette, hogy a negatív GDP változás is gazdaság növekedést jelent.

"... elszabadult infláció..."
- Nevetséges. A kormány - ha kell személyesen OV - kontroll alatt tartja az inflációt. De mivel az MNB külföldi érdekeket képvisel, ezért nem tudja tökéletesen szolgálni a nemzeti érdekeket.

"...zuhanó beruházások..."
- Nevetséges. Most indult a Mercedes gyár is.

"...nyomorgó tömegek..."
- Nevetséges. Az egykulcsos adóval mindenki jól jár és többet keres.

"....kilátástalanság és bizonytalanság..."
- Nevetséges. Tömegeket helyeznek vissza munkanélküli és rokkant státuszból a munka világába közmunka segítségével. Ezáltal anyagilag és mentálisan is jobban élnek mint az emútnyócévben.

"...de néhány fizetett bérblog még mindig a sikerpropagandát nyomatja."

Wow. Ahogy elnézem a saját sületlenségeimet, akár én is nyithatnék egy igazmagyar blogot.

Tisztelt Nívó-tulajok, mennyit lehet keresni az internet világában 2.745.430 letöltéssel bíró oldallal? Komolyan érdekelne....

spongya.bob 2012.09.29. 18:36:55

@félázsiai 2llkedő:

Cikk: Megdöbbentő. Azóta eltelt csaknem két év és ugyanitt tartunk.

Videó: A filmrészlet meg ijesztő mai szemmel.

Nívó blog 2012.09.29. 18:48:34

@spongya.bob:

"Tisztelt Nívó-tulajok, mennyit lehet keresni az internet világában 2.745.430 letöltéssel bíró oldallal? Komolyan érdekelne...."

Csak nem blogindításon töröd a fejed? Majd akkor megtudod? ;)

2llkedő 2012.09.29. 18:52:22

@spongya.bob: Mintha csak ma lett volna!

Nívó blog 2012.09.29. 18:54:49

@emzéperiksz:

"Azért az elég demagóg, amit a posztban fejtegetsz, hogy 2008 őszén Gyurcsány volt a hibás, most meg a külföld."

Nem is! Természetesen mindig az aktuális kormány a hibás mindenért. Meg néha az ellenzék, amikor ne adj' isten ők is megszavazzák a kormányjavaslatokat. :)

Ezért van, hogy nem győzzük leváltogatni a kormányainkat, és ezért, hogy az ellenzéket sem szeretjük.

subtotal 2012.09.29. 21:44:06

@Blogger Géza: még szerencse, hogy képes vagy különbséget tenni a tett és szimpla populista duma között, ráadásul az SPD ugye a saját bevallott oldalának megfelelő szöveget nyom (viszont még tőlük sem szimpatikus).
Ne is foglalkozz a listával, nyomd tovább a bullshitet, de bocsásd meg, ha hülyeségeidre nem válaszolok.

kifordított nagyanyó 2012.09.30. 00:25:21

@félázsiai 2llkedő: Jajj,Persze!Beszélek itt hülyeségeket!Köszönöm a javítást.Megyek is kukoricán térdepelni.

kifordított nagyanyó 2012.09.30. 00:32:04

@Nívó blog: Tudod,ha én járnék audival,nem bánnám ha többet kéne fizetnem.
Tudod ha oda jutok hogy keresek 10 milliót és ebből leadózok 4 milliót akkor nem bánom.
Mert emlékeznék arra az időre,amikor kerestem 100 ezret.És mivel nem felejteném el,honnan jöttem örülnék annak,hogy 100 ezer helyett 6 milliót keresek.
Bár ezt neked úgy érzem hiába magyarázom,úgysem értenéd meg.
Neked annyi elég ugyanis hogy te jól jártál a többi le van szarva.
Mer' jujj,mindenki a te pénzedre ácsingózik.
Pedig leszarják a te emelt pénzedet,csak azt akarják,hogy az állam ne szopassa a kisembert.

Kotkodus 2012.09.30. 09:08:08

@Blogger Géza: "De növekszik. Mégpedig sokkal nagyobb ütemben mint akár a mi GDP-nek, akár az eurozóna GDP-je.

"Az év hetedik hónapjában az export és import euróértéke 4,6, illetve 4,0%-kal nőtt, míg a forintér-tékek – a devizaárfolyamok alakulása miatt – 10%-ot meghaladó bővülést mutattak 2011 júliusá-hoz képest.*""

az általad küldött link így folytatódik:
"2012. január–júliusban – előzetes adatok szerint – a kivitel értéke 13 713 milliárd, a behozatalé 12 505 milliárd forint volt. A kivitel és a behozatal euróértéke 1,0%-kal, illetve 1,5%-kal emelkedett."

huf értékben ugyan ez 10,5 és 11%-kot jelentett (lásd táblázat), azonban - a cikkben is leírt magas állami, önkormányzati és lakossági devizahitel-arány miatt a - huf-érték nem számít, mert a devizahitelt nem tudod elinflálni.

a mi csökkenő gdp-nknél pedig nem nehéz magasabb értékben növekedni, azt kár volt megemlítened összehasonlításképp > öngól.

egyéb hozzáfűznivaló a bejegyzésemhez?
tudod, viktorka a cikkben (tévesen) említett évi 500 mld hatszorosát vette el manyup formában (nivó logikája szerint 6 évnyi megtakarítás; a gdp-nk 10-12%-kal). és hol tartunk? csökkent a gdp arányos államadósságunk ezzel arányosan 10-12%-kal? javult számottevően valamelyik gazdasági mutatónk? melyik állami szektort alakították is át strukturálisan ebből a vagyonból? jah, megvan! a szavazási rendszert! szóval, mire is ment el ez a vagyon?

adjunk nekik még többet, mert már csak kicsi hiányzik a nagy jackpothoz? ezt mondja a szerencsejátékos is a nyerőgép előtt ülve...

én azért örölök a cikknek, mert végre megértettem, hogy hogyan is épül fel egy fideszes "logikája" (ha ezt lehet így nevezni)... ha figyelmen kívül hagyok egy árfolyamot itt, egy banki megtakarítási adatot ott, akkor a végén még a tündérmesét is ki lehet hozni a számításból...

tudod, én egyetértek "veletek" amikor az mszpszdsz 7 évnyi gazdaságpolitikáját szídjátok (1 év bajnai rendben volt; ő azt csinálta, amit kellett), azonban - "veletek" ellentétben - nem került fel a narancssárga szemüveg a fejemre 2010ben...

laci0011 2012.09.30. 09:45:44

@Nívó blog: Érdekes hogy a végén minden kormány adót emel,és még nincs kolbászból csak Felcsuton a kerítés,hehe.

vakapad 2012.09.30. 10:19:11

@Kotkodus:

Foszlány emlékeim szerint Bajnai azt csinálta, amit Gyurcsánynak se az MSZP, se az SZDSZ nem szavazott volna meg (ezért mondott le). Bajnainak viszont sokaláírásos papírja volt róla, hogy mindent megszavaznak neki. Reformban nem is gondolkodott, csak megtette a szükséges megszorító lépéseket. Természetesen helyesen (azért a MALÉV-ot nem kellett volna visszavásárolni, bármit is ígért Varga).

2012.09.30. 10:30:07

@Blogger Géza:
Jó, Géza, te csekély értelmű medvebocs.
Akkor nézzük, nem hagyom abba.
ía tények: két tényező befolyásolja a vélemémyed: a folyó ár, és a forintban kifejezett érték.

Hogy reális képet kapjunk, nézzük, hogyan alakul az év, ha nem forintban, hanem euroban számolunk, és ha kiszűrjük a pénzromlás okozta változást:
termékExport Euroban

2011 I félév 2012 I félév
39897 40081

Most módosítsuk az euro inflációjával. Az adott időszakban 2,7% volt a jellemző inflációs ráta

2011 I félév 2012 I félév
39897 39027

97,82%

Ez bizony csökkenés.
Miért euro? Mert az export ellenértékét importra fordítod, nem forintban vásárolod el.(nemzetgazdasági szinten)
Mert számolhatnám dollárban, vagy svájci frankban, de az még rosszabb eredményt mutatna.

Tehát a szokott formád hozod: kiragadsz egyetlen adatot egy időszakból, ami a fidesz kormányt igazolja, aztán azt lobogtatod.

2012.09.30. 10:43:38

@Kotkodus: Tudod, már világosan látszik, hogy a Gejza a fidesz feltétel nélküli seggnyalója. Kiragadnak egyetlen adatot, ami a sikert bizonyítja, és azt lobogtatják.
Ha kell, egyetlen hónap adatát vizsgálja, ha kell, visszanyúl 2008-ra, de szerintem nem áll meg, és majd kimutatja, hogy 1938-hoz képest milyen fejlődés van.
Egyszerű gondolatmenet: csak az érdekel, ami engem igazol. Bármit írsz neki, nem veszi figyelembe.

2012.09.30. 10:45:08

@vakapad: Bár Magyarországon a megszorítást, leépítést, költséggsökkentést reformnak hívják.

vakapad 2012.09.30. 11:23:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Ha mondod ... de én úgy tudom, hogy reformnak az ésszerűbb költségelosztást hívják, pláne, ha ebből költség megtakarítás vagy többletpénz is lesz.

Példa:
Korábban minden orvoshoz járást a költségvetés (= adózók) fizetett. Ingyenbe vót, nem köllött vele takarékoskodni. Annyit jártam, amennyit akartam. Punktum. Mikor már pénzbe került (max. havi 500 Ft), nem jártam annyit. Takarékoskodtam vele. Csak ha tényleg kellett. Csökkent a sor, meg az orvosok terhelése, ráadásul több bevételhez jutottak, és emlékeim szerint akkor került egyenesbe a gyógyszerkassza (először életében). Magyarán, a költségeket már nem csak az adófizetők fizették, hanem egy kis részét azok, akik igénybe vették ezt az állami szolgáltatást.

Na de le is szavaztuk ám! Hálisten. Most már az orvoshoz járók csak a paraszolvenciát fizetik.

2012.09.30. 20:53:56

@vakapad: Bocs, nem tettem oda a smiley-t . Azt hittem, lejön, hogy szarkazmus.

Blogger Géza 2012.09.30. 23:14:46

@Kotkodus: Igazából nem értem, mi a problémád, az export növekszik, ezt állítottam, és ez tény. Ezt rohadtul nem cáfolja mondjuk az, hogy esik-e az eső, vagy hogy nő az önkormányzati hitelállomány.

Blogger Géza 2012.09.30. 23:29:55

@Könnyen elkaptuk, uram!: "
Tehát a szokott formád hozod: kiragadsz egyetlen adatot egy időszakból,"

Okés, akkor nézzünk ne egy hónapot, és egy picit hosszabb trendet a kormányváltás óta. Vegyük az utolsó negyedévet, és hasonlítsuk össze a korábbi időszakok második negyedéveivel: (milió EUR)

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qkt002.html

2010: 17.579
2011: 19.755
2012: 20.108

Na, most magyarázd meg, hogy ez nem növekedés. :)

Kíváncsian várom az erőlködést! :) Ha lesz benne Bokros-csomag, akkor tutira jót fogok röhögni...

Blogger Géza 2012.09.30. 23:38:41

@Könnyen elkaptuk, uram!: Jah, és még annyit, hogy én nem ragadtam ki önkényesen semmit, én az utolsó (tehát nem önkényes) témába vágó KSH gyorsjelentést idéztem be.

2012.10.01. 00:35:38

@Blogger Géza: Látod, Gelza, már megint csalsz. Az utolsó negyedévet veszed.Miért nem veszed az utolsó félévet? Vagy az első negyedévet? Mert az neked nem kedvező. Kiderül, hogy nekem van igazam.

2012.10.01. 00:38:39

@Blogger Géza: Ugye az is kiderül, hogy 2008-ban jobban álltunk az export terén. Ki is volt akkor a miniszterelnök?

2012.10.01. 00:44:37

@Blogger Géza:" Az első fél évben az export és az import alig 0,2, illetve 0,9 százalékkal nőtt euróban számolva a múlt év azonos időszakához képest.

A 3,588 milliárd eurónyi féléves kereskedelmi többlet 235 millióval kisebb a múlt évinél, annak ellenére, hogy a június havi szufficit 191 millió euróval 762 millióra nőtt.

Júniusban a forint az euróval szemben 10,1, a dollárhoz képest 26,5 százalékkal volt gyengébb, mint egy évvel korábban."

Az utolsó mondatot ajánlanám szíves figyelmedbe.

2012.10.01. 00:45:49

@Blogger Géza:" én nem ragadtam ki önkényesen semmit, én az utolsó (tehát nem önkényes) témába vágó KSH gyorsjelentést idéztem be."

Hazudsz. Nem idézted be, csak egy részét, amit jónak láttál.

Blogger Géza 2012.10.01. 08:49:48

@Könnyen elkaptuk, uram!: Gyengébben kedvéért: ezt hívják idézésnek. :) Nyilván nem fogok egy egész jelentést bemásolni.

Blogger Géza 2012.10.01. 08:56:50

@Könnyen elkaptuk, uram!: Azét negyedévet vettem, mert negyedéves bontású a statisztika. :) Miért ne az utolsó negyedévet venném? Természetes, hogy az ember a legutolsó adatokkal dolgozik, nem? Miért akarsz te mindenáron egy másikat venni? Ki is akar itt manipulálni a számokkal?

Én az új kormány idejéről beszéltem, hogy azalatt nő az export. Ezt rohadtul nem befolyásolja az, hogy mi történt az előző ciklusokban. Ezzel együtt ha 2008 a mániád, akkor látható, hogy ott az első negyedéves adat 18.830, a mostani 19.973. Tehát egy fikarcnyival sem volt jobb, sőt...

Jó érzés halálra szopatnod magad?:)

Kotkodus 2012.10.01. 08:57:16

@Blogger Géza:
1.
"De növekszik. Mégpedig sokkal nagyobb ütemben mint akár a mi GDP-nek, akár az eurozóna GDP-je."

2.
"Igazából nem értem, mi a problémád, az export növekszik, ezt állítottam, és ez tény. Ezt rohadtul nem cáfolja mondjuk az, hogy esik-e az eső, vagy hogy nő az önkormányzati hitelállomány."

úgy látom mégis van egy árnyalatni változás korábbi állításaidhoz képest (1.>2.)... úgy tűnik a tények "nálatok" képlékeny dolgok és a tények szilárdságát cinizmussal helyettesítitek...

egyébként - a cikkhez hozzáfűzött véleményem lényegét illetően (500 mld évi megtakarítás nem annyi és még ha annyi lenne sem érne sz@rt sem a jelenlegi helyzetben, mert ennek sokszorosát használta fel már a kormány teljesen eredménytelenül) - az évi 1%os eur alapú exportbővülés sem jelent (sajnos) megoldást, tehát a cikk alapfelvetése nem állja meg a helyét! az évi 4,6% exportbővülés már lehet, hogy segítene, de (sajnos) ezt csak július hónapban értük el (köszi a linket, szép öngól volt)...

te egy tájékozott ember vagy! nem is értem miért próbálsz csúsztatásokkal érvelni... magadat próbálod becsapni, vagy másokat? nem elég, hogy hiszel benne? én tisztelem a te hitedet, elfogadom, hogy te drukkolsz a fidesznek. és van egy csomó dolog amiben tényleg ők a legjobbak: választói többség megszerzése, karaktergyilkosság, kifogások találása, civil szervezetek ellehetetlenítése, saját befolyás bebetonozása, kettős beszéd, a demokratikus keretszabályok mentén való ügyes lavírozás, stb. ezzel vitathatatlanul megkerülhetetlen politikai erőteret hoztak létre. én magam is örülnék, ha csak fele ennyire értenének a gazdasághoz, de sajnos nem ez a helyzet...

miért van szükséged arra, hogy hitedet hamis tényekkel támaszd alá? ettől erősebben hiszel? vagy félsz, hogy a megerősítő "tények" nélkül megszűnik egyszercsak? tudod, egyszerűen nem értem, hogy okos emberek hogyan tudják saját maguk elől elrejteni a nemkívánatos adatokat... ez olyan, mintha szembeköpnéd saját intelligenciádat.

a te példádon keresztül felmerül bennem a kérdés: vajon a fideszes képviselők is elhiszik, hogy sikeres a magyar gazdaság?

nem lenne helyénvalóbb, ha a fideszből inkább egyházat csinálnánk, mint politikai pártot? és akkor lehetne tényszerűség nélkül is hinni a csodákban, a félázsiai népségekben és a tündérmesékben... még a turult és csodaszarvast is megidézhetnétek a szertartásokon...:)))

Blogger Géza 2012.10.01. 09:46:40

@Kotkodus: Ez nem változás, mindkét állítás igaz. Vagy ha egyik mondatban azt mondom, 2*2=4, egy másikban már nem mondhatom, hogy 2*3=6? Röhejes... Logikai öngólokat inkább te rúgsz itt, de elég nagyokat. :)

De a kedvedért akkor neked is bemásolom a tényeket - a te szóhasználatodban "hamis tényeket" :)

Okés, akkor nézzünk ne egy hónapot, és egy picit hosszabb trendet a kormányváltás óta. Vegyük az utolsó negyedévet, és hasonlítsuk össze a korábbi időszakok második negyedéveivel: (milió EUR)

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qkt002.html

2010: 17.579
2011: 19.755
2012: 20.108

bankvezér 2012.10.01. 09:56:23

Ki írta ezt a nagy marhaságot? Soron kívüli beutaló jár neki az elmegyogyóra.

bankvezér 2012.10.01. 10:02:41

@Nívó blog:
Én egy lukas kétfillérest nem adnék a nivó blognak.
A letöltők 99,9 százaléka értelmi fogyatékos barom.

2012.10.01. 10:08:31

@Blogger Géza: Tovaris.
Negyedéves változásból nem vonunk le messzemenő következtetéseket.
Gondolj bele, a tőzsdén a trendek vizsgálatakor sem egy pillanatnyi állapotot vesznek. Ott is jól látszik , hogy a hullámzásra figyelnek. A csúcsokra és hullámvölgyekre.
A legalacsonyabb ponton próbálnak venni és a csúcson eladni. Ha csak azt vennék alapul, hogy fellendülés van, a visszafordulást nem figyelnék egy hosszabb idejű vizsgálat során, beragadna a befektetés.
És még mindig elmondhatjuk, hogy csak azt veszed figyelembe, ami téged igazol.

2012.10.01. 10:11:49

@Blogger Géza: " Gyengébben kedvéért: ezt hívják idézésnek. :) "

Gyengébbek kedvéért ez nem idézés, hanem önkényes kiragadás.
Mondjuk, ha arról van szó, hogy a mezőgazdaság exportja veszélybe került a rossz időjárás miatt, te örvendezel, hogy minden milyen szép, mert az almatermés jó.

2012.10.01. 10:13:43

@Blogger Géza:" Júniusban a forint az euróval szemben 10,1, a dollárhoz képest 26,5 százalékkal volt gyengébb, mint egy évvel korábban."

Én is kiragadok egy adatot. Ebből látszik, hogy az inflációt, a forint árfolyamváltozását nem veszed figyelembe.

Kotkodus 2012.10.01. 11:04:17

@Blogger Géza: kedves géza! elfogadom azt a tényt, hogy a magyar export 1%kal bővült (jan-júl) eur-alapon. elfogadom azt a tényt is, hogy ez a bővülés jelentősebb, mint a magyar (-1%) vagy az eurozóna (+0,3%) éves gdp változása... és valóban félreolvastam korábbi bejegyzésedet, elismerem, sorry!

nagyon megnyugtatnál azonban azzal, ha elmagyaráznád, hogy mitől fogunk felzárkózni egy nálunk fejlettebb gazdasági térséghez (ugyan bővülő export mellett), ha ők továbbnőnek, mi meg közben apadunk... mert erre sem a fenti cikk, sem te, de ami a legrosszabb viktorka/gyurika sem tudtak koherens választ adni...

előre is hálásan köszönöm, hogy kifejted, hogy mitől várunk (az eurozónánál) nagyobb gazdasági növekedést; ennek hiányában ugyanis (bármilyen mértékű is az exportbővülésünk, vagy a kereskedelmi mérlegünk javulása) nem értem, hogyan zárkózhatnánk fel... (mi 2 éve vettünk fridzsidert ezért vargamisi igencsak komoly gazdasági "programjában" kicsit kételkedem... lehet, hogy nem értettem meg... segítenél?)

egy szó, mint száz: attól, hogy van 1-2 pozitív gazdasági mutatód, még lehetsz leszakadóban a gazdasági térségedtől... és a fidesz - ellenzékben - még tudta ezt...

és most mondjunk el egy imát a fidesz-istenhez, hátha az segít! :)))

Blogger Géza 2012.10.01. 11:04:40

@Könnyen elkaptuk, uram!: Semmilyen módszerrel nem tudod kihozni, hogy a kormányváltás óta nem nőtt dinamikusan az export, pedig látszik, hogy erőlködsz, ideje lenne feladni.

Blogger Géza 2012.10.01. 11:34:08

@Kotkodus: Ez egy fogós kérdés, 2007 óta tart nálunk a válságperiódus, bár a 2010 második fele-2011 időszakban azért leköröztük sok versenytársunkat. Erre még nem hallottam jobb receptet arra, mint amit a kormány törekszik:

- minél több embert visszacsábítani a munkaerőpiacra (segélyek kordában tartása, rokkantnyugdíjasok zrikálása), cél: 1 millióval több munkavállaló
- alacsonyan tartani az adóéket (egykulcsos adó, SZJA-csökkentés)
- alacsony társasági adózás (azért az a 10% elég vonzó, nem véletlenül áramlanak már ide csehországi és szlovák cégek)
- cégek számára kedvezőbb és rugalmasabb munkajogi szabályok
- tudatos iparfejlesztés, állami preferenciával (adó, támogatás) - mert nem mindegy, miből is jött össze az a tökéletlen GDP-mutató, lakásfűtésből vagy ipari termelésből, ne feledjük: 2011-ben 5% felett nőtt az ipar)

Persze az egyik legfontosabb az lenne, hogy az eurozóna magára találjon, jó lenne, ha főleg a saját házuk táján sepregetnének, de addig is

- nyitás keleti piacok felé

Ezeket általában heves kritikák szokták illetni, de nem nagyon látom azokat a KONKRÉT ÉS MEGVALÓSÍTHATÓ javaslatokat, amik jobbak lennének. Különösen vicces, hogy akik ezerszer nagyobb kulimászba vitték a gazdaságot, most azok kezdenek el észt osztani (MSZP, Gyurcsány...) De csupa fül vagyok!

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 11:39:14

"Másfelől pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az egykulcsos adó a lakosságnál hagy évi 500 milliárd forintot, ami jórészt megtakarításokban, mégpedig hazai megtakarításokban csapódik le. Ez a hazai megtakarítás pedig egyre nagyobb arányban átveszi az egyébként is csökkenő államadósság finanszírozásában a külföldiek helyét, ezzel is csökkentve külföldtől való függőségünket, másfelől pedig megteremti az alapját egy olyan magyarországi bankbetét állománynak, amellyel a belföldi forinthitelezés is megindulhat, immár szintén a külföldi tőkétől függetlenül, finanszírozva a hazai tulajdonú beruházásokat, új munkahelyeket teremtve."

És akkor a száraz tények:

"Kevésbé jó hír, hogy a háztartások pénzügyi megtakarításai apadnak. ebben két sokkhatás (a magán-nyugdíjpénztári vagyon államosítás és a végtörlesztés lehetősége) is szerepet játszott, de ezzel együtt is szembeötlő, hogy 2012 második negyedévében további egy százalékponttal esett a GDP-arányos bruttó pénzügyi megtakarítás. Ez (a GDP-statisztika fogyasztási sorával is alátámasztva) arra utal, hogy a lakosság a romló jövedelmi viszonyai mellett a megtakarítások felélésével próbálja fékezni az életszínvonalának romlását. "

Hazudik a nívó blog. Már megint.

Kotkodus 2012.10.01. 12:07:17

@Blogger Géza:
1. az állami munka - ugyan szociálisan szép elképzelés - nem fogja a költségvetés problémáit megoldani. a versenyszféra munkaerőfelvétele meg dinamikus csökkenésben van.
2. a lakosság reáljövedelme növekvő infláció mellett jelentősen (2-3%-kal) csökken (ami a legjobban a kiskeresetűeket érinti ráadásul).
3-4. szóval abban látod a megoldást, hogy cz, sk cégek alacsony adókulcson csicskáztathatják a magyar munkavállalót? hát, nem ezt vártam volna egy nemzeti érzelmű párttól... (ugyan az átlagembereknek ez nagyon szar, de elismerem, hogy ebben legalább van némi gazdasági ráció...)
5. tény, hogy 5% körüli volt az ipar bővülése 2011ben, ám a 2010es 11%-hoz képest ezt nem nevezném javuló tendenciának... és a 2012es számok tükrében (legjobb esetben is csak stagnáltunk) én a te helyedben kerülném ezt a témát...
6. az eurozóna válságban van! nem figyeled mit mond a főnök? te egy válságban lévő régióra építenél? :)))
komolyra fordítva: ezt elfogadom... és szerintem is ez viktorka egyetlen esélye egyben a növekedésre... csak hát ez nem igazán az ő tudásán és képességein múlik > szerencsejáték.
7. keleti nyitás? mit is szeretnénk nekik eladni? miben is lett komparatív előnyünk a többi keleti piacokért versengővel szemben? milyen eredményeket is értünk el a hangzatos kijelentések óta?

kedves géza! a poszt nem az mszp/fletó faszságairól szól, hanem a fidesz faszságairól! tudom, hogy a beismerés helyetti végső érv nálatok mindig az, hogy a másik IS béna, de ez sajnos nem segít az országon!

addig is mormoljunk el egy imát viktorka lelki üdvéért!

Blogger Géza 2012.10.01. 12:08:58

@Tyson925: Ez nem hazugság, hanem két különböző dolog. Egyik az, hogy a lakosságnál hagyott 500 milliárd egy jó része biztos megtakarításokba vándorolt (nem vitatja senki), másik meg az, hogy ÖSSZESSÉGében a végtörlesztés miatt csökkent kicsit a megtakarítások állománya. De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha párhuzamosan nem lett volna végtörlesztés, egyértelműbben látszódna a tendencia.

Blogger Géza 2012.10.01. 12:31:01

@Kotkodus: A versenyszféra munkaerőfelvétele nem drasztikus csökkenésében, hanem drasztikus növekedésben van. Vagy komolyan azt hiszed, hogy a plusz 120 ezer munkavállaló (kormányváltás óta) a költségvetési szférába ment? Ugyan már...

Eszem ágában sincs kerülni az ipari növekedés témáját, attól hogy az nem egyenletes, attól még fontos. Ha nőtt 15%-ot az elmúlt 2 évben, az igenis eredmény. Lehet, hogy ezt az ütemet nem bírjuk tartani, de mondjuk ha jövőre erre még ránő legalább 3%-ot, szerintem az jó. Mert az állami szféra leépítése is csökkenti a GDP-t, de azért ez nem ugyanaz.

Szóval ha jól látom, jobb ötleteid neked sincsenek, akkor maradjunk ennyiben.

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 12:44:54

@Blogger Géza: " hogy ÖSSZESSÉGében a végtörlesztés miatt csökkent kicsit a megtakarítások állománya. De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha párhuzamosan nem lett volna végtörlesztés, egyértelműbben látszódna a tendencia. "
VS
"hogy 2012 második negyedévében további egy százalékponttal esett a GDP-arányos bruttó pénzügyi megtakarítás. Ez (a GDP-statisztika fogyasztási sorával is alátámasztva) arra utal, hogy a lakosság a romló jövedelmi viszonyai mellett a megtakarítások felélésével próbálja fékezni az életszínvonalának romlását. "

Gázám: értő olvasás: egyes, mellébeszélés: ötös.
Gratulálok

Kotkodus 2012.10.01. 12:53:49

@Blogger Géza: örülök, hogy a többi érvemet hallgatólagosan elismered! ez is valami!

ha jól emlékszem valóban volt némi statisztikailag kimutatható bővülés a versenyszféra munkaerőfelvételében (ami persze messze elmarad az ígért dinamikától...), azonban az a statisztika nem számol a 8 órásból 4 órásba átvett munkavállalókkal. ha jól emlékszem a közfoglalkoztatás kb 90.000 ember alkalmazásánál tart. az is kérdés, hogy ez meddig bővíthető úgy, hogy az nem a versenyszféra munkaerőfelvételére lesz hátránnyal... lehet ezt gazdasági sikernek nevezni, csak nem érdemes!

ha egy mutató nő 15%, majd 5%-ot, majd stagnál (3%-ra még visszatérünk januárban...) az lehet, hogy szerinted jó, azonban trendelemzés szempontjából a fejlődés visszaesésének minősül. lineáris szemléletben szerinted milyen eredmény várható 2013ban ezzel a tendenciával? te ismersz olyan mutatót, amely trendfordulót vetít előre (eszközvásárlás, beruházás, stb.)? mert azokat, amelyeket én láttam, azok további csökkenést vetítenek előre... sajnos!

szereptévesztésben vagy kedves barátom! nem nekem kell jobb ötlettel előállnom, hanem a kormánynak! mert az általad is vázolt gazdaságpolitika -sajnos - kimutathatóan eredménytelen! én csak azt bizonygatom, hogy a fenti cikk nem megalapozott, mert nem 500 mld az a megtakarítás és ha annyi lenne is, az sem lenne elég. ha erről más a véleményed, arról szívesen vitatkozom veled...

Blogger Géza 2012.10.01. 13:17:19

@Kotkodus: Csakhogy a közfoglalkoztatás két éve is kb. ugyanott állt, sőt, akkor többen voltak! Csak erről nem annyira szívesen beszélnek a "független" újságírók! :)

www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=12512&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=200943610701149&p_lang=HU

pdf 3.oldal lap alján látható

Az, hogy nem reagálok mindenre, nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértek, de nekem is megvannak a korlátaim...

Jövőre én bízom egy 3% feletti ipari növekedésben (amit nem januárban, hanem decemberben lehet majd látni ugye...) Ha nem lesz iráni háború és nem omlik össze az eurózóna, szerintem ez reális.

Blogger Géza 2012.10.01. 13:21:06

@Kotkodus: "nem nekem kell jobb ötlettel előállnom"

De. Szerintem mindenki, aki kritizálja egy adott kérdésben a kormányt, csak akkor teheti azt joggal, ha szerinte van jobb megoldás, amit alá tud támasztani. Egyébként az egész öncélú fikázás. És én azt látom, hogy a blogok, fórumok, ellenzék, "független" szakértők is csak ezen a szinten mozognak mostanság.

Blogger Géza 2012.10.01. 13:24:30

@Tyson925: Szerintem te nem érted, mi történt, illetve valahogy istennek sem akarod tudomásul venni a végtörlesztést, mert az nem illik bele a világképedbe! :)

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.01. 13:32:10

@Blogger Géza: "hogy 2012 második negyedévében"
Végtörlesztés kicsot korábban volt szerintem, mint 2012 második negyedéve.
Nézd, én hülyékkel nem vitatkozom, tudod, legyőztök a rutinnal...
Amúgy ha minden olyan fasza, miért kell 2-3 havonta újabb és újabb adókat emelni, és miért csökken a GDP?
Nem lesznek megszorítások, ugye?

Kotkodus 2012.10.01. 13:44:46

@Blogger Géza: köszi a statisztikákat!
1. 2 éve is már ez a kormány volt felelős a közmunkáért.
2. 2 éve nem volt magasabb a közfoglalkoztatottak száma az általad küldött adatok alapján.
3. az előző kormány is megpróbálkozott egy ilyen programmal 2009ben (választási év előtt), azonban a jelenlegi kormány sokkal nagyobb hangsúlyt fektet erre (és ez az oszlopocskákból egyértelműen látszik is).

elfogadom az érveidet, íme az én programom (egyszerűbb és racionálisabb, mint a kormányunkké):
- imf hitel felvétele
- 3 kulcsos szja
- nyugdíjak többkulcsos válságadója
- tömegközlekedési kedvezmények csökkentése
- állami szféra 10-20%os leépítése
- alapélelmiszerek, lakossági energia áfájának csökkentése (kis fogyasztóknál)
- ingatlanadó bevezetése
- banki különadók megszüntetése

DIldiko 2012.10.01. 19:25:16

1. pont - bércsökkenés már megvolt IMF nélkül is, igaz a nyugdíjak nem csökkennek, ha beledöglünk se.
2. a lakosság most a megállapodás hiányának hátrányát érzi.
3. Az embereket főleg a bizonytalan helyzet érinti közvetlenül, közvetetten meg az összes megoldás - adócsökkentés, 20 új adó bevezetése, felsőoktatási költségtérítés, stb.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2012.10.01. 21:34:43

Látom blogger géza elég kitartóan égeti magát.:))

2012.10.01. 22:13:44

@Blogger Géza: "De a végső hatás mindkét esetben ugyanaz: devizás kitettség (adósság) helyett forintos keletkezett, ami előnyösebb a stabilitás szempontjából. Ha "

Kedves barátom: a megtakarítások jellemzően külföldre vándoroltak. Az, hogy az államkötvényeket lejegyezték, nem a belföldi, hanem a külföldi érdeklődésnek köszönhető. Ugyanis külföldi is vehet államkötvényt.
A banki betétek meg a bankok veszteségeinek enyhítésére mentek el.

Egyébként nem azt mondtam, hogy az export nem bővült a kormányváltás óta. Ez nem is volt téma. Azt mondtam, hogy ne ragadj ki egyetlen pozitív időszakot, amit lebegtetsz, mint a véres rongyot.
Az exportunk majdnem ott van, mint 2008-ban.
Mi is történt 2008-ban? ki is volt a miniszterelnök?

Munkaerőgazdálkodás. Te meg egy nagy hülye vagy, ha nem vonod ki a munkaerőpiac pozitív változásából a kényszermunkásokat. Az ugyanis nem termelőszféra. Pozitív, mert nem otthon várja a segélyt, de nem hozzáadott érték termelő.
És módosítani kéne a 8-ról 4 órásra átírt munkaszerződésesek számával is. Ezt már egyszer megmutattam neked, kár, hogy a narancs benne van a füledben.

A cseh meg nem itt termel, hanem ide helyezi át a székhelyét, mint tették a magyarok Szlovákiával.
Kétségtelen, itt adózik. de megint nem termel.

2012.10.01. 22:17:07

@Blogger Géza: " És én azt látom, hogy a blogok, fórumok, ellenzék, "független" szakértők is csak ezen a szinten mozognak mostanság."

Kedves narancsdroid! Miért nem olvasod el jobboldali közgazdászok véleményeit? Már többen leírták, mi lenne a helyes.

2012.10.01. 22:19:47

@Blogger Géza: "Szerintem mindenki, aki kritizálja egy adott kérdésben a kormányt, csak akkor teheti azt joggal, ha szerinte van jobb megoldás, amit alá tud támasztani."

Nem, Géza. Mi nem vállaltuk az ország kormányzását. Nekünk azt hazudta Orbán, hogy meg tudja oldani a problémákat, amit Gyurcsányék generáltak. Erre azt mondani, hogy Gyurcsány se jobb, csak saját magatok égetése. Gyurcsány szar volt, tehát ha ő se volt jobb, akkor ti is szarok vagytok?

2012.10.01. 22:34:50

@Blogger Géza:
foglalkoztatootak száma
2000 3832 ezer
2001 3850
2002 3850
2003 3897
2004 3875
2005 3879
2006 3906
2007 3897
2008 3849
2009 3751
2010 3750
2011 3779

Nem látom az egymillió új munkahely időarányos részét.

2012.10.01. 22:42:16

@Blogger Géza: Mondjuk Varga Mihály: hozzá kell nyúlni a jövő évi költségvetéshez. Hiányzik vagy 300 milliárd még! Ja, vágtat a gazdaság.

kifordított nagyanyó 2012.10.02. 13:56:41

@Könnyen elkaptuk, uram!: Hagyd.Most már feladta.Nem rugdossuk a földön fekvőt!:))

2012.10.02. 16:18:23

@kifordított nagyanyó: De , de de! És páros lábbal ugrálunk rajta!

DIldiko 2012.10.03. 11:32:51

@Nívó blog:
Kifelé miért is?
Most évi 360 milliárddal kisebb a hiány, de pár év múlva, ha a manyup tagok nyugdíjba kezdtek volna menni mennyivel lenne kevesebb a kiadás?
Amúgy ezt a "hiányt" simán kitermelné a 2 kulcsos adó.
Kicsit jobban megemelve a sáv, mint volt - mondjuk havi bruttó 500E Ft felett lenne a második kulcs kb. 35%. Szerintem simán hozna évi 500 milliárdot. Mindeközben lehetne a képviselők fizetését és juttatását is korlátozni - közalkalmazotti bértől és juttatástól ne kapjanak többet - hiszen a köz alkalmazottai! Minek a 2 kocsi, sofőr, benzinkártya, utazási ktsg. térítés, lakhatási támogatás egyszerre? Egy ilyen eladósodott országban ez LUXUS - senki nem engedheti/engedhetné meg magának közpénzből!

KopaszMercis 2012.10.03. 13:12:10

@Joooe:
Nem... Kevered a szezont a faszoddal... Aranytalan/tisztessegtelen szerzodesnel sem garantalt a proft:
Pl: te kiversz a nagymuterodbol 80ezret azert hogy jol megtocskoljed, de 100ezernyi viagrat kell bekapkodj hogy felaljon ra, nem hogy extra, semmilyen profitot nem termeltel =)
Extra profit nincsen, ugyan olyan nem letezo dolog, mint az okos fideszes. NINCS. Nem is letezhet ab ovo ;)

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.03. 18:26:11

"Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják. Sokan vannak akik mindenben csak a rosszat, semmi, de semmi jót nem látnak."

"A magyarok 46 százaléka mind saját, mind az ország gazdasági helyzetét rossznak ítéli meg a Tárki legújabb, reprezentatív felmérése szerint. A Tárki szerdai közleményéből kiderül, hogy a megkérdezettek 16 százaléka közepesnek ítélte saját és az ország gazdasági helyzetét, miközben alig akad olyan, száz magyarból csupán egy, aki elégedett lenne mind a saját, mind pedig az ország helyzetével."

Kaktusz te hol a élsz?

Nívó blog 2012.10.05. 08:43:03

@DIldiko:

"Most évi 360 milliárddal kisebb a hiány, de pár év múlva, ha a manyup tagok nyugdíjba kezdtek volna menni mennyivel lenne kevesebb a kiadás?"

A majdani állami nyugdíjkiadásnak összegében semmi köze a mai befizetésekhez. Majdan annyi nyugdíj fog majd járni, amennyi az akkori aktívak járulékbefizetése lesz.

Ha pedig azt feltételezzük (joggal), hogy az eltartott/eltartó arány romlani fog a jövőben, akkor a manyup államosítás nem más, mint egy megszorítás a jövőbeli nyugdíjasokon.

Nívó blog 2012.10.05. 08:44:01

@Tyson925:

46%+16%+1%=63%

És mi a helyzet a maradék 37%-kal?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.10.05. 09:05:27

@Nívó blog:
"a manyup államosítás nem más, mint egy megszorítás a jövőbeli nyugdíjasokon. "
Így van, csak ezt idáig sem a kormány, sem a kormánypárti emberek nem voltak hajlandóak elismerni eddig.

DIldiko 2012.10.05. 09:14:00

@Nívó blog: Mivel az éppen most nyugdíjasok nyugdíját az éppen aktívak járulékából fizetik, így igen is van köze hozzá.
Ugyanis a kiadások jelentősen csökkentek volna kb. 5-10 év múlva - akkor kezdtek volna tömegével nyugdíjba menni azok, akiknek már jelentős pénzük volt a manyup-ban.
Tehát a kevesebb eltartó mellett is lett volna nyugdíj a saját befizetésemből.
Ha a saját befizetett járulékomat magamnak fizetném akkor nem lenne köze, de ez csak a manyup-ban lett volna így.
Mivel a most manyup-ba fizetett pénzt valóban én kapnám, de már nincs, ezért igen megszorítás a jövőbeni nyugdíjasoknak, de a mostaniaknak is, mert nem a nyugdíjkasszába került, hogy kisebb legen a hiány, hanem eltűnt az árfolyamváltozás miatt.

Nívó blog 2012.10.05. 09:51:09

@Lord_Valdez:

Kormányoktól sosem várható el ilyesmi.

@DIldiko:

Nyilvánvalóság: 1. Ha most többet takarékoskodna a kormány későbbi nyugdíjra, akkor később kisebb kiadással nagyobb nyugdíjat lehet fizetni. 2. Ha most nem takarékoskodik a kormány a későbbi nyugdíjakra, akkor később vagy nem lehet nagyobb nyugdíjakat fizetni, vagy csak úgy, ha a majdani egyéb kiadásokat fogjuk vissza a nagyobb nyugdíjkifizetés érdekében.

1-ből és 2-ből adódik az eldöntendő kérdés: Most takarékoskodjunk a későbbi nagyobb nyugdíjak érdekében, de akkor most más területen kiadáscsökkentésre vagy adóemelésre, tehát megszorításra van szükség, vagy pedig most nem takarékoskodunk, és akkor később kell ezt megtennünk, vagy pedig elfogadjuk, hogy később kevesebb lesz a nyugdíj.

"Amúgy ezt a "hiányt" simán kitermelné a 2 kulcsos adó."

Ha jól értem, mai 2 kulcsos adóból szeretnél jövőbeli nyugdíjakat fizetni a manyupon keresztül.

Fentiekből következik, hogy a 2 kulcsos adót elegendő lesz a jövőben bevezetni. Pont akkor, amikor majd nagyobb nyugdíjat akarunk fizetni. És akkor nincs szükség a manyupra, valamint megspóroljuk annak párhuzamos működési költségét. :)

Nívó blog 2012.10.05. 10:00:40

@Lord_Valdez:

"Így van, csak ezt idáig sem a kormány, sem a kormánypárti emberek nem voltak hajlandóak elismerni eddig."

Mint ahogy azt sem hajlandó elismerni egyetlen ellenzéki sem, hogy a manyup fenntartás jelenlegi megszorítást jelent jövőbeli előnyökért.

Nívó blog 2012.10.05. 10:03:01

@Lord_Valdez:

Tehát a manyup megszüntetés megszorítás a jövőbeli nyugdíjasokon, de un-megszorítás a jelenlegi aktívakon.

DIldiko 2012.10.05. 12:50:46

@Nívó blog: Mivel a nyugdíjkaszában így sincs annyi pénz, mint amennyit kifizetnek hitelt kell felvenni rá. Ezt hitel helyett a 2 kulcsos adó bevezetésével megoldhatnák. Amúgy ebből a plusz bevételből még futná pár helyre - megszüntethetnének kb. 20-30 kisebb adót is. Vagy esetleg a nettó béreket is növelhetnék a kiskeresetűeknek - ők ugyanis az utolsó fillérig az országban költik el a jövedelmüket - ezáltal vásárlóerő növekedés lenne. Mert ha 7 millió ember jövedelme csökken akkor nagymértékű vásárlóerő csökkenés következik be. Annak akinek jelentősen nőtt a bére az adótörvények hatására nem költi el, a megtakarításait külföldre viszi, luxusköltéseit külföldön teszi. 1 új munkahelyet se tudok, amit az valósított volna meg akinek a jövedelme nagymértékben nőtt - ugyanis ez volt a cél - azok akik jóval magasabb jövedelemmel rendelkeznek munkahelyeket fognak teremteni.
ha lett volna már hetek óta ez lenne a vezető hír a sajtóban. Egyedül a közmunkások száma nőtt, az is csak azért mert 8 helyett 4 órában foglalkoztatják őket és így 1 helyre 2 embert vehettek fel, de ősszel-télen ez se lesz.
A világon mindenhol rájönnek, hogy a szegények még szegényebbé tételének ellensúlyozására semmi más nem alkalmas, mint a jól keresők magasabb adósávban történő adóztatása.
Az állam azért lenne, hogy ne legyen ember, aki 22800 Ft-ból él havonta amellett, aki 19M Ft-ból él naponta. ugyanis tavaly a legmagasabb ADÓZOTT jövedelem 7 milliárd Ft volt - ezt elosztva 365-el, kijön a napi 19 millió!!! Igaz, a munkabérjellegű jövedelemnél ez már csak 3,3 millió Ft/nap volt.

Nívó blog 2012.10.05. 13:01:09

@DIldiko:

"Mivel a nyugdíjkaszában így sincs annyi pénz, mint amennyit kifizetnek hitelt kell felvenni rá."

Biztos vagy te ebben? Dobj már egy linket! Én úgy tudom, hogy a Fidesz úgy-ahogy egyensúlyba hozta a nyugdíjkasszát.

"Ezt hitel helyett a 2 kulcsos adó bevezetésével megoldhatnák."

Ezt is?? Az előbb még a manyupba utalt pénzekre akartad felhasználni a 2 kulcsos adóból befolyó pénzeket. :))

"Amúgy ebből a plusz bevételből még futná pár helyre - megszüntethetnének kb. 20-30 kisebb adót is."

Meg még erre is futná?? :-)))))) Tegyél már javaslatot, mely kisadókra gondolsz?

"Vagy esetleg a nettó béreket is növelhetnék a kiskeresetűeknek - ők ugyanis az utolsó fillérig az országban költik el a jövedelmüket"

Legyünk egyenesek! Tiltsuk meg a külföldi utat, vagy legalábbis határozzunk meg devizakvótát! Minek kellene ez a kerülőút a megadóztatásukkal.

"Annak akinek jelentősen nőtt a bére az adótörvények hatására nem költi el, a megtakarításait külföldre viszi, luxusköltéseit külföldön teszi."

Honnan vagy te ennyire képben? Szubjektív tapasztalatodat próbálod általánosítani, esetleg van valamilyen statisztikád, linked arról, hogy az egykulcsos adó hatására mennyivel nőtt a külföldre vitt megtakarítások és vásárlások összege? (Amúgy jó panel ez, grat!)

"1 új munkahelyet se tudok, amit az valósított volna meg akinek a jövedelme nagymértékben nőtt"

Azelőtt kétkulcsos adó volt, mégis csökkent a munkahelyek száma, és nőtt a munkanélküliség.

Nívó blog 2012.10.05. 13:38:02

@DIldiko:

Egyébként érteni vélem, amit mondasz, félre ne érts. Csak szerintem rosszul gondolod.

Egy barátom például havi 40 ezerrel jól járt az egykulcsossal. (Még így is befizet eleget.)

Külföldre esze ágában sincs vinni a pénzt, ott jó ha megkap érte 1%-ot, itthon meg 6-7%-ot simán. Nem beszélve a költségekről, átváltásokról. Aztán meg utalgatni kellene minden hónapban a kis 40ezrét..

Tehát részben félretesz a pénzből későbbi kiadásokra. Részben pedig engedett a havi költségvetésen. Például autómosóba hordja a kocsiját, nem maga pepecsel vele. Munkahelyet teremtett ezzel? Igen! Gondolkodik, hogy időnként bébiszittert fogad fel, hogy el tudjanak néha menni a párjával kettesben étterembe. Munkahelyet teremtett vele? Igen! Az étteremben is, meg a bébiszitternek is.

Folytassam?

DIldiko 2012.10.05. 19:20:35

@Nívó blog: "Én úgy tudom, hogy a Fidesz úgy-ahogy egyensúlyba hozta a nyugdíjkasszát."a úgy könnyű volt, hogy egyes nyugdíjakat átnevezett és nem a nyugdíjkaszából adja rájuk a pénzt - pl. régen rokkantnyugdíjas, előnyugdíjas, rendvédelmi nyugdíjas - ők most nem nyugdíjasok n- névleg és a nekik folyósított pénzeket nem a nyugdíjkasszából fizetik. Ez olyan látszatintézkedés, mint amikor egyik zsebünkből a másikba tesszük a pénzt. Az egyikben mindig van 10 Ft, tehát nem vagyunk szegények, van pénzünk, míg a másikban sokmilliós hitel van.
"Egy barátom például havi 40 ezerrel jól járt az egykulcsossal. (Még így is befizet eleget.)

Külföldre esze ágában sincs vinni a pénzt, ott jó ha megkap érte 1%-ot, itthon meg 6-7%-ot simán. Nem beszélve a költségekről, átváltásokról. Aztán meg utalgatni kellene minden hónapban a kis 40ezrét.." - nem azok viszik külföldre a pénzüket, akik 40 ezerrel jártak jobban, hanem azok akik 400ezerrel vagy még többel - miért van az, hogy a külföldre menekített vagyonok hazahozatalát nem kutatja senki - se kormány, se NAV, mégse jönnek haza a pénzek? Biztos azért, mert itthon ilyen magas a kamat és mennyire jól járnának ha 6-7% kamatot kapnának érte, vagy mert senki nem hiszi el, hogy a frank vagy eurón árfolyam lejjebb fog menni és az 1% kamat+árfolyamváltozás is sokkal többet hoz mint 6-7%?
Miért járnak a magyar vállalkozók szlovák rendszámú kocsikkal?
"Például autómosóba hordja a kocsiját, nem maga pepecsel vele. Munkahelyet teremtett ezzel? Igen! Gondolkodik, hogy időnként bébiszittert fogad fel, hogy el tudjanak néha menni a párjával kettesben étterembe. Munkahelyet teremtett vele? Igen! Az étteremben is, meg a bébiszitternek is." A kötelező béremelés, bérkommandó, miatt hány munkahely szűnt meg? Hányan kapnak még így is sokkal kevesebb fizetést, mint tavaly - a sima reálbércsökkenésről ne is beszéljünk! A közalkalmazotti bértábla 2002 óta be van fagyasztva - az idén összecsúszott B1-E6-ig. Azaz a közalkalmazottak kb.40%-a 108E bruttót keres - akkor is, ha tavaly kezdett, meg akkor is, ha 20 év munkaviszonya van és több emelt szintű végzettsége, de nincs diplomája. Tudom nagyon sok ember szerint a közalkalmazottak ingyenélők, nem termelnek, az ő adójukból fizetik őket, de megnézhetnénk magunkat nélkülünk. Sehol egy rendőr, orvos, nővér, tanár, óvónő, tűzoltó, bírósági alkalmazott, börtönőr, stb.
Akkor mindenkinek bébiszittert kellene fogadnia és ezzel ugye mennyi munkahelyet teremtenénk?!

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.10.05. 19:55:13

@Nívó blog:
Minden épeszű és gazdasághoz kicsit is értő ember elismeri, hogy a megtakarításképzés a jelenben lemondást jelent.
Amit nem ismerünk el, hogy emiatt lett volna az államadósság és emiatt lett volna a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan. Hogy mást ne mondjak, Matolcsy csupán ma nagyobb megszorítást jelentett be, mint amennyibe az egész cucli került.

rikitiki 2012.10.06. 00:23:01

@Nívó blog: Nem csak a jövőbeli nyugdíjasokon megszorítás, hanem a jövőbeni aktívakon is, akik majd annak a politikai árát fizetik meg, hogy a nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra.

Azt a jövőbeli megszorítást viszont rosszabb demográfiai helyzetben kell majd meglépni.

Az én ismerősi köröm máshogy néz ki, mint a tied. Fogalmuk sincs mennyit nyertek volna az egykulcsossal, külföldre mentek.

Majdnem teljes évfolyamok. (A többség nem az emútnyócévben, hanem az emútkettőben)

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.08. 19:45:55

@Nívó blog: Még szerencse, hogy nem lesznek megszorítások...

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.17. 11:09:57

@Nívó blog: "Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják. Sokan vannak akik mindenben csak a rosszat, semmi, de semmi jót nem látnak."

Asszem a pofátlanság szíjjártói mélységébe sikerült ereszkedned...

"Első lépés: a bankadó 2013-ban nem feleződik. A bankokkal kötött megállapodás nem tudjuk fenntartani, szerettük volna megtartani a megállapodást, de az EU miatt ezt nem tudjuk megtenni. 72 milliárd forinttal több bankadót szed be a kormány jövőre.

A második lépés: duplájára emeli a kormány a pénzügyi tranzakciós illeték mértékét, két ezrelék lesz az illeték. Ez plusz 90 milliárd forintot jelent. Hogy ezt áthárítják-e a bankok, Matolcsy kifejtette: van, aki áthárítja, van, aki kisebb mértékben fogja. Nem okoz magatartásváltozást a bankoknál.

Harmadik tétel: plusz 40 milliárd forint az államkincstár esetében az illeték duplázása.

Negyedik: változik a helyi iparûzési adó alapjának számítása. Adott vállalkozás árbevételekének 80%-ig vonhatják le az eladott áruk beszerzési értékét - ez a változás Matolcsy tájékoztatása szerint. A nagykereskedőknek jelent ez többletterhet. Ez nem krízisadó a kereskedelmi szektornak. Ebből 35 milliárd forintos többletbevételre tesz szert a költségvetés jövőre. Kisebb mértékben érinti az energiaszektort is.

Ötödik lépés: bevezeti a kormány a közmûadót. A föld alatt lévő csatornákra adót vezetünk be, nemcsak Budapesten, hanem valamennyi magyar településre. A döntően külföldi tulajdonban lévő szolgáltató cégeket terheli majd az új adó a nagyobb városokban. Ezt sem szerettük volna meglépni, de az EU rákényszerített bennünket. Ebből plusz 30 milliárd jöhet össze.

Hatodik lépés: cafeteria rendszer átalakítása. Az egészségügyi hozzájárulási adótétel 20%-ról 27%-ra emelése.

Hetedik lépésként: a NAV már korábban bejelentett adóbeszedési hatékonyságnövelő programjának keretében az áfabevételeknél jelentős többletre számítunk abból, hogy 2,5 millió forintig egyedi számlabenyújtás és ellenőrzés kerül bevezetésre. Ez plusz 60 milliárdot jelent."

Mind, mind bevételnövelő intézkedés...

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.10.17. 11:16:45

@Nívó blog: "Matolcsy György szerint ezek fájdalmas, de nem megszorító lépések..."

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.28. 15:48:38

@DIldiko:

"nem azok viszik külföldre a pénzüket, akik 40 ezerrel jártak jobban, hanem azok akik 400ezerrel vagy még többel"

Számold már ki légyszi, hogy mekkora fizetés kell ahhoz, hogy valaki ennyivel jobban járjon! Hány ilyen ember van, aki legálisan ennyi jövedelmet bevall? Ha a kettőt összeszorzod, megkapsz egy összeget, amit havonta kivisznek az országból, mint saját pénzüket, tegyük hozzá.

És akkor még el vagyunk rugaszkodva az életszerűségtől, mert miért vinné ki külföldre minden ilyen érintett minden pénzét??

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.28. 15:52:11

@Lord_Valdez:

"Amit nem ismerünk el, hogy emiatt lett volna az államadósság és emiatt lett volna a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan. Hogy mást ne mondjak, Matolcsy csupán ma nagyobb megszorítást jelentett be, mint amennyibe az egész cucli került."

Sőt, azóta még egy csomag volt, és úgy néz ki, még az sem elég. Most képzeld, ha a manyup miatt még további 400 milliárdos lyuk tátongana a költségvetésen.. :)

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.28. 15:57:20

@rikitiki:

"Nem csak a jövőbeli nyugdíjasokon megszorítás, hanem a jövőbeni aktívakon is, akik majd annak a politikai árát fizetik meg, hogy a nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra."

Szociálisan érzéketlen vagy! Megszorítani mindig csak az aktívakon lehet. Ők azok ugyanis, akik aktív koruknál fogva tudnak tenni valamit az előrejutásuk érdekében. Ellenben a nyugdíjasokkal. (Persze nem a 40 éves rendőrnyugdíjasokra gondolok. ;)

Őszintén szólva ócska hangulatkeltésnek gondolom azt, ha valaki a nyugdíjasokat kiáltja ki bűnbaknak az ország gondjaiért, vagy ha valaki rajtuk verné el a port, és a megoldást a nyugdíjak csökkentésében látja. Mondhatnád ennyi erővel a kisebbségeket, vagy a betegeket is, mondván hogy azok is sokba kerülnek, és mégis minden kormány a kegyeiket keresi..

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.28. 15:58:40

@Tyson925:

"Mind, mind bevételnövelő intézkedés..."

A másik lehetőség a kiadáscsökkentés, nemdebár.

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.28. 16:01:01

@Tyson925:

"Matolcsy György szerint ezek fájdalmas, de nem megszorító lépések..."

Mindig csodálkoztam azokon, akiknek a lelki dolgok ennyire fontosak. (Mint egy tinilánynak..)

Az ilyenek szavazzanak Bajnaira! Ő majd megmondja neked, hogy fájni fog, oszt' úgy szorít rajtad..

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.10.28. 21:22:51

@ccactus:
Ami azt illeti nem. Baj, akkor is lenne, de kisebb.
Mivel most sem a csomag méretével van baj, hanem az összetételével. További tőkét von ki a pénzügyi szektorból, aminek tőkeszegénysége már most is komoly gazdasági problémákat okoz. Ha az MNYP meglenne, akkor az tőkével látná el a pénzügyi szektort. Emellett állandó keresletével stabilizálná az állampapírpiacot, ami szintén jól jönne.

"Mindig csodálkoztam azokon, akiknek a lelki dolgok ennyire fontosak."
Én meg azokon csodálkoztam mindig, akiket nem zavar, ha folytatólagosan és átlátszóan a képébe hazudnak.

rikitiki 2012.10.28. 22:47:09

1. Nem gondolom azt, hogy a nyugdíjasoknak kellene elvinni a balhét a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt. Lásd egykulcsos adó, stadionépítések, Közhaverok s egyéb Matolcsyzmus.

2. Te magad értékelted megszorításnak a nyugdíjasokon. Nem helyesled?

Lehet, hogy nem írtam még ide, de a legkártékonyabb lépésnek gondolom a manyup einstandot. Pontosan azért, mert nyugdíjcsökkenéssel fog járni.
(A nyugdíj csökkenhet korhatáremeléssel is - hogy is változik a korhatár és indexálás mostanában?).

Szociális érzéketlenség: Ezek szerint neked nem esett még le, hogy a betegeken rohadt nagyot szorított a kormány? A rokkantnyugdíjasokon?
Az egész közmunkaszolgálat rendszere megszorítás s pénzpocsékolás.
Ezeket mind írásban is elleneztem, mi több a racionalitását is vitattam.

Te nem.

Engem veled ellentétben ezek zavarnak, de azért szemem még van, hogy lássam, kiken fognak megszorítani. Az nem jelenti azt, hogy egyetértek vele.

Te vagy az, aki nem kormánykritikával keresi a kenyerét, de azért a szociális érzéketlenséget ne rajtam keresd...

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.30. 14:19:40

@Lord_Valdez:

"További tőkét von ki a pénzügyi szektorból, aminek tőkeszegénysége már most is komoly gazdasági problémákat okoz."

vesd össze QE3.

"Ha az MNYP meglenne, akkor az tőkével látná el a pénzügyi szektort. Emellett állandó keresletével stabilizálná az állampapírpiacot, ami szintén jól jönne."

nivo.blog.hu/2010/12/07/kiesik_az_mnyp_osszeomlik_az_allampapir_piac

"Én meg azokon csodálkoztam mindig, akiket nem zavar, ha folytatólagosan és átlátszóan a képébe hazudnak."

Értelmiségi köökben nem politikusok szájából elhangzott mondatok alapján szokás tájékozódni. A politikusok azoknak hazudnak, akiknek igénye van a hazugságokra.

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.30. 14:27:37

@rikitiki:

1. Most már hiába magyarázkodsz! Te ennél sokkal kevesebbért rám sütötted, hogy engem csak az érdekel, hogy én jól járjak, a többiek meg akár meg is dögölhetnek.

Te meg ezt írtad: "nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra"

Hát mostantól van adu a kezemben amivel kontrázhatok: Más faszával könnyű a csalánt verni, a te elképzelésed csak addig terjed, hogy nyúzzanak le még néhány bőrt a nyugdíjasokról, hogy neked mint aktívnak több juthasson. Hogy lehetsz ilyen tuskó, hogy aktív létedre az elesettek betevőjét vennéd el ahelyett, hogy tennél a saját boldogulásod érdekében, mint mindenki más??

rikitiki 2012.10.30. 17:41:53

@ccactus: Elgurult a gyógyszer? Szerintem sör után ne kommentelj.
A szövegértelmezés már nem ment...

"Lehet, hogy nem írtam még ide, de a legkártékonyabb lépésnek gondolom a manyup einstandot. Pontosan azért, mert nyugdíjcsökkenéssel fog járni."

Ebből neked az jön le, hogy az én elképzelésem, hogy nyúzzanak le még néhány bőrt a nyugdíjasokról?

Nem elképzelésem volt nekem, hanem tapasztalati megállapításom, hogy meg lesznek szorítva az aktívak is.
Arra reagálva, hogy a saját blogodban miket írsz.

"Nívó blog2012.10.05. 10:03:01

Tehát a manyup megszüntetés megszorítás a jövőbeli nyugdíjasokon, de un-megszorítás a jelenlegi aktívakon."

...
vagy nem?
"Megszorítani mindig csak az aktívakon lehet."

Most akkor melyik az igaz, netán tényleg be vagy nyomva?
Józanul már nem tudod elviselni, amiben vagy?

Pihend ki...

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.30. 18:57:29

@rikitiki:

Ez a hajó elúszott, hiába magyarázkodsz!

Szerintem megszorítani a jelenlegi aktívakon, tehát jövőbeli nyugdíjasokon szabad csak. Mert ők még tudnak valamit tenni magukért.

Te viszont az idős elesett mai nyugdíjasokon szorítanál:
"nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra"

Irigy, szánalmas, bunkó, szociálisan érzéketlen barom vagy! Bocs, de nem tudok ennél jobb jelzőket találni rád.

"Elgurult a gyógyszer?"

Tudom, hogy nem ehhez a hangnemhez vagy szokva tőlem, de nálam is van egy határ. Vagy azt hitted, hogy a te folyamatos személyeskedésed, övön aluli vádaskodásaid mindig következmények nélkül maradnak majd?

Na ebből mosdasd ki magad, ha tudod! Nem fogod tudni, mert mindig az orrod alá dörgölöm majd:
"nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra"

rikitiki 2012.10.30. 20:47:09

@ccactus: Sajnállak, nagy nyilvánosság előtt mutatod be, hogyan pánikolnak a kormány kufárai ... agyatokra ment Bajnai?

"Nívó blog2012.10.05. 08:43:03
a manyup államosítás nem más, mint egy megszorítás a jövőbeli nyugdíjasokon."

Erre ment a válaszom, ami teljes egészében:

"Nem csak a jövőbeli nyugdíjasokon megszorítás, hanem a jövőbeni aktívakon is, akik majd annak a politikai árát fizetik meg, hogy a nyugdíjasoknak minden kormány a kegyét keresi, és véletlenül sem náluk szorít meg, hanem áthárítja az aktívakra"

Tehát mindenkin megszorítás a vége, ez egy megállapítás, kijelentés, nem pedig a vágyaim kifejezése.

Az érdekesebb kérdés mégis az, hogy miért ragadsz ki egy részt, s próbálsz engem a blogodon erőltetten, tőled szokatlan hangnemben "dulván" sértegetni?

Te, aki "igazi demokrata" vagy, akinek jellemzője az indulatoktól mentes vita. Azóta is röhögök, te meg azóta is mindig megmutatod, hogy teljes joggal röhögök :)

Speciel én nagy ívben leszarom a hülyeségeidet, legfeljebb magadat égeted és járatod le. Már ha ez még lehetséges, nagyon sok már nem lehet lejjebb...

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.31. 09:28:56

@rikitiki:

Hiába magyarázkodsz, leszerepeltél. Erkölcsileg semmivel nem állsz magasabban, mint én.

Sőt! Én vállalom a nézeteimet, te meg szánalmas módon mosdatod magad.

Úgyhogy nekem te ne magyarázz!

"Te, aki "igazi demokrata" vagy, akinek jellemzője az indulatoktól mentes vita."

Indulatoktól mentes vitához két fél kell. De én már csak röhögök rajtad. Minden kommenteddel kiröhögteted magad.

Ennél lejjebb már nem süllyedhetsz! Legalábbis azt hiszem, de ki tudja.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.10.31. 19:56:58

@ccactus:
És feltűnt, hogy micsoda kilengéseket produkál az állampapírpiac?

Tehát a politikusnál az a normális, hogy hazudik. Értem, de akkor miért volt háborgás 2006-ban? Hisz csak azt csinálta, ami egy politikustól amúgy is elvárható.

rikitiki 2012.10.31. 20:43:57

@ccactus: Ismerősnek tűnt ez az utánozós játékod, aztán rájöttem honnan. Az óvodából.
De rég is volt :)

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.31. 20:58:56

@Lord_Valdez:

"Tehát a politikusnál az a normális, hogy hazudik. Értem, de akkor miért volt háborgás 2006-ban?"

Lásd a választ a korábbi kommentemből:
"Értelmiségi körökben nem politikusok szájából elhangzott mondatok alapján szokás tájékozódni. A politikusok azoknak hazudnak, akiknek igénye van a hazugságokra."

Gyurcsány 2006-ban olyanoknak mondott hirtelen igazat (akarva-akaratlanul) akiknek nem kellett volna. :)

"feltűnt, hogy micsoda kilengéseket produkál az állampapírpiac?"

Nem feltűnőbb, mint a manyup megszüntetés előtti időkben. 2008-ban miért fagyott be az állampapírpiac? Hová tűnt az a stabil kereslet?

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.10.31. 20:59:53

@rikitiki:

És a személyeskedést hol tanultad el? ;)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.10.31. 22:27:27

@ccactus:
Lehman Brothersről hallottál?
Tudsz arról, hogy utána az összes kockázatosabb állam állampapírpiaca befagyott? És, hogy mindenki német és hasonló állampapírokba menekült?snbchf.com/eurocrisis/germany-and-the-euro-crisis/
Az MNYP azért nem csodaszer, egy ilyen sokkhoz kevés. Most viszont ennél kisebb sokkoktól is ugrál.

ccactus · http://nivo.blog.hu/ 2012.11.01. 19:34:21

@Lord_Valdez:

"Lehman Brothersről hallottál?"

Milyen Lehman Brothers? Hónapokig nem volt államkötvény kibocsátás. A Lehman Brothers-esek ,ár régen a prémiumuk fölötti örömükben pezsgőztek.

"Az MNYP azért nem csodaszer, egy ilyen sokkhoz kevés. Most viszont ennél kisebb sokkoktól is ugrál."

Mint agogy az olasz és a spanyol piac is. Mondjuk érdekes, hogy a Lehman Brothers miatt csak a magyar fagyott be, most meg az előbb említett fejlett államok CDS-e magasabb, mint a magyar...

U.i.: Nem azt állítom, hogy nincs igazad, csak azt, hogy nem olyan fekete-fehér a történet, mint ahogy leírod.

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.11.15. 10:20:29

@ccactus: "Furcsa, hogy egyesek ezt mennyire másként látják. Sokan vannak akik mindenben csak a rosszat, semmi, de semmi jót nem látnak."

"A harmadik negyedévben (naptárhatással igazítva) 1,4 százalékkal volt alacsonyabb a magyar gazdaság teljesítménye, mint egy évvel korábban - derül ki a KSH mai előzetes adatából. A mai GDP-adat azért is érdekes, mert választ kaphattunk arra, hogy recesszióban maradt-e a Magyarország, vagyis az előző negyedéhez képest tovább zsugorodott-e a gazdaság. A negyedéves GDP-változás -0,2 százalék volt, vagyis recesszióban maradtunk. "

namármost hogy is van ez?

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2012.11.15. 18:21:43

@ccactus: index.hu/belfold/2012/11/15/rekordot_dontott_a_magyarok_emigracioja/

"Hasonlóan magas féléves elvándorlási számot nem mértek az utóbbi húsz évben. A Németországba emigrálók száma 2005 óta folyamatosan növekszik. 2010 és 2011 közt jelentősen megnőtt (10 ezer fővel) a kivándorlás amely a mostani német adatok szerint azóta is nő. Ez kumulációs folyamatként is működhet, hiszen a több és több elvándorló, még továbbiakat is magával vonzhat."

Csak azok a kurva számok sem látnak semmi, de semmi jót...
Azért én helyedben minimum bocsánatot kérnék, attól a minimum pár 10.000 embertől aki kénytelen volt elhagyni a szülőföldjét a megélhetéséért.
süti beállítások módosítása