Fórum - Vitassuk meg!

Nívó

Nívó

Utolsó kommentek:

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2021.11.23. 11:02:01

"Ott nem hagyták volna szó nélkül a legfőbb ügyésznek ezt a mulasztását sem. A jogállamiság megteremtésére tett román erőfeszítések méltánylásaként Laura Codruța Kövesi lett az Európai Ügyészség első vezetője, annak a szervezetnek az élén áll, amihez Orbán Viktor – érthető okokból – nem kíván csatlakozni.

Nem állítom azt, hogy a politikusok érinthetetlenségével kapcsolatos tabuk megdőlése a fő oka szomszédunk jobb teljesítményének, de hogy hatással van rá, az egészen biztos. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ott a leggazdagabb ember nem a közpénzekből – kormányzati segítségével – felhizlalt vállalatok tulajdonosa, mint nálunk, hanem valódi versenypiacon kiemelkedően teljesítő, saját innovációt megvalósító vállalkozó. És az első tíz között is igazi self-made manek vannak, nem pedig a kormányfő kegyéből meggazdagodott szereplők. Ha Magyarországon érvényesülne a jogállamiság, a miniszterelnök gyerekkori barátját nem lehetett volna megtenni az ország leggazdagabb emberévé!
Ahogy Márky-Zay Péter visszakérdezett, amikor futóbolondnak minősítették, hogy vajon nem az-e az elmebeteg, aki kétezres faluban négyezres stadiont épít (ahogy Ceausescu is annak idején), feltehetjük – joggal – mi is azt a kérdést, hogyan is történhetett meg ez velünk? Még egy banánköztársaságban is ritka az a mód, ahogy a NER portfoliója kiépült. Az a sok-sok ezer milliárd forint, amit a kormány ide áramoltatott, nagyon hiányzik ahhoz, hogy a nemzetközi piacokon igazán versenyképes, a növekedés motorjául szolgálni tudó hazai tulajdonú vállalkozói szektor kifejlődhessen. Romániában – bármilyen hihetetlen – nincs NER. Az ország jobb teljesítményét ez bizony igen-igen tekintélyes mértékben megmagyarázhatja. Kár, hogy erről Matolcsy egy szót sem ejt.

És még van egy jelentős eltérés a két ország között, ami hozzájárulhat a román indexek gyors javulásához: ott nem valósult meg az a fajta közmunkaprogram, mint ami nálunk. Amelynek legfőbb funkciója nem más, mint biztosítani a függésben tartott százezrek szavazatait a kormányon lévők hatalomban maradásához. Mert a GDP-hez ez a kényszertevékenység vajmi kevéssé járul hozzá.

Románia engedi, sőt, ösztönzi a munkát nem találók külföldön történő boldogulását. Ami sok nehézséggel, egyéni tragédiával és a lélekszám fogyásával jár, de előnyei tagadhatatlanok. Nem csak a hazautalt milliárdok formájában, amelyek jelentősen javítják a fizetési mérleget, és hozzájárulnak a fogyasztás gyors növekedéséhez. Sokkal inkább abban, hogy a Nyugat-Európában dolgozók nyelvet, kultúrát, fejlett munkamorált, mobilitási készséget és sok más egyebet sajátítanak el, ami hosszabb távon az ország előnyére válik. Nem szorulnak rá az állam kegyére, független állampolgárok lesznek, nem lehet zsarolni őket.

Ennek éppen az ellenkezője mondható el a közfoglalkoztatás intézményére, sőt! Nem véletlen, hogy egyre több volt közmunkás inkább Romániába jár át, hogy megélhetése legyen! Lehetséges, hogy ez a különbség is valamilyen formában hozzájárul Románia jobb teljesítményéhez.

Mindenesetre az a tény, hogy Románia hamarosan megelőzhet bennünket, magyarázatra szorul azok részéről, akik ezt a nemzeti öntudatunkat mélyen sértő állapotot előidézték. A legjobb az lenne, ha az ország nyilvánossága előtt, még a választásokat megelőzően, a köztévében – persze, független mediátorok közreműködésével – vitát folytathatna erről a két miniszterelnök-jelölt, Orbán Viktor és Márky-Zay Péter. A választópolgároknak, az adófizetőknek, akiknek a pénzéből működtetik ezt az országot, joguk van tudni az igazságot, mi is történt Magyarországgal. Reméljük, hogy Matolcsy György, aki volt szíves felhívni a figyelmet arra, hogy Románia hamarosan lekörözhet bennünket, minden befolyását latba veti, hogy ez a vita létrejöjjön. Ez a legkevesebb, amit Magyarország megérdemel!

Bejegyzés: Ez az Orbán-kormány legnagyobb eredménye

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2021.11.23. 10:59:57

@ccactus: "A Világbank román munkatársa a minap Nagyszebenben bejelentette, hogy az egy főre jutó GDP-t tekintve Románia megelőzte Magyarországot. Aztán kiderült, hogy még nem egészen, de 2022-re minden bizonnyal meg fog történni ez a szégyenteljes esemény. És bizony ennél érzékletesebben semmi sem minősíti Orbán tizenkettedik éve tartó uralmát.

Matolcsy Györgynek is feltűnt a mindig mögöttünk lévő, sok tekintetben lenézett szomszédunk gyors és látványos előretörése, és egy cikkében sorra veszi az okokat, hogy miért is történhetett meg mindez. Az MNB elnökének meglátásai pontosak és helyénvalóak, egy kivétellel:

A román felzárkózási többlet részben egy magyar hibasorozat nyomán alakult ki 2002 után. A 2002–2010 közötti szűk évtized hibás magyar kormányzati politikájának következményei még tíz évig, egészen mostanáig előnybe hozták a román felzárkózást hozzánk képest.

Ez a megállapítás is igaz, de csak félig: Matolcsy egy szóval sem említi a 2010 utáni éveket. Érhető, hiszen ebben az időszakban a gazdaságpolitika alakításában ő is tevékenyen részt vett. A koronavírus-járvány okozta sokkig eltelt tíz évben – kétharmaddal a hátuk mögött – Orbánék a hibákat kijavíthatták volna, és a magyar gazdaságot egy egészséges pályára állíthatták volna. De ezt a páratlanul kedvező világgazdasági környezetet nem használták ki, hanem tovább lökték Magyarországot a lejtőre. Erre nincs mentség: Románia példája azt mutatja, hogy igenis lehetett volna máshogy és jobban csinálni. Történelmi bűn ennek a kivételes lehetőségnek az elszalasztása!

Az intő jelek már az első ciklus alatt jelentkeztek. 2013 elején, Matolcsy jegybankelnökségének kezdő évében történt, hogy Magyarország egy időben bocsátott ki kötvényt Szerbiával és Romániával. Mindkét ország kedvezőbb kamatfeltételekkel tudta kibocsátania kötvényeit, mint mi! Ezt a – Magyarország úttévesztését mindennél érzékletesebben jelző – szégyenteljes esetet szóvá is tettem a Figyelő 2013/10. számában megjelent Uniós támogatásból adósságot törleszteni című cikkemben.

Az úttévesztés persze nem ezzel kezdődött, és ebben Matolcsynak igaza van, hanem a kétezres évek közepén. De nemcsak a hitelből való túlzott költekezést kell megemlíteni, hanem azt az iparpolitikát is, amelynek fókuszában a multik idecsalogatása állt. Ezt tényleg a balliberális kormányzat kezdte, de az Orbán-kormány még rátett néhány lapáttal. És sikerült túltolnia: a multinacionális vállalatokra alapozott gazdaságfejlesztés felélte tartalékait, 2020-ra kiderült, hogy a magyar gazdaság teljesítménymutatói nem tartanak lépést a környező országokéval, így a románokéval sem.

Jóllehet Romániát is uralják a multik, de a jelenlétük sokkal diverzifikáltabb, mint nálunk, nincs akkora autóipari túlsúly. És volt saját gyártású márkájuk – román beszállítói hálózattal – korábban is, ezt privatizálta 1999-ben a Renault. Nálunk nem volt ilyen. (Ami volt – buszgyártás – azt hagyták veszendőbe menni.) Itt a német autógyáraknak alig van magyar tulajdonú beszállítója, azok szinte kizárólag ugyanolyan zöldmezős multinacionális cégek, mint az Audi. Nem csoda, hogy a magyar gazdaság kettészakadt: a gazdaság zászlóshajója, az autógyártás – szemben Romániával – nem tud szívóhatást kifejteni a hazai kkv-szektorra.

A másik terület, ahol leckét kapunk keleti szomszédunktól, az a jogállamiság kérdése. Igen, az a balkáni ország, amelyet lekicsinylően mindig is a korrupció mintaállamának tekintettünk, óriási lépést tett a rule of law érvényesülésének irányába azzal, hogy létrehozta az Országos Korrupcióellenes Ügyészséget. Laura Codruța Kövesi hatéves kérlelhetetlen tevékenységének eredményeként a román politikusok ezerszer is meggondolják, mit tesznek, és – szemben a magyar kollégáikkal – latba veszik döntéseik következményeit.

A politikusok büntethetősége a jogállamiság egyik legfontosabb ismérve. Na, ebben Magyarországon óriási a deficit! Romániában nem maradt volna következmények nélkül az, ha az országnak sok milliárdos kártérítést kellett volna fizetni olyan döntések miatt, amelyekről tudható volt meghozatalukkor is, hogy szembe mennek az ország által korábban aláírt szerződésekkel. Vagy ha a kormány lemond az országnak járó támogatásokról csak azért, mert a donáció egy kicsinyke részének az elosztásába nem szólhat bele.

Magyarországon nem lett semmi következménye annak, hogy a kormány 55 milliárd forintot eltapsolt azzal, hogy három francia cégtől elvette a piacát az azóta már megbukott Erzsébet utalvány monopolizált bevezetésével. Senkinek sem esett baja amiatt se, hogy Magyarország lemondott a Norvég Alap 77 milliárd forintos támogatásáról, pusztán azért, mert néhány milliárd forint allokációjáról egy sorosistának minősített alapítvány dönthetett volna. A kettős károkozás együtt 130 milliárd forintra rúg, hatalmas összeg, bizony, akár a hűtlen kezelés tényállását is megállapíthatta volna a legfelsőbb ügyész – Romániában. De itt nem."

Bejegyzés: Ez az Orbán-kormány legnagyobb eredménye

Tyson925 · http://economy.blog.hu/ 2021.11.03. 11:49:16

@ccactus: Úgy látszik az idő azért végül válaszolt, mennyire jól sikerült a reform.
g7.hu/kozelet/20211102/raktarosi-fizetesert-robotol-tobb-ezer-tanarseged-es-adjunktus-a-magyar-egyetemeken/

"A főiskolai és egyetemi oktatók szürreális bérhelyzetére már 2017-ben rávilágított a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, amikor kiszámolta, hogy egy Aldi-raktáros többet keres, mint egy docens"

Konkrétan, hazaárulás amit itt műveltél, és mihez azóta is tapsikolsz!

Bejegyzés: Jó ez a felsőoktatási reform!

anonymand 2021.11.02. 03:04:23

@Nívó blog:

Örvendek, hogy sikerült egy kiragadott példával "igazolni" állításodat.
Még nem tudok érdemi véleményt írni az általad javasolt cikkekről, viszont már soraidat olvasva felmerült bennem az első kérdés: amíg az "ellenzéki" média rendre közöl, olykor komolyan dokumentált korrupciós ügyeket, a qrmánypártit figyelve, mintha nem is lenne.
Mármint korrupció.
(A 24 méter hosszú 424 milliós kerékpáros-hídtól kezdve az Öveges programon át a túlárazott vakcinabeszerzésig.)

Ígérem, hogy a javasolt cikkeknek utánanézek.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.11.01. 06:51:42

@anonymand:

“Persze tudom én, lehet csatornát váltani...“

www.origo.hu/itthon/20211029-mark-zay-peter-migransok-beengedese-magyarorszag.html

Látsz különbséget az indexes cikk és eközött?

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.11.01. 06:46:03

@anonymand:

“Kiegyensúlyozott a média, különösen a "köz"média, te így látod.“

"Az Index megszerzése után fordult a kocka: immár legalább 50 százalékos a kormányzati kontroll a közéletet tematizálni képes sajtótermékek piacán.“

Annyira nem működik még az a kormányzati kontroll:
index.hu/belfold/2021/10/31/marki-zay-peter-mindenki-magyarorszaga-mozgalom-ellenzek-elovalasztas-ellenzek-fidesz-koronavirus-elkxrtuk-bevandorlas/

Az index.hu főcikke..
Olvassa vajon a “vidéki plebs”?

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

anonymand 2021.10.27. 05:30:07

@Nívó blog:

Köszi a választ, legyen szép napod!

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.26. 21:17:58

@anonymand:

Nem így látom! A közmédia kormánypárti. A média 50 százalékával egyetemben. Míg a másik 50 százalék nem kormánypárti. A megyei újságok jogosan tekinthetők egynek, hiszen egy szabolcsi lakos nem fér hozza a Vas Népéhez, és fordítva. Mindenki egy megyei laphoz fér hozzá, azt egynek érzékeli az újságosnál.

Úgy is látom, hogy mindenki hozzáférhet ellenzéki médiatartalmakhoz, aki csak akar. Legyen szó nyomtatott sajtóról, tv csatornáról, vagy internetes médiafelületről. Ugyanígy mindenki el tud menni ellenzéki tüntetésre, ha akar. Sőt, szervezhet is ilyet bárki szabadon.

De még egyszer, amiben egyszer már egyet értettél: a választóknak csak egyik csoportja az, aki alapos tájékozódás után, a tények alapján választ magának pártot. Sokan vannak, akik elsősorban világnézeti alapon választanak, mások úgymond “pofára”, személyes szimpátia alapján, van aki a propagandára, összeesküvés elméletekre fogékony. Vannak az örök ellenzékiek, vannak az opportunisták, és így tovább. Lásd fentebb...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

anonymand 2021.10.26. 09:29:47

@Nívó blog:

"Nesze neked médiaegyensúly... " - ja, ha itt megáll a gondolkodás.
"Úgy ráadásul, hogy a megyei újságokat nem másfél tucat, hanem egyetlen termékként számoltuk el." - ám ez csak apró eltérés.
Mondjuk.
De a fajsúly sem mindegy.
De nem érdekes.
Kiegyensúlyozott a média, különösen a "köz"média, te így látod.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.25. 18:35:04

@anonymand:

“Vége felé jár a nyomtatott sajtó kora
Nem nagy meglepetés, hogy a papíralapú újságok példányszámai tovább zsugorodtak, néhányuk meghökkentően kis példányszámot tudhat magáénak.
...
Minden bizonnyal a közösségi média térnyerése is hozzájárult ahhoz, hogy a bulvárlapok is megzuhantak: a Blikk már csak 66 440 példányban fogy, míg a Bors 40 747-ben. (A Blikkből az ezredfordulón még 200 ezer körüli darabot adtak el naponta.)

A kormányközeli Magyar Nemzet nemes egyszerűséggel nem akkreditáltatja magát, így nem tudjuk (csak sejtjük) az eladási számokat.

Tudjuk viszont a példányszámát a baloldali Népszavának: 18 714 példányban vásárolják, ami – finoman fogalmazva – nem túl acélos teljesítmény, ha népességarányosan nézzük, akkor Vas megyébe még 500 darab sem jut belőle. (Csak viszonyításként: a Népszabadságot a kilencvenes évek közepén, a MATESZ-mérés kezdetekor, még közel 300 ezres példányban adták el.)

A HVG jelenlegi példányszáma 27 605, ami szintén csak árnyéka az egykori százezernek.

A megyei napilapok – minden bizonnyal az idősebb, kisebb településeken élő, az internetet kevésbé használó olvasók miatt – eddig egy fokkal mintha jobban ellenálltak volna a sajtópiaci változásoknak, de az új számok meglehetősen borongósak.“

Forrás: www.nyugat.hu/cikk/vege_fele_jar_a_nyomtatott_sajto_kora_30_ezer_a

A plebs, ahogy nevezted a vidékieket más tájékozódási csatornákat keresett és talált. És itt visszautalnék a 2021.09.25-ei vitaindító kommentre:

“az eltelt négy év azt is jelenti, hogy a fiatal demokraták megint idősebbek lettek ennyivel. Változott a szavazóbázis is. A négy évvel ezelőtti szavazókból sajnos több százezren már nincsenek köztünk, viszont több százezren szavazókorba kerültek..”

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.25. 18:19:57

@anonymand:

50 százalék? Nesze neked médiaegyensúly...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

anonymand 2021.10.24. 12:29:47

@Nívó blog:

Jól esik olvasni, hogy néked meséltek a Szabad Európa rádióról.
Így most hivatkozási alap lehet.
néked.

Ja, újságok!
"Az Index megszerzése után fordult a kocka: immár legalább 50 százalékos a kormányzati kontroll a közéletet tematizálni képes sajtótermékek piacán. A Válasz Online gyűjtése szerint a 87 (illetve 88*) országos jelentőségű médium közül 44-et birtokol a Nemzeti Együttműködés Rendszere – ezen belül a politikával is foglalkozó televízióknak és napilapoknak a kétharmadát. Úgy ráadásul, hogy a megyei újságokat nem másfél tucat, hanem egyetlen termékként számoltuk el. Mindebből persze nem következik, hogy a nyilvánosság másik fele automatikusan „ellenzéki” vagy „Soros-párti” lenne. A központosított hatalmi médián túli terület jórészt egymástól is független szigetekből áll." - tudod vidékem mit kap a plebs?
Megyei lapokat, megy ingyenes kormánypropagandát.
www.valaszonline.hu/2021/01/04/a-ner-mar-a-sajto-50-szazalekat-kontrollalja-itt-a-nagy-mediaterkep/

atlo.team/wp-content/uploads/2019/06/kormanymedia2.jpg

Mondhatjuk, színes a sajtó.
Henry Ford módon...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.20. 06:40:34

@anonymand:

“Persze tudom én, lehet csatornát váltani...“

Köszönöm, ez a lényeg, még ha szarkazmusnak szántad is, nem az.
Volt idő, baloldali kormányok alatt, mikor csak Szabad Európa rádió volt, ha volt, meg szamizdat, mégis tájékozódtak az emberek...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.20. 06:39:38

@anonymand:

Melyiket kellene ajánlania? A sport1-et? :)

Amúgy mennyi is ezeknek az együttes nézettsége mondjuk az rtl klubhoz, vagy a tv2-höz képest?

M4 sport? Leendő m6? Ezekkel mi a gond? Már a sportcsatornákat is politikai oldal szerint kellene néznünk?

És akkor még az internetről nem is beszéltünk. Az újságokról pedig már nem is kell..

Óriásplakátok: ha engem kérdezel egyiknek sincs semmi értelme. Mind kidobott pénz.

És újfent visszautalnék a választói csoportokra, amiben Te is egyetértettél. Nagy rész nem az általad említett csatornákból tájékozódik (nézettség), nagy rész meg nem fogékony a propagandára (lásd pl. 60%-os átoltottság, pedig a csapból is az folyik.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

anonymand 2021.10.20. 02:59:26

@Nívó blog:

Persze értelek.
"Július elsején lép életbe az a törvénymódosítás, mely meghatározza: a nyolc állami tévé lesz a csatornakiosztás legelején. A médiatörvény a szolgáltatókat kötelezi az új sorrend bevezetésére, amit pontosan nem szabnak meg, de egy ajánlást közzétettek.

Az ajánlás a következő sorrendet tartalmazza:

1 – M1,
2 – M2,
3 – Duna TV,
4 – M4 Sport,
5 – Duna World,
6 – leendő M6,
7 – M3,
8 – leendő M5." - 2015 óta.
Persze tudom én, lehet csatornát váltani...

is.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.18. 19:48:24

@anonymand:

Épp most megy a tv-ben egy nagyinterjú Márki Zay Péterrel...
Akit érdekel, nézheti. Akit nem érdekel, úgyis elkapcsol, legyen bármely csatornán.
Interneten is visszanézhető...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.18. 19:33:24

@anonymand:

“felesleges linket adno, úgysem nézi meg.“

Erre mondják, hogy a marha elé oda lehet tenni a vizet, de hogy igyon is belőle, arra nem lehet kényszeríteni. Van módja mindenkinek tájékozódni, ez a lényeg. A többi az egyén dolga.

“arról nem kőne megfeledkezned, kikor a javaslataiddal jösz, hogy milyen források...”

Én rengeteg Karácsony óriásplakátot láttam mostanában: Legyőzöm Orbánt; ennyi volt az üzenet... Kidobott pénz, így utólag...

“Én nem az ország lakossága vagyok, és ne az én viselkedésem alapján általánosíts!“

Ahogy Te megteszed, hogy tájékozódsz, megteheti mindenki, akinek igénye van rá... Megteszik sokan mások is. Aztán ki erre a következtetésre jut, ki arra...
Nem általánosítok, inkább ezen a ponton visszautalok a fentebb leírt választói csoportokra, amelyekkel Te is egyetértettél, hogy ki mi alapján szavaz.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

anonymand 2021.10.18. 18:50:11

@Nívó blog:

"Mégis ismered a híreket Te is, éppúgy mint más. Az internet és a közösségi oldalak világában a tények megismerése nem jelenthet problémát, kormánypárti média ide, vagy oda." - ezt ugye viccnek szántad?
A Fidesz-KDNP hívek jelentős része büszkén hírdeti, hogy ő ugyan nem olvas "független" sajtót.
Hogy felesleges linket adno, úgysem nézi meg.
(Ebből következik, hogy minden hazudság aminek forrása nem qrmánypárti média.)
Nem ült a poén, nem tudtam röhögni rajta,

"Nem értek egyet."... - azt lehet.
Csak arról nem kőne megfeledkezned, kikor a javaslataiddal jösz, hogy milyen források állnak az "ellenzék" rendelkezésére, és milyenek a qrmánypártoknak ("közmédia", "társadalmi célú hidetés", illetve nannk álcázott csapból is folyó propaganda).

"
Ez önellentmondásnak tűnik.
Ezek szerint Te sem szembesülsz a tényekkel?" - erről már írtam fentebb.
Én nem az ország lakossága vagyok, és ne az én viselkedésem alapján általánosíts!
Én elmegyek elolvasni a qrmánypárti oldalakat, ha szükségét érzem, utánanézek az eredeti, "tiszta forrásnak".
Világosíts fel kérlek, hogy melyik qrmányoldali médium számol be a lopásokról, túlárazásokról, amikor még egy államtitkár vagy micsoda előzetesbe helyezését is hazudságnak tarthatják a hívek, stb.
Olykor még a valaha volt méretesebb tüntetésekről sem.
Szóval, szerintem ezt nem igazán kőne feszegetned.

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.17. 23:44:26

@anonymand:

Egy magyarázat persze van, ami feloldja az ellentmondást: ha Te sem a tények alapján alkotsz véleményt, hanem elsősorban világnézeti alapon...

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak

Nívó blog 2021.10.17. 23:38:19

@anonymand:

“Hazánk addig szerintem nem is lesz normális ország, felelősségteljes szavazókkal, amíg a tényekkel nem szembesülhetnek a választópolgárok.”

Ez önellentmondásnak tűnik.
Ezek szerint Te sem szembesülsz a tényekkel? Ha nem, akkor mit is kritizálsz? Ha igen, akkor hogyan kerültél olyan kiváltságos helyzetbe, amivel a többiek nem rendelkezhetnek?

Bejegyzés: 5 tanács az ellenzéki összefogásnak
süti beállítások módosítása